skip to Main Content

Mantas Leliukas: kodėl teismams R. Karbauskio šmeižtas – ne nusikaltimas, o „saviraiška“?

Vasara į pabaigą, baigiu imti medų savo močiutės bityne, nuo pečių nusiritau Seimo rinkiminį kalną, apsidairiau – vėl miesto žiniasklaidoje matau kyšant “saldžiosios politinės porelės” – Urbšio ir Karbauskio  užsakytas man purvo vonias. 

Suprantu – yra ko  džiūgauti, kad tragiški įvykiai šeimoje sutrukdė man nustatytu terminu pateikti kasaciją dėl sprendimų, kurių mintis pacituosiu kabutėse. Šiaip jau teismai pasakė daug, tik nepadėjo taško ant tinkamos raidės. 

Iš dalies tai suprantu –  jeigu visi pradėsim reikalauti iš galingų ir turtingų elgtis su mumis pagarbiai – tvarkos nebebus, valdžios niekas nebebijos! 

,,Vertinant paskleistą informaciją, atsižvelgtina ne tik į tai, ar ji nėra klaidinga, bet ir į tai kaip konkrečiam asmeniui gali turėti jos paskleidimas‘‘ – taigi šmeižikai kaltindami mane nebūtais dalykais visai neturėjo tikslo  pažeisti mano garbės ir orumo, turbūt, jiems tai natūrali būsena – kaip lakštingalai čiulbėti?

  Pasirodo,  “briedus” kalbantys   politikai ,,turi turėti  teisę į saviraišką ir atvirą nuomonės išsakymą‘‘, nes, matyt,  be kitų šmeižimo jų saviraiška nebus tokia raiški? Kad ,,teisė  reikšti savo nuomonę ir  įsitikinimus negali būti neribota ir peržengti teisėtumo ribų‘‘ – tik smulkmena, negaliojanti Urbšiui ir Karbauskiui.   Pasirodo, ,,vien tai, kad asmuo paskleidė galimai melagingą ar tikrovės neatitinkančią informaciją apie kitą asmenį, dar nereiškia, kad jo veikoje yra nusikalstamos veikos požymių‘‘, o aplinkybė, kad veika  formaliai atitinka BK numatytus nusikalstamos veikos požymius, ,,nereiškia, kad ji laikytina nusikalstama‘‘. 

Ji turi būti pavojinga, o kuo gi  pavojingas demokratijos nebuvimas ar ne?   Laukiu nesulaukiu, kaip bus šia prasme vertinamas Urbšio ieškinys prieš paprastą žmogų, ne politiką, dėl šmeižto. Prižadu išnagrinėti, palyginti ir papasakoti. Su Stasiu Karčinsku keisimės informacija.  Jeigu jau  ,,Urbšio, Karbauskio ir Viržonio išsakyti teiginiai, mintys nėra tiek pavojingos, kad užtrauktų baudžiamąją atsakomybę‘‘, tai kuo gi bus Stasio Karčinsko mintys pavojingos supervalstiečiui Urbšiui ? 

      Bet net ir tokiai galingųjų gynybai esant, tik nenorintys matyti nematė, kaip mano ieškinių nagrinėjimo metu pasikeitė Karbauskio ir Urbšio retorika – ,,nusikaltimai‘‘ dingo, net jų pačių  inspiruoti subliūško, o jie, pasirodo,  iš visų jėgų mėgino susidoroti su manimi dėl to blogo, ką padarysiu ateityje!   O aš nepadarysiu, kaip ir nepadariau. Ką padarys jie, KARTU su atsiprašančiais (Naglis Puteikis, Mantui Leliukui jį palikus, pareiškė, jog jam “belieka atsiprašyti Karbauskio ir Urbšio”. – K. Sulikienės pastaba) nukeliavę į Seimą – pamatysime visi.  Greitai.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Mantas Leliukas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));