skip to Main Content

Mažeikių rajono meras ir savivaldybės administracija gerai sugeba padėti UAB „Circle K Lietuva“ pastatyti degalinę Žemaitijos gatvėje šalia gyvenamųjų namų bei UAB „Circle K Lietuva“ tinkamai nevykdymo sutarties, sudarytos tarp degalinę valdančios bendrovės ir Savivaldybės, įsipareigojimų. Gal čia kyšo korupcinio susitarimo ausys?

Rajone tik skamba korupciniai skandalai savivaldybei priklausomose įmonėse: „ Mažeikių vandenys“, Ligoninės viešieji pirkimai.

Reikalingas viešumas, kad pajudėtų pagaliau sporto komplekso statybos darbai. Šis visiems mažeikiškiams aktualus klausimas vis dar nepajuda į priekį. Daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso projektas parengtas 2008 m., Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008-02-29 sprendimu Nr. Tl-37 patvirtintas, tačiau jo įgyvendinimas buvo atidėtas geresniems laikams. Tik kalbos, svarstymai ir kur tikros priežastys, kad Mažeikių rajonas vos nevienintelis neturintis sporto salės yra Lietuvoje.

Krepšinio varžybos vyksta „ Ventos“ progimnazijos salėje. Ar tuo gali didžiuotis Mažeikiai?

Yra tuščia ir vos egzistuojanti Sodų pagrindinė mokykla, kurioje mokosi tik aštu^nios klasės ir mokinių skaičius nesiekia 180. Darbuotojų skaičius per 70, tai toks kaimiškas ūkiškumas Mažeikių mieste.

Vis žada spaudoje Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus ją uždaryti, bet neprisiruošia, nes jo švietimo skyriuje etatų skaičius išpūstas iki 12, nors tiek daug mokyklų uždaryta rajone. Kodėl mokyklų ir mokinių skaičius kiekvienais metais ženkliai mažėja, o švietimo skyriaus klerkų jokio mažėjimo nėra? Šiuo metu bloga padėtis yra Krakių, Balėnų, Pikelių ir iš dalies Ruzgų mokyklų, visos yra finansiškai minuse. Norint jas išlaikyti iš savivaldybės biudžeto reikia 288 tūkst. eurų. Mieste mokyklos komplektuojamos normaliai, mažiau vaikų Sodų pagrindinėje mokykloje, taip viešai pasitarimuose teigė A. Stonkus.

Sodų pagrindinėje mokykloje sporto salė yra didelė, su balkonu, centre mikrorajono. Tokiame pastate galima kurti sporto komplekso bazę be didelio rajono biudžeto lėšų. Pastatą reikia išlaikyti ir taip dėl aštuonių klasių mokinių, kurie gali mokytis kitose mokyklose, o sportui bus didelė parama.

Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos opozicija kėlė ir kelia Mažeikių rajonui opias problemas dėl Mažeikių ligoninės likimo, maitinimo paslaugų kokybės, daugiafunkcinio sporto centro statybos, švietimą kultūrą daugiabučių kiemų sutvarkymo ir kt.

Susidomėsite pinigų švaistymu išpustiems etatams, kai antrą dešimtmetį nėra sporto salės, nei sporto komplekso. Todėl labai kenčia sporto meistriškumo ir sveiko gyvensenos ugdymas rajone.

Mažeikiškis

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));