skip to Main Content

 

Lietuvos Respublika vykdo genoidą prieš Aleksandro Margolio šeimą

 

Paeiškėjas: Aleksandras Margolis (Gario Juozo s., Juliaus, Juozo s., Juozo Margolio teisėtas paveldėtojas) 
Geležinio vilko g. 17-18, LT -49271, Kaunas.

S K U N D A S 
2018-10-12
Kaunas

 
Dėl 1940-1941 m. Komunistinio Genocido politikos aukų bei jų palikuonių ir paveldėtojų pažeistų teisių apsaugos ir teisinių garantijų užtikrinimo.
Dėl pareiškėjo fizinės ir psichinės sveikatos apsaugos, ekonominio spaudimo nutraukimo, dėl valstybės pažeidėjų ir atsakovų, siekant Juozo Margolio šeimos narių, jų paveldėtojų teisių ir laisvių realaus įgyvendinimo užtikrinimo (rimtų psichikos sužalojimų darymas pareiškėjo statuso grupės nariams Lietuvoje). Dėl Lietuvos Valdžios 1948 m. Konvencijos, 1984 m. Konvencijos ir kt. pažeidimų.


Remiantis 1948 m. Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, 6 str., Lietuva ir Rusija yra tos valstybės, kurios teritorijoje ta veika įvykdyta… prieš pareiškėjo senelį ir šeimos galvą Juozą Margolį nuo 1940-07-01 iki 1941-10-14.
Vadovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių sudarytoms komisijoms perimant visą turtą, archyvus bei kitą dokumentaciją, esančius Sovietų Sąjungos KGB padaliniuose Lietuvoje (1991 m. rugpjūčio 24 d. Nr. I-1698).
Valstybių atsakomybės straipsnių projekto 1 straipsnio ir pabrėžta JT Tarptautinės teisės komisijos (TTK komentaras [7], žr. 31 straipsnio komentaro 4 punktą), „bendroji reparacijos pareiga atsiranda automatiškai padarius tarptautinės teisės pažeidimą ir nėra priklausoma nuo bet kurios valstybės reikalavimo ar protesto“.
Trumpa istorinė teisėta informacija apie genocidą prieš pareiškėjo Margolio šeimą, Lietuvoje, Kaune (1940-1941 m. LTSR). Iki 1940 m. liepos 1 d., (oficialiai 1940-09-27) nacionalizacijos, Juozas Margolis buvo stambus verslininkas, turėjo 6 nuosavas parduotuves, kurio „Juozas Margolis“ firmos centras buvo Kaune (Prek. Reg. A. Nr. 1109), adresu Laisvės al.53. Taip pat Juozas Margolis buvo Lietuvos ir Žydų banko akcininkas/indėlininkas ir Kauno tarybos narys. Juozas (Josif) Margolis iki 1941-06-15 arešto, turėjo Lietuvos pilietybę patvirtinantį pasą Nr. 258761. Arešto metu 1941-06-15, pasas buvo konfiskuotas Kauno LTSR VSLK, ką patvirtino kratos protokolo duomenys iš Juozo Margolio tiesioginės 1941 m. asmens bylos (F-7, Bylos Nr. 130442, lap. 9), saugomos Archangelsko sr. VR valdybos IC (Rusija).
1940 m. Kauno mokesčių inspekcija nustatė firmos apyvartą 850 000 lt. 1940 m. Kauno mokesčių komisijos nustatytos pajamos Juozui Margoliui – 1 200 000 lt., už kurias jis sumokėjo mokesčius pagal protokolą Nr. 104 p 30 – 76.800 lt., data 1940-07-06 – 23.040 lt., Antpelnio mok. – 43.800 lt. Taip pat jo, kaip Lietuvos Žydų banko ir kt. bankų indėlininkų/akcininkų turtas buvo nacionalizuotas. Areštuotas 1941-06-15 Kaune, pagal 1941-06-15 LTSR VSLK (KGB) nutarimą areštui, Orderio Nr. 18531. Juozas Margolis buvo nužudytas Oneglage 1941-10-14, ką patvirtino duomenys iš Juozo Margolio tiesioginės 1941 m. asmens bylos (F-7, Bylos Nr. 130442, lap.1, 1a.p., 5,6,7,9,26), saugomos Archangelsko sr. VR valdybos IC (Rusija). 2018-05-22 Kauno regioninis valstybės archyvo (toliau KRVA) pažyma Nr. (10.6) V10-1272 ir pažyma Nr. (10.6) V10-1273.

