skip to Main Content

Mūsų paskutiniosios Kalėdos?

 

Kas taip išgąsdino Romos Popiežių Pranciškų, kad jis paskelbė tikinčiųjų miniai šv. Petro aikštėje, kad „šios Kalėdos gali būti žmonijai paskutinios“?

 

pope-francis-cancel-christmas-ww3-640x350

Popiežius dar pasakė: „dabartinė chaotiška pasaulio būklė ženklina „laikų pabaigos“ pradžią, ir, kad šį kartą sekančiais metais, pasaulis jau bus neatpažįstamas. Kokios Pontifiką apėmusio jaudulio priežastys, kodėl jis taip entuziastingai palaiko musulmonų perkraustymo iš būsimo „Didžiojo Izraelio“ teritorijų į katalikišką Europą procesą, jo vykdytojus?

sddefault

Liubavičių Rebė Menachemas Mendelis Schneersonas (1902–1994) ir Eduardas Hodos

Eduardo Hodos video apie Popiežių apėmusio jaudulio priežastį.

Savo video kreipimesi į rusų tautą, pavadintame „2016 metai: 666 jau čia!“ autorius pontifiko išgąstį paaiškina tuo, kad jam yra žinomi judaizmo sektos Habad Lubavič planai dar šiais metais materializuoti Mošiachą (antikristą), kuriuo jie yra paskelbę mirusį septintąjį Liubavičių Rebė  Menachemą Mendelį Schneersoną (1902–1994). Ši judaizmo sekta, Hodoso nuomone, pilnai kontroliuoja JAV ir visus pagrindinius pretendentus į JAV prezidento postą: Klinton ir Trampą. Habad Liubavič (juodos skrybėlės) šiuo metu dominuoja visame žydų pasaulyje. Apie Mošiacho atėjimą, Eduardo Hodos nuomone, kalba kabalistų apskaičiavimai ir kiti ženklai. Jo atėjimo proga yra perrašoma net Tora. (Popiežiaus žodžius Eduoardas Hodos savo video siužete cituoja pagal šį leidinį.)

Sausio 17 dieną popiežius Pranciškus aplankė Romos sinagogą.1447242359_papa-celuet-zhidu-600

Popiežius Pranciškus sausio 17 dieną apsilankė Didžiojoje sinagogoje Romoje. Čia jį pasitiko Romos vyriausiasis rabinas Riccado Di Segni ir žydų bendruomenės pirmininkė Ruth Dureghello.

Apsilankymo Romos sinagogoje metu Popiežius susitiko su Romos, kitų Italijos ir pasaulio judėjų bendruomenių atstovais. Pranciškus pakartojo Jono Pauliaus II žodžius, kuris žydus pavadino “vyresniaisiais krikščionių broliais“. Pontifikas pasmerkė antisemitizmą ir pakvietė dialogui tarp trijų religijų – krikščionybės, judaizmo ir islamo.

Apsilankymo pretekstu tapo jubiliejus Romos – katalikų bažnyčios priimtos deklaracijos Nostra Aetate, kuri buvo priimta II Vatikano susirinkimo (vyko 1962–1965 metais). Tai prieš 50 metų kardinaliai pakeitė Romos-katalikų bažnyčios požiūrį į judėjus. Tuo pat metu Vatikanas oficialiai nustojo kaltinti judėjus dėl Kristaus mirties.

1986 metais Jonas Paulius II pirmasis aplankė Romos sinagogą ir pavadino judėjus „vyresniaisiais broliais tikėjime“. 2000 metais jis meldėsi prie raudų sienos Jaruzalėje.

1453132082_-zhidy4

2015 metais Vatikane pirmą kartą istorijoje įvyko susitikimas Popiežiaus Pranciškaus su Europos rabinų Konferencijos delegacija. Audiencijos metu pontifikas priminė, kad Nostra Aetate yra orientyras santykiuose tarp katalikų ir judėjų.

2015 gruodžio mėnesį Vatikanas pakeitė liturgijos tekstą, Tiksliau, tą vietą, kurioje kalbama apie žydus. „Katalikai neturi bandyti atversti žydus į savo tikėjimą, – sakoma naujojoje versijoje. Melskimės už žydus, kad mūsų dievas galėtų apšviesti jų širdis ir jie pripažintų Jėzų Kristų žmonijos Išgelbėtoją“.

