skip to Main Content

Naujos Astos Kuznecovaitės fantazijos: besislaptantis Tadas Skučas vieningoje Europoje, bei „sysalų himno“ nusikaltimas

Kristina Sulikienė

Asta Kuznecovaitė yra ta etatinė rašytoja, kuri išlenda būtinai su patvorio naujienomis, ir būtinai, dar neįvykus nei vienam teismo procesui, pažeisdama visas įmanomas nekaltumo prezumpcijas, jinai nustato nusikaltimus.

Šiandienos rašinyje, kuris yra neregėto masto fantazija, aktyvioji Asta be jokio Šiaulių apygardos teismo sprendimo, pati viena, pasitarusi su šešėliais, nusprendė, jog Garliavoje veikė 

„organizuota gauja“.

Nors požymius apie „organizuotą gaują“ prokurorė Rita Poškienė nustatė neteisingai, nes Patvoryje besitrinantys asmenys neturėjo nei šaunamųjų ginklų, nei vykdė sunkius nusikaltimus, Asta Kuznecovaitė šventai tiki, jog tai, ką parašo prokuroras – yra šimtaprocentinė tiesa, na tokia neginčijama dogma. Turbūt mano, jog ir teismas turės automatiškai prokurorės neišprusimą taikyti.

Nusikalstamas susivienijimas – čia Astos Kuznecovaitės fantazija. Pavyzdžiui, Gedimino Aiduko kaltinamajame akte jokių kaltinimų susivienijimu su niekuo nėra. Asta Kuznecovaitė jau gali ruoštis šmeižto byloms, jeigu ją paduotų G. Aidukas – nes ji sistemingai ir sąmoningai šmeižia asmenis. Kiekviename straipsnyje apie Šiauliuose vykstančią bylą, ji visus ten patrauktus atsakomybėn asmenis vadina „gaujos nariais“.

Prokurorė Rita Poškienė, jeigu Asta Kuznecovaitė teisi, ir jeigu prokurorė viską tyrė pagal „gaują“, tai ji tuomet nesuvokia nusikalstamos gaujos apibrėžimo. Todėl tokioms rašytojoms ir palikta terpė reikštis.

Juokingiausia Astos Kuznecovaitės rašinio dalis, kur ji viešai Vokietijoje gyvenamąją vietą deklaravusį Tadą Skučą kaltina „slapstymusi“.

Čia yra eiliniai Kauno atskirosios prokuratūros „bajeriai“.

Tokios pačios nesąmonės buvo skiedžiamos, kai ant manęs garsioji Laimutė Stankūnaitė 2012 m. kovo 13 d. buvo padavusi skundą, o Garliavos policininkai, atvykdavę būtinai tomis dienomis, kai aš dirbau vienoje Kauno gimnazijų kitame Kauno gale, nerasdavo manęs visą dieną, todėl žymėdavo, jog „slapstosi“. Nors nuo Rokų, kur gyvenu, iki Savanorių prospekto galo apie pusantros valandos kelio, todėl išeidavau iš namų 6 ryto. 

Taip ir Tadas Skučas, Vokietijoje gyvendamas legaliai, su gyvenamosios vietos deklaracija, pasak fantazuotojos Astos Kuznecovaitės, „slapstosi“.

Melagingi rašytojos kliedesiai apie tai, jog „Tadas Skučas nusprendė nebesislapstyti, ir papasakojo apie savo nusikaltimus“.

Tadas Skučas buvo išleidęs savo vaikus atostogų į Lietuvą, jie atostogavo su močiute Audrone Skučiene, atvyko su ja. Nepilnamečiai patys grįžti į Vokietiją negali, privalo būti lydintis asmuo. Tadas Skučas atvyko pasiimti vaikų.

Rita Poškienė ir panašios „tyrinėtojos“ įsivaizduoja, jog dėl jų įsivaizduojamų ir protu (teisiniu ypatingai) nesuvokiamų bylų žmogus turi sėdėti 5 metus ir laukti, kol jį nuteis. Esant laisvam asmenų judėjimui, ir pagaliau atsivėrusiai Vokietijos darbo rinkai, asmuo vis tiek turi sėdėti namie, Lietuvoje, ir laukti, kol į jo namų duris pasibels policija. Šitas susireikšminimas, kai prokuratūra ir policija susikuria sau darbo per fantazijų bylas, yra nesuvokiamas sveiko proto asmenims. Todėl jie negyvena pagal nesveiko proto asmenis, ir vykdo savo gyvenimo planą.