Dėl Juozo Margolio „pagal Stalino BK kodeksą – nusikalstoma veikla – stambus verslas“, kartu su juo LTSR VSLK 1941-06-15 buvo areštuota jo žmona Berta Margolienė/Goldšteinaitė (1899 g.m.) ir jų nepilnamečiai vaikai: Julius, Juozo s.1929 g.m., ir Garis (Haris), Juozo s., 1932 g.m – pareiškėjo tėvas. Garis Margolis, Juozo s. (a.k. 33206101473), mirė 2011-05-15. Julius (Jurijus) Margolis, Juozo s., pareiškėjo dėdė, mire 1998-05-16. Berta Margolienė – Goldšteinaitė, 1946-06-13 mirė spec. tremtyje Krivošeino sr., Tosko raj.

Nepaisant to, kad, kad iki šios dienos Lietuva nepateikė pareiškėjui LTSR VSLK (LTSR KGB) 1941 m. baudžiamąja byla be nuosprendžio Juozui (Josifui) Margoliui, s. Juliaus, g.m. 1893-12-14(1), kuriojoe ir buvo tiesioginia represijas/genocido informacija
Pareiškėjas nustatė faktus, kad:
1) Visa Margolio šeima 1941-06-15, buvo areštuota LTSR VSLK (KGB), Kaune, adresu Zanavykų g.23, bt.4. Pagrindas – Lietuvos ypatingasis archyvas (buv. KGB) F. V-5, ap.1 Byl. Nr. 20899/5, lap.1,12,13,14; Juozo Margolio tiesioginės 1941 m. asmens bylos Nr. 130442, lap.1, 1 a.p., 3 saugomos F-7 Archangelsko sr. VR valdybos IC (Rusija), Archangelsko sr. VR valdybos IC (Rusija) 1998-10-05 archyvinė pažyma Nr. 18/M-96; Rusijos federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje Konsulinio skyriaus 1998-09-28 pranešimas pareiškėjui Nr. 624/KO; Bertos Margolienės (LTSR VSLK) tiesioginės 1941 m. asmens bylos Nr. 21766, saugomos F-7 Tomsko sr. VR valdybos IC (Rusija) 
2) Juozas Margolis, lietuvos pasas Nr. 258761, Bertos Margolienes vyras, Juliaus ir Hario Margolių tėvas, buvo 1941-10-14 nužudytas Oneglage, Archangelsko sr., Rusija. Pagrindas – Juozo Margolio tiesioginės 1941 m. asmens bylos Nr. 130442, lap.1,5,6,9,28,30,31; Archangelsko sr. VR valdybos IC (Rusija) 1998-10-05 archyvinė pažyma Nr. 18/M-96; 2011-05-14 pareiškėjui Rusijos Federacijos Archangelsko apskrities Plesecko teritorinis ZAGS išdavė Juozo Margolio mirties liudijimą I-ИГ № 763189 (tarptautinis dokumentas). 
3) Juozo Margolio šeima Berta Margoliene ir vaikai Julius ir Haris, 1941-06-15 buvo iš Kauno ištremti į spectremties vietą, Krivošeino raj., Tomsko sr., Rusija. Pagrindas – LYA byla Nr. 20899/5, lap.1, 13, 14 ir kt.; Juozo Margolio byla Nr. 130442, lap. 1, 1 a.p., 3, saugoma F-7 Archangelsko sr. VR valdybos IC (Rusija)