1453132137_-zhidy1

Vatikane pareiškė, kad „krikščionys negali būti antisemitais, nes krikščionybės šaknys yra judaizme“: „Katalikai turi nešti savo tikėjimo į Jėzų liudijimą žydams, bet daryti tai išimtinai jautrioje ir kuklioje manieroje, pripažįstant, kad žydai neša Dievo žodį“.

Leidiniui Komersant tapo žinoma, kad žydai paruošė atsakymą katalikams: planuojama, kad greitai priims savo deklaraciją. „Mes norime duoti savo atsakymą į Nostra Aetate,— pasakė Europos rabinų Konferencijos pirmininkas, vyriausias Maskvos rabinas Pinchas Goldšmit.

Goldšmito nuomone, šis dokumentas apjungs pasaulio žydus, „nes pirmą kartą per daugelį šimtmečių viso pasaulio rabinai jį pasirašys“.

Geležinė jėzuito logika: „Jaunesnieji broliai“ turi priimti arabus, kuriuos iš būsimo „Didžiojo Izraelio“teritorijos išvaro „vyresnieji broliai“.

Sausio 17 dieną, sekmadienį, grįžęs iš Romos sinagogos, Popiežius Pranciškus sekmadienį pasveikino 5 tūkst. tikinčiųjų migrantų specialiose mišiose Šv.Petro aikštėje, paminint pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną, ir ragino juos branginti savo „kultūrą ir brangias vertybes“.

Apie Europos kultūrą ir vertybes, kurias turi branginti pabėgėliai, o jie to piktybiškai nedaro, pontifikas pamiršo pasakyti. Jis nepasakė, kad pabėgėliai turi neprievartauti Europoje moterų, neplėšikauti, neprekiauti narkotikais, kad gyvenimas Europoje yra ne toks, kokį jie įsivaizdavo, ne toks, kokį jiems nupiešė konsultantai ir sponsoriai, juos laiveliais čia atvežę nusikaltėliai kotrabandistai.

„Brangūs migrantai ir pabėgėliai, kiekvienas iš jūsų nešate istoriją, kultūrą ir brangias vertybes, – sakė Pranciškus. – Deja, daugelis iš jūsų patyrėte vargą, priespaudą ir baimę“.

Galėjo, žinoma, Popiežius pasakyti, kas konkrečiai yra pabėgėlių „vargų, priespaudos ir baimės“ šaltinis, organizatorius, finansuotojas. Bet, nepasakė. Galėjo dar paaiškinti, kokiu būdu pabėgėlių „istorija, kultūra, brangios vertybės“ sąveikaus su Europos „istorija, kultūra ir brangiomis vertybėmis“, galėjo papasakoti jiems, kad viską sudėjus į vieną katilą iš šio nesuderinamų materijų viralo išeina sprogstamasis mišinys, dinamitas. Gal pontifikas nežino, kaip „puikiai sekasi“ suderinti islamo ir judaizmo „istoriją, kultūrą, brangiąsias vertybes“ Izraelyje?

Dar spaudoje buvo rašoma, kad Pranciškus ne kartą ragino Europos valstybes priimti žmones, bėgančius nuo karo ir vargų per šią didžiausią po Antrojo pasaulinio karo žemyno migrantų krizę. Po maldos popiežius „su didele meile“ sveikino Vatikane „esančias etnines bendruomenes“ ir „žmones, kurie padeda (migrantams) ir (juos) priima“.

Gražu! Jautru! Bet… visai ne Kristaus dvasioje. Pasakęs „A“, Popiežius turėjo pasakyti ir „B“: pats pamaitinti alkstančius, pagirdyti trokštančius, pasikviesti visus 5 tūkstančius, o gal ir visa milijoną pabėgėlių apsigyventi Vatikane, pasidalinti visu tuo geru, per šimtmečius sukauptu. Kristus dalinosi, jis nelaukė, kad kiti pamaitintų, kiti pagirdytų.

Algimantas Lebionka

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));