Kai mano vyrui buvo pagal alkoholiko Dariaus Liaudegio, Rūtos Zabielienės asmeniškai globojamo, melagingą pareiškimą buvo iškelta byla, tai Kauno rajono kriminalinė policija irgi labai „tyrė“. Buvo graudu žiūrėti, kokiomis nesąmonėmis užsiima jauna tyrėja Stankevičienė, kuri šautuvo nuo kočėlo neskiria. Tačiau ji didžiavosi, jog „tuoj perduosiu bylą“. Nes toks buvo užsakymas. Kažkokiu stebuklingu būdu ta byla buvo nutraukta tos pačios Ritos Poškienės, kuri neskiria pavienių asmenų nuo gaujos. Matyt, išsigando būti apkaltinta nekompetencija, ar kliedesių ekspertize, jog su tuščia dėtuve iš nešaunamojo ginklo yra pagrįsta manyti, jog galima nužudyti žmogų (buvo tiriama LR BK 145 str. veika, o bylą galimai užsakė Rūta Zabielienė, dabar kandidatuojanti su centristų sąrašu.)

Lygiai panašiai yra čia – pagal KGB metodą „yra žmogus, o jau straipsnį mes jam pritaikysime“, yra tiriami žmonės, o ne konkretūs nusikaltimai. Lietuva toliau atrodo kaip bananų respublika, jos teisėsauga ir jos buvusiais vadais šlykštisi visa laisvoji Europa – ypač, jog šitomis bylomis akivaizdžiai yra maskuojami šlykštūs iškrypėliai pedofilai.

Nes jeigu po Cinino sprendimo, dar gal galima buvo kažkuo tikėti, tai kai prasidėjo 8 bylos mergaitės Deimantės Kedytės seneliams, ir kurias vainikavo „intelektualinio tvirkinimo“ bei „iškraipyto himno“, bei šmeižto Betingiui bylos, tai abejonių dėl pedofilų klano nebelieka. Jeigu pedofilų, apraizgiusių aukščiausius Lietuvos valdžios postus, nebūtų, tai nebūtų šitokiais šlykščiais metodais dorojami šio klano darbelių liudytojai.

Neetiškai ir antiįstatymiškai elgiasi Asta Kuznecovaitė, pranešdama apie Tado Skučo ligą, nes Žurnalistikos etikos kodeksas ir Visuomenės informavimo įstatymas tai draudžia. Pati Asta Kuznecovaitė yra įžūli teisės pažeidėja, bet matyt ji žino, jog jai „nieko nebus“.

Dar ji mini apie „iškraipyto sysalų himno bylą“.

Vakar kaltinamasis aktas įteiktas Laimutei Kedienei, jog ji įsikūnijo į savo anūką Karolį Venckį, ir būdama namie, tačiau jo kūne kažkokiu būdu įsikūnijusi, 2010 02 10 sugiedojo iškraipytą himną Kauno miesto centre. Nors šiam „nusikaltimui“ suėjusi senatis, kažkokie prokurorai demonstruoja savo begalinį teisinį išmanymą. Laimutė Kedienė niekada nebuvo Karolio Venckaus įstatyminė globėja. Karoliui Venckui tuo metu buvo tiek metų, jog jis buvo „mažametis“, o mažamečiai neatsako baudžiamąja tvarka.

Baudžiamojoje teisėje atstovaujamąja tvarka neatsako kiti asmenys, jeigu nusikaltimą padarė vaikas. Tuo labiau, jog byloje pats Karolis Venckus, kurio tariamas nusikaltimas bus nagrinėjamas, nėra net apklaustas. 

Bet byla keliaus į teismą.

Nes ten minimas žodis „sysalas“. O čia juk baisus nusikaltimas įvardyti tiek vienokį ar kitokį vyriško organo pavadinimą.

Byla pradėta šiais metais, suėjus bet kokiems senaties terminams.

Dar vienas epizodas yra šmeižtas prieš Betingį, nes L. Kedienė prašė tirti sūnaus nužudymą. Rašydama prašymą tirti sūnaus nužudymą, ji matote, pranešė apie nebūtą nusikaltimą, nes būdama sveiko proto, aukštojo mokslo išsilavinimo, turėjo tikėti skiedalais, jog „mirė savaime“.

Viena ekspertizė esą yra įrodymas, aukščiau už teismą. 

