skip to Main Content

Lietuvos bėda – pasitikėjimas užsienio spectarnybom (KGB, arba CŽV), bet ne pačiais savim…(reikia įkurti Lietuvos VSD)

Kristina Sulikienė

Lietuvos bėda – kad buvę komjaunuoliai, komunistai, KGB‘istai tiesiog „perkreipė kepures“, jiems atrodo, kad jeigu vietoj „buvusios“ pasirinks dabartinę „teisingą“ žvalgybos organizaciją, tai neva raudonas skuduras dings iš jų smegenų (likučių).

Apgailėtina matyti nuotraukas Kaišiadoryse: buvusi trečioji Panevėžio komjaunimo sekretorė, atsakinga už kovą prieš tikinčiuosius, Rasa Juknevičienė, skaito paskaitą Kaišiadorių katedros parapijos namuose, apie…cheminį ginklą. Ten suvaryti ne tik aukšti kunigai, bet sėdi ir keletas vaikų, kurie turi klausytis šitų skiedalų. Kadangi 2012 metais R. Juknevičienė perskaitė 50 paskaitų apie atominės energetikos naudą, vėliau, pasikeitus finansavimo fondui – konservatoriai ėmė rėkti apie atominės energetikos žalą, tai, matyt, dabartinės paskaitos yra apie cheminių atakų naudą mūsų organizmams (juk pranešėja – vaikų gydytoja, o ne karininkė), o po kelerių metų, pasikeitus finansavimo šaltiniams, prelegentė skaitys paskaitas, jog cheminis ginklas kenkia.

Didžiausia bėda yra tai, kad mūsų kopūstinės galvos nesuvokia, jog tiek CŽV, tiek KGB veikė ir tebeveikia prieš Lietuvą. Kad CŽV veikia prieš Lietuvą, rodo šiuo metu Hagos tribunole vykstanti Afganistano žmonių genocido byla. Tai yra oficialu. Kad KGB veikė ir tebeveikia prieš Lietuvą per „prisipažinusius agentus“, bei neprisipažinusius 150 000 stukadrylų, ir veikia per KGB agentų – partizanų aukštinimą ir meldimąsi šiems išgamoms – sutiks visi. Nebent Birutė Burauskaitė nesutiks, arba Anušauskas su Landsbergiu, juk agentas „Ragelis“ nors ir bendradarbiavo su KGB (juk net agentūrinis vardas yra), bet jis yra partizanų vadas, todėl šventasis. 

KGB agentas „Kęstutis“ šnipinėjo ir skundė visus iš eilės draugus, tačiau kadangi jo pavardė „Veverskis“, tai partizanų brolija laidojo šį KGB agentą su didžiule pagarba. Su raudona vėliava ir TSRS himnu bei TSRS armijos automatų salvėmis laidotas Potapkino senelis šiuo metu tiek „reabilituotas“,, kad Potapkinas, panašiai kaip ir Polikarpovna pristato, jog nieko čia tokio, kad buvo NKVD infiltruotas. Svarbu kad žuvo, vadinasi, didvyris, kad laidotas su raudona vėliava, ir kad Potapkinų šeima dėl to tapo sovietmečio grietinėle – čia, atseit, tarp kitko. O štai kad Kazimiros Danutės Prunskienės tėvas – tikras, ne NKVD, partizanas, ir žuvo nuo tokių kaip Grybauskaitės tėvas (NKVD-istų), rankos – tai istorija nutyli, svarbu apdergti pirmąją Lietuvos Gintarinę Ledi, ir faktiškai – valstybės galvą (nes Vykdomosios valdžios galva būna valstybės vadovas, o ne parlamento sueigos pirmininkas…)

Kartą Dalia Grybauskaitė ėmė persukinėti kepurę ne tik savo tėvui, bet ir seneliui, bet atsirado, kas ją užčiaupė. Bandė vaizduoti esanti iš „tremtinių šeimos“. Išaiškėjo, jog tėtušis – NKVD-istas, infiltruotas į partizanų judėjimą, ir neįvykdęs užduoties, todėl nuteistas (dabar gaunasi – didvyris, kad atseit neišdavė partizanų, o iš nuotraukos matome, jog skuduras, pritrūko matyt drąsos iššaudyti partizanus, todėl pabėgo. Gal turėdamas įgimtą vergo sindromą, bunkeryje susitapatino su tais, prieš kuriuos veikti atsiųstas, ir nebegalėjo jiems kenkti, taip būna su sužalotos psichologijos asmenimis, kurie amžinai nemoka pasirinkti pusių. O senelis už pagalbą naciams nuteistas, o vėliau Vorkutlage perkeltas į „nutrėmimą“ – tiesiog į lengvesnį kalėjimo, bausmės atlikimo režimą). Grybauskaitė bandė juos vaizduoti kaip tremtinius. O save – kaip šventąją. Nepavyko.