Dėl 28 metų pareiškėjo pažeistų nuo genocido nukentejusiųjų teisių, neigimo, suinteresuotų valstybinių institucijų o tai jau korupcija (galimai politinė) Vyriausybės, Lietuvos banko, Generalinės prokuratūros, Kauno m. valdybos (ir kt.) yra įsipareigoję Vidaus reiklų ministerijos „specialistams“ sufabrikuoti Juozo Margolio šeimos bylą, naudojamasi archyviniu VRM dokumentu su technine klaida. Toks dokumentas leido slėpti visus tiesioginius LTSR VSLK (KGB) dokumentus apie genocidą 1940-1941 m. prieš pareiškėjo Margolio šeimą Lietuvoje, Kaune, ir atėmė iš pareiškėjo teisę reikalauti atlyginti žalą už šį nusikaltimą, dėl atsakovų neigimo, neveikimo. De Fakto Lietuvos Respublikos VRM ir Vyriausybė kartu su LYA ir Prokuratūra ir kt. paslėpė LTSR KGB nusikalstoma veikla BK 99 str., 1940-1941 m. genocidą Lietuvoje. Tai yra tie, kas atsakingas „už Lietuvos gyventojų genocido tyrimo trukdymą, vilkinimą, turimos medžiagos bei informacijo s slėpimą, naikinimą, …“ Sukūrė pareiškėjui fizinės ir psichinės sveikatos spaudimą, ekonominį spaudimą atatinkantį grasinimo būdui 25 m. laikotarpiu. 

Pareiškėjas nustatė, kad: 
a) 1988 m. pareiškėjo tėvas Gari Margolis, padavė prašymą LTSR Vidaus reikalų ministrui dėl jo tėvų Juozo ir Bertos Margolių reabilitavimo, su taip įvardinsim – technine klaida. O tai yra, kad Garis Margolis, kuriam 1941-06-15 buvo 9 metai, 1998 m. pareiškime netiksliai nurodė genocido vykdytojus – vietoje LTSR VSLK (KGB), Garis Margolis nurodė LTSR NKVD (VRM). Ši techninė klaida dar 1988 m. turėo būti neatidėliotinai pataisyta LTSR generalinėje prokuratūroje ir VRM – deja to nepadarė. 
b) „Kaip“ Bertos Margolienės (LTSR VSLK/KGB) bylą, Nr. 20899/5, VRM perdavė saugojimui Lietuvos ypatingajamam archyvui (toliau LYA). 
c) Saugomoje LYA, „KAIP“ LTSR VSLK 1946 m. Bertos Margolienės malonės prašymo byla, Nr. 20899/5, lap.28-29 (1955 m.), yra techninė klaida, netikra informacija, kad 1941 m. Juozas Margolis buvo ištremtas į Tomską kartu su šeima. O tai reiškia, kad Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos I spec. skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis kapitonas Alferov suklaidino kvalifikacinis nusikaltimas Juozui Margoliui, kuris buvo remiantis LTSR VSLK (KGB) 1941 m. baudžiamąja byla be nuosprendžio, 1941-06-20 mesti į Belbalt lagerius ir 1941-10-14 nužudytas Oneglage, Rusija. 1955 m. LTSR VRM techninė klaida neturėjo prasmės, kadangi Julio (Jurio) Margolio tėvai Juozas ir Berta Margoliai jau seniai buvo sunaikinti, ir klausimas buvo sunaikinti ar ne Juozo ir Betos Margolių vaikus. Bet dokumentu (lap.28-29) su technine klaida 1992-1994 m. pasinaudoja Vyriausybė (ir Teisingumo ministerija), Lietuvos bankas, Kauno m. valdyba, Generalinė prokuratūra, VRM, dėl Juozo Margolio stambaus turto – 45 000 000 eu., prievartavimo/grobstymo, dėl Juozo Margolio nusavybės teises patvirtinančių dokumentų slėpimo/ klastojimo, dėl Juozo Margolio giminystės ryšių su pareiškėju manipuliavimo.
d). 1992-1994 m. Lietuvos VRM archyve buvo sufabrikuotas suklastotas tikras dokumentas – LTSR VSLK 1946 m. Bertos Margolienės malonės prašymo tiesioginė byla ir Juozo ir Bertos Margolių vaikų Juliuo (Jurius) ir Hario (Garri) LTSR VRM 1955-1957 m. bylos. „Viskas yra“ vienoje byloje, su pataisytu Nr. 20899/5. Iš LTSR VSLK 1946 m. bylos keletas lapų atsirado byloje Nr. 20899/5, „kaip tiesioginiai“ LTSR VSLK 1946 m. Bertos Margolienės malonės prašymo byla. Dėl to sufabrikuotoje byloje nėra virš 900 lapų. Dar daugiau, 1946 m. byloje po 1996 m. ( žiūr. VRM 1996 m. gruodžio 17 d. atsakymą Nr. 6/6-M-5398 pareiškėjui) atsirado „viskas yra vienoje byloje“, 1955 m. LTSR VRM dokumentas lap.28-29 su technine klaida. Gerai žinant, kad šis dokumentas yra netikras, VRM archyvo darbuotojai nusikalstamai panaudojo jį ir realizavo, su tikslu 1941 m. Juozo Margolio baudžiomosios bylos be nuosprendžio kaip turimos LTSR KGB archyvės medžiagos bei informacijos slėpimu, ar/ir naikinimu ir dėl šio fakto neigimo. 1997 m. VRM archyvas (tai archyvinė kolizija/techninės klaidos – VRM-? saugo KGB bylą) su pataisytu viršelije bylos Nr. 20899/5 perdavė bylą saugojimui LYA (F. V-5, ap.1 Byl. Nr. 20899/5), kaip LTSR VSLK (KGB) bylą. Lietuvos ypatingajame archyve, po Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių sudarytomis komisijomis perimant visą turtą, archyvus bei kitą dokumentaciją, esančius Sovietų Sąjungos KGB padaliniuose Lietuvoje, Juozo Margolio baudžiomosios (de Fakto turtinės – 45 000 000 eur.) bylos be nuosprendžio dingo, nerasta, ar/ir… (LAT 1991 m. rugpjūčio 24 d. Nutarimo Nr. I-1698). 

