skip to Main Content

 

 

 

 

 

Mesijas yra čia

Galbūt žydų Mesijas jau čia, nors mes nežinome apie jo atėjimą? Visos žydų svajonės ir pageidavimai buvo išpildyti gegužės viduryje. Na, beveik visos. Du didūs pasaulinės galybės lyderiai lenktyniavo savo prielankume tuo metu, kai paprasti izraeliečiai linksminosi ir šaudė į beginklius Gazos gyventojus arba bent jau drąsino šaudančiuosius. Iraniečiai griežė dantimis, bet nieko nepadarė. JAV kongresas nusprendė, kad lenkai turi sumokėti žydams 300 mlrd. dolerių duoklę. Ir be galo nemaloni žydų mergina pelnė Europos scenos vainiką, atsitiktinai užtikrinant, kad naujoji Izraelio sostinė Jeruzalė, taptų aukščiausio lygio tarptautinio susitikimo vieta ateinančiais metais.

Jeigu jūs manote, kad kažkuri iš tokių palankių aplinkybių turi nukristi iš dangaus jums, ir kad jūsų likimas turi būti truputį geresnis, pagalvokite dar kartą. Niekas jums nežadėjo rožių sodo. Žydų Mesijas geras žydams, tuo tarpu kai nežydams dera tik sunkiai dirbti ir ruoštis dieviškajam kerštui. Yra nesutarimų dėl to ar visi gojai bus paliesti keršto, ar kažkurie turėtu išgyventi tam, kad apsipirktų mažmeninėje prekyboje. Tačiau, prielankumas nežydams nėra ryškus šios aranžuotės bruožas.

Aš gegužės pradžioje buvau gana stipriai sunerimęs. Grafikas pasirodė baisus. Iraniečiai įsitvirtino Sirijoje, rusai buvo pasiruošę apginkluoti Siriją jų geriausiomis S-300 sistemomis (jos yra labiau patikimos nei naujoji ir įmantri S-400). Palestiniečiai planavo demonstraciją jų 70-tosioms Nakba metinėms sutampančiomis su JAV ambasados perkėlimu į Jeruzalę ir Ramadano pradžia. Karas su Iranu ir Hezbollah, riaušės Palestinos teritorijose, Dievo suteiktos teisės praradimas skraidyti ir bombarduoti ten, kur norime, visur Viduriniuose Rytuose – daugybė pavojų buvo sukaupti pirmoje Gegužės pusėje. Net žvelgiant kritiniu požiūriu, visiškas mano mylimos žemės sunaikinimas nėra mano išsvajotas sapnas.

Apdairūs žmonės elgsis atsargiai, teikiant pirmenybę rizikos sumažinimui tokioje situacijoje, bet Žydai yra už jų maksimalizavimą. Jei mes turėsime bėdos, tai gaukime visas bėdas dabar, kad su jomis būtų baigta, sakė Netanjahu. Visos bėdos – žlugo Irano branduolinis susitarimas, Nakbos metinės, JAV ambasados perkėlimas į Jeruzalę, konfrontacija Sirijoje, Ramadano pradžia – buvo vienu metu iškrautos. Izraelis jas puikiai išlaikė. Didelio karo nebuvo.

Palestina

Tiesa, apie 60 palestiniečių demonstrantų buvo nušauti, panašiai tiek buvo pasmerkti kančioms Sharpevilio skerdynėse, bet koks skirtumas! Pietų Afrika per naktį pavirto atstumtąja valstybe, ir rimtai prasidėjo globali kampanija išardyti apartheidui. Gazos žudynės buvo išbaltintos klusnios pagrindinės žiniasklaidos, pranešė RT. Šis įvykis dar kartą įrodė, jog masinė žiniasklaida ir socialiniai tinklai visame pasaulyje yra sugriebti Žydų, tvirtai ir nematomai. Vyriausybės, partijos, diplomatai gali protestuot ir protestavo, bet didžioji dauguma nuo įvykių buvo izoliuota.

Globali masių informavimo sistema nuo 1960 metų labai stipriai pasikeitė. Yra nepaprasta gausybė informacijos, tikras potvynis, kuris viską išplauna. Žmonės galvoja tik apie tai, kas jiems yra šiandieną pasakyta, o masinės kampanijos yra pagaminamos žiniasklaidos ir ekspertų, jos savaime nesigamina. Žmonėms yra kas dieną sakoma, sakykim, apie Holokaustą, arba Assado baisybes, arba Putino kišimąsi taip, kad tai lieka jų protuose. Tuomet, kai kompanija yra išjungiama, susidomėjimas vėliava ir kitais reikalais yra totaliai numarinamas, kaip Skripaliaus reikalas buvo pamirštas po to, kai buvo sužaistas savo pilna apimtimi. Dabar Skripalius pradangintas Britų Slaptųjų Tarnybų, bet tai nėra minima už šio leidinio ribų.

