skip to Main Content

Lietuvos duobkasiai

 

Mane labai stebina buvusių sovietinių buhalterių užsitęsę darbai nepriklausomoje Lietuvoje iki šiol. Neaišku kam dirbama? Būtų gerai jei dirbtų Lietuvai, bet deja tenka tik apgailestauti,* kad labiau žlugdomas darbas, nei kas nors naudingo daroma. Ar tai sąmoningai yra daroma ar kompetencijos stoka? Neaišku. Jeigu tie buvę „komuniagos“, būtų taip dirbę sovietmečiu, tai seniai būtų atsėdėję už sabotažą ir papildę krovikų ir kiemsargių gretas. O dabar?… Dabar jie valstybinėse įstaigose susibūrę į mafijinės partijas, toliau vykdo Lietuvos genocidą kurio sovietmečiu nespėjo pabaigti. Kas svarbiausia, kad visi buvę aršūs komunistai ir „ garbinga“ jų pamaina- komjaunimas.

Giriasi, esą baigę aukštuosius mokslus, net po kelis institutus. Nepanašu … Va Kirkilas su Grybauskaite- tikrai baigę aukštąsias partines mokyklas, o Marija-Aušrinė velniai žino ką? Sakosi profesorė, bet pagal išsilavinimą- nedirba. Tikriausiai apsišaukėlė. Ką kiti baigę?… Greičiau „prostitutus“, o ne institutus. Nežino ką jie Seime veikia:- Nosis pirštu rakinėja, snaudžia, o pakirdę iš sapno- užpakalius kasosi ir priiminėja beprasmes įstatymo pataisas.

-Kur matyta, gydytojai ar veterinarai- Krašto apsaugai vadovauja, laborantas mokantis kalbas išskalauti- Vyriausybei ! Pasaulio pabaiga…

Pramokę dirbti su skaičiavimo mašinėlę „Feliks“- dedasi garsiais ekonomistais, profesoriais. Kada jie mokėsi- kompiuterių nebuvo. Dauguma buhalterių mediniais skaitliukais barškindavo, o rankinė, skaičiavimo mašinėlę „Feliks“- progresas buvo! Baigdavo buhalterinės apskaitos kursus, (kurie taip ir vadinosi) o dabartiniu metu peraugo į ekonomiką. Net Kristina ir ta-ekonomistė! (Išdavinėdama žirnelius ir tirpią kavą, gavo ekonomistės diplomą). Kur nepasisuksi- visur tik ekonomistai, o Lietuva jau daugiau nei ketvirtį amžiaus nuo jų kenčia.

Kažin kokius mokslus yra baigęs Algirdas Butkevičius? Gal su Kristina kartu egzaminus laikė? Juk sovietmečiu komunistui nebuvo tokių aukštumų, kurių jie nepasiekdavo. (Citata iš moralinio kodekso- komunizmo statytojas). Giriasi esąs ekonomistas, bet pagal jo nuveiktus darbus- nepanašu. Su skaičiais galima sakyti-prasti popieriai… Jei gerai išmanytų skaičių vingrybes, tai tokių rodiklių nebūtų. Kažkada pirmaujanti Respublika, velkasi Europos valstybių uodegoje. Greičiau savanaudis, Melagis ir Karjeristas. Jeigu jaunystėje užsiiminėjo dziudo ar imtynėmis, tai kada jis mokėsi? Reikia manyti, kad iš jo ekonomistas, kaip iš Valinsko- juristas. Arba Grybauskaitė finansų ministre buvo, o propagavo Marksizmą- Leninizmą. Buvo mintinai išmoktas K.Markso „ Kapitalas“, kad kaip Kunigo Biblija.

Labai teisingai po revoliucijos yra pasakęs Leninas:- Valstybę gali valdyti bent kokia

virėja!

