skip to Main Content

Monopolistai uždaro “Laisvą laikraštį” ir tyčiojasi (žiniasklaidą Lietuvoje uždarinėja tik Dalia Grybauskaitė)

 Aurimas Drižius

 

Šiandien gavau laišką iš UAB “Press Express” marketing vadovės  Lydos Mikėnienės, kad nuo vasario 8 d. šis UAB-as nutraukia “Laisvo laikraščio” platinimą.

Beje, L.Mikėniene niekaip nepaaiškino tokios sprendimo priežasčių, tačiau “Press Express”, kuris daugiau nei dešimt metų platino “Laisvą laikraštį”, kas savaitę parduodavo ne mažiau kaip 4 tūks. Egzempliorių, ir sau pasiimdavo bent pusę gautų pinigų, ir iš “Laisvo laikraščio” platinimo uždirbdavo ne mažiau 50 tūkst. Eurų per metus, niekaip nepaaiškino tokio savo sprendimo.

Kaip žinia, “Press Express” turi monopolines teises platinti laikraščius “Maxima”, Iki ir Rimi tinkluose, kurie užiima daugiau nei du trečdalius visos mažmeninės prekybos rinkos, todėl galima sakyti, kad “Press Express” užima monopolinę situaciją Lietuvos spaudos rinkoje, ir tuo plačiai naudojasi – nenori atiduoti bent pusės savo pajamų, tai  tavęs apskirtai nebus niekur.

Tačiau dabar akivaizdu, kad ‘Press Express”  kažkieno spaudimu atsisakė platinti “Laisvą laikraštį”, ir taip jį uždarė.

 

 

Žinome, kad Lietuvoje TV laidas uždarinėja vienintelė prezidentė Dalia Grybauskaitė.  Būtent po jos nurodymo Eligijui Masiuliui “patraukti nuo manęs tą skaliką” buvo uždaryta LNK laida “Savaitė”, kurią vedė žurnaistas Tomas Dapkus.

„Patrauk nuo manęs tą skaliką“ – dar 2016 m.  nurodė Dalia Grybauskaitė (tulpes@lpk.lt) Eligijui Masiuliui, kalbėdama apie žurnalistą Tomą Dapkų, kurio rengiami reportažai apie prezidentės Seimui siūlomus mafijos kandidatus į generalinius prokurorus kėlė neviltį ekscelencijai.

Tada „tulpės“ paprašė E.Masiulio, kad jis „perduotų linkėjimus“ koncerno „MG Baltic“ prezidentui Dariui Mockui, kad jis „patrauktų savo skaliką“.

E.Masiulis perdavė šią žinią LNK vadovui, ir T.Dapkus buvo patrauktas – jo laidos „Savaitė“ neliko LNK eteryje. Tokia savo komanda D.Grybauskaitė padarė nusikaltimą, kuris BK įvardijamas kaip „piktnaudžiavimas tarnyba“ (1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų).

Akivaizdu, kad prezidentė neturėjo įgaliojimų išmesti T.Dapkaus laidos iš LNK eterio, tuo labiau, kad įstatymai draudžia valstybės tarnyboms kištis į žiniasklaidos reikalus.

Kita laida – Rūtos Janutienės laida “Paskutinė instancija” buvo “patraukta” ir Tele-3 televizijos  po to, kai R.Janutienė padarė puikią laidą apie tikrąją Dalios Grybauskaitės biografiją.

Todėl drąsiai teigiu, kad Lietuvoje vienintelė Dalia Grybauskaitė uždarinėja TV laidas, ir esu įsitikinęs, kad ir prie “Laisvą laikraščio” uždarymo yra prisidėjusi ši žmogysta.

Ilgą laiką taikiausi su šia padėtimi, nes neturėjau kitos išeities, tačiau dabar įvyko tam tikrų įvykių – “Press Express” dar sausio 1 d. pranešė, kad nuo kitos dienos stabdo “laisvo laikraščio” prekybą, nes neva “etikos komisija paskelbė, kad jis neetiškas”.

