skip to Main Content

Lietuvos Respublikos (ne Lietuvos), kaip pavyzdinės NATO ir ES narės Prezidentiniai Gineso rekordai

Sveikinu su Žiemos Saulėgrįžos švente.

(Žiemos Saulėgrįža 2016 m. – 21 gruodis 00:44)

Linkiu žiniasklaidos atstovams sveikatos ir ištvermės tuo sunkiu lietuvių tautai ir žiniaskalidai laikotarpiu, kai labai sparčiai mažėja lietuvių ir tuo pačiu žiūrovų skaičius Lietuvoje. Linkiu jau tuoj po Naujų metų pradėti tikrą žmonių švietimą, kad dar neišvaryti iš Lietuvos lietuvių likučiai žinotų tikrą praeitį, tikrą dabartį ir mokėtų ne tik kartoti, bet ir sugalvoti geresnius sprendimus kaip konkuruoti ir išlikti.

Šiuo metu jaunų žmonių virš 23 metų, kurie turėtų gimdyti ir auginti vaikus, Lietuvoje lieka tikriausiai tik dešimtadalis. Raudonieji khmerai Kambodžoje tokių žmonių paliko virš pusės. Kiek liks gyventojų ir ypač gimdančių vaikus Lietuvoje po 20 metų?

Buvusi Lietuvos valdžia kartu su Žiniasklaida, Švietimo ir mokslo ministerija bei VDU, VU, Istorijos institutu ir Lietuvių kalbos institutu, įskaitant TS-LKD, vykdė galutinį lietuvių tautos sunaikinimą, t.y. šiuolaikinį genocidą be tiesioginių šaudymų. Jie draudė žiniasklaidai skelbti tikrą istoriją, menkino mūsų praeitį, draudė mokinius ir studentus mokyti labgebos dalykus, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimo dalykus, auklėjo paklusnumo ir atlaidumo nusikaltėliams dvasioje, o ne kovos su nusikaltėliais dvasioje. Šioje veikloje labai pasižymėjo Landsbergis, TS-LKD, Grybauskaiė, Z. Zinkevičius, Adamkus ir daug kitų valdžios bei žiniakaidos atstovų ir biudžetinių mokslininkų. Pagal juos iš Lietuvos išvyko tik 800 tūkstančių žmonių. Jų tarpe 500 tūkstančių vaikų iki 18 metų 100 tūkstančių viengungių ir 100 tūkstančių šeimų. Kiekviena šeima vidutiniškai išsivežė po 5 vaikus. Tai stebuklas!!!???

Tikram istorijos ir dabarties suvokimui bei suvokimui kaip išlikti prie laiško pridedu 3 priekabukus.

Satkevičius Edvardas   satkevichius@yahoo.com;

Prezidentiniai Gineso rekordai

Edvardas Satkevičius

Pirmoje eilėje trumpai suapvalintai. Oficialiai po Perestrojkos Lietuvoje sumažėjo 800 tūkstančių gyventojų ir jų tarpe 500 tūkstančių vaikų iki 18 metų. Gaunasi , kad suaugusių sumažėjo tik 300 tūkstančių.Tikras prezidentinis vyriausiojo karinių pajėgų vado rekordas. Tai  nusikalstamas rekordas, nes tikrovėje vaikai iki 18 metų sudaro apie ketvirtadalį gyventojų. Jei vaikų sumažėjo pusė milijono, tai suaugusių turėjo sumažėti pusantro milijono, o ne 300 tūkstančių.

Nei viena partija, einanti į 2016 metų Seimo rinkimus, nenori paskelbti, kad tai ne stebuklas, o klastotė, kuria remiantis stengiamasi nuslėpti neregėto masto lietuvių tautos sunaikinimą. Šį sunai-kinimą įvykdė konservatorių, socdemų ir liberalų partijos kartu su prezidente, o kitos partijos tam tyliai pritaria, nes neskelbia, jog vykdomas galutinis lietuvių tautos sunaikinimas.

Toliau tiksliau ir plačiau apie prezidentinius Gineso rekordus.

Statistikos departamento duomenimis 2015 m. pradžioje Lietuvoje gyveno:

2 921,3 tūkst. gyventojų. Tai 22,2 tūkst. (0,8 proc.) mažiau negu 2014 metų pradžioje, ir 524,5 tūkst. vaikų iki 18 metų amžiaus, 

 

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) paskelbė galutinius rinkėjų sąrašus:

2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Pagal gautus iš apylinkių duomenis rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2551516,

Atėmus vaikus iš gyventojų, gausime rinkėjų skaičių 2921300 – 524500 = 2396800  

Skirtumas beveik 155 tūkstančiai !? 

Stebuklas ! Lietuvoje vienu metu gyvena skirtingas rinkėjų skaičius

 

 Statistikos departamento duomenimis 1990 m. pradžioje Lietuvoje buvo 996 700 vaikų iki 18 metų.

Statistikos departamento duomenimis 1990 metais Lietuvoje gyveno 3 693 700 gyventojų.

 

Iš gyventojų skaičiaus atėmus rinkėjų skaičių, gausime vaikų iki 18 metų skaičių

2 921 300 – 2 551 516 = 369 784.

Vėl stebuklas ! Lietuvoje vienu metu gyvena skirtingas vaikų skaičius.