Ištaisyti technines klaidas generalinė Prokuratūra, VRM, genocido centras – atsisako. Genocido centro veikimas/neveikimas nuo 1991 m., pareiškėjo išgyvenusiems Margolio šeimos nariams, sudarė pakartotiną genocidą Lietuvoje, vykdomą 1991 – 2018 m. jau taikos metu.
Pagal Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymą 6 str., 5.p. Generalinis direktorius strateginiais Centro veiklos, programų sudarymo ir jų vykdymo klausimais gali sudaryti laikinas konsultacines grupes iš Generalinės prokuratūros, Teisingumo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Valstybės saugumo departamento, Lietuvos istorijos instituto, pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) ir asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, asociacijų, Pasaulio lietuvių bendruomenės ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ar asociacijų atstovų. Iki šios dienos tai nėra padaryta.
Pagal 5 str. 16).p. rūpinasi dokumentų, susijusių su genocidu ir rezistencija, paieškomis Lietuvoje ir kitose valstybėse, jų susigrąžinimu ar kopijų įsigijimu, kaupia rašytinę, foto-, fono-, filmuotą medžiagą apie genocidą ir rezistenciją. Tai taip pat nėra iki šios dienos padaryta. VRM, Kauno apygardos prokuratūra pažeidė BK 300 str.
Kadangi pagal 6 str. 8. p. Centro kompetenciją, struktūrą ir funkcijas nustato Centro nuostatai, šiuos nuostatus Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas, o pagal 6 str. 7.p. už savo veiklą Centras atsiskaito Seimui ir Vyriausybei, tai ji yra atsakinga už Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro neveikimą. 

