skip to Main Content

“Naujoji pasaulio tvarka“ Lietuvoje: jos raiškos grimasos

Kristina Sulikiene

Dar 1990 metais Lietuvos patriotas Vilius Bražėnas aprašė, jog ateis laikas, kai vėl sugrįš naujai apmokyti komunistai ir valdys postkomunistinę erdvę (jo garsus straipsnis „Per anksti šokti ant komunizmo kapo“, 1990 04), o kitame leidinyje jis aprašė, kaip veikia vadinamoji „Naujoji pasaulio tvarka“ – apie kurią Lietuvoje bando kalbėti tik specialiai specialiųjų tarnybų paruošti komediantai – acto garintojai – bedarbiai – piketuotojai: tam, kad neatrodytų visa tai rimta problematika.

Naujoji pasaulio tvarka buvo pradėta įgyvendinti iš karto „išlaisvinus Lietuvą“.

Naujoji pasaulio tvarka – tai atvirkštinė sveikam protui ir susiklosčiusiems socialiniuams ryšiams santvarka, kai 80 proc. idiotų pastatomi valdyti 20 proc. pasaulio protingųjų.

Maždaug tokiu procentu yra pasiskirstęs intelektas, o ypatingai aukšto intelekto žmonių yra mažiau negu 1 proc.

Tai šita santvarka siekia, kad visus vadovaujančius postus, ypač kūrybos, meno srityse, užimtų nelabai ką susigaudantys tame asmenys – tarkime, meno vadovu bus bandomas paskirti žmogus, nemokantis natų, o religiniam chorui vadovaus KGb‘istas (susigaudo – bet priešingai) – o tikrieji muzikai bus nustumiami.

Kad ši NPT buvo pradėta įgyvendinti iš karto, paskelbus Nepriklausomybę, rodo skubus labai talentingo boso solisto Vaclovo Daunoro, bei kitos operos žvaigždės Gražinos Apanavičiūtės pabėgimas į JAV.

Jie ne išvyko – jie tiesiog evakuavosi: operos primadona G. Apanavičiūtė – nuo skurdo, Vaclovas Daunoras – dar ir nuo mėginimų jį nužudyti, nes viešai įvardijo, jog Sąjūdyje veikė asmenys, kurie siekė kruvinos revoliucijos Lietuvoje. Vaclovas Daunoras buvo vienas iš Sąjūdžio vadų, tačiau laiku suprato, kur pateko, ir pabėgo iš Lietuvos.

JAV jis net iį pradžių nebebandė bandyti gauti darbo pagal gebėjimus. Tačiau, susidaro įspūdis, JAV Naujoji Pasaulio tvarka nebuvo tuo metu įvesta – ji buvo „eksportuota“ atsilikusiems kraštams – Rytų Europai, Azijai, ir kitoms valstybės, kurias norima sunaikinti dėl teritorijų ir resursų.

Vaclovas Daunoras nėjo dirbti krovėju, ar barmenu: jis kukliai nuėjo į choro atranką.

Choro vadovas išgirdo, jog salės kampe dainuoja ypatingas balsas. Liepė išeiti jam į priekįė.

Vaclovas Daunoras kukliai išėjo į priekį.

Vadovas paklausė:

„Iš kur jūs?“

„Iš Lietuvos.“

„Savo šalyje kuo dirbote, prašau atsakykite sąžiningai?“

„Operos solistu, bosu.“

Vaclovas Daunoras buvo priimtas ne į chorą, o į pagrindinę operos sudėtį, gavo pagrindius vaidmenis, ir pabėgęs nuo persekiojimų, bado ir skurdo, dar pratęsė savo įspūdingą karjerą. Niekada į Lietuvą nebegrįžo.