Ir masinės žudynės Gazoje jau pakeliui į užmarštį. Jie norėjo priminti pasauliui, kad jie yra palaidoti gyvi Gazos kape, ir dabar jie mirę. Gazos žmonės ten jau 70 metų surakinti; paskutinieji 12 metų buvo patys blogiausi, nes Gazos ruožas buvo apgultas Izraelio nuo tada, kai jie balsavo už Hamas. Gaza yra beveik negyvenama, nes Izraelis subombardavo jos elektrinę, nuotekų įrenginius, jos uostą ir oro uostą. Jie net negali žvejoti, nes Izraelio laivai apšaudo žvejybinius laivus. Jie mato kaip jų namai ir laukai yra iš jų atimami vien dėl to, kad jie nėra žydai, ir jie jų negali pasiekti. Šis išsiuntimas, nuosavybės teisių atėmimas, trijų kartų įkalinimas ir apgulimas yra unikali žydų nuodėmė.

Galbūt, Holokaustas buvo dieviška bausme žydams už žydų elgesį Gazoje, nes Dievui, laiko seka reikšmės neturi. Toroje nėra ankstesnių ar vėlesnių veiksmų, אין מוקדם ואין מאוחר בתורה, moko Talmudas, ir tai tiesa. Gali būti nubaustas už dar nepadarytas nuodėmes, ir, jei jos nebus padarytos, bausmė bus taip pat atšaukta. Jei žydai nekankintų Gazos, nebūtų Aušvico.

Gaza yra kilni vieta nežiūrint į jos griovimą. Daugybėje šalių, valdovų vaikai tampa milijardieriais. Angolos prezidento dukra, turtingiausia moteris Afrikoje: ji yra vienintelė mobiliojo ryšio tiekėja deimantais turtingoje Angoloje. Bet yra kita tradicija, valdančiųjų vaikų kurie atsiduria pirmieji kare. Tai yra Gazos tradicija. Tarp Izraelio šaulių nušautųjų buvo Gazos lyderių vaikai.

Gazos ekspremjero Ismailo Haniye sūnus, Maaz buvo tarp sunkiai sužeistų. Ahmed al-Rantisi, Abd el Aziz al-Rantisi, Hamas įkūrėjo sūnus buvo nužudytas. Jo tėvas, vadintas Palestinos liūtu, buvo nužudytas žydų 2004 metais, kai Izraelio sraigtasparnis paleido raketą į jo automobilį Gazos centre, nužudant jį, jo asmens sargybinius ir sužeidžiant praeivius. Ir dabar jo sūnus nusekė paskui jį. Izz al-Din al-Sammak, Musa al-Sammak Hamas lyderio sūnus, buvo užmuštas, jam tebuvo 14 metų.

Bendrai paėmus, virš šimto berniukų ir jaunų vyrų, Palestinos žiedas, buvo pakirsti šiose neginkluotose Balandžio, Gegužės demonstracijose. Šių masinių žudynių tikslas buvo parodyti, jog nesmurtinis pasipriešinimas yra beprasmiškas. Yra žymiai smagiau nužudyti ginkluotą priešininką, jei tu esi geriau ginkluotas. Kai tu nužudai neginkluotą, tai akivaizdžiai nėra kriketas. Bet toks svarstymas niekada nesustabdė žydo.

Priežastimi yra rimta abejonė apie nežydų žmoniškumą, kurie yra pasodinti į žydų religinį Weltanschauung (pasaulio vaizdą, vert. past.). Geras izraelitas, kuris smerkia Gazos žudynes greičiausiai yra vegetaras, kuris taip pat prieštarauja gyvulių žudynėms. Tokie gerieji izraelitai dažnai yra anti-vyrai, ir teikia pirmenybę naudoti moteriškas daiktavardžių formas, kaip Zochrot. Tokie gerieji Izraelitai paprastai yra nusiteikę prieš vietinius ir remia neribotą afrikiečių imigraciją į Palestiną. Tokių žmonių negali būti daug, ir jų nėra.

