skip to Main Content

Juozas IVANAUSKAS

Po to, kai rugpjūčio 4 d. „Laisvame laikraštyje“ (2012. 08. 04-10; Nr. 31) buvo atspausdintas interviu su Maestro Sauliu Sondeckiu „Neringa Venckienė vien savo vardu, šeimos tragedija bei ryžtingumu galėtų pritraukti mases žmonių!..”, kuriame muzikos profesorius viešai prisipažino įpainiotas į nešvarias D.Kuolio partijos „Lietuvos sąrašas“ steigimo peripetijas, vienas pagrindinių šios politinės avantiūros iniciatorių, besąlygiškai advokataujantis D.Kuoliui, konservatorius Naglis Puteikis savo straipsnyje „Keturios didelės nebiudžetinių (antisisteminių) partijų klaidos“ (LL – 2012. 08. 25-31; Nr. 34) virkaujantis apie tai, neva „sąjungininkai toliau vienas kitą naikina – nei verkt, nei juoktis“, viešai ėmė kaltinti garbųjį Maestro dezinformacijos skleidimu: „Kito junginio „Už Lietuvą Lietuvoje“ (ULL) klaida – labai piktais straipsniais A.Medalinskas, Jonas Vaiškūnas iš visų jėgų talžė D.Kuolį, beje, naudodami prof. S.Sondeckio platinamą dezinformaciją. Dabar dar jų atstovas A.Matulevičius pradėjo daužyti „Drąsos kelią“ – „A.Matulevičius apie N.Venckienės aplinką: „Jiems mergaitė „dzin““… Taigi ULL tvatina ir D.Kuolį, ir „Drąsos kelią“. Kažkoks proto aptemimas – daužyti potencialius sąjungininkus. Ar po tokių pareiškimų ULL tikisi, kad peržengs 7 proc. Juk rinkėjams nepatinka būtent tokia skaidymosi agresija. Tai kiek galima tokias SKALDYMOSI klaidas daryti?..“

Paskutiniame teiginyje bene įdomiausia tai, kad vienas iš politinės partijos „Lietuvos sąrašo“ steigimo iniciatorių N.Puteikis, nepripažindamas iš anksto kruopščiai suplanuotos politinės avantiūros, atlikusios Trojos arklio vaidmenį N.Venckienės „Drąsos keliui“, ne SAVE, o kitus kaltina – neva tai JIE daro SKALDYMOSI klaidas, o jis pats čia „ne prie ko“!.. 

O štai dar vienas internetiniuose portaluose (bernardinai.lt; ekspertai.eu; veidas.lt; 15min.lt ir kt.) platinamas N.Puteikio teiginys, kuriuo siekiama diskredituoti prof. S.Sondeckį: „Negalima susirengti į žygį už teisingumą, naudojant kitus neteisingumus – dėl S.Sondeckio laiško, kad jis buvo apgautas. N.P.: Dėl S.Sondeckio el.laiškui (originalo niekas kol kas nepublikuoja ir nepersiunčia) priskiriamų teiginių – visiems pasitaiko suklysti. Bet kokiu atveju, negalima susirengti į žygį už teisingumą, naudojant kitus neteisingumus: „Mums buvo pasakyta, kad susibūrę, susitelkę visuomeniniai judėjimai, vieningai viską aptarę, išrinktų pačius geriausius kandidatus ir sudarytų vadinamąjį „Lietuvos sąrašą“ su N.Venckiene priešakyje.“ N.P.: dalyvavau šioje spaudos konferencijoje nuo pat pradžių iki pabaigos. Yra ir video įrašas Seimo tinklapyje. Kalbėta apie vieningą sąrašą, bet nebuvo jokių kalbų apie lyderius ar kas bus priešakyje. Niekas apie tai nekalbėjo. Ką tokiu atveju reiškia frazė „mums buvo pasakyta?“. Kas pasakė? Bet kokiu atveju idėją apie vieningą sąrašą – „Lietuvos sąrašas“ sugalvojo D.Kuolys. „Tą patį vakarą gavau elektroninį laišką, kur sakoma, kad aš turiu užpildyti tam tikros formos kortelę, atsakyti į kelius klausimus, o prie jų, lyg tarp kitko, parašyta: „Aš negaliu dalyvauti kitą savaitę įvyksiančiame steigiamajame partijos susirinkime, bet sutinku būti šitos partijos nariu ir balsuoju už Darių Kuolį, kaip šitos partijos pirmininką“. N.P.: nemačiau nė vieno panašaus el.pašto, atvirkščiai – mačiau, kad el.pašte platinami įgaliojimų dėl dalyvavimo, o ne dėl balsavimo už konkrečią pirmininko kandidatūrą, pavyzdžiai. Beje, o kas tą blogą el.paštą platino? Ar tas žmogus įslaptintas? Kodėl neminima jo pavardė, juk jis turėtų būti vienas iš „Lietuvos sąrašo“ organizatorių, kodėl slepiama jo pavardė – paklaustume, kokius ten el.laiškus siuntinėjo. O dabar nieko konkretaus, bet citatos kažkodėl pateikiamos. NĖRA KO PAKLAUSTI, PASITIKSLINTI. Įgaliojimų pavyzdžius visoms besisteigiančioms partijoms vienodus pateikė Teisingumo ministerija. Citatoje minimas tekstas prieštarauja Teisingumo ministerijos pavyzdžiui ir būtų tiesiog nepriimtas, jei kas jį būtų bandęs naudoti. Įdomu, kas siuntinėjo cituojamą tekstą, jei jo niekas nematė ir nenaudojo? 