Šis pavyzdys su garsiu operos solistu rodo štai ką: Lietuvoje jo laukė ne tik badas, bet ir „savaiminė mirtis“ kur nors upelyje arba vonioje, už tai, kad pasipriešino Sąjūdžio radikalams – kurie, beje, per 2016 metų rinkimus vėl buvo pakėlę galvas, šį kartą aiškino, kokie jie nuosaikūs, geručiai, ir švelnučiai – tarsi Tauta pamiršo, ką jie išdirbinėjo ir kokius šūkius laidė 1987-1993 metais.

Naujoji pasaulio tvarka taip pat turi demoralizuoti jaunimo mokymą.

Todėl Lietuvoje uždrausta mokyti jaunimą „ne pedogogams“, nes Lietuvos edukologijos universitetas pagal savo rodiklius yra vienas prasčiausių, ten sustoja visi, kas neįstojo niekur kitur, ir vėliau tokie neypatingai gabūs žmonės ugdo mūsų jaunimą. Kadangi tokia sistema atitinka NPT, buvo nutarta iš viso uždrausti „kitiems“ ugdyti jaunimą. Ši NPT įgyvendinimo tvarka buvo pridengta netgi labai dideliais pinigais, pastoviai kurstant neypatingai gabius, vos mokslus baigusius pedogogus nuolat piketuoti, ir reikalauti kuo didesnių algų. Šiuo metu gimnazijose mokytojai uždirba apie 1000 eurų.

Tuo pačiu metu tarkime universitetuose nuolat viską „mažinant“ (neaišku, kur tuomet reikia dėtis tiems po 1000 eurų gaunančių pedagogų paruoštiems abiturientams, kai viskas „mažinama“), masiškai atleidinėjami dėstytojai, dažniausiai turintys 3-4 aukštuosius, bei kelis mokslo laipsnius, tačiau pagal NPT, jiems NEGALIMA dirbti mokyklose. Nes koks nors lietuvių literatūros dėstytojas (bakalauro ir magistro išsilavinimas), kvalifikavęsis kaip etnologijos habilituotas mokslų daktaras ir profesorius, nesugebės taip gerai perteikti Žemaitės kūrinių, kaip tai daro 4 kursus  „pedagaškėje“ baigusieji. Profesorius tiesiog atskleis Tautos sąmonę, giluminius klodus – o to negalima, ir nereikia. Jaunimas turi būti debilizuojamas, o ne ugdomas. Ir todėl jaunimą „ugdys“ gaunantys apie 800 eurų su visais sąsiuvinių taisymais, ir visais piketais, kai toks profesorius, dar neišmestas į darbą, bet gauna 200 eurų, ir nebelabai turi ką valgyti.

Universiteto kiti dėstytojai, turintys 1-4 valandas dėstymo per mėnesį, liūdnai juokauja, jog ir į kasininkus juos nepriims: nes jie tiesiog nesugebės, visą gyvenimą pradirbę jaunimo ugdytojais, mokslininkais.

Tačiau Naujoji Pasaulio tvarka išmetinėjamų į gatvę dėstytojų laukia valytojo, krovėjo, arba emigranto pozicijoje.

Tam visiškai nieko nebaigusiųjų „rašinius“ nuolat publikuojanti NPT šeriama žiniasklaida (Užkalnis nieko nebaigęs, nors ir bandė mokytis VDU) reklamuoja, kaip Šefilde (UK) puikiai valytojos pozicijoje dirba prestižinius teisės mokslus baigusi emigrantė lietuvė.

Yra pateikiama, jog jeigu ir tu esi teisininkas, bet tu nerandi darbo – tu tiesiog privalai eiti dirbti valytoju.

Naujoji pasaulio tvarka nori, kad 20 proc. protingų asmenų eitų tarnauti 80 proc. idiotų.

Tie, kas priklauso 20 proc. turi jokiu būdu neiti nei valyti, nei krauti, nei tuo labiau jie neturi teisės emigruoti iš Lietuvos, iš kurios bandoma išvaryti per ateinančius 10 metų dar 1 mln. gyventojų.