Tai reiškia, kad ‘Press Express” jiems pristtaytus 4 tūkst. Egzempliorių “Laisvo laikraščio” tieisiog išmetė iš šiukšlyną, ir redakcijos telefonas kaito nuo žmonių skambučių – kodėl jo niekur negalima įsigyti.

Tada padavėme “Press Express” į teismą dėl sutarties sulaužymo – mat sutartyje numatyta, kad galima nutraukti sutartį įspėjus prieš mėnesį.

Tačiau teisme prasidėjo tos pačios Dalios Grybauskaitės paskirtų teisėjų įsidirbinėjimai – turėdami visus išekinio dokumentus, jie ėmė reikalauti  juos pateikti dar kartą.

Yra tokia Dalios Grybauskaitės paskirta Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėją Giedrė Čėsnienė. Jai pateko „Laisvo laikraščio“ skundas dėl to, kad laikraščius platinanti įmonė UAB „Press Express“ nuo sausio 1 d. per vieną dieną nutarė išimti leidinius iš prekybos, ir nutraukti jų tolesnį platinimą.

Tai buvo motyvuojama vena tuo, kad ‚Laisvas laikraštis“ paskelbtas neva neetišku. O neetišku jį paskelbė tokia Visuomenės etikos komisija, kuri nusprendė, kad „straipsnio pavadinimas neatitinka tūrinio“.

Taip nusprendė kažkokie žandarai, ir tuo pasinaudojusi įmonė ‚Press Express“ apskritai atsisakė platinti „Laisvą laikraštį“, nors šios įmonės atstovė man pripažino, kad to prašęs vienas prekybos tinklas. Gal tai – „Maxima“, apie kurios „VP dešimtuko“ žygius mes nemažai rašėme?

Žodžiu, „Press Express“ atvirai nutraukė distribucijos sutartį su UAB „Patikimas verslas“, kuris yra „Laisvo laikraščio“ leidėjas. Nors sutartyje aiškiai parašyta, kad sutartį galima nutraukti, įspėjus prieš 30 dienų, tačiau spekuliantai, kurie pasiima pusę pinigų už parduotus leidinius, nutarė ją nutraukti per  vieną dieną.

Tada kreipiausi į Vilniaus apylinkės teismą, kad teismas išieškotų leidėjui padarytą žalą, ir skirtų baudą „Press Express“ už tai, kad laužo savo sutartinius įsipareigojimus.

 

 


Vos skundas pateko teisėjai Giedrei Čėsnienei (nuotr. viršuje) , prasidėjo cirkai – nors prašėme skundą nagrinėti kuo greičiau, nes įmonei kasdien daroma žala, teisėja G.Česnienė sausio 18 d. priėmė nutartį pašalinti skundo  trūkumus.

Šitie teisėjos G.Česnienės nutartyje nurodyti trūkumai yra išgalvoti, pati teisėja išsigalvoja įvairiausių priežasčių, kodėl nereikia pradėti nagrinėti šios bylos, jos veiksmuose yra dokumento klastojimo požymių.

T.y. teisėja G.Česnienė nurodo, kad :

1. Nagrinėjamu atveju ieškovo atstovas Aurimas Drižius pateikė ieškinį teismui elektroniniu paštu, ir kad „kiekviename procesiniame dokumente turi būti procesinį dokumentą paduodančio asmens parašas“.

Čia pat teisėja G.Čėsnienė pripažįsta, kad „Asmuo elektroninių ryšių priemonėmis teismui gali pateikti procesinius dokumentus“, ir toliau nuobodžiai aprašinėja visą elektroninės EPP sistemos veikimo mechanizmą.