Lygiai taip pat – su įgaliojimais dalyvauti, o ne konkrečiai ką rinkti pirmininku, ar pirmininke , buvo įsteigtos paskutinės 5-ios partijos, įskaitant „Drąsos kelio“ partiją – su įgaliojimais dalyvaujant keliasdešimčiai įgaliotinių“, – keliuose internetiniuose portaluose tariamą „nesusipratimą“, susijusį su partijos „Lietuvos sąrašas“ steigimu, komentuoja Naglis Puteikis, čia pat pridurdamas Post Scriptum – dėl S.Sondeckio platinamos dezinformacijos:

„Tokio el.laiško, apie kurį rašo S.Sondeckis, tiesiog NĖRA IR NIEKADA NEBUVO. Gal vis tik paprašykime S.Sondeckio, kad persiųstų tą neegzistuojantį el.laišką – tada visi galėtume įsitikinti, kas čia gimdo tuos gandus ir kodėl visi taip noriai tiki tuo, ko nėra?

Įgaliojimų pavyzdžius visoms besisteigiančioms partijoms vienodus pateikė Teisingumo ministerija. Citatoje minimas tekstas prieštarauja Teisingumo ministerijos pavyzdžiui ir būtų tiesiog nepriimtas, jei kas jį būtų bandęs naudoti. Įdomu, kas siuntinėjo cituojamą tekstą, jei jo niekas nematė ir naudojo?

Lygiai taip pat – su įgaliojimais dalyvauti, o ne konkrečiai ką rinkti pirmininku, ar pirmininke , buvo įsteigtos paskutinės 5-ios partijos, įskaitant „Drąsos kelio“ partiją – su įgaliojimais dalyvaujant keliasdešimčiai įgaliotinių, kurių kiekvienas turėjo nuo kelių dešimčių, iki kelių šimtų įgaliojimų. Bet kliūna išimtinai tik Darius Kuolys,“ – internetinio portalo www.veidas.lt komentarų skiltyje savo kritiškomis pastabomis bei „įžvalgomis“ dalinasi  N.Puteikis.

————————————-

Norint išsiaiškinti TIESĄ šioje, atrodytų, gan painioje situacijoje, skaitytojams derėtų priminti – kaip viskas iš tikrųjų buvo, realizuojant kelių apsukrių vyrukų (nežinia kieno interesus ginančių, bet tikrai netarnaujančių, kaip jie apsiskelbė, „Lietuvos Tautai“!..) Trojos arklio misiją ir dėl kokių teiginių, paimtų iš konteksto minėtame prof. S.Sondeckio interviu LL, Maestro  buvo N.Puteikio apkaltintas „dezinformacijos skleidimu“.