1993-06-22 Kauno m. valdyba atsisako grąžinti Gariui Margoliui, priklausantį Juozui Margoliui pastatą, Kaune, adrasu Laisvės al. 93 (buv. 53). Motyvas, kad šis pastatas nepriklauso Bertai Margolienei. Galimai tai buvo techninė klaida, dėl 1 300 000 eurų įkainuoto pastato.
Nuo 1992 m. Lietuvos bankas nežino, neturi informacijos, kiek Juozas Margolis 1940 m. Lietuvos banke turėjo akcijų, indėlių. Bet Juozo Margolio turtu naudojasi. 
1996 m. LYA, Generalinė prokuratūra, VRM „neturėjo“ informacijos apie Juozo Margolio represavimą. 1996-12-17 VRM IRD atsakyme Nr.6/6-M-5398, tvirtino kad duomenų apie Juozo Margolio g.1893 m., teistumą, buvimą spec. lageriuose Rusijos VRM IC, Archangelsko sr. VR valdyba neturi. O Rusijos VRM IC, Archangelsko sr. VR valdyba turi ir saugo Juozo Margolio Bylą Nr. 130442. Galimai VRM „atsakymas“ – yra korupcijos techninė klaida. 
Pareiškėjas 1998 m. per Rusijos ambasadą gavo iš Juozo Margolio bylos Nr. 130442 patvirtintas kopijas, pristatė jas Generalinei prokuratūrai, pagal kurias tiesioginio neginčyjamo tikrumo ir pagrįstumo 1999-10-21 duomenis, LR Generalinė prokuratūra išdavė pažymėjimą Nr.12-24-1547. 
2004-02-23 LR VRM pažymoje Nr. 1/30AP-84 apie Juozo Margolio tremtį pateikiama tiesos ir tikrovės neatitinkanti informacija, kaip duomenys ir faktas apie Juozo Margolio represijas, nurodytą tariamą jo žūtį/mirtį jo tariamos tremties buvimo metu. laisvės atėmimo vietoje Tomske, kaip neegzistuojantis faktas, o ne, 1941-10-14 Oneglageryje (orig. ONEGLAG), Archangelsko srityje, Rusijoje, kaip buvo iš tikro. Velionis J.Margolis iš tikro žuvo 1941-10-14 Oneglageryje (orig. ONEGLAG), Archangelsko srityje, Rusijoje. Galimai tai yra realizacija VRM gerai žinant technines klaidas. Panaudoja lap.28-29 iš LYA Byl. Nr. 20899/5. Dar daugiau, kad Lietuvos VRM dėl įteisinimo 2004-02-23 netikrų dokumentų Nr. 1/30AP-84 pagaminimo, pritraukė Tomsko sr. VR valdybos IC (Rusija), vieta, kur buvo ištremti į spectremtį Juozo Margolio šeima. Pareiškėjas vėl asmeniškai nustatė, kaip taip gali būti. 2011-04-04 Tomsko sr. VR valdybos IC (Rusija) atsakyme Nr. 4/M-10, nurodė, kad šie atsakymai (sudubliuoti su teisingu Gariui Margoliui atsakymu) su technine klaida, Tomskas išdavė Lietuvos VRM remiantis archyvine išvados kopija (архивная копия заключения МВД Лит.ССР от 20.01.1955 на 2 л., в 1 экз) nuo 1955-01-20 LTSR VRM ant 2-jų lapų, 1 ekzempliorius. O tai yra Lietuvos VRM piktnaudžiavimas – veikė kaip netikrų dokumentų gamintojas, per dokumentus su technine klaida skleisti melą ir slėpti LTSR VSLK veiklą Lietuvoje 1940-1941 m. laikotarpiu. Akcentuoju, kad pagal tą patį tyrimą dėl Gario Margolio tėvo Juozo Margolio reabilitavimo, 2004-01-21 Nr. 18/233, Rusijos VRM IC, Archangelsko sr. VR valdyba oficialiai, pakartotiniai informavo Lietuvos Generalinę prikuratūrą apie pareiškėjo senelio Juozo Margolio įkalinimą ir mirties faktą 1941-10-14 Oneglage, Orchangelsko sr. 
2014-03-24 pareiškėjas, dėl Juozo Margolio tyrimo pagal BK 99 str. kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kuri perdavė genocido tyrimą nagrinėjimui Kauno apygardos prokuratūrai.. 2014 10 03 Kauno apygardos prokuratūros prokuroro T. Stelionio nutarimu ikiteisminis tyrimas bylos Nr. 20-9-00337-14 buvo sustabdytas, prieš tai perkvalifikuojant LR BK straipsnį iš BK 99 str. į BK 102 str., remiantis LYA (F. V-5, ap.1 Byl. Nr. 20899/5, lap 28-29, o tai yra pasinaudojo dokumentu su technine klaida. Galimai tai yra angl. „forgery“, „forgery of a document“, „forgery of technical records“, „forgery of data“ ir pan., galimai lietuviškai falsifikacija – tarnybinis oficialus dokumentų sukeitimas. 