Teisėjai G.Česnienei per jos aprašytą EPP sistemą civilinėje byloje Nr. 2-6070-854/2019 dar 2019-01-11 buvo pateiktas ieškinys UAB ‚Press Express“, taip distribucijos sutartis su minėta bendrove, dokumentas, įrodantis, kad buvo sumokėtas žyminis mokestis už šį ieškinį, o taip pat išrašas iš Registrų centro, kad Aurimas Drižius yra UAB ‚Patikimas verslas“ direktorius.

Tačiau teisėja G.Čėsnienė, dar sausio 11 d. gavusi visus mano išvardintus dokumentus, po savaitės, t.y. sausio 18 d. rašo, kad „be to, ieškinyje nėra nurodyta, kokiu pagrindu ieškovo vardu į teismą kreipiasi Aurimas Drižius, prie ieškinio nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys šio asmens teisę ir įgalinimus atstovauti UAB “Patikimas verslas” teisme (CPK 55 straipsnis)“.

Nors teisėja G.Česnienė šioje byloje turi Registrų centro išrašą, kad aš esu UAB „Patikimas verslas“ vadovas, vis tiek klastoja savo nutartį, ir rašo, kad tokių įrodymų nėra. Nors ji turi mano ieškinį, pateikta per EPP sistemą, čia pat teigia, kad jo nėra.

Apgailėtina, kad teisėja G.Česnienė ėmėsi klastoti šią bylą, nors ji dar net nepradėta nagrinėti. Tai yra pagrindas jos nušalinimui, nes teismas negali grįsti savo nutarčių suklastotais ir išgalvotais duomenimis.

Be to, teisėja G.Česnienė nurodo, kad aš turėjau pateikti sutartį su advokatų A.Bartusevičiumi, tačiau tai vėlgi netiesa – savo ieškinyje aš turėjau nurodyti, ar mane atstovaus advokatas, ir jo pavardę, tačiau pateikti sutarties su advokatu aš neprivalėjau.

 

Taip pat neteisėti yra ir kiti teisėjos G.Česnienės reikalavimai pašalinti tariamus trūkumus.

Ji nurodo, kad nėra aiškiai suformuluotas ieškinio dalykas. Nors nelabai įsivaizduoju, kaip tą dalyką suformuluoti aiškiau. Ieškinio esmė aiškiai nurodžiau ir skunde apygardos teismui:

 

       Pagal 2013 m. rugsėjo 27 d. Distribucijos sutartį Nr. P-1309/318, Ieškovas, – UAB „Patikimas verslas“ (toliau – ir Ieškovas arba Leidėjas) su Atsakovu yra sudaręs minėtą 2013 m. rugsėjo 27 d. Distribucijos sutartį Nr. P-1309/318 (toliau – ir Sutartis), kuria Atsakovas yra įsipareigojęs pirkti iš Leidėjo jo leidžiamus leidinius bei juos perparduoti. Pagal Sutarties 1 skyriaus 1.1 straipsnį, Distribucijos sutarties dalyką sudaro: „Distributorius savo vardu ir lėšomis perka iš Leidėjo jo leidžiamus leidinius ir perparduoda juos pirkėjams bei atlieka kitus su šiuo procesu susijusius veiksmus“ (…). Leidėjas, vadovaudamasis Sutarties 2 skyriaus 2.1.1. ir 2.1.2. straipsniais, turi teisę: „kontroliuoti Distributoriaus sutartinių įsipareigojimų vykdymą; reikalauti Distributoriaus kompensuoti papildomas sąnaudas, atsiradusias dėl Distributoriaus įsipareigojimų nevykdymo“. Savo ruožtu, Distributorius įsipareigoja Sutarties 3 skyriaus 3.1. ir 3.2. straipsniuose: „pirkti iš Leidėjo šia sutartimi numatytus leidinius ir juos perparduoti pirkėjams“. Nedetalizuodami toliau šios Sutarties nuostatų, Teismui pateikiame visą Sutarties tekstą (Priedas Nr. 3). Nuo 2013 metų rugsėjo 27 dienos ši Sutartis be trukdžių  buvo vykdoma, kol visiškai netikėtai Ieškovas pernai gruodžio 31 d. gavo Atsakovo, t.y. UAB „Press Express“ atstovės Irminos Žitkauskienės tokį elektroninį laišką:

“Laba diena, p. Aurimai, Dėl Jūsų leidinio „Laisvas laikraštis“  pripažinimo neetišku,   nuo 2019 m. sausio 1-os dienos stabdome leidinio platinimą. Visuose mažmeninėse prekybos vietose nuo sausio 1-os dienos leidinio kainos yra įvestos pritaikius lengvatinį PVM tarifą.

