skip to Main Content

Margarita Starkevičiūtė

Dažnai klausia, kodėl tokia rūsti buvusių komunistų atžvilgiu. Ten aišku visokių buvo, daug kas buvo priversti įstoti, kad galėtų dirbti aukštesnėse pareigose – jie nebuvo tikri komunistai. Bet buvo idėjiniai komunistai, kurie vertė visus kalbėti rusiškai, persekiojo kitaip manančius. Nemanau, kad tokius dalykus reikia atleisti. Idėjinė komunistė buvo Dalia Grybauskaitė. Archyviniuose dokumentuose iš knygos „Giedrius Mackevičius ir jo teatras“ aiškiai matyti kaip idėjiniai siūlė susidoroti su kovojančiu už laisvę jaunimu. Liūdna, kad jauni muzikantai, studentai to nesupranta.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));