Pasak prof. S.Sondeckio, „Seime įvykusioje spaudos konferencijoje, kurios metu buvo pristatyta „Lietuvos sąrašo“ idėja, aš dalyvavau tik todėl, kad mane PAKVIETĖ buvęs „Lietuvos žinių“ vyr. redaktorius Valdas Vasiliauskas. Nuo senų laikų mudu esame geri pažįstami. Jis žino mano demokratines nuostatas, gal todėl ir pakvietė dalyvauti tame renginyje. Būtent tada aš ir išgirdau tokią idėją, kaip „Lietuvos sąrašas“. 

Čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad režisierius Eimuntas Nekrošius, dirigentas Saulius Sondeckis ir režisierius Jonas Vaitkus – mes pirmieji trys, pasirašę „LT sąraše“, palaikėme tokio sąrašo sudarymo IDĖJĄ. O kas ten toliau turėjo būti tame sąraše, tiesą sakant, aš nežinau. Mums buvo pasakyta, kad „Lietuvos sąraše“ bus ir daugiau žinomų asmenybių, tačiau tie žmonės nieko nedarys, nedalyvaus politinėje veikloje, kadangi jie tiktai palaiko pačią sąrašo atsiradimo idėją. Tai yra, palaiko iniciatyvą, kad susibūrę, susitelkę visuomeniniai judėjimai, vieningai viską aptarę, išrinktų pačius geriausius kandidatus ir sudarytų vadinamąjį „Lietuvos sąrašą“ su N.Venckiene priešakyje. 

Mano nuomone, „Lietuvos sąrašo“ pagrindinė idėja buvo TOKIA: Neringa, kaip tikra didvyrė ir auka viename asmenyje, remiama masės intelektualų, kūrybinės inteligentijos, dalyvauja Seimo rinkimuose ir juos laimi. 

Būtent toksai scenarijus man buvo priimtinas. TAČIAU, vos tiktai sugrįžau į namus po šitos konferencijos, dar tą patį vakarą gavau elektroninį laišką, kuriame sakoma, kad aš turiu užpildyti tam tikros formos kortelę, atsakyti į kelis klausimus, o prie jų, lyg tarp kitko, parašyta: „Aš negaliu dalyvauti kitą savaitę įvyksiančiame steigiamajame partijos susirinkime, bet sutinku būti šitos partijos nariu ir balsuoju už Darių Kuolį, kaip šitos partijos pirmininką“.

Kai tik perskaičiau šituos žodžius, aš tiesiog „sprogau“ iš nuostabos, nes šitokio „triuko“ per visą savo gyvenimą man dar neteko patirti!.. Aš net neįsivaizdavau, kad apskritai galima suorganizuoti tokį cinišką triuką, tai yra, kad galima štai šitokiu būdu „suorganizuoti“ partiją, net nesušaukus partijos steigėjų suvažiavimo, vien tiktai išsiuntinėjus jiems lapelius!.. 

Žinote, kaip dažnai būna visokiuose pseudofondų susirinkimuose, žmonėms pasakoma – esą mes tik supaprastinsime balsavimo tvarką, todėl padarysime telefoninę apklausą. Tai čia dabar, pasirodo, „Lietuvos sąrašo“ partiją, drauge su iš anksto numatytu pirmininku D.Kuoliu, mes įsteigėme telefoninio-internetinio apklausimo būdu!.. 

Jokios kitos alternatyvos steigiamos „Lietuvos sąrašo“ partijos pirmininkui D.Kuoliui nėra numatyta, kadangi elektroniniu paštu atsiųstoje kortelėje parašyta tiktai viena pavardė. Ir net jeigu toje kortelėje būtų įrašytos penkios pavardės, taip daryti negalima!.. Visų pirma, turėtų būti sušauktas steigiamasis suvažiavimas, kurio metu būtų pasiūlytos kelių kandidatų į pirmininkus pavardės. Įsivaizduokite, kažkieno iš anksto gudriai suregztą situaciją: jokio suvažiavimo nebuvo, jis dar tik kviečiamas, o atvykusieji į „Lietuvos sąrašo“ partijos steigiamąjį suvažiavimą jau randa apie 1,5 tūkstantį steigėjų parašų, prabalsavusių už D.Kuolį. Be abejo, visa tai buvo daroma su paties D.Kuolio žinia ir jo sutikimu. Priešingu atveju, turėjo nedelsiant žiniasklaidoje atsirasti D.Kuolio viešas PROTESTAS…

