skip to Main Content

Narkobiznio klanų puolamos S. Rakauskienės kreipimasis į visuomenę: „Prašau, padėkite man. Nenoriu mirti konclageryje“

Tai straipsnis, prie kurio dar tiktų pridėti šaukinį SOS. Nes straipsnyje svarstoma tema siejasi su konkretaus žmogaus persekiojimu, kuris kelia pavojų orumui, sveikatai ir net gyvybei. Ir parodoma, kaip vyksta represijos prieš tuos piliečius, kurie netyli, kurie konkrečiai veikia prieš galimą narkotikų gamybą ir prekybą. „Laisvame laikraštyje“ – interneto portale ir popieriniame savaitraščio variante jau eilę kartų buvo publikuojami straipsniai apie kaunietės S. Rakauskienės persekiojimą. Rugsėjo 28 d. man paskambinusi S. Rakauskienė teigė – „Prašau pagalbos, kreipiuosi į Lietuvos visuomenę – padėkite! Virš aštuonių mėnesių būdama už grotų, viena akimi jau apakau. Stringa širdies darbas, sveikata vis labiau silpsta. Nenoriu mirti konclagery“. Tokio drastiško elgesio su teisėsaugos veterane priblokšti įvairių visuomeninių organizacijų atstovai spalio 20 d. nuo 12. val., prieš labai svarbios S. Rakauskienės apeliacijos svarstymą, rengia mitingą prie Kauno apygardos teismo.

Ir prieš tai buvo gauti konkretūs pagalbos signalai. Rugsėjo 19 d. man paskambinusi su narkotikų gamyba ir prekyba eilę metų kovojusi teisėsaugos veteranė Skaista Rakauskienė teigė: „Jau aštuoni mėnesiai esu laikoma už grotų griežto režimo psichiatrijos įstaigose. Pabrėžiu, jog tikrai nevykdžiau smurtinių veiksmų ar pavojingų finansinių nusikaltimų, tačiau jau daug laiko randuosi už grotų. Sparčiai silpsta mano sveikata. Manęs neveža į teismo posėdžius, buvo jau du atvejai, kai net neinformavo apie birželio 2 d. ir birželio 6 d. vykdytus teismo posėdžius. Tuomet negalėjau informuoti nei savo teisinio atstovo A. Morozovo, nei žurnalistų, nei žmogaus teisių gynėjų. Tad vyko tikrai slapti teismai, kuriuose mano interesų niekas neatstovavo – tarsi legendinės „troikos“ sovietmečio pradžioje, kai apkaltinti ir nuteisti užtekdavo trijų pareigūnų. Apie kokią teisinę valstybę tada kalbama, jei vyksta tokie dalykai? Tiesiog kyla pavojus mano gyvybei, visai silpsta širdis, be to, buvo atvejų, kai mane užpuolė, rovė plaukus. Tokius išpuolius įvykdė čia esantys uždaryti pacientai ir tikrai galbūt pavojingi asmenys. Čia ne visi yra taikūs piliečiai, kaip aš. Jau tiek laiko praleidau šiame konclageryje, tačiau nežinau, kiek čia dar būsiu, gal iki mirties?!?“..

S. Rakauskienės apeliacijos svarstymas Kaune. Į jį atvyko grupė aktyvių piliečių

Rugsėjo 21 d. Kauno apygardos teisme vyko dar vienos S. Rakauskienės apeliacijos svarstymas, kuriame, kaip ir ankstesniuose, pati teisiamoji neturėjo galimybės dalyvauti ir netgi jai nebuvo suteikta teisė turėti savo atstovą šiame procese. Nuo 9.40 val. stebėti teismo posėdžio atvyko Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D. Šulcas, žurnalistas iš pajūrio Z. Volkovas, Socialistinio Liaudies fronto (SLF) pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas, aktyvūs SLF nariai H. Juodiška, D. Kitovas, O. Ūdrienė, judėjimo „Vytis“ atstovė L. Vaitonienė ir kiti jos kolegos, aktyvūs visuomenininkai L. Helstein, V. Jokimas bei kiti piliečiai. Pradžioje žmonės rinkosi netoli teismo, jie nerengė aktyvios akcijos, tik trumpą tylų pilietinį susirinkimą. Nebuvo kalbų, nebuvo jokio triukšmo, tik dešimt minučių stovėjo su plakatais, išreikšdami poziciją, jog Lietuvoje reikia gerbti žmogaus teises, gerbti senolius, pažaboti klestinčią narkotikų gamybą ir prekybą. 

Nuėjus į teismo salę paaiškėjo, jog dar kartą pakeistas S. Rakauskienės bylos prokuroras. Be to, kadangi pagal įstatymą S. Rakauskienei negali atstovauti jos teisinis atstovas advokato padėjėjas A. Morozovas, o naujo advokato ji dar neranda, nes kai kurie advokatai tiesiog nesutinka imtis šios bylos. Į posėdį atvyko valstybės skirta advokatė R. Kalkauskienė, kuri su savo ginamąja S. Rakauskiene visai nebendravo, nederino jokios gynybinės linijos ir todėl sėkmingai tylėjo viso proceso eigoje. Tad tokia „gynėja“ tik statistė, ji nieko nelemia. Pradžioje teismas aptarė kai kuriuos bylos niuansus, o tada trijų teisėjų kolegija nutarė, jog posėdis turi būti slaptas ir visi salėje esantys visuomenininkai ir žurnalistai turi palikti salę. Tačiau piliečiai laukė už durų ir teismas nedrįso atmesti apeliacijos, tiesiog už valandos paskelbė, jog S. Rakauskienės apeliacijos svarstymas bus pratęstas spalio 20 dieną. 

