skip to Main Content

 

 

Medžiai masiškai kertami, nes savivaldos lyderiai nusikalstamai „įsisavina“ ES lėšas

Lietuvos Respublikos Prezidentei 

kanceliarija@prezidentas.lt

 

LR Aplinkos ministrui

 

el. paštas 

info@am.lt

 

LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui

 

el. paštas 

priim@lrs.lt 

 

KREIPIMASIS 

2018 m. gegužės 11 d. 

Kaunas

 

Gerbiama Prezidente, 

Gerbiamas Aplinkos ministre, 

Gerbiami Lietuvos Seimo Aplinkos komiteto nariai 

apgailestauju, kad mūsų kaip Suinteresuotos visuomenės ir vietų bendruomenių rūpestis Valstybėje įsivyravusiais neigiamais procesais aplinkosaugos, o ypač želdinių bei želdynų netinkamo tvarkymo savivaldybėse srityje verčia kreiptis tiesiogiai į Jus, tačiau Aplinkos ministerijos atsakymai į mano raštus  iliustruoja  visišką  šios  institucijos  pareigūnų  bei  tarnautojų  nekompetenciją  ir  abejingumą, vykdant savo įstatymines funkcijas. 

  LR  Alinkos  ministerija  (rašto  rengėjas  R.Kičaitė,  pasirašęs  asmuo  viceministras D.Krinickas)  2018-05-09  raštu  Nr.  (12-6)-D8-2497  atsakė  į  mano  advokatų  kontoros  2018-04-02 raštą,  kuriame  kėliau  esminius  teisės  pažeidimo  aspektus  masiškai  Lietuvoje  naikinant  senuosius želdinius.  Tačiau  atsakymas  į  mano  raštą  yra  teisiškai  nekompetentingas  biurokratinis atsirašinėjimas,  iliustruojantis,  kad  tokį  atsakymą  parengę  asmenys  tiesiog  nesuinteresuoti  ir nepajėgūs vykdyti savo kompetencijai priskirtų uždavinių. 

  Savo 2018-04-02 kreipimusi, kaip ir visais kitais iki šiol AM pateiktais raštais, aš nesiūliau kištis  į  savivaldybės  kompetencijos  savarankiškąją Konstitucijos  ir  įstatymų  nustatytą  (priskirtą) savivaldybių funkciją  — savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugos, tvarkymo, ar kūrimo  sritį,  tačiau  nevienkartiniai  kėliau  įstatymu  nustatytos  Aplinkos  ministerijai  priskirtos želdynų  ir  želdinių  apsaugos  valstybinės  kontrolės (ŽĮ  27  str)  klausimą  tiems  atvejams,  kada akivaizdžiai yra nesilaikoma įstatyminių bei poįstatyminių reikalavimų, privalomų STR normų, o vietoje  vykdytino  želdinių apsaugos tvarkymo   ar kūrimo,  vykdomas  sistemingas  ir  masinis  jų naikinimas (ŽĮ 2 str. 27 p.). Be to ši veika yra vykdoma ne siekiant apleistas teritorijas pritaikyti visuomenės  poreikiams,  bet  turint  tikslą  įgyvendinti  nusikalstamas  ES  fondų  lėšų  įsisavinimo  ir asmeninio pasipelnymo schemas, kurių metu nepaisoma Suinteresuotos visuomenės, aplinkosaugos ir net paveldo poreikių, ignoruojami elementarūs įstatyminiai želdynų tvarkymo principai (ŽĮ 3 str.). 