 

Nuo 1990 m. Lietuvoje vaikų sumažėjo 996 700 – 369 784 = 629 916

 

Iš 1990 metų bendro gyventojų skaičiaus atėmus vaikų iki 18 metų sumažėjimą iki 2015 metų, gausime dabar Lietuvoje gyvenančių gyventojų ir išvykusių į užsienius suaugusių gyventojų bendrą skaičių

3 693 700 – 629 916 = 3 063 784

Iš čia gauname, kad suaugusių virš 18 metų į Vakarus išvyko 

3 063 784 – 2 921 300 = 142 484

Vienam suaugusiam išvykusiam į Vakarus tenka 629 916 / 142 484 = 4,42 vaiko. 

Vienai šeimai, t.y. 2 suaugusiems tenka beveik 9 vaikai.

Išvada: Į Vakarus išvyko tik 70 tūkstančių daugiavaikių šeimų, kurios vidutiniškai turėjo po 9 vaikus! (gal tai pagrindinė priežastis ar prezidentinis stebuklas kodėl Lietuvos Respublikoje beveik neliko daugiavaikių šeimų!?)

 

Tokių pasiekimų, kad išvyktų tik šeimos, turinčios vidutiniškai 9 vaikus, iki šiol neturėjo nei viena Europos ir net bet kuri pasaulio šalis. 

Tai stebuklingi rekordai, kuriuos būtina užregistruoti vyriausiojo karinių pajėgų vado Prezidentės vardu Gineso rekordų knygoje.

 

Už tokius rekordus turime būti dėkingi vyriausiems karinių pajėgų vadams Adamkui, Landsbergiui, Brazauskui, Grybauskaitei, Lietuvos valdžios partijoms socdemams, liberalams, konservatoriams, JAV, NATO ir ES.

 

Aš buvau suabejojęs šių skaičių teisingumu ir net padaviau pareiškimą Generalinei prokuratūrai patikrinti ar tie duomenys nesuklastoti. Policija, prokuratūros ir teismai ištyrė mano pareiškimą ir vėlesnius apskundimus. Teismai priėmė galutinius neskundžiamus sprendimus, kad duomenys nėra suklastoti ir jokių nusikaltimų sudarant oficialius statistinius duomenis nepadaryta. Prezidentūra į mano atvirą laišką atsakė, jog susipažino ir nenurodė klastojimų ar klaidų. Remdamasis prezidentūros atsakymu ir teismų sprendimais, kurie tuos duomenis patvirtino, kaip teisiniu ir valstybės požiūriu neabejotinai teisingais ir nesuklastotais, atlikau čia pateiktus skaičiavimus ir nustačiau, kad Lietuvoje vyksta stebuklai. Tokių stebuklų vykdymą laimina Vilniaus arkivyskupas Grušas.

 

 

Kitas skaičiavimas paremtas tik Statistikos departamento duomenimis

 

Statistikos departamento duomenimis 2015 m. pradžioje Lietuvoje gyveno: 2 921,3 tūkst. gyventojų.  ir 524,5 tūkst. vaikų iki 18 metų  1990 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3 693 700 gyventojų ir jų tarpe 996 700 vaikų iki 18 metų.

Vaikų sumažėjo 996 700 – 524 500 = 472.200

Iš 1990 metų gyventojų skaičiaus atėmus vaikų skaičiaus sumažėjimą, gausime 2015 metų pradžioje Lietuvoje gyvenančių suaugusių, vaikų ir išvykusių į Vakarus suaugusių bendrą skaičių.

3 693 700 – 472 200 = 3 221 500.

Iš šio skaičiaus atėmus 2015 metų pradžioje Lietuvoje gyvenančių gyventojų skaičių, gausime išvykusių į Vakarus suaugusių skaičių

3 221 500 – 2 921 300 = 300 200.

Šeimą sudaro 2 ar daugiau suaugusių žmonių. Tokiu būdu vienai šeimai vidutiniškai tenka daugiau kaip 3 vaikai. 

Tai irgi Lietuvos valdžios oficialiais duomenimis patvirtintas Gineso rekordas Europoje, nes iki šiol į užsienius išvykdavo kelis kart daugiau suaugusių negu vaikų.

 

PS. Mano, valdžios nepripažintais, duomenimis iš Lietuvos deportuota 1,8 milijono suaugusių ir 600 tūkstančių vaikų, t.y. 3 suaugusiems tenka 1 vaikas, o vienai deportuotai šeimai tenka tik 0,66 vaiko.

2016 metais Lietuvoje tikriausiai gyvena tik 1,6 milijono gyventojų, nors turėtų gyventi jau 4,3 milijono.

Norint sustabdyti tokius stebuklus ir Gineso rekordus, būtina eiti į rinkimus, nebalsuoti už konservatorių, socialdemokratų ir liberalų partijas bei jų kandidatus. Reikia balsuoti už nežymias partijas, bet būtinai reitinguoti, įrašant į reitingavimo laukelius skaičius didesnius už 10, pavyzdžiui 11, 12, 13, 14, 15. Tokiu būdu Seime sumažės lietuvių tautą naikinančių Seimo narių skaičius ir gal Seimas pradės lietuvių tautos išsaugojimo politiką.

 

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl., elektroninės knygos „Kaip likti Lietuvoje“, Kaunas, 2010 — 49 p. ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas, Satkevičius Edvardas, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; svetainės:  savivalda.online.lt, ir labgeba.online.lt. Dar buvo svetainė istorija.online.lt, bet tikriausiai biudžetinių kalbininkų ir istorikų pastangomis panaikinta be jokio paaiškinimo kodėl.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));