S. Rakauskienė: „Esu persekiojama dėl kritikos“

Pati S. Rakauskienė taip pasisako apie svarbias jos persekiojimo aplinkybes: „Dėl mano persekiojimo atsakingi tokie veikėjai, kaip D. Žukauskas, kuris kreipėsi su reikalavimu pradėti ikiteisminį tyrimą mano atžvilgiu, kai 2014 m. lapkričio 8 d. aš kreipiausi į policiją dėl galimos narkotikų gamybos netoli mano gyvenamosios vietos, kaip ponas Chraminas, ne kartą pasižymėjęs įvairiose skandalingose istorijose ir kai kurie kiti su jais susiję asmenys. Štai svarbi aplinkybė – minėtus veikėjus ne kartą kritikavau dėl jų aplaidaus darbo, tam turiu svarius argumentus. Manau, jog esu persekiojama dėl kritikos ir dėl to, kad nesirengiu tylėti, kai galimai vyksta visuomenei pavojinga narkotikų gamyba bei prekyba“. 

Nagrinėjant konkrečius dokumentus, kurie susiję su S. Žukauskienės persekiojimu, matyti tiesiog ciniškas braižas – nors ji tikrai nevykdė jokių visuomenei pavojingų veikų, tačiau pasitelkiamos miglotos formuluotės. Štai šių metų liepos 5 d. Kauno apygardos teismo nutartyje dėl S. Rakauskienės apeliacinio skundo teigiama: „Skaistos Rakauskienės skundas atmetamas. Aukštesniojo teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su skundu ir pateikta baudžiamąja byla dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo Skaistai Rakauskienei, sutinka su Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartimi pratęsti baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos padarymu kaltinamo asmens laikymą VŠĮ Respublikinėje Rokiškio psichiatrijos ligoninėje trims mėnesiams ir neįžvelgia pagrindo ją keisti ar naikinti“. 

Kokie teismai be įtariamojo asmens dalyvavimo ?

O štai kokie „svarūs“ argumentai dėl S. Rakauskienės tariamo „pavojingumo“ pasitelkiami šioje nutartyje: „Skaista Rakauskienė yra socialiai pavojinga visuomenei, jos nuotaika nestabili. Aukštesnės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti ekspertizės akto išvadomis, kadangi ekspertai, atlikę S. Rakauskienės ekspertizę, yra šios srities specialistai.“  

Taigi teisėsaugos veteranė, aktyvi Socialistinio Liaudies fronto narė jau aštuoni mėnesiai laikoma už grotų dėl to, jog pranešė apie galimą nusikaltimą – narkotikų gamybą. Ne kartą girdėjome apie smurtaujančius, geriančius ir kaimynus bei giminaičius pastovioje baimėje laikančius nestabilios psichikos asmenis, kurių niekas neizoliuoja nuo visuomenės remiantis tuo, kad jie tam neduoda sutikimo, tokiu atveju įstatymas nenumato laisvės apribojimo galimybės, kol neįvyksta skaudi nelaimė ir būna jau per vėlu ką pakeisti. Šiuo atveju kalbame apie žmogų, nekėlusį jokios grėsmės visuomenei ar socialinei aplinkai. Tačiau jos netgi neveža į jos pačios teismo posėdžius. Kokie teismai be paties įtariamojo dalyvavimo, kai teismas negali jo apklausti? Be to, pažeidžiama paties piliečio teisė dalyvauti konkrečiuose bylos posėdžiuose. Tuo tarpu Skaistos sveikata vis labiau silpsta. „Širdies veikla kelia didelių problemų, be to, silpsta regėjimas – viena akimi jau beveik nematau. Kaip bus toliau – nežinau. Jei dar būsiu laikoma už grotų, tai nieko gero nesitikiu“ – sako S. Rakauskienė. 

Šis nuožmus persekiojimas prieštarauja LR Konstitucijai 

Toks nuožmus šios LR pilietės persekiojimas prieštarauja kai kuriems LR Konstitucijos straipsniams. Štai pažeidžiamas 21 straipsnis (Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis. ), 25 straipsnis (Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti, ir skleisti informaciją bei idėjas ), 29 straipsnis (Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu), 33 straipsnis (Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskusti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką).

Šios bylos eigą stebintys teisininkai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai – advokatas V. Sirvydis, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D. Šulcas, žurnalistai A. Veberis, Z. Volkovas ir kiti aktyvūs piliečiai stebisi tokiu cinizmu, kaip Lietuvoje negerbiami senoliai, kaip vyksta brutalus susidorojimas su teisėsaugos veterane. Z. Volkovas teigia: „Apart kitų motyvų, svarbus ir gailestingumo motyvas. Kaip galima už grotų tiek ilgai laikyti senyvo amžiaus moterį, kuri tik įtariama nesunkaus nusikaltimo padarymu? Tai prasilenkia ir su įstatymu, ir su žmogiškumu“. Taip, juk Lietuvoje įsigalėję korumpuoti politikai daro didžiulę žalą Lietuvai ir būtent juos tikrai galima įvardyti kaip „socialiai pavojingus visuomenei“. Deja, už grotų jų niekas neuždaro, bet mūsų krašte nuožmiai persekiojami senoliai, jaunos mamos, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai, antifašistai. Tokia dabarties Lietuva – tarsi iškreiptų veidrodžių karalystė. Ir S. Rakauskienės byla akivaizdžiai demonstruoja iškreipto lietuviško „teisingumo“ grimasas. 

Giedrius Grabauskas

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));