Nes toliau yra elitizuojamas visiškas tamsumas – nieko nebaigęs yra statomas aukščiau išsilavinusio asmens.

Toliau masiškai naikinama etnokultūra, ir jos vietą užima totalus kičas.

Naikinami žmonės, trinama jų tautinė atmintis. Vietoj to priruošta etatų etatai „trolių elfų“, kurie turi reaguoti į bet kokį sveiko proto pasireiškimą, jeigu koks senyvas žmogus viešai pasako, jog „pasutiniais metais prie ruso buvo geriau negu dabar“, tie elfiški troliai tuojau turi šokti, ir įrodinėti, jog tokių faktų nebuvo, o jeigu nepavyks įrodyti – žiūrėk, dar diedukas gaus į kuprą.

Teko matyti tokią situaciją, ir ginti pensininkę nuo agresyvios buvusios emigrantės, kuri, pasirodo, labai laiminga laisvoje Lietuvoje, nes arė Londone po 17 valandų per parą, ir šiuo metu Lietuvos provincijoje turi pasistačiusi namą: kai normalioje valstybėje jaunimas ir senimas gauna pigiai plytų, sklypų ir pasistato namus, niekur svetimoje šalyje nevergaudami.

Ta agresyvi buvusi amigrantė pateikė „namą“ kaip PRABANGOS priemonę, o ne kaip savaime suprantamą dalyką – kas būtent Gorbačiovo laikais paskutiniais metais buvo taip normalu, kad kilo milžiniški nenormuojamo ploto namai – ir stovi iki šios dienos.

Pasistatyti sodo namą buvo lengva savo rankomis – nes lentpjūvės lentas ir kitas statybines medžiagas pardavinėjo nenormuotai, ir labai pigiai. Žinau, nes pati savo rankomis s u šeima stačiau kolektyvinio sodo namą, kuris stovi iki šiandienos.

Iki 1990 metų, prieš žlungant „senajai tvarkai“, žmonės dar juto pagarbą mokslui, intelektui, gebėjimams.

Po 1990 metų Lietuvoje prasidėjo tamsybių metas, ir daugelis negali suprasti – kodėl.

Jeigu Lietuvos patrioto Viliaus Bražėno kūriniai būtų prieinami platesnei auditorijai, lietuviai suprastų, jog dar 1990 metais buvo aprašyta, kad artinasi nauja priespauda – ir ji bus baisesnė, nes žmonės galvos, kad jie yra laisvi.

Tačiau buvę komunistai bus apmokyti kalbėti naujai, bet jie toliau valdys pavergtąsias tautas Rytų Europoje.

Laisvė tebus iliuzorinė.

O 80 proc. idiotų bus pastatyti valdyti 20 proc. protingųjų.

O aišku, visi tik kas nesutiks su šia „naująja santvarka“ bus bandomi sunaikinti, arba jeigu spės – galės išvykti.

Kur kitoje šalyje, turėdami vidutinį ir aukštą intelektą, galės tarnauti 80 proc. tos šalies idiotų.

Beje, Neringa Venckienė, nors ir mokosi teisę JAV koledže, teisininke nedirba.

Nors galėtų. Kažkas jai patarė pereiti į kokį nors kitokį darbą – aptarnavimo. Vadinasi, naujoji pasaulio tvarka atėjo jau ir  į JAV. Kas yra stebėjęs N. Venckienės kaip teisininkės darbą, minėjo tik gerai jos sprendimus: jie buvo logiški, išsamūs, o žmonių – bylininkų – ji niekada neįžeidinėdavo. Todėl ji netiko represinei Lietuvos sistemai. Kurioje teisėjas iki šiol gali išdėti į šuns dienas bylininką, arba pasiūlyti jam pasikeisti mąstymą – tarkime, nerašyti vienomis ar kitomis temomis (Aurimo Drižiaus bylų atvejis, kai teisėjai atvirai jį auklėja.)