Čia netik virėja, o komunistė, ištikima Burokevičiaus bendražygė, Brazausko mokinė. Reikia manyti, kad nemaža dalis Brazausko pasekėjų tebedirba komunizmo rytojui, o ne Lietuvai. Išvagiami bankai. Gale metų didelės sumos išsidalinamos premijoms ir už ką tos premijos išmokamos?… Jei žmogus blogai dirba- nedelsiant turi palikti patikėtajam darbą. Tik gerai dirbant galima pasiekti gerų rezultatų. Kiekvienas be jokių premijų privalo sąžiningai atlikti jam patikėtą darbą o ne žvalgytis, kur čia pavogti milijoną ir pasidalinti su chebra. Tuomet jis bus pripažintas padaręs klaidą ir nebus nubaustas, o bus perkeltas į analogiškas pareigas, ar dar didesniu atlyginimu. Tai tokia mūsuose kasdienybė. Aš tau, tu man. Aš nematau ir tu nematyk! Čia įvyko „mažas nesusipratimas“.

Pasakiškai didelės sumos pinigų skiriamos partijų išlaikymui ir tai dėl to niekas visiškai nesusirūpina, kad tai yra akivaizdus pinigų plovimas. Tiek pinigų mėtyti kur papuola-negalima. Juk čia tautos išgyvenimo šaltinis. Partijos privalo išgyventi iš partijos nario mokesčio. Gana plėšikauti Lietuvoje! Negana, kad skiriamos milijoninės sumos išlaikymui, tai jos dar sugeba kelis kartus didesnes sumas pasisavinti nelegaliu būdu, aferos keliu. Sukčiaudamos. Net Kubiliaus uošvienė su žento žinia sugebėjo nugvelbti milijoną LT. Brazauskas dukroms f>o pusę milijono LT paliko. (Apie tai tele laidoje Kristina kalbėjo). O apie Kristinos milijonus niekas iš mokinių net neužsimena. „ Vsio zakkono“- sakydavo sukčiavimo meistras. Iš kur atsirado tokia gintaro kolekcija, ar medžioklės amunicija? Iš prezidento atlyginimo? Ne ! Aišku kaip, diena, kad nešvarios sąžinės ir nešvarių rankų darbas! Kiek gi dar tęsis tokios patyčios? Klaikiai nyki ir žiauri atmosfera Lietuvoje.

Kada gi mes pagaliau būsime laisvi nuo korupcijos ir nepasotinamo valdininkijos godumo? Juk tokiai mažai Lietuvai jų tiek nereikia, save vadinančių politikais. Geriau vadintųsi engėjais tai būtų labai taikliai pasakyta.

Nė vienas pagal specialybę nedirba ir tuo nuostolingi tautai. Greitai neturėsime kas galėtų pakeisti perdegusią elektros lemputę. Sakys:- Aš ne tam įsigijau „ magistro4 diplomą!(Tiksliau- nusipirkau). Ar ne per daug tų diplomantų? Bus kaip toj dainoj:- Ta poniutė gana stora, o vaikučių tiktai pora, užtat, kad mes mokyti!

Visur vien spekuliacija ir kyšininkavimas. Korupcija, savivalė, įstatymų nepaisymas, žmogžudystės, o kaltų nėra. Patyčios, plėšikavimas ir veidmainystė. Žudosi žmonės iš nevilties, nes eilinis Lietuvos pilietis visiškas beteisis žmogus. Beteisis todėl, kad jis nepriklauso jokiai partinei mafijai. Visą vasarą Seimas nedirba, o atlyginimus gauna lyg dirbdami. Kyla klausimas: -Už ką gi nedirbdami gauna pasakiškus atlyginimus?

-Ogi, kad patys sau paskiria tokį atlyginimą, kurio neverti, o Prezidentė- Valstybės Garantas, skatina tokį nedorą poelgį. Ji tik televizijoje vaidina protingą ir daug žadančią, o realybėje- jokių veiksmų nesiima. Kaip jinai imsis bent kokių veiksmų?-Jeigu pačios didžiausios pajamos jos pačios už praeitus metus-Lietuvoje. Brazausko mokykla! (Kartą gyrėsi).-Mano mokytojas….