Įpainiotas į šitokią keblią situaciją, aš tuoj pat paskambinau NDJ pirmininkui Povilui Gyliui ir paaiškinau jam, kad pasisakau už VIENYBĘ, o ne skaldymąsi, pasisakau už vieningą Judėjimą, bet ne už tai, kad kažkas iš anksto apsišaukia steigiamos partijos „Lietuvos sąrašas“ pirmininku, už kurį visiems tereikia prabalsuoti internetu. Tokių dalykų niekad gyvenime nedariau, o ir neketinu to daryti!.. Sakykite man, ar čia neturėjo visa Lietuva nusikvatoti Homero juoku, jeigu šitokiu būdu organizuojamas naujas pilietinis Judėjimas, pretenduojantis tapti antruoju Sąjūdžiu?!.. 

Tačiau, žiūrėkite, baisiausia tai, kas toliau yra daroma – bet koks pasisakymas PRIEŠ tokius negarbingus dalykus SKALDO ir tuos kitus, sąžiningai mąstančius tautiečius. Tokie „nesusipratimai“ tuoj pat duoda pretekstą oponentų pašaipoms – na, matote, jie dar nė nepradėjo nieko daryti, o jau susiriejo tarpusavyje! 

Kas apskritai iš viso to gali būti, jeigu iš pat pradžių jie jau kaunasi dėl vietos prie lovio? Ar verta prie tokių jungtis ir kažko tai rimto tikėtis?.. Jūs tik pagalvokit, viskas vienu mostu sužlugdoma, kažkam siekiant tapti Prezidentu!..                               

– Ir visa tai reiškia, kad kelių apsukrių vyrukų iš anksto gerai apgalvotas scenarijus turėjo būti įgyvendinamas, siekiant vienintelio tikslo – skaldyk ir valdyk?

– Negaliu prognozuoti iš anksto ir nežinau, kas ten ką sugalvojo. Tačiau galiu pasakyti tiek – štai į kokį negražų žaidimą aš buvau įveltas. Niekad negalvojau, kad mane kažkas panaudos tokiems nešvariems dalykams!.. Kodėl turiu pasirašyti elektroniniu paštu gautoje kortelėje, kad aš balsuoju už Darių Kuolį, kaip už politinės partijos „Lietuvos sąrašas“ pirmininką? Kodėl?!.. Visų pirma, surenkite partijos steigimo suvažiavimą, išsirinkite tarybą, o jau tada siūlykite pirmininko kandidatūras ir demokratiškai išsirinkite D.Kuolį. Argi ne taip yra daroma demokratinėje valstybėje?.. Bet dabar šitokią KOMEDIJĄ padarė su mumis visais, tarytum pastatė mus į kvailio vietą tame D.Kuolio „LT sąraše“: režisierių Eimuntą Nekrošių įrašė pirmuoju, mane – antruoju, o Joną Vaitkų – trečiuoju numeriu. Štai ir viskas, galvokit, ką norit!..

– O dabar, kaip žinote, jau yra įregistruota politinė partija „Lietuvos sąrašas“, kurios „steigiamąjį suvažiavimą“ priešais Prezidentūrą surengė saujelė D.Kuolio gerbėjų…

– Tokia partija, kuri elektroniniu paštu išrenka savo pirmininką, man tikrai nepriimtina. Tokių negražių dalykų nepalaikau ir net neketinu dalyvauti tokiame sąraše. Aš viską atšaukiau ir niekur nedalyvauju. 

Vienintelis dalykas, ką tikrai palaikau, tai Neringą Venckienę, kovojančią prieš visą tą baisią neteisybę Lietuvoje. Labai ją užjaučiu ir tikiuosi, kad Neringa pakels mases žmonių, kurie paprastai nedalyvauja rinkimuose. Rinkėjai turėtų ateiti prie urnų ir, balsuodami už Neringą, išreikšti savo pasipiktinimą dėl numarintos pedofilijos-žudynių bylos, pareikšti protestą prieš  tokį nežmonišką elgesį su Garliavos mergaite bei susidorojimą su buvusia Kauno apygardos teismo teisėja.

Nukelta į 10 psl.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));