Naujosios pasaulio tvarkos šaukinys susiveda į šį sakinį:

„80 proc. Idiotų valdys 20 proc. protingųjų“.

Jeigu jūsų vadovas yra už  jus kvailesnis, ir jeigu jis kvailesnis už daugelį dirbančiųjų įstaigoje – bėkite iš tokios įstaigos, nes joje vadovauja tie, kurie parašė NPT taisykles. O ne vidurinę baigęs „vadovas“.

Man yra trumpai tekę turėti „vadovą“ su viduriniu išsilavinimu. Iki “karjeros“ šis „vadovas“ rūpinosi klijais, lemputėmis, ir remontais. Po įstaigos „išgelbėjimo“ jis vadovavo sujungtoms 5 kultūros įstaigoms. Kol, aišku, kažkur kažkas ministerijoje nepastebėjo, ir nepakėlė skandalo. Kitoje vietoje teko dirbti, kur kultūros įstaigai vadovavo aukštesnįjį išsilavinimą turintis asmuo. Paskambinus į ministeriją, buvo sušukta „ir dar yra tokių įstaigų“? Tačiau tas kaimo kultūros centras buvo po Ramūno Karbauskio „sparneliu“. Ten galiojo „Naujoji pasaulio tvarka“, o ne Lietuvos Respublikos įstatymai.

Jeigu kada klausite savęs, ką Seimo narė Kildošienė susigaudo valstybės valdyme, juk ji turi tik vidurinį išsilavinimą – manęs neklauskite, nes aš atsakysiu – NPT. 

Ir kodėl profesorius Veryga jau trečias mėnuo užsiima druskos, cukraus ir alkoholio kontrole, o nieko nepasisako apie pagalbinio apvaisinimo, vaikų vėžio gydymo, bei sunkių ligonių reabilitacijos papildomą finansavimą, bei finansavimo diabetu sergantiems atstatymą – kai Juozas Olekas slapta, susirgus Jurui Poželai, pakėlė insulino kainas, ir šiuo metu padidėjęs diabeto ligonių mirčių skaičius – turbūt vėlgi tas pats atsakymas būtų: neleidžiama.

Be to, jis žino, kur atsidūrė a.a. Juras Požela, kai rimtai kibo į SAM ministro darbus. Arba kur atsidūrė Vytenis Andriukaitis, kai ėmėsi gydytojų korupcijos tyrimo. Naujoji pasaulio tvarka teigia, jog jeigu protingas susiniveliuos su idiotais, jis išsilaikys. Todėl yra protingų, kurie pasirenka tokią poziciją: geriau pabūsiu idiotas, bet „prasitrinsiu“ vieną kitą kadenciją Seime, ministerijoje, įstaigoje, ir tarnyboje.

Seniai yra pastebėta, jog emigracija iš Lietuvos yra ne finansinė. Ji susijusi su socialiniais, visuomenės procesų dalykais. Žmonės nebeapsikenčia, kas vyksta Lietuvoje, nes ta santvarka niekur nepaaiškinama, nekaba juk virš visų įstaigų užrašas, kad „mes vadovaujamės kvota – 80 proc. idiotų valdys 20 proc. protingų asmenų“. Žmonėms nesuvokiama, kodėl konkursus laimi nieko nebaigę asmenys, kelis aukštuosius turinčius nustumiant net už sąrašo brūkšnio. Ne tik man taip yra buvę – kiekvienais metais tą stebiu Vytauto Didžiojo universitete, kai vyksta dėstytojų konkursai. Jeigu yra dėstytojas, kuris rašo knygas, straipsnius, visur dalyvauja – jis konkurse gauna „0“, o laimi tie iš „naujosios pasaulio tvarkos“.