Kadangi 27 m. Valstybė, ją atstovaujančios institucijos pačios neatlieka prievolės ir nesudaro realių galimybių tai atlikti nukentėjusiam asmeniui (Žr. 1948 m. Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, 1968 m. Konvencija dėl senaties termino netaikymo už karinius nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui, Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, 1992 m. balandžio 9 d. įstatymas „ Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą” ir kita). Kadangi pareiškėjo teisė pažeista dėl atsakovų veikimo/neveikimo, pažeistas LR Konstitucijos 22 str., 24 str., 25 str., 29 str., 38 str., 1948 m. Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido….;
Kadangi iki šios dienos visi, o tai yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos ypatingasis archyvas, Vidaus reikalų ministerijos archyvas, Kauno apygardos prokuratūra, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo valdybos smurtinių nusikaltimų tyrimo skyrius, gerai apie tai žinodamai, tyčiniai naudojasi netikru (galimai suklastotu) dokumentu su technine klaida (lap.28-29) iš saugomoje LYA F. V-5, Ap.1 Byl. Nr. 20899/5;
Kadangi ankščiau nurodyta techninė klaida 28 m. trukdo/blokuoja pareiškėjui pasianaudoti 1990 m. gegužės 2 d. priimto įstatymo numatyta teise dėl pažeidimo BK 99 str., 300 str. ir kt. Lietuvos archyviniai dokumentai apie Margolio šeimos nacionalizaciją ir genocidą yra nusikalstamai prieštaringi, ir pareiškėjo Margolio šeimai 1992-2018 m. neatstatyta teisė, galima traktuoti kaip pakartotinį genocidą Lietuvoje taikos metu. Taip pat padaryta neįmanoma apskaičiuoti moralinė, dvasinė ir turtinė žala;
Kadangi, užslaptinta Juozo Margolio baudžiamoji byla be nuosprendžio su LTSR VSLK (buv. KGB) konfiskuotu jo Lietuvos piliečio pasu Nr. 258761 ir jo žmonos Bertos Margolienės Lietuvos pilietė pasu Nr. 1240573, leido valdžios korupcijai manipuliuoti Juozo Margolio gimimo diena, o tai yra nuo 1893 m. – iki 1920 m. gruodžio 1d, ir tas pats žmogus 1940 m. turėjo gimimo dieną gruodžio 14, manipuliuoti tą patį lietuvos piliečio vardą Josifo ir Juozo (Guzas ???), ir LTSR VSLK ir Rusijos VSLK/KGB (beraštišku KGB-ešnikų ir VRM-ščikų) pakeitimą jau mirusio Juozo/Josifo Margolio vaikų vardu, o tai yra Haris į Garris, Julius į Jurijus ir t.t.;
Kadangi, рo 2018-09-28 Vyriausiojo tarnybinės etikos komisijos atsakymo Nr. S-4274-(2.5) į 2018-09-17 pareiškėjo pareiškimą, pareiškėjas pagrįstai tvirtino, kad pažeista Lietuvoje Margolio šėimos teisė į teisėto genocido fakto nagrinėjimą ir visos šeimos teisių atstatymą, administracinė ir karinė instititucijos nenori, negali, ar ir nesugeba. O taip pat pareiškėjas pagrįstai tvirtino, kad Margolio šeima Lietuvoje 28 m. yra apsupta gerai organizuoto ilgamečio nepertraukiamo valstybinio neigimo/neveikimo, suklastotų dokumentų/duomenų ir neegzistuojančių faktų apie mano artimuosius, kurie pateikiami ir viešai naudojami kaip tikri/patikimi oficialūs dokumentai ir įrodymai. Diskreditacijos pagrindą sudaro saugomi LYA ir VRM archyvuose dokumentai neatitinkantys istorinę tiesą, kurie leido ar/ir užslaptinti/slėpti/sunaikinti atitinkamai (ančius) istorinę tiesą dokumentus apie Juozo Margolio represijas Lietuvoje (BK 99 str.). Tai yra didžiaus ia moralinė ir dvasinė kančia Margolio šeimai susijusi su neigimu/netyrimu/neveikimu Lietuvos gyventijų genocido 1940-1941 m. 
Remiantis: Lietuvos Konstitusijos 30 str., 1948 m. Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido…., įstatymą ir 1984 m. Konvencija, Genocido centro įstatymą „Už Lietuvos gyventojų genocido tyrimo trukdymą, vilkinimą, turimos medžiagos bei informacijos slėpimą, naikinimą, atsisakymą liudyti fiziniai ir juridiniai asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus“, BK 99 str., VAĮ 35 str. ir kt., CK 6.271 str.
Prašau teismui atsižvelgiant į ankščiau išdėstytą skunde siekiant išspręsti iš esmės ir pripažinti kad:

1. saugomoje Lietuvos ypatingajame archyve (buv. KGB) F. V-5, ap.1 Byl. Nr. 20899/5, lape 28-29, informacija apie Juozo Margolio ištrėmimo į Tomsko sr. kartu su jo šeima yra techninė klaida. 1955-01-20 Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos I spec. skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis kapitonas Alferov suklaidino kvalifikacinis nusikaltimas Juozui Margoliui. Uždrausti ja naudoti ar realizoti. Anuliuoti visas iki šiol buvusias to dokumento realizavcijas.
2. 1988 m. pareiškėjo tėvas Garis Margolis (pagrįstai pagal nežinojimą – vaikui arešto metu buvo tik 9 metai) suklaidino 1941-06-15 Lietuvoje, Kaune, budelių vardus. Dėl to jis netyčiniai padarė techninę klaidą, nurodė budelius iš LTSR VRM vietoje budelių iš LTSR VSLK. Uždrausti ja naudoti ar realizoti. Anuliuoti visą buvusią realizaciją iki šios dienos. 
3. 1996-12-17 LR VRM IRD atsakyme Nr. 6/6-M-5398, kuriame oficialiai melagingai tvirtinama, nurodyti naudojami klaidinatys duomenys, kad ,,Juozo Margolio bylos nėra Rusijos VRM VIC, Archangelsko sr. VR valdybos IC neturi‘‘ yra akivaizdžiai klaidinanti informacija, techninė klaida. Uždrausti ją naudoti ar realizuoti. Anuliuoti visą buvusią realizaciją iki šios dienos. 
4. Kad 2004-02-23 LR VRM pažymoje nurodyta informacija apie Juozo Margolio tremtį yra informacija tyčiniai pasinaudojama iš LYA F. V-5, ap.1 Byl. Nr. 20899/5, lap. 28-29 su technine klaida. Uždrausti ją naudoti ar realizuoti. Anuliuoti visą buvusią realizaciją. 
5. 2014 m. Kauno apygardos prokuratūra byloje Nr. 20-9-00337-14 pasinaudoja informacija su technine klaida iš LYA F. V-5, ap.1 Byl. Nr. 20899/5, lap. 28-29. Uždrausti ją naudoti ar realizuoti ir šią klaidą ištaisyti. 
6. LGGRTC klaidoms ištaisyti 2017-04-03 Nr.55R-16, represijos datą iš 1941-06-14 į 1941-06-15, kuri atitinka istorinę tiesą. Tai galimai taip pat trukdo teisingumui ir yra techninė klaida. Uždrausti ją naudoti ar realizuoti ir šią klaidą ištaisyti.
7. Išreikalauti iš Vyriausybės/LYA tiesioginės 1941 m. LTSR VSLK (vėliau KGB) Juozo Margolio baudžiamąją bylą be nuosprendžio.
8. Lietuvos pilietis Aleksandras Margolis a/k 35907030172 yra teisėtas anūkas Lietuvos piliečio Juozo Margolio (lietuvos paso Nr. 258761), nužudyto 1941-10-14 Oneglage, Rusija.
9. Teismu nustatyti moralinę dvasinę ir kt. žalą už tai, kad pareiškėjas, kuris 1991 m. pabaigoje grįžo iš Sibiro nuolatinai gyventi į Lietuva, asmeniškai Lietuvoje turi atstatyti istorinę tiesą apie genocidą Lietuvoe, Kaune, prieš pareiškėjo Margolio šeimą periode 1940-1941 m., pirmos Lietuvos okupacijos…
Teismu nustatyti teisingą žalą už moralinę ir dvasinę kančią, padarytą pareiškėjams Margoliams, kuri atsirado dėl atsakovo(-ų) diskriminacinės/diskreditacinės veikos ar/ir neveikimo, įpareigojant atsakovą ją atlyginti, išmokant per teismo nustatytą įmanomai trumpiausią laiką, konkretų terminą.