Kas liečia kitus izraeliečius žydus, jie išmoko iš Matricos protagonisto, Neo (Keanu Reeves), kuris buvo išmokytas nepaisyti tokių akivaizdžių pavojų kaip maya, miražą, sukurtą Matricos ir jis šokinėjo nuo dangoraižių bei išsisukinėdavo nuo kulkų. Matyt izraeliečiai turi panašų požiūrį į realybę. Vieną dieną tai gali nesuveikti, jų nuostabai, bet šį kartą tai suveikė.

JAV ambasados perkėlimas buvo apibūdintas kaip pagrindinė kraujo praliejimo priežastimi. Tačiau, tai yra @neverTrump brolijos linija. Šis piktdžiugiškas sprendimas padarė daugybė gero, nes jis sugriovė kruopščiai puoselėtą, JAV kaip sąžiningo brokerio fikciją. Mažai kam iš Palestiniečių rūpėjo šis Trampo sprendimas, kelios dešimtys kėlė demonstracijas prieš jį Jeruzalėje ir kitose vietose, kol didžiulė demonstracija Gazoje nebuvo susijusi su Trampu, kaip aprašyta aukščiau. Ne Trampas paskelbė Gazos apgultį, ne Trampas išvarė palestiniečius iš jų namų, ne Trampas pratęsė Nakbą, Palestinos katastrofą. Trampas pažeidė Valstybės Departamento Makjavelišką taktiką ir pridarė sunkumų Arabų marionetėms sekti paskui Vašingtoną, ir tai nėra blogai.

Iranas 

Iranas yra didelė, tolima šalis, ir ten nėra jokios praktinės priežasties Izraeliui su jais kivirčytis. Bet Iranas yra vienintelė ir paskutinė šalis Vidurio Rytuose kuri nėra žydų hegemonijos subjektu. Netanjahu padarė geriausią ką galėjo, sukiršinant JAV prieš Iraną padarant Kolino Pouelo (Colin Powell) aktą. Žydai įtikino Trampą išeiti iš branduolinio šešių jėgų susitarimo, ir po to, didžiausios įtampos metu, Izraelis bombardavo taip vadinamas Irano bazes Sirijoje. Nieko neįvyko. Iraniečiai, nusiminę ir susierzinę, vis tiek pakluso Matricos įstatymams, ir jie nesiruošė šokinėti nuo dangoraižių ar kontratakuoti Izraeliui, taip patiriant Trampo įniršį. Nes šis prezidentas žydams yra sutramdytas dramblys.

Geriausia dovana kurią visagalis Dievas davė šį sezoną žydams yra Matzo rutuliai prezidentui Trampui. Išrinktieji žmonės paėmė jį už kiaušinių daugiau nei vienoje vietoje. Jis buvo pagautas su pasileidusia moterimi, taip kaip Prezidentas Klintonas, ir jis visai pagrįstai bijojo impičmento. Šiuo liūdnu momente jis nusprendė pasiduoti žydų malonėms ir padaryti viską, ką jie sakė.

Jis suplėšė Irano branduolinį susitarimą taip, kaip ir prašė Bibi Netanjahu. Jis pažadėjo užversti Iraną sankcijomis tol, kol jie nepasiduos ir nepakeis savo režimo į draugišką Izraeliui. Ir tada jis išpildė savo pažadą perkelti JAV ambasadą į Jeruzalę. Labai daug jo padarytų gerų darbų.

Aš nepavydžiu Trampui. Žydiškas paramos būdas lyderiui yra tam tikra kankinimo vandeniu forma(waterboarding): lyderiui leidžiama išgyventi, bet tik tiek. Žydų logika veikia taip: jei mes jį išgelbėsime, jis apie mus užmirš ir nepaisys mūsų norų. Taigi jis turėtų būti išgelbėtas, bet paliktas pavojuje. Tai yra tai, kas nutiko JAV Prezidentui. Žydai ir net Izraelis buvo strategiškai dislokuotas tarp Audringos mergiotės ir Trampo Koheno; jie turi Generalinio prokuroro aukštumas ir stiprias pozicijas Kongrese. Kaip kankinime vandeniu, Trampas lieka tebeskęstantis ir jis turi vykdyti savo kankintojų pageidavimus. Izraelis tebetęs Irano provokavimą, tikintis sukelti Amerikos-Irano karą. Tai yra duotybė. Jei Trampas yra protingas, jis nesmogs Iranui. Vietoj to, jis turėtų suduoti Mulerio Gestapui. Kol Rouhani yra Irano Prezidentu, Iranas greičiausiai neatsakys į Izraelio/JAV provokacijas, bet Rouhani pozicija yra nestabili. Iraniečiai jaučia, kad Kimas, Šiaurės Karalius sugebėjo geriau prigrasinti Amerikai, ir jie gali pakeisti savo valdovą paimant Kimo liniją kaip sektiną. Izraeliui, kaip priešakinei JAV imperijos bazei, gali iškilti grėsmė.