Didžiausia visų šitų raudonųjų lervų bėda yra ta, kad Lietuvoje yra žmonių, kurie tiesiog myli Lietuvą,  mylėjo ją be KGB, o dabar myli ją be CŽV. Šitiems visiems persisukėliams tai yra protu, tiksliau, proto likučiais (primenu, galvoje ten raudonas skuduras) nesuvokiama. Kaip tai dabar be užsienio specialiosios tarnybos gyventi? Kas pasakys, kaip mąstyti ir ką kalbėti?

Buvo tokia kotiruojama „žvaigždė“ tariamas žurnalistas Tomas, iš tikrųjų VSD agentas – girtuoklis. VSD labai mėgsta alkoholikus, nes mano, jog juos lengva valdyti. Taigi, alkoholikas Tomas turėjo nepagrįstą „savivertės“ jausmą, panašiai, kaip Užpakalnis, ir minėtasis Potapkinas.

 Subaladojo žmoną Virginiją, sulaužė nosį, o ji nepasimetė, iškvietė jam policiją, ir išmetė iš „žvaigždę“ namų, per tą laiką, kol buvo kviečiama policija, šis CŽV metodų apmokytas saugumietis apsidraskė veidą, ir bandė visus įtikinti, jog čia jis vargšas buvo sumuštas. Tauta nepatikėjo. 

Šaunuolės mušamos moterys, kurios netyli, kviečia policiją ir viešina savo skaudžias istorijas. Saugumiečių ar KGB ar CŽV šeimose yra „omertos“ principas, ir saugumiečiai siautėja, geria, rėkauja, tiek prie vienos valdžios, tiek prie kitos.

Tie visi kur negyvena su spectarnybomis, kurių palydovas – butelys, taip ir nesuvokia visų šitų herojų.

O grįžtant prie Rasytės pasakysiu, jog nors veidukas atrodo šviežiai, gali būti, žmogus išgeriantis, nes kalbėti tokias nesąmones galima tik apsinešus. O gal ten įdėta nauja mikroschema?

Todėl naujosios valdžios užmojis blaivinti Lietuvą yra neteisingas. Pirma reikia išoperuoti Lietuvą nuo užsienio specialiųjų tarnybų, jų agentų, šunų, šestiorkių, išoperavus šituos valstybės priešus, Lietuvoje sumažės alkoholikų kokiais 150 000 žmonių, nes skaičiai bus tie patys: CŽV tiesiog perėmė KGB agentūrą, perpirko agentų duomenis, tuo pačiu gavo ir šeštus, ir šunis, ir jų vaikus bei anūkus. Gal net sieks daugiau šimtų tūkstančių. Apims ir konservatorių jaunimėlį, ir beretes.

Išoperavus CŽV agentūrą, visuomenėje bus mažiau įtampos, todėl žmonės savaime arba mes gerti, arba mažiau gers. Sunaikinus šitą agentūrinį tinklą, nebereikės jam finansuoti milijardo arba dviejų per metus, bus galima skirti pensijoms, mokykloms, tai pačiai kariuomenei tualetiniam popieriui nupirkti (nes auksiniu šaukštu juk nenusivalysi vienos vietos.)

Turbūt paaiškės, jog VSD net nėra, yra CŽV filialas, todėl uždarius užsienio priešiškos specialiosios tarnybos rezidentūrą, bus įkurtas Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas. Ten užteks 1 valdybos – konstitucinių pagrindų. Jeigu kas nors Lietuvoje prižiūrės, kad veiktų Konstitucija, tai nereikės nei tų mašinų, nei sekimų, nei visų kitų nesąmonių, iš tikrųjų, bezdėjimo kiauras dienas savo tame Vytenio gatvės pastate ir visokių tokių girtuoklių Tomų durninime, jog jis, pragertu veidu, neva, yra kažkokia tautos pažiba. 

Jeigu Lietuvoje būtų įkurtas VSD, ir jis prižiūrėtų, kad valstybėje veiktų Konstitucija, kitą jau dieną iš Lietuvos turėtų išvykti šarvuočiai, plunksnuočiai, amfibijos, ir visokie ten kareivėliai, kad ir po vieną nuo valstybės. Va Karbauskiui ir kitiems Lietuvos išgelbėjimo planas. Reikėtų juk pradėti nuo valstybės pagrindų saugojimo, o ne kliedesių, ką sukliedėjo Skvernelis, jog Lietuva, kurios Konstitucija neleidžia jungtis į postsovietinius darinius, rems Nepriklausomų Valstybių Sandraugos valstybę Ukrainą, ir būtinai karine amunicija, ir įranga. Skverneli, marš į pirmą klasę, jeigu nemoki skaityti. 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));