Tačiau kai tokius kleidesius rašė Vilniaus policija, ir Teismo medicinos ekspertizė, kad mano sesuo Virginija mirė „savaime“ (mediciniame mirties liudijime įrašytos 4 mirties priežastys), mes pasiekėme, kad būtų tiriamas nužudymas, o ekspertizes padarė iš naujo. Tiesa, lavono ekspertizę pakeisti atsisakė, nors radus lavoną, nebuvo užfiksuoti jokie duomenys, o šaldytuve kūnas pralaikytas 3 dienas, kad nieko nebebūtų galima nustatyti. Tokios bylos, kai klastojama mirties priežastis – yra kasdienybė Vilniuje įsikūrusiam teismo medicinos institutui. Ir tas institutas turi būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, o ne gedintys artimieji, kurie išrašuose, matydami kad tai smurtinis lavonas, gauna kažkokius skiedalus, kuriuos, turint sveiką protą ir aukštąjį išsilavinimą, sunku priimti už gryną pinigą.

Be to, jeigu niekas nekėlė jokios baudžiamosios bylos, tai nėra ir jokio „pranešimo apie nebūtą nusikaltimą“ veikos sudėties.

Matote, kad Laimutė Kedienė prašė tirti sūnaus nužudymą, bet niekas nieko netyrė, K.Betingis vis tiek buvo persekiojamas procesine tvarka. Na taip išeina, pasiskaičius Astos Kuznecovaitės rašinėlį.

Kauno prokurorai net nežino LR BK 236 str. sudėties – jog tam, kad kiltų atsakomybė už pranešimą apie nebūtą nusikaltimą, turi būti žmogus persekiojamas.

Tiesa, Kauno prokurorai  yra gudrūs – apsidraudė ir pareiškimą įvardijo dar ir šmeižtu.

Byloje apklausti gal 6 žurnalistai, kurie kaip vienas paliudijo, jog L.Kedienė neteigė, jog Betingis nužudė jos sūnų, o visur naudojo žodį „galimai“. Įtarimuose parašyta, jog vieno straipsnio net autorius nežinomas – tačiau kaltą asmenį jie turi: tai Kedienė.

Labai galinga, valdo visas žiniakslaidos priemones…

Pedofilijos byloje, – pedofilijos, kurios nėra, o anūkę tvirkino ne analiniu ar oraliniu, bet intelektualiniu būdu seneliai ir 2 kartus skirtingose bylose – kaimynė Olia, policininkų mama – negalima sakyti žodžio „galimai“, nes jis tiesiog negalioja.

Asta Kuznecovaitė, kaip matyti, turi tik šią temą, ir daugiau ji nežino, apie ką rašyti.

Akivaizdžiai, yra skirtas šmeižto kampanijos biudžetas. Ir dar garantuotas policijos „stogas“.

Tuo pačiu metu šitus fantazuotojus išugdęs buvęs Policijos komisaras ir VRM ministras Saulius Svernelis eina su žaliaisiais pirmu numeriu ir sakė, kad jis sutvarkys Lietuvą, kaip reikia. Bus nuteisti visi likę ir patvoryje besitrynę gaujos nariai – juk kas antrą pedofilus dengiantis klanas, apsikarstęs procesinėmis priemonėmis, paleido. S.Svernelis visus sugaudys ir susodins. 

P.S. Beje, Asta Kuznecovaitė labai teisingai praneša, jog nors Laimutė Stankūnaitė tariamai atstovauja dukrai, tačiau pinigus prašo priteisti jai asmeniškai. (Nors ieškinys 30 000 eurų sumai parašytas Deimantės Stankūnaitės vardu, o pasirašo, nepridėdamas jokio įgaliojimo, advokatas, kuris parašu atsako, jog visi nurodyti teiginiai – teisingi. Nepridėtas joks įrodymas.)

Mergaitė yra šiai motinai tik pasipelnymo šaltinis.

Todėl labai keista – Patvorys ją kaltino, jog ji pardavinėja dukrą, bet ji tą daro net ir šiandien: bizniauja, prisidengdama negalinčiu apsiginti vaiku. Kuriam Olia buvo geriausia kaimynė, ir prieš kurią vargšas vaikas priverstas melagingai liudyti.

Priminsiu, jog Deimantė apie pedofilų darbelius pirmiausia papasakojo kaimynei Oliai Girdauskienei. Todėl šitoks baisus susidorojimas su pedofilijos bylos liudytoja.

Priminsiu, jog niekas nenustatė, kad pedofilijos nebuvo, nes Cinino procesas, kurio nenumato BPK, yra niekinis. 5 ekspertų pažymos rodo, jog mergaitė nelinkusi fantazuoti, o prokurorui Šileikai nebuvo jokių abejonių, jog nusikaltimas padarytas, ir kas tas padaręs nusikaltimą asmuo – todėl bylą perdavė į teismą.