Leidinys į logistikos centrą nebus priimamas“.

II.   Ieškinio turinys ir motyvai

 Toks ieškinio dalykas – neteisėtai atsakovo nutraukta sutartis, ir dėl to kasdien daroma žala ieškovui.

 

Redakcijos telefonas įkaitęs – žmonės klausinėja, kodėl nebeleidžiamas jų mėgstamas „Laisvas laikraštis“, nes jo nebėra prekyboje. Turime aiškinti, kad tai distributoriaus „Press Express“ išdaigos, ir jų bandymas sužlugdyti „Laisvą laikraštį“. Man nesuprantama tokia atsakovo UAB „Press Express“ pozicija, nes jie pasiima pusę visų pinigų už parduotus leidinius, todėl blokuodami prekybą, galima sakyti, kad pjauna šaką, ant kurios patys sėdi.

Ta žala didėja geometrine progresija, nes nuo sausio 1 d., kai buvo neteisėtai nutraukta distribucijos sutartis, jau praėjo 23 dienos, o teisėja G.Čėsnienė toliau vilkina šios bylos nagrinėjimą, sugalvodama visokiausių nebūtų priežasčių, kaip to ieškovo ieškinio nenagrinėti.

Nurodžiau teismui, kad žalos dydžio neįmanoma dabar tiksliai paskaičiuoti, nes ieškovui yra daroma finansinė žala ne tik todėl, kad nėra platinami jo leidiniai, tačiau dar ir todėl, kad atsakovas, kaip monopolinis laikraščių platintojas „Maxima“, Iki“, Rimi prekybos tinkluose, piktnaudžiauja savo monopoline padėtimi, ir atsisako įsileisti ieškovo leidinius į minėtus tinklus, dėl ko skaitytojai jo nebegali surasti ir įsigyti, ir visiems jiems atrodo, kad „Laisvas laikraštis“ nebėra leidžiamas ir yra bankrutavęs. Tai daroma žala leidinio reputacijai, ir daroma neturtinė žala, kurią taip pat prašysime atlyginti.

Visa tai yra nesuprantama teisėjai G.Čėsnienei, kuri nesupranta, kokiu pagrindu mes ieškome žalos atlyginimo ir baudos atsakovui.

Visus šiuos reikalavimus teisėja G.Čėsnienė puikiai suprato, ir juos apibendrino, tačiau vietoj to, kad pradėtų bylos nagrinėjimą iš esmės ir darytų tai skubiai, nes ieškovui kasdien yra daroma žala, kažkodėl nurodė „trūkumus“, o taip pat suklastojo savo nutartį, nurodžiusi, kad nėra pateiktas UAB „Patikimas verslas“ įgaliojimas Aurimui Drižiui.

Tokia teisėjos G.Česnienės nutarrtis yra apskųsta Vilniaus apygardos teismui, kuris jį nagrinės tik vasario 21 d.

O kol kas „Laisvas laikraštis“ yra platinamas „Norfos“ ir Kauno spaudos tinkluose

Leidinį paprasčiausia prenumeruoti – galima per ‘Lietuvos pašto“ skyrius, www.prenumerata.lt

arba tiesiogiai per redakciją arba internetu (pervedant į leidėjo UAB “Patikimas verslas” sąskaitą  LT754010051001776086, ir pavedime nurodant adresą) – tik 12 eurų šešiems mėnesiams

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));