Kad tik tiek ne taip, tuojau išgirsti:- Finansavimas per mažas ! Ir tautos neatsiklausus skubama didinti atlyginimus, o dirbti daugiau nedirbama. Kad įmanytų, tą Lietuvėlę vienu ypu prarytų ir dar maža būtų. Visai nesusimąsto, kad pensininkai visą gyvenimą sąžiningai mokėję mokesčius- ant bado ribos. Pati gyvenime baisiausia mirtis- bado mirtis. Rausiasi konteineriuose, kad atitolintų bado šmėklą. Reikia badmiriauti, nes nebelieka pinigų virvei- paskarti, o šiaip suluošinus save-būtų dar blogiau.

Norint laiku patekti pas gydytoją neįmanoma. Pas šeimos gydytoją patekti, reikia laukti dvi savaites, o ką bekalbėti apie rimtesnį specialistą… Kai įsisenėjus ligai nueini, tai tuomet šaukia:- Kur anksčiau buvai?!. Taip ir alinama tauta sąrašinių politikų.

Premjeras Butkevičius prieš įvedant eurą atviravo; kad niekas nebrangs. Jeigu kas bandys netolygiai kainas pakelti- bus baudžiami didelėmis baudomis ir tai buvo miglos pūtimas, naiviems žmogeliams į akis.

-Butkevičiau, melagi tu prakeiktas, tau tauta to neatleis. Pampsti it siurbėlė ir net nesusimąstai ką tu Lietuvai padarei! Kubiliaus pradėtą genocidą vykdai! Atsilieps jums žmonių skausmai ir ašaros! Jau iš Ukrainos pasimokę, Turkai su Armėnais sukilo. Nejaugi ir jūs to laukiat? Dar Kubiliui praskolinant tautą su itin didelėmis palūkanomis, buvo ženklų, kad gali atsitikti neprognozuojamų dalykų. Jei tau kas nutiktų- man tavęs nebūtų gaila. Geriau jau doras okupantas, nei savas aferistas. Labai teisingai Gorbačiovas pasakė laisvės prašytojui ant kuro aparatūros gamyklos laiptų: saviškiai jus tokia laisve sunaikins.

2016-04-27 d. pirkau „Senukų“ prekybos centre 5- už maišus po 30 L talpos kompostinės žemės, sumokėjau 17 eur.38 cent. Pernai už tokį patį kiekį, tos pačios žemės sumokėjau vos 13 LT su centais. (Iki liepos 1-os d. cirkuliavo litai). Litais mokėjau mažiau nei eurais, o euras už litą vos ne 3,5 karto brangesnis. Kur jūsų pasakytas pažadas? Aš jums pateikiau su skundu čekių kopijas. Kodėl jūs nepadarėte jokių veiksmų, o permetėt it karštą bulvę tą mano skundą- žemės ūkio ministerijai? Iš kur toks akiplėšiškas nepamatuotas brutalumas? Kuo čia dėta žemės ūkio ministerija? Juk jus per televiziją prieš visą Lietuvą kalbėjot, kad niekas nebrangs. Kur jūsų žodis? Juk aš jums rašiau, o ne ministerijai. Jums su Kubilium Lietuva- tuščia vieta, tai ir atsakykit, o ne primeskit svetimam savo darbo broką. Jos tokiais veiksmais išsiduodate, kad dirbat ne Lietuvai. Nors susiriesdami iki sąmonės netekimo šaukiat, kad kažkas dirba Kremliui, tik ne jūs. O kas tuomet?.. Vėl kalta tauta? Neprimesdinėk savo kaltės kitiems. Tai pati bjauriausia

 

 

konservatoriška praktika. Jeigu nesugebate deramai atlikti patikėtą darbą, nekankinkit žmonių, o garbingai pasitraukit, nelaukit kol perpykusi liaudis su šakėmis neišmėžė iš Vyriausybės.

 

 

J. Kalanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));