skip to Main Content

Neatidėliotini darbai žmonių labui

 

Pasibaigus seimo rinkimų balsų skaičiavimui ir atsiradus aiškiai valstiečių persvarai, bei senųjų funkcionierių pralaimėjimui svarbu padėti naujam seimui pasirinkti prioritetus piliečių gerovei ir valstybės funkcionavimo gerinimui.

Vienas iš svarbiausių klausimų yra-teisėtvarkos reforma ir esamos reformos pasekmių taisymas. Policija visiškai nutolo nuo paprasto ne asocialaus žmogaus. Teismai –šališki. Prokuratūra neatlieka savo funkcijos. Advokatūra gina tik pinigingą klientą.

Kitas punktas blaivinti asocialių šeimų ir pavienių asmenų požiūrį ir elgesį savo bei Valstybės atžvilgiu. Pašalpos ir kita parama ,bei bedarbystės išgyvendinimas-darbo biržų klerkų užsisėdėjimas neduoda rezultatų žmogaus normaliam egzistavimui.

Kaimo reikaluose laikas nagrinėti ir nedelsiant keisti pasekmes privedusias prie griovimo. Laikinosios ŽŪB valdybos išgriovė bendroves –susidėdamos griovimo pinigus į savo kišenę. Patraukti atsakomybėn nesąžiningų griovimo sandorių palaikytojus ir vykdytojus. Leisti(sukuriant įstatymine baze) įsigyti  nenugriautų-dalinai nugriautų bendrovių pastatus vietiniams kaimo žmonėms pasiūliusiems didesnę kainą.

Keliai ne tik kaimuose bet ir miestuose (net ir tarptautinėse magistralėse)prižiūrimi neleistinai blogai, neprofesionaliai(siaurinama važiuojamoji dalis, platinamos šalikelės gilinami grioviai, keičiamas rekonstrukcijos metu visos kelių sankasos metų metais privažinėtas gruntas-tai daro kelius nesaugiais ir greit remontuotinais t.y. susibanguojančiais)-keisti susisiekimo ministerijos vedančiuosius klerkus-specialistais, kurie gerins kelių būklę ne tik  rajonuose ir daugiau nesiaurins važiuojamosios dalies (bei kelio pakraščių)visuose keliuose. Lėšos skirtos ir gautos iš ES fondų turi būti įsavinamos ūkiškai, o ne bet kaip. Kelių profiliavimas ir barstymas žiemos metu yra katastrofiškas(apleistas),dėl to žūsta žmonės-technika pastoviai lūžta. Autoservisai iš to turi pelną, draudimo kompanijos neatlygina dėl kelininkų kaltės  avarijų pasekmių. VRM pataisos  dėl transporto priemonių  draudimo-korupcinis aktas.

Pertvarkyti medicinos, mokslo įstaigų darbą  į efektingą darbą piliečiui priartinant prie jo paslaugas: reikalinga švietimo –pedagogikos (pedagogų perkvalifikacijos didinimas-atsakomybei prieš jaunąją kartą) pertvarka, medicinos įstaigų darbo efektyvumo keitimas net tik blaivinant, bet ir efektingai gydant pacientus, parenkant(jei reikia) trumpalaikes ir tinkamas medikamentų schemas ligoniui. Farmacijos įstaigos negali  dirbti suinteresuotai tik pelnams.

Kaimo seniūnijų darbuotojai turi betarpiškai įsiklausyti į bendruomenių  ir kiekvieno kaimo(mohikano) balsą ir daryti  sprendimus pasitarę su jais dėl bedarbystės, blaivybės ,kelių, komunikacijų, socialinių, kriminogeninės situacijos ir kitų klausimų.

Žemės reforma turėjo būti palanki vietiniams kaimo žmonėms ir ne represinė juos nustumiant nuo žemės/Spręsti žemėtvarkos institucijų kaip klano atsakomybę, keisti įstatyminę bazę kuri leistų sąžiningai padalinti likusią dalį Valstybines  žemės. Prieš vietinius kaimo žmones nevykdyti  nepagrįstų sankcijų juos nustumiant nuo ūkio.

Parama vietiniam kaimo žmonėms turi eiti ne tik per dažnai  fiktyvias bendruomenes, bet ir leisti žmogui spręsti jį liečiančius gerbuvio ir kitus ūkinius klausimus. Leisti pasirinkti ūkininkavimo formas-jas išdiskutavus ir parinkus modelį individualiai. Padėti kaimo žmonėms su buhalterine apskaita pasiūlant paslaugas ir kitais klausimais.

Tai rajoninių konsultavimo padalinių ir žemės ūkio skyrių, NŽT požiūrio keitimas į    kaimo žmogų. Remti kiekvieno piliečio gerbūvio darbus, kurių neįstengia padaryti ar nedaro vietinės  institucijos ir respublikinė valdžia jų atžvilgiu-tai keliukų, paežerių, pamiškių, piliakalnių, gyvūnų (šunų,kačių,bebrų) klausimo sprendimai.

Be šių klausimų ir jų detalios peržiūros o ir kitų čia neišsakytų  klausimų sprendimo  nebus greito šalies kėlimosi iš prarajos į kurią stūmė  praeitų kadencijų  aplaidus seimo ir kitų institucijų darbas.

Zarasų r. žemdirbių asociacija

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));