Pridedu: 
1. 2011-04 21 Liudijimas Nr.2-1581 (kopija). 
2. 2016-11-15 Nr. GR.1A-5866 Gyventojų Registro pažyma apie asmens duomenis. 
3. Juozo Margolio mirties liudijimas su vert. 2011 05 14 I-ИГ № 763186.
4. 2017 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informacija apie represuotą šeimą Nr. 55R-16, su klaidingu (ir J.Margolio) represavimo datos nurodymu – ne 1941-06-14, kaip nurodyta, o 1941-06-15, kaip iš tikro turėtų būti nurodyta. 
5. 1996-03-26 Nr. 43-M, Lietuvos Ypatingojo archyvo atsakymas; 1996-10-18 12/06-160 LR generalinė prokuratūra pranešame; 1996-12-17 Nr. 6/6-M-5398 LR VRM atsakymas, su „techninė klaida“, kad ,,Juozo Margolio bylos Bylos Nr. 130442 nėra Rusijos VRM VIC, Archangelsko sr. VR valdybos IC neturi‘‘. 
6. Saugomoje Lietuvos ypatingajame archyve (buv. KGB) F. V-5, ap.1 Byl. Nr. 20899/5, kopijos, kurioje viršelis su ištaisytu byl. Nr.; lap.917 nubraukta 1; Lap. 28-29; lap.918,919,920,921 – nubraukta 2,3,4,5; lap. 916 nubraukta 13; Lap. 916 nubraukta 14; lap. 923 – nubraukta 9.
7. 1998-09-28 Rusijos ambasados Lietuvoje pranešimas pareiškėjui Nr. 624/Ko ir 1999-02-02 Nr. 751/KO. 
8. Archangelsko sr. VR valdybos IC (Rusija) 1998-10-05 atsakymas ir pažyma iš archyvo Nr. 18/M-96. 
9. Juozo Margolio tiesioginės 1941 m. asmens bylos F-7, Byl. Nr. 130442, lap. 1,1 a.p.,3,5,6,7, 9,26,28,30,31, saugomos Archangelsko sr. VR valdybos IC (Rusija). 
10. 1999-10-21 LR Generalinė prokuratūra, pažymėjimas Nr.12-24-1547.
11. 2004-02-23 LR VRM archyvinė pažyma Nr.1/30AP-84 su techninė klaida apie Juozo Margolio tremtį.
12. Saugomos LYA F. V-5, ap.1 Byl. Nr. 20899/5, lap. 28-29 ir ta pati lap.28-29 kopija su VRM vertimu iš Kauno apygardos prokuratūros Bylos Nr. Nr. 20-9-00337-14.
13. Kauno apskrities VPK NTVSNTS 2014-10-16 Nr. 20-8-S-9895, ir Kauno apygardos prokuratūros PBPS 2014-10-03 Nutarimas Nr. 3IT-5984/14. 
14. Saugomoje KRVA F66 Ap. 1 Byl. 11.081 ir Byl. 41113, Josifo (Juozo) ir Bertos Margolių pasų kortelės. Taip pat Josifo (Juozo) Margolio 1919 m. vokiečių okupacijos metu pasas Nr. 3643.
15. 2018-05-22 Kauno regioninio valstybės archyvo pažyma Nr. (10.6) V10-1272 ir pažyma Nr. (10.6) V10-1273. 
16. 2011-04-04 Tomsko sr. VR valdybos IC (Rusija) atsakymas pareiškėjui Nr. 4/M-10 (Rus.).
17. 2018-09-28 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atsakymas Nr. S-4274-(2.5). 
18. Skundas 8 lap.
19. Kitus galimai reikiamus papildomus dokumentus pareiškėjas bet kada pristatys teismui. 
Aleksandras Margolis ___________________________________ _______________________ . (vardas ir pavardė) (parašas)

————————————————–

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));