  Lietuvoje vieša paslaptimi yra tapusios vietos savivaldos lyderių naudojamos nusikalstamos ES  lėšų  įsisavinimo  ir  asmeninio  pasipelnymo  schemos,  kurios  iškreipia  viešojo  administravimo esmę ir daro didelę žalą mūsų valstybei. Daugiausiai politinės galios turintis asmuo (paprastai tai yra  meras)  skirsto  savivaldybėje  įgyvendinamus  projektus  taryboje  daugumą  sudarančių  partijų lyderiams,  kurie  netiesiogiai  ima  kuruoti  konkretų  projektą  per  su  jais  susijusias  įmones, suorganizuoja  apsimestinius  viešuosius  pirkimus,  kuriuos  laimi  iš  anksto  sutarti  asmenys,  ir  nuo projekto sumos tiesiogiai „atgauna” atitinkamą piniginę grąžą. Šiuo metu paprastai yra imamas 5 proc. „atlygis” už statybos rangos projektus, 10-15 proc. atlygis už mokymo ir kvalifikacijos kėlimo projektus. Tačiau šių veikų teisėsaugos institucijos netiria. Tuo tarpu želdynų pertvarkymo atvejais tokie  projektai  finansuojami  100  %  ES  lėšomis.  Visa  ši  amorali  schema  vykdoma  naikinant Lietuvos  vertybes  (senuosius  parkus,  skverus,  aikštes,  unikalų  pietvakarių  Lietuvos  kelių apželdinimą  etc.),  o  tuo  pačiu  viešojoje  erdvėje  eskaluojant  “atsinaujinimo”  svarbą  ir  imituojant rūpinimąsi viešosiomis erdvėmis bei visuomene. 

 Šiuo  metu  visoje  Lietuvoje  Suinteresuotų  visuomenių  bei  vietų  bendruomenių iniciatyva  dėl  savivaldybių  administracijų  veiksmų  ir  valstybinių  institucijų  neveikimo, kuriais  sistemingai  pažeidžiami  tarptautiniai  Lietuvos  Respublikos  įsipareigojimai  (tame tarpe:  Orhuso  konvencija,  Europos  kraštovaizdžio  konvencija,  PAV  direktyva, piktnaudžiaujama  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  įsisavinimo  programa)  yra kaupiama  šiuos  pažeidimus  iliustruojanti  medžiaga,  siekiant  parengti  didelio  masto pažeidimus  iliustruojantį  skundą  tarptautinėms  kontroliuojančioms  institucijoms  ir informuoti  jas  apie  tai,  kad  Lietuva  bei  jos  valstybinės  institucijos  neužtikrina  šių tarptautinių dokumentų laikymosi Lietuvoje, o Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama yra  naudojama  pažeidžiant  pamatinius  tarptautinės  teisės  reikalavimus  ir  įgyvendinant vietines  nusikalstamas  schemas,  kurių  Lietuvos  Respublika  nėra  pajėgi  užkardyti.  Sukaupti faktai  liudija  apie  tokius  pažeidimus  Kaune,  Šilutėje,  Klaipėdoje,  Šiauliuose, Varniuose, Vilniuje, Rusnėje etc. etc. Šiuos faktus mes taip pat prašysime įtraukti ir į privalomas Valstybės rengiamas ataskaitas apie minėtų tarptautinių dokumentų laikymąsi Lietuvoje. 

 Paradoksalu,  tačiau  šiuo  metu  Europos  Sąjungos  teikiamos  finansinės  paramos tariamiems aplinkai skirtiems projektams nutraukimas tampa vienintele viltimi ir priemone Suinteresuotai visuomenei sustabdyti beatodairišką mūsų nacionalinio turto naikinimą. Ir nors tokios  pasekmės  gali  būti  Lietuvai  finansiškai  skausmingos,  tačiau  Suinteresuota  visuomenė nebeturi  kitos  išeities.  Apie  tai  jau  ne  kartą  bandžiau  informuoti  AM,  siekdamas  atkreipti  šios valstybinės  institucijos  dėmesį  į  svarbą  pagaliau  pradėti  vykdyti  įstatyminę želdynų  ir  želdinių apsaugos valstybinę kontrolę ir suvaldyti bei nutraukti masinį Lietuvos istorinių želdinių naikinimą. 

Tačiau  nepaisant  šių  Suinteresuotos  visuomenės  pastangų  yra  vykdomas  tik  biurokratinis atsirašinėjimas, kurį iliustruoja aukščiau minėtas raštas. 

 Tik  aktyvus  ir  realus  (o  ne  formaliai  biurokratinis)  valstybinių  institucijų  įsikišimas, suvaldant  procesus,  apie  kuriuos  Suinteresuota  visuomenė  ir  vietų  bendruomenės nevienkartinai  informavo  AM,  galėtų  atkurti  valdžios  ir  visuomenės  santarvę  šioje  srityje siekiant išvengti galimų Lietuvai neigiamų pasekmių

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS

  

Lietuvos Respublikos Prezidentei 

kanceliarija@prezidentas.lt

 

LR Aplinkos ministrui

 

el. paštas 

info@am.lt

 

LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui

 

el. paštas 

priim@lrs.lt 

 

KREIPIMASIS 

2018 m. gegužės 11 d. 