Kai vėliau universitetai dėl kažko verkia, kad čia jungtis, nesijungti, arba kad studentai nebestoja – tegul pasižiūri, kaip jie vykdo dėstytojų atranką. Kai per kokį atsiskaitymą studentas nesusišneka su „komisija“,  nes docentas nežino, kas yra mokslinės bazės, ir kuo jos skiriasi nuo internetinių šaltinių. Man yra buvę per magistro gynimą, kad man sumažino pažymį, nes aš rėmiausi mokslinių bazių straipsniais. Tai VDU 2006 metais buvo laikoma didžiuliu trūkumu. Dabar į tai- dėstytojų bukumą – žiūriu kaip į anekdotą.

Tuomet buvo labai didelis šokas, kodėl taip yra vertinama ir pasisakoma. O paaiškėjo, jog šiai santvarkai būtinai reikia asmenų, kurie iš viso nieko nesusigaudo tame, kame jie dirba.

Nes tokiu būdu 80 proc. idiotų sėkmingai naikina protingus, kurių yra mažesnis procentas – nes taip sutvarkė gamta (kad protingųjų yra mažiau). Kvailų visada yra daugiau, nes masinėms tendencijoms – įgimtam kvailumui –pasiduoti yra lengviau, negu stengtis tobulėti.

O tie protingi, kurie pasipriešina, vienas jų sunaikina masę idiotų. Kol neįvyks „kompetetingo balso“ „revoliucija“ – kol neprabils naikinami profesoriai, docentai, mokslininkai, išradėjai, kultūros darbuotojai, tikrieji mokytojai – mokytoju aš laikau ne prasčiausio universiteto diplomą – mokytojas yra PATIRTIS, dinastija (yra mokytojų dinastijų Lietuvoje, kur jau 4-6 kartos mokytojų – tačiau pagal Lietuvos įstatymus jie privalės baigti keletą aukštųjų, ir mokytis iki senatvės) – tol iš Lietuvos važiuos dar vienas milijonas, kuris evakuosis sparčiau, nes ir naikinimo tendencijos baisesnės, negu 1990 metais.

Įžūlus nesiskaitymas su specialistais, kompetetingais asmenimis įgijo pagreitį, nes nebaudžiamumas skatina nusikalstamumą. 

Na tai kas, kad Teisingumo ministerijoje išryškėjo nepotizmo atvejis – tas asmuo iki išryškėjimo sėkmingai darė karjerą kaip giminaitis, o visi žinojo, ir tylėjo. Žala Lietuvai jau padaryta.

Tai kas, partiečių niekinama jauniausia Seimo narė Rūta Miliūtė, ir sakoma, kad neva ji atsitiktinai laimėjo, o ne dėl to, kad yra kilusi iš mokytojų šeimos, ir yra išsilavinusi, intelektuali, iniciatyvi, daug prisidėjo prie valstiečių ir žaliųjų partijos iškilimo. Bendros tendencijos tokios, jog mums brukamas keisto veido Užkalnis, tačiau neleidžiama skaityti išsilavinusių žmonių įžvalgų.

Mums pateikiami kaip elitiniai 4 blogiausio universiteto kursus baigę „mokytojai“, ir niekinami tų pačių sričių profesoriai, teigiant, jog jie, dirbantys su 18 metų pirmakursiais, nesugebės suvokti 18 metų dvyliktokų. Pripažinkime – juk tai nelogiška.

Naujoji pasaulio tvarka, kad tik žmonės apie ją nesužinotų, buvo įdėta į lūpas specialiųjų tarnybų paruošties klounams, kurie, garindami actą, diskreditavo bet kokį kalbėjimą šia tema, todėl žmonės, išgirdę sąvoką „Naujoji pasaulio tvarka“, nieko apie ją nebenori girdėti.

Tačiau aš ir siūlau – išgirsti. Nes apie šią siaubingą vergovės rūšį bandė perspėti Vilius Bražėnas. Aš išgirdau. O tu ar išgirsi – jeigu tu esi iš 20 procentų?

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));