skip to Main Content

“Lietuvos sąrašas“ – politinio „nukanalizavimo“ projektas?

Kristina Sulikienė

Yra toks konservatorių žinomas metodas – suburti politiškai aktyvius žmones, ir juos vėliau „neuralizuoti“ – neleisti nieko jiems veikti partijoje, o jie tegul, „durneliai“, būna dėl skaičiaus.

Tokiu būdu kadaise buvo įtraukta šimtai žmonių į Tėvynę Sąjungą, nes ji jungėsi su Krikščionimis Demokratais – vėliau tuos žmones gražiai pamiršo, ir tiek žinių.

Į suvažiavimus, tarkime, konservatoriai imdavo tik tuos, kas „teisingai balsuos“.

„Lietuvos sąrašas“, paaiškėjo, lygiai tokia pati partija – vadovaujama, tiksliau, „koordinuojama“ „save pasiskyrusių“ žmonių, kurie net neslepia, jog save pasiskyrė.

Tai yra dešinieji, kurie į partijos programą įtraukė kai kuriuos kairiosios ideologijos aspektus, kad atrodytų patraukliai – kaipo, socialinis teisingumas – bet su kuo jis „valgomas“, jeigu partijoje diktatūra, ir jokio suvažiavimo nėra ir nebus, Kauno skyrius nekuriamas 4 metai ir nebus kuriamas – tai aišku, „koordinatoriai“ net nesusigaudo.

Dar vienas keistas dalykas, jog į Kauno skyriaus iniciatyvinį susirinkimą atėjo pusė žmonių, kuriuos labiau galima sieti su Drąsos kelio partija, ar antipedofiliniu judėjimu.

Daugiau negu pusę susirinkimo dalyvių 2016 02 04 sudarė prie Klonio tvoros ir šturmo fonde matyti asmenys, kurie ir susirinkimo metu nepamiršo pasakoti, kaip baisiai nukentėjo, o į ilgą pasakojimą Darius Kuolys turėjo „atsimušinėti“, kad reikia viešinti ir panašiai – vieną iš nukentėjusiųjų, iš pasakojimo supratau, puola rusai.

Rusai puola ir Vilniaus skyriaus narį Kastytį Braziulį, buvusį VSD kontržvalgybos skyriaus darbuotoją.

Jį kas dieną facebooko platybėse puola rusai ir Putinas, o apie Lietuvos aktualijas, ypač neleistiną žurnalistų peprsekiojimą, diskutuoti jis atsisako, apsimeta, jog tokio fakto nėra.

Darius Kuolys susirinkime išsidavė, į ką orientuota ši partija ar kvazi partija – nes narių jie gali ir nesurinkti. „Kad išmoktume kalbėtis su konservatoriais ir liberalais“. Štai su kuo jie ruošiasi dirbti, arba kieno naudai nedalyvauti rinkimuose.

Nors šitaip mylimi dešinieji, programoje, priminsiu, nurodytos kairiosios idėjos. Klonio aktyvistės paklausė – o ką jūs darysite dėl šeimos, švietimo, genderizmo klausimų? Ką manote apie gėjus? Na tada ir prasidėjo ilga ginamoji kalba gėjų atžvilgiu.

Šioje vietoje ne tik Klonio aktyvistėms, bet ir kitiems esantiems patalpoje (beje, susirinkimas vyko ne bet kur, o Sąjūdžio būstinėje Kaune) persikreipė veidai.

Dar labai keistai skambėjo, jog būtina rinkiminį sąrašą sudaryti iš visokių garsių žmonių ir profesionalų: pamenate, kai Drąsos kelias sudarė tokį sąrašą, prirašęs ten nematytų niekam žmonių, tai buvo išrinkta labai marga koalicija, kurios didžioji dalis nuo Drąsos kelio partijos – pagal kurios sąrašą išrinkta – net atsiribojo. Pasakius šitą pastabą – neaišku, ar buvo labai sureaguota, nes vadinamoji „Spisko“ partija turi užduotį, tikslą ir į eina į šviesų rytojų septynmyliais žingsniais.

Keisčiausia, jog šita partija narius renkasi ne iš laisvų, jokiai partijai nepriklausančių žmonių, bet labai aktyviai bando pervilioti Drąsos kelio partijos aktyvą. Ką tai reiškia? Pritraukti ir…neutralizuoti? Nors Drąsos kelias per ketveris metus nelabai buvo pastebimas – ir paminėta, kodėl – dėl atsiribojusios ir sau dirbančios frakcijos – tačiau ši partija, priešingai nei „Spiskas“, sugebėjo įkurti skyrius visoje Lietuvoje („Spiskas“ tik šiandien turėjo kurti Kauno skyrių, bet galiausiai Vilniaus „vadovybė“, pati save pasiskyrusi tokia, atšaukė susirinkimą – dėl to iš partijos šiandien turėtų išeiti kelios dešimtys narių, nes „Spiskas“ parodė, jog nėra partija, o imitacija, ir laiko gaišatis). DK vykdo plačią veiklą. Nesvarbu, jog pernelyg nesiafišuoja, bet, tarkime, Alytaus skyrius (vadovas Raimundas Čiegis, kurio pavaduotoją „Spiskas“ verbavo perstoti į jų partiją) turi virš 100 narių, ir vykdo  veiklą, padeda žmonėms, dirba su jais, domisi Alytaus gyvenimu, teikia pasiūlymus savivaldybei.

Jonas Varkala paviešino facebooke ir vėliau jo mintys pateko į „Laisvą laikraštį“ apie „Spisko“ partijos veidmainiškumą, ir blaškymąsi, siekiant desperatiškai surinkti 2000 narių, nesigėdijant bandyti perverbuoti jau partijoms priklausančius asmenis, daugiausiai – iš DK.

Manau, jog teisingai, kad yra pakelta kartelė iki 2000 narių. Nes dirbtinės partijos, kurios net neturi krypties, ir kurios vieną skyrių puola rusai (Vilnius, Kastytis Braziulis), o Kaune – nepuola (bet skyriaus neleidžiama įkurti), turi išnykti iš politinio žemėlapio.

Gresia išnykimas ir Socialistiniam liaudies frontui, kuris buvo galimai perimtas dešiniųjų jėgų, specialiai jį radikalizuojant, ir vedant neokomunistine kryptim, vėliau, matyt, siekiant apkaltinti Algirdą Paleckį, gal net suimti – tą suvokęs, šios partijos įkūrėjęs pats paliko savo partiją sausio viduryje.

 

Pakalbintas Vytautas Šustauskas, kuris aktyviai nesireiškia šiuo metu, daugiau pasirinkęs susitikimų su žmonėmis poezijos renginiuose (politikas tapo ir poetu) kelią, dalyvavimą poleminėse TV laidose, nurodė, jog jo vadovaujama Kovotojų už Lietuvą sąjunga yra pateikusi narių sąrašą Teisingumo ministerijoje. V. Šustauskas stebisi mažųjų partijų drąsa, ir nenoru jungtis, pasirenkant susinaikinimą. „Tiek LSF, tiek LS mano galva, išnyks“, pareiškė praeityje labai aktyviai dalyvavęs politikoje V. Šustauskas.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));