skip to Main Content

Lietuvos Medikų Sąjūdis teisingą sprendimą dėl 2018 m. biudžeto prašo priimti jau dabar

Lietuvos medikų bendruomenė vieningai prašo grąžinti per daugelį dešimtmečių susikaupusią skolą nacionalinei sveikatos sistemai ir išsaugoti darbuotojus joje, nes kokybiška ir tvari sveikatos apsaugos sistema yra vienas svarbiausių šalies gyvybingumo elementų.

 

Lietuvos Medikų Sąjūdis, vadovaudamasis Lietuvos sveikatos priežiūros darbuotojų Peticija, kurią pasirašė daugiau kaip 41 000 Lietuvos piliečių, kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimo narius ir prašo 2017 m. gruodžio 12 d. Seimo plenariniame posėdyje balsuojant dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto atsižvelgti į šiuos faktus:

 

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir medikų atlyginimai yra vieni žemiausių Europos Sąjungoje. Lietuvai skirtame Europos komisijos dokumente ,,Šalies sveikatos profilis 2017“ nurodoma, kad Lietuvoje sveikatos priežiūros išlaidos vienam gyventojui sudaro pusę ES vidurkio. Trečdalis sveikatos priežiūros išlaidų finansuojama iš privačių šaltinių, daugiausia sumokant savo lėšomis.

Už valstybės draudžiamus asmenis (vaikus, pensinijinio amžiaus ir neįgalius asmenis) kasmet į PSDF pervedami daugiau kaip dvigubai mažesni valstybės asignavimai negu mokama už dirbančiųjų asmenų sveikatos priežiūrą. Ir tai sudaro beveik 450 milijonų eurų sumą kasmet.

Nepaisant nepalankių Valstybinio audito išvadų dėl 2016 metų PSDF biudžeto, 2018 metais ir toliau planuojama Privalomojo sveikatos draudimo įmokų lėšomis apmokėti fondui priskirtas valstybės funkcijas, nors įstatymu numatytas jų finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. Tai daroma neatsižvelgiant į Konstitucinio Teismo išaiškinimus, kad už asmenų mokamas draudimo įmokas negali būti finansuojama nemokama medicinos pagalba ir nedraustiesiems negali būti teikiamos paslaugos. Dėl tokių pažeidimų kasmet PSDF biudžetas negauna beveik 70 milijonų eurų valstybės biudžeto asignavimų, tačiau vis tiek vykdo šias funkcijas, t.y. užtikrina vakcinaciją, skubiąją pagalbą, prevencinių programų vykdymą, perka vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugas, įgyvendina Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planą ir daugelį kitų funkcijų.

Dėl visų anksčiau išvardintų priežasčių kasmet susidaro daugiau kaip 500 milijonų eurų trūkumas, dėl kurio per kelis dešimtmečius susiformavo įsisenėjusi problema, pavyzdžiui, neadekvatus medicinos personalo atlyginimo dydis. Jos sprendimui 2018 metais reikia papildomų 204 milijonų eurų.

 

Lietuvos Respublikos Seimo nariai kompetentingi spręsti, kokie galimi efektyviausi sprendimo būdai: PSDF biudžeto rezervo panaudojimas, valstybės biudžeto perskirstymas ar pajamų į valstybės biudžetą didinimas pertvarkant mokesčių sistemą.

 

Be to, LMS ketina imtis sveikatos apsaugos ministerijos biudžeto detalios analizės, kadangi medikų bendruomenei skiriamos lėšos neadekvačiai menkos, lyginant su kitomis išlaidomis.

 

Artimiausiu metu Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai ketinama pateikti klausimus dėl visos sveikatos sistemos finansavimo.

 

Todėl primygtinai prašome Lietuvos Respublikos Seimo narių sprendimus priimti jau dabar – gruodžio 12 d. vyksiančiame posėdyje, kad Lietuvos slaugytojų, gydytojų ir kitų medikų atlyginimai didėtų jau nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : ŽIVILĖ GUDLEVIČIENĖ, LIETUVOS MEDIKŲ SĄJŪDIS

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));