skip to Main Content

 

Mirties priežastis – tarnyba LK: dar viena beprasmė kario Pauliaus Stabingio žūtis

Radus Geležiniame Vilke tarnavusio Pauliaus Stabingio kūną, policijai užteko to, jog „jokių išorinių smurto žymių nėra“.

Nesvarbu, jog vyrukai gėrė ir mušėsi. Nesvarbu, jog greitoji ilgai jį gaivino, ir nebeatgaivino.

Nesvarbu, jog 25 metai tai ne senatvė, ir jokios senatvinės mirties būti negali. Negali būti ir mirties dėl ligos, nes karys yra tinkamas karinei tarnybai – vadinasi, dideliems krūviams.

Lietuvos kariuomenė, nebesulaukusi užpuolant ruso, pirma ėmė žudyti civilius (prisiminkime Trakų rajone siautėjusio kario žudiko istoriją),  neseniai Vilniuje girti kariai apšaudė naujagimius – kaip visiški bepročiai šaudė į Gimdymo namų langus; galiausiai, kai atsibodo užmušinėti civilius, ėmė žudytis tarpusavyje. Skaičiuojamos jau ir mirtys dėl savižudybės – LK tokia slogi atmosfera, jog kariai verčiau nusižudo, negu grįžta į dalinius.

Visuomenė turėtų atkreipti dėmesį, jog Paulius Stabingis užmuštas profesionaliai – policija nemato išorinių smurto žymių, vadinasi, yra vidinis mirtinas kūno sumušimas, kuris lėmė šoką, kariui ėmė trūkti oro, galiausiai jis mirė. Yra arba lūžę šonkauliai, arba jis buvo tiek talžytas su kėde per nugarą, kad mirė dėl mirtino viso kūno sumušimo.

Tai rodo, jog Lietuvos kariuomenės specialūs daliniai apmoko karius užmušinėti žmones, taip, kad neliktų žymių.

Mamos neturėtų leisti savo vaikų į žudikus rengiančią kariuomenę.

Kariuomenės paskirtis yra apsaugoti valstybę ir, visų pirma, civilius karo metu, o ne mokytis, kaip užmušinėti be smurto žymių vieniems kitus taikos metu, ir tarnybos pagrindu (nepatinka kuopos draugas – surengiau balių ir užmušiau „be smurto žymių“.)

Didžiulė gėda generolui Žukui, kuris po samčių skandalo kaip tilo ir nutilo, ir nereaguoja į naują reiškinį – tai „savaiminė mirtis dėl tarnybos Lietuvos kariuomenėje“, kuri nusinešė ar tik ne 8 jaunų vyrų gyvybes dėl „savaiminių mirčių“, ir dar keletas nusižudė.  

Lietuvos kariuomenė neturi nei normalios karo medicinos tarnybos, nei karo psichologų – preziumuojama, jog visiems viskas gerai, o karstą nupirks, jeigu ką. Rukloje nusišovė ir jauna karininkė,  o Jonavoje girtas siautėjo ir į policininkus ginklą nukreipė Sigitas Maliauskas, kuris vėl lyg niekur nieko dirba LK reklaminį darbą, nes tokie kariai labai reikalingi. Pernai visiškai girtas su 2,49 promilės prie vairo Varėnos rajone sulaikytas Ruklos instruktorius, toks nerealus isterikas R. U., kuris dar mano tarnybos laikais rėkaudavo, jog „visus jus užmušiu“, ir blaivas jis būdavo jau ganėtinai išprotėjęs, o ką kalbėt apie girtą. Lietuvos kariuomenė atsisakė suteikti informaciją, kaip bus baudžiamas R.U. Nenustebsiu, jeigu pamatysime kartu su Sigitu Maliausku reklamuojant kariuomenę. Na, o kaip LK „prekės ženklas“, yra buvęs LK vadas, kuriam neseniai dėl vairavimo girtam (berods, 1,59 prom.) buvo atimta teisė vairuoti keleriems metams, ir paskirta bauda.

Apskritai, alkoholis įeina į LK reklamos veidą: toks karys Algirdas, kviesdamas stoti į kariuomenę, būtinai paminėjo ir alų, kuris iš viso nesiderina nei su sportu, nei su karine tarnyba, ir kurio kariuomenėje nėra. 

Lietuvos kariuomenė veikia kaip konclageris: maistas kaip jovalas, o jeigu kalbėtume apie asmeninę higieną –nėra net tualetinio popieriaus, nes kariams kartojama, kad vis tiek greitai jie visi bus išsiųsti į Ukrainą, Siriją ir Somalį ginti ten Lietuvą ir Raudonąją Dalią nuo puolančio ruso.

Tiesa, kadangi kariai vis tiek yra patrankų mėsa, nėra išdalintos nei neperšaunamos liemenės, nei normalūs, nesurūdiję šalmai, nes aprūpinimo tiesiog nėra. Kariams sakoma, jog kažkas kažkur kažko nenupirko, o spaudoje juk skaitėme, jog kažkokia Amerikos kompanija neperšaunamas liemenes dar tik gamins, kada nors. Šovinių irgi nėra, nes viskas dovanojama Ukrainos karui, kuriame ji kariauja pati prieš save, o Donbaso sritį jau gina merginos ir moterys, nes žuvo daug vietinių vyrų. Šitas mano straipsnis su tokia pabaiga kokio nors Kasčiūno ir VSD konservatnykų flango bus traktuojamas kaip „grėsmė nacionaliniam Lietuvos saugumui“, tik norėčiau pasitikslinti – o kada Lietuva Donbase įsigijo nacionalinės reikšmės objektų – ar jau mums priklauso kokia nors anglių šachta, arba strateginė gamykla, ar tiesiog Ukrainos karas yra tas naujojo genocido šauklys: juk Ukrainoje jau išžudyti pajėgiausio amžiaus vyrai, neretai jų šeimos irgi iššaudytos, o Lietuvoje, manipuliuojant šiuo „naujuoju Afganistanu“, buvo atnaujintas visuotinis karo prievolininkų šaukimas, kuris lėmė tai, jog nuo šiandien kariai jau paskelbė karą vieni kitiems, ir ėmė žudytis tarpusavyje, nes, matyt, nebeištveria, kada bus galima „legaliai žudyti“.

Kristina Sulikienė 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));