skip to Main Content

 

Kol Lietuvoje nebus laikomasi senovės romėnų teisės ir graikiškos išminties, permainų nematysime.      

Zenonas Volkovas

          

Astrologė Vaiva Budraitytė,  man patarė ugdyti kantrybę ir baigti pradėtus darbus. Itin pravartu man neklausinėti, nesustoti pusiaukelėje ir nesitikėti, kad kiti tai padarys. Priešingu atveju viskas nueis vėjais. Todėl paskatintas astrologės tęsiu Skaistos pinklių raizgalynės painiojimą. 

            Pradžioje priminsiu, kad apie policijos veteranę Skaistą Rakauskienę (71 m., toliau Skaista) įkalintą Rokiškio durnyne (nuo žodžio „durak“) už Skaistos pranešimą Kauno policijos vadovui Dariui Žukauskui, apie galimai gaminamus narkotikus (žr. LL 2016 – 12 -31 d. Nr.51), buvo rašyta ir anksčiau. Rašė ir Giedrius Grabauskas gerai pažinojęs Skaistą, kaip aktyvią pilietišką moterį. 

      Kas akyliau įsigilino į Skaistos, tiksliau policijos užkrautas problemas, jau pradeda suprasti, kad kankinė Skaista priverstinai uždaryta ir jau metai „teisiškai“ laikoma durnyne yra politinė „ligonė“.  Bandysiu kuo trumpiau, nors ir padrikai, apie tai viešai pasamprotauti.

       Turint duomenų, kad Skaista dalyvavo Lietuvai nereikalingos partijos įstatų kūrime ir jos veikloje, peršasi kudlotos mintys ir apie VSD. Skaista, kaip buvusi pareigūnė praneša buvusiems kolegoms apie galimus narkotikų gamintojus, kaimynus. Manyčiau jeigu komisaras Dariaus Žukauskas, gavęs pranešimą apie dar karštas pagamintas amfetm. tabletes ir jų gamybos tebevykstantį procesą, nedelsiant būtų susitikęs jis ar jo pavaldiniai su kolege pranešėja Skaista ir būtų apsilankę vadinamam ceche, manau šios problemos nebūtų ir buvę. Deja jiems tokie tyrimo metodai nepriimtini. Skaista turi dviejų skirtingų laboratorijų darbuotojų atliktų jos bute, cheminių medžiagų matavimų tyrimo rezultatus, kurie įrodo esant jos bute oro užterštumui. Kodėl tokių tyrimo rezultatų, Skaistos prašymu, nedarė policija? Galimai policija ir užsiėmė kokiu tai slaptu tyrimu, tik ne oro užterštumu t. ir t. ir pan. Galimai jiems reikia išrutuliuoti visą sistemą. O štai Skaista trukdė?  Buvo laikotarpis kai policija žinojo ir skaičiavo kiek, kuris nusikalstamos gaujos narys nužudė žmonių, deja nieko nedarė, delsė, kol nepradėjo žudyti valstybės tarnautojų. Kad sublizgėtų, jiems reikia rezonansinių bylų.  Ar kas atsakė už delsimą, laukimą kitų aukų ir žinojimą apie  nužudytus  žmonės. Niekas.  Iš valstybės už nusikaltimų slėpimą ir laukimą kitų aukų, pelnė valstybinius apdovanojimus.

       Skaista, gavusi informaciją, kad gręsia jai nemalonumai, galimai ir susidorojimas, pabėga iš Lietuvos į Kaliningradą (Karaliaučių) ir paprašo politinio prieglobsčio. Po 3 mėn. gauna neigiamą atsakymą, be to nurodymą per 3 val. palikti Rusijos teritoriją. Iš ten, būsima „psichinė ligonė“ Skaista emigruoja į Vokietiją. Po poros mėnesių įkalbėta sūnaus Žano Rakausko, grįžta į Lietuvą. Lazdijuose Skaistą pasitinką sūnelis ir ją palydi į Druskininkus, į būsimos „ligonės“ pasirinktą  gyvenamąją vietą. 2015 m. prieš ar po  kalėdų, atvažiavęs sūnus pasiūlo motinai eiti į prieglaudą. Motina Skaista, dar galinti prisižiūrėti ne tik save, bet ir kitus, dėl tokio pasiūlymo net žaktelėjo. Ką gi nenori tai nenori.  

       2016-01-18 d. Skaista dėl stuburo negalavimų atvyksta į Santariškių polikliniką. Iš Vilniaus autobusų stoties Skaistą palydi neprašytas sūnelis. Grįžus į Druskininkus, vakarieniaujant kartu su buto šeimininke, apsilanko du policijos pareigūnai ir Skaistą pristato į Druskininkų policijos būstinę. Po kokių 3 valandų į Druskininkus atvyksta Kauno policininkai ir po vidurnakčio atvežę Skaistą į Uteną priduoda tiesiai į laukiančių psichikos eksperimentinio skyriaus darbuotojų išskiestas rankas. Po mėnesio Skaistai prikabinama trafaretinė etiketė: „Šiuo metu Skaistai nustatomi kiti nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai, dėl kurių ji negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Dėl psichikos sveikatos būsenos Skaista negali dalyvauti ikiteisminio tyrimo veiksmuose, būti apklausta teismo posėdžio metu. 

        Skaistai reikalingas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas, jai rekomenduojamas stacionarinis stebėjimas specializuotoje psichikos priežiūros įstaigoje bendro stebėjimo sąlygomis“. Pasirašo Utenos ekspertinio skyriaus komisija: Nadežda Mačiūnienė, Artūras Galinis, Audronė Glinskienė. Kauno prokuroras M.Kazlauskas vadovaujantis LR BPK 181 str.1 d. priėmė nutarimą neleisti Skaistos advokatui R.Bučmai susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga. „Daktariukai“ rekomendavo, prokuroras pritarė, teismas įteisino. Skaista jau greit metai dėl „kitų nuolatinių kliedesinių sutrikimų“ kalinama Rokiškio durnyne (ligonine vadinti nesiverčia liežuvis).

       Kol neprasidėjo ir man „nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai“ pasvarstykime kartu, ar nėra čia politikos? Skaistos sūnus Žanas Rakauskas, Kaune su savo kolega dirbdamas „Sodroje“ padirbinėjo pinigus. Draugą nuteisė, o jis išlindo sausas. Anot Skaistos 99 procentai, kad sūnus tapo ar netgi buvo policijos ar VSD agentas? Mes patikrinti neturime galimybių, nes šios kategorijos žmonių (didelių žmonių, agentų, patikimų asmenų) sąrašai visiškai slapti ir saugomi informaciniame centre prie VRM, ar tiesą rašau drg. S.Skverneli? Jeigu pageidausite, ir man neprasidės „nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai“ apie jų, ar „didelių žmonių“ panaudojimą mūsų visų gyvenimo valdyme, galėsiu parašyti plačiau.  

       2015 m. Skaistai pasiprašius politinio prieglobsčio Kaliningrade (Karaliaučiuje) po 3 mėn. iš migracijos tarnybos gavo atsakymą, kad Lietuvoje jai niekas negręsia, taip jiems matomai atsakė diplomatinės tarnybos.  