Geriausias dalykas apie Trampo Irano politiką yra tai, jog ji sulaužė atrodytų nesulaužomą ryšį taip JAV ir Europos. Kur Obama stengtųsi sulopyti skirtumus, Trampas atskirtį padidino, ir net paklusnūs Europiečiai priėjo išvados, kad jie turi būti labiau nepriklausomi nuo Vašingtono. Tai gali sukelti JAV ir Europos bankų atsiskyrimą, ir leisti Europiečiams nepaklusti JAV sankcijoms prieš Iraną ir Rusiją. Šis procesas nėra užbaigtas, bet jis prasidėjo. Iranas, Rusija ir Europos verslas gaus iš to naudą, kol JAV atras save esant už šio žaidimo ribų.

Turkija

Stipriausias balsas prieš Izraelio brutalumą buvo ir Turkijos Prezidento Erdogano. Jis išsiuntė Izraelio ambasadorių namo, atšaukė savo ambasadorių ir organizavo musulmoniškų šalių susitikimą tam, kad susitvarkyti su Izraeliu. Izraelio nepriklausomybė ilgą laiką buvo Erdogano ženklu: jis jau prieš daugelį metų ginčijosi su Šimonu Peresu Davose, ir paskutinis perversmas prieš jį taip pat turėjo Izraelio paramą. Jei tu esi prieš Izraelį, tu turi būti prieš JAV, didesniąją žydų valstybę. Tai Erdoganą tenkina. Dėl jo priešiškumo, joks Amerikos lėktuvas nepakilo iš Turkiškų NATO bazių su tikslų bombarduoti Siriją. Turkų kova prieš kurdų separatistus, nustelbė JAV valią pasilikti Sirijoje visomis priemonėmis, ir dabar yra stiprūs požymiai, kad Trampas siekia nutraukti finansavimą sukilėlių anklavui ŠR Sirijoje, nelaimingas Idlibas. Izraelis greičiausiai susidurs su susivienijusia ir atstatyta Sirija, perspektyva, kuri jį vargu ar džiugina Rusija 

Rusijos, Prezidentas Vladimiras Putinas, galėtų suduoti smūgį Izraelio planams. Jis stipriai investavęs Sirijoje; jam ten reikalingi Irano kariai, nes be jų, jam reikėtu siųsti Rusijos pėstininkus siekiant išmušti Islamistų sukilėliams iš Sirijos griuvėsių miestuose. Jis buvo pažemintas JAV, kai jie nustekeno Sirijos bazes ir miestus, kol rusai sėdėjo sudėję rankas. Jo štabo viršininkas sakė, kad Sirija gaus S-300 ir tada sukels sielvartą Izraelio ir Amerikos transgresoriams.

Izraelis rimtai ėmėsi šios grėsmės. Izraelio Gynybos Ministras Avigdor Lieberman sakė, jog Izraelis pašalins S-300 („net S-700, jis pridėjo“) jei jis bus pakeliui. Ir Netajahu padarė rimtą politinį gestą – jis nuskrido į Maskvą ir praleido visą Gegužės 9 d. su Rusijos prezidentu.

Gegužės 9 yra Rusijos pergalės diena; ji tapo pati didžiausiu ir svarbiausiu Rusijos laisvadieniu valdant Putinui, kol senosios Sovietų šventės buvo atšauktos, naujosios gi buvo brandinimo procese. Tai buvo diena, kai rusai būtų su pasididžiavimu sulaukę garbės svečių, bet jie nesiruošė pasirodyti. Tai buvo Vienišojo Putino Diena. Tik keli lyderiai atsiliepė į kvietimą atvykti karinio parado peržiūrai Raudonojoje aikštėje.