Beje, melagingais liudijimais grįsta byla bet kada sugrius – nes vaikas juk liudija prievartaujamas psichologiškai. Šie liudijimai kardinaliai priešingi tiems, kurių tikrumas patvirtintas psichologų parašais.

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje dar gyvam esant Drąsiui Kedžiui mergaitei buvo atlikta privati kompleksinė psichiatrijos ekspertizė. Gydytojai nustatė, jog prieš mergaitę yra atliktas seksualinio pobūdžio nusikaltimas, davė 95 procentus tam. Vėliau teisėjos Valdonės Račiūnienės nutartis atlikti dar vieną ekspertizę buvo prokurorės Ročienės nevykdoma, už tai prokurorė netgi buvo atleista iš darbo, nes jos aplaidų neveikimą tyrė kaip tarnybinį nusižengimą.

Dabar visos šios aplinkybės neva nebesvarbios, nes turime visi tikėti Asta Kuznecovaite: Patvorys pedofiliją išgalvojo. Tai ir Ročienė matyt nieko nevilkino, ir šiaip, neteisingai buvo skirta tarnybinė nuobauda. Ir 5 psichologai melavo. Ir Rokiškio psichiatrai. Tik viena Asta Kuznecovaitė nemeluoja.

Po garsiojo šturmo, jeigu tikėti advokatų ieškiniais, prie kurių nepridėtas nei vienas medicininis išrašas, stipriai sutriko mergaitės psichinė sveikata.

Nors iki 2012 05 17 jos psichinė ir fizinė sveikata buvo puiki, tai rodo mokytojų rašytiniai liudijimai, po garsiojo šturmo sutriko. Dabar vaiką išnaudojanti moteris naudojasi vaiko sveikatos sutrikimu, ir kaltina visus iš eilės, bet ne save. Per apklausą, kai ji turėjo liudyti, kad jos diedukai, pedofilai, mergaitė iš tikrųjų pradėjo isteriškai rėkti ir verkti – tokios anūkės seneliai nebuvo matę niekada. 

Klausimas – kur yra vaikas, jeigu pinigus teismas priteisinėja motinai, o ne vaikui?

Negi motina nėra šio vaiko įstatyminė atstovė? Ieškinyje Laimutės Stankūnaitės advokatas 3 punktu prašo paskirti L. Stankūnaitę vaiko turto valdytoja uzufrukto teise.

Jeigu motina augina vaiką, ji jo pinigus ir turtą valdo be atskiro įpareigojimo. Kitaip yra, jeigu vaikas yra auginamas institucinėje globoje – tada visi priteisti ieškiniais pinigai priklauso tai institucijai, kuri globoja.

Kur žiūri vaikų teisių apsaugos tarnyba?

Beje, kodėl intelektualinės Cinino išgalvotos pedofilijos (nes BK nėra tokio nusikaltimo, kaip intelektualinis tvirkinimas) byloje nedalyvauja vaikų teisių apsaugos tarnyba?

Kodėl mergaitei per apklausas diktuoja per telefoną, ką kalbėti, plikis „gynėjas“?

Kuris pats mokė visą Lietuvą, kaip nevykdyti Botelių Kuršių Nerijoje griovimo bylos sprendimų…

Nors jau Garliavos sprendimą taip vykdė, kad net pats įsirėžęs  nešė mergaitę.

Kurios vardu manipuliuojant dabar gauja, save vadinanti teisininkais, grobia piliečių turtą.

O valdžia, save vadinanti Tautos išrinktaisiais, tyli.

Nes ji nežino, kada į jų namų duris pasibels šturmo grupė.

Ir apkaltins koldūnais, sapnais, šešėliais, arba „pasipriešinimu“ savo privačioje valdoje, šturmo grupei veikiant be jokio teismo pavedimo, kaip kad buvo mano namuose 2014 12 10, kai į namus įsilaužė du neadekvatūs policininkai, daužėsi, grasino mano vyrą nušauti – bet garsusis Svernelis ir Pernavas iš viso nereagavo.

Dabar kaimiečiai jau žudo policininkus, nes turbūt taip veikia bumerango principas.

Pernavas dar vis žada atsistatydinti. Bet kad seniai buvo laikas.

Ypač dėl kriminalinės policijos nevaržomo siautėjimo per suklastotas ir niekines bylas.

Policininko darbo vieta naudojama skiedalų ir „sysalų“ byloms kurpti, ir žmonių sunkiai užgyventam turtui grobti.

Kiek tai dar tęsis, ir kiek tokios rašytojos naudotis laisvu eteriu, ir šmeiš žmones?

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));