Kaunas

 

Gerbiama Prezidente, 

Gerbiamas Aplinkos ministre, 

Gerbiami Lietuvos Seimo Aplinkos komiteto nariai 

apgailestauju, kad mūsų kaip Suinteresuotos visuomenės ir vietų bendruomenių rūpestis Valstybėje 

įsivyravusiais neigiamais procesais aplinkosaugos, o ypač želdinių bei želdynų netinkamo tvarkymo 

savivaldybėse srityje verčia kreiptis tiesiogiai į Jus, tačiau Aplinkos ministerijos atsakymai į mano 

raštus  iliustruoja  visišką  šios  institucijos  pareigūnų  bei  tarnautojų  nekompetenciją  ir  abejingumą, 

vykdant savo įstatymines funkcijas. 

  LR  Alinkos  ministerija  (rašto  rengėjas  R.Kičaitė,  pasirašęs  asmuo  viceministras 

D.Krinickas)  2018-05-09  raštu  Nr.  (12-6)-D8-2497  atsakė  į  mano  advokatų  kontoros  2018-04-02 

raštą,  kuriame  kėliau  esminius  teisės  pažeidimo  aspektus  masiškai  Lietuvoje  naikinant  senuosius 

želdinius.  Tačiau  atsakymas  į  mano  raštą  yra  teisiškai  nekompetentingas  biurokratinis 

atsirašinėjimas,  iliustruojantis,  kad  tokį  atsakymą  parengę  asmenys  tiesiog  nesuinteresuoti  ir 

nepajėgūs vykdyti savo kompetencijai priskirtų uždavinių. 

  Savo 2018-04-02 kreipimusi, kaip ir visais kitais iki šiol AM pateiktais raštais, aš nesiūliau 

kištis  į  savivaldybės  kompetencijos  savarankiškąją 

Konstitucijos  ir  įstatymų  nustatytą  (priskirtą) 

savivaldybių funkciją

 — 

savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugos, tvarkymo, ar 

kūrimo  sritį

,  tačiau  nevienkartiniai  kėliau  įstatymu  nustatytos  Aplinkos  ministerijai  priskirtos 

želdynų  ir  želdinių  apsaugos  valstybinės  kontrolės 

(ŽĮ  27  str)  klausimą  tiems  atvejams,  kada 

akivaizdžiai yra nesilaikoma įstatyminių bei poįstatyminių reikalavimų, privalomų STR normų, o 

vietoje  vykdytino  želdinių 

apsaugos

tvarkymo

  ar 

kūrimo

,  vykdomas  sistemingas  ir  masinis  jų 

naikinimas

 (ŽĮ 2 str. 27 p.). Be to ši veika yra vykdoma ne siekiant apleistas teritorijas pritaikyti 

  

                                  

,

                     

,

1

visuomenės  poreikiams,  bet  turint  tikslą  įgyvendinti  nusikalstamas  ES  fondų  lėšų  įsisavinimo  ir 

asmeninio pasipelnymo schemas, kurių metu nepaisoma Suinteresuotos visuomenės, aplinkosaugos 

ir net paveldo poreikių, ignoruojami elementarūs įstatyminiai želdynų tvarkymo principai (ŽĮ 3 str.). 

  Lietuvoje vieša paslaptimi yra tapusios vietos savivaldos lyderių naudojamos nusikalstamos 

ES  lėšų  įsisavinimo  ir  asmeninio  pasipelnymo  schemos,  kurios  iškreipia  viešojo  administravimo 

esmę ir daro didelę žalą mūsų valstybei. Daugiausiai politinės galios turintis asmuo (paprastai tai 

yra  meras)  skirsto  savivaldybėje  įgyvendinamus  projektus  taryboje  daugumą  sudarančių  partijų 

lyderiams,  kurie  netiesiogiai  ima  kuruoti  konkretų  projektą  per  su  jais  susijusias  įmones, 

suorganizuoja  apsimestinius  viešuosius  pirkimus,  kuriuos  laimi  iš  anksto  sutarti  asmenys,  ir  nuo 

projekto sumos tiesiogiai „atgauna” atitinkamą piniginę grąžą. Šiuo metu paprastai yra imamas 5 

proc. „atlygis” už statybos rangos projektus, 10-15 proc. atlygis už mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 

projektus. Tačiau šių veikų teisėsaugos institucijos netiria. Tuo tarpu želdynų pertvarkymo atvejais 

tokie  projektai  finansuojami  100  %  ES  lėšomis.  Visa  ši  amorali  schema  vykdoma  naikinant 