Laisvadienio pasirinkimas nebuvo natūralus: karas daugumai rusų yra tolimas įvykis. Jų sąjungininkai kare yra jų dabartiniai priešai, JAV ir Anglija. Antrasis Pasaulinis karas yra privatizuotas žydų, bent jau Vakarų viešoji nuomonė. Nes Vakarams, tai buvo žydų karu ir prieš žydų priešą. Yra kelios nuorodos apie kąrą, kur nėra minimas Holokaustas. Turint omenyje šiuos naratyvo trūkumus, Sovietų lyderiai iš pergalės dienos ne ką tepasiekė.

Putinui savo valstybės statymui reikėjo laisvadienio kuris suvienytu žmones, suburtu prosovietinę daugumą, nesupriešinant su antisovietinėmis grupėmis. Jis pasirinko pergalės dieną ir padarė ją dideliu renginiu, neatsižvelgiant į jos trūkumus.

Benjamino Netanjahu atvykimas tą dieną buvo dangaus siųsta dovana Putinui. Tai buvo žmogus, kuris galėjo susisiekti su JAV Senatu, kuris gali turėti reikalų su JAV Prezidentu, ir dabar jis atvyko asmeniškai, Pono Pasaulio žydo personifikacija, palaikanti Rusijos istorijos naratyvą. Bibi prisisegė juodai oranžinį kaspiną, Šventojo Jurgio juostą, Rusijos patrioto ir Putino lojalisto ženklą, jis nusifotografavo su žydų karo herojumi ir žygiavo šalia Putino Nemirtingųjų pulko parade. Dėkingasis Putinas pripažino Holokaustą ir paskelbė draugystę su žydų žmonėmis.

Netanjahu savo šeimininkui atsiskaitė raketų smūgiu Sirijoje, beveik tuojau pat. Tai yra standartinė Izraelio procedūra: vykstant aukšto lygio susitikimui su rusais, bombarduoti jų sąjungininkus, taip, kad jie žinotu, kas yra daug svarbesnis. Jie bombardavo Siriją, kol Rusijos Gynybos Ministras Šoigu naikintuvas vis dar buvo kelyje iš Maskvos į Telavivą.

Putinas tai tylomis prarijo, pažadėjo atsisakyti tiekti S-300 Sirijai, nežiūrint į jo Štabo viršininko žodžius. Netrukus, Izraelis atakavo Siriją jėga; remiantis Izraeliu, jie atakavo Irano bazes; remiantis Iranu, ten tokių dalykų nėra; ten nėra jokių Irano bazių ir jokių Irano karių. Tačiau, ši Izraelio ataka tebeliko be atsako.

Nuo tos lemtingos Gegužės 9-tos dienos, Rusijos žiniasklaida Izraelį vertino labai atsargiai. Net skerdynės Gazoje neatnešė daugybės pasmerkimo Rusijos žiniasklaidoje, nors Rusijos Užsienio Reikalų ministerija šį brutalų aktą pasmerkė. Oficiali valstybės agentūra RIA pranešė, kad Izraelio kariai šaudė į „ypatingai agresyvius individus“. Antroji valstybinė naujienų agentūra TASS, savo pranešimus apie žudynes minimizavo.

Rusai, kurie yra valdžioje, nėra linkę prie Irano ar iraniečių, teigė man draugas iranietis. Nors Iranas norėtų iš Rusijos pirkti viską, ką jie parduoda, rusai delsia. Prekybos tarp Rusijos ir Irano apimtis yra tokia pati kaip tarp Rusijos ir mažyčio Izraelio, mažiau nei 2 milijardai per metus. Izraelis turi daugybę šalininkų Rusijos elite, rusai tūkstančiais lankosi Izraelyje, kol Iranas yra nepageidaujamas partneris.

Trumpai tariant, žydai įveikė savo problemas 2018 gegužės viduryje ir iškilo kaip vedančioji politinė jėga Žemės planetoje, tobulai bendraujanti su abejomis supergaliomis ir kontroliuojanti milijardų protus. Gazos žudynės pateikė įrodymus, kad jie gali žudyti nebaudžiamai. . Daugiau, apie žydų puolimą prieš Lenkiją ir Europos estetiką kitoje dalyje.

Straipsnio autorius Israelis Šamiras sako, kad jis yra etninis žydas, gimęs Rusijoje ir persikėlęs į stačiatikių krikščionybę, rusų kilmės Švedijos rašytojas ir žurnalistas.“Searchlight“ jį apibūdina kaip „švedų antisemitą“. Wikipedija: Israel Shamir
 

 
Šaltinis

http://www.unz.com/ishamir/the-messiah-is-here/

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));