skip to Main Content

Raimondas Navickas

2 val. · 

Ar žinojote, jog teroristai buvo lenkai? Šiek tiek apie kai kurių žurnalistų sugebėjimus suvokti informaciją, dirbti su ja ir daryti atitinkamas išvadas.

Po vakarykščio teroro akto Berlyne, kurį atliko islamo teroristas iš Pakistano, garsioji pedofilijos reikalų ekspertė Asta Kuznecovaitė iš Lietryčio dėl to sugebėjo apkaltinti ….lenkus!

Vien todėl, kad nugirdo, jog automobilio numeriai buvo lenkiški. O visa kitą jos laki vaizduotė pati dakūrė – ir iš furos krentančius butelius ir girtą naparnyką ir etc…..

Įdedu tiesiog bendram supratimui apie mūsų dabartinės žurnalistikos lygį ir kai kurių jos atstovų sugebėjimus dirbti su informacija. Garantuoju, kad ir savo straipsnius ji rašo panašiu faktų ir informacijos kūrybinio apdorojimo būdu.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));