Lietuvos  vertybes  (senuosius  parkus,  skverus,  aikštes,  unikalų  pietvakarių  Lietuvos  kelių 

apželdinimą  etc.),  o  tuo  pačiu  viešojoje  erdvėje  eskaluojant  “atsinaujinimo”  svarbą  ir  imituojant 

rūpinimąsi viešosiomis erdvėmis bei visuomene. 

 

Šiuo  metu  visoje  Lietuvoje  Suinteresuotų  visuomenių  bei  vietų  bendruomenių 

iniciatyva  dėl  savivaldybių  administracijų  veiksmų  ir  valstybinių  institucijų  neveikimo, 

kuriais  sistemingai  pažeidžiami  tarptautiniai  Lietuvos  Respublikos  įsipareigojimai  (tame 

tarpe:  Orhuso  konvencija,  Europos  kraštovaizdžio  konvencija,  PAV  direktyva, 

piktnaudžiaujama  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  įsisavinimo  programa)  yra 

kaupiama  šiuos  pažeidimus  iliustruojanti  medžiaga,  siekiant  parengti  didelio  masto 

pažeidimus  iliustruojantį  skundą  tarptautinėms  kontroliuojančioms  institucijoms  ir 

informuoti  jas  apie  tai,  kad  Lietuva  bei  jos  valstybinės  institucijos  neužtikrina  šių 

tarptautinių dokumentų laikymosi Lietuvoje, o Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 

yra  naudojama  pažeidžiant  pamatinius  tarptautinės  teisės  reikalavimus  ir  įgyvendinant 

vietines  nusikalstamas  schemas,  kurių  Lietuvos  Respublika  nėra  pajėgi  užkardyti

.  Sukaupti 

faktai  liudija  apie  tokius  pažeidimus  Kaune,  Šilutėje,  Klaipėdoje,  Šiauliuose, Varniuose, Vilniuje, 

Rusnėje 

etc

. etc. Šiuos faktus mes taip pat prašysime įtraukti ir į privalomas Valstybės rengiamas 

ataskaitas apie minėtų tarptautinių dokumentų laikymąsi Lietuvoje. 

 

Paradoksalu,  tačiau  šiuo  metu  Europos  Sąjungos  teikiamos  finansinės  paramos 

tariamiems aplinkai skirtiems projektams nutraukimas tampa vienintele viltimi ir priemone 

Suinteresuotai visuomenei sustabdyti beatodairišką mūsų nacionalinio turto naikinimą

. Ir nors 

tokios  pasekmės  gali  būti  Lietuvai  finansiškai  skausmingos,  tačiau  Suinteresuota  visuomenė 

nebeturi  kitos  išeities.  Apie  tai  jau  ne  kartą  bandžiau  informuoti  AM,  siekdamas  atkreipti  šios 

valstybinės  institucijos  dėmesį  į  svarbą  pagaliau  pradėti  vykdyti  įstatyminę 

želdynų  ir  želdinių 

apsaugos valstybinę kontrolę

 ir suvaldyti bei nutraukti masinį Lietuvos istorinių želdinių naikinimą. 

Tačiau  nepaisant  šių  Suinteresuotos  visuomenės  pastangų  yra  vykdomas  tik  biurokratinis 

atsirašinėjimas, kurį iliustruoja aukščiau minėtas raštas. 

 

Tik  aktyvus  ir  realus  (o  ne  formaliai  biurokratinis)  valstybinių  institucijų  įsikišimas, 

suvaldant  procesus,  apie  kuriuos  Suinteresuota  visuomenė  ir  vietų  bendruomenės 

nevienkartinai  informavo  AM,  galėtų  atkurti  valdžios  ir  visuomenės  santarvę  šioje  srityje 

siekiant išvengti galimų Lietuvai neigiamų pasekmių

 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS

Toliau – teismas pripažino, kad savivaldybė pažeidė įstatymus, tačiau žmonės vis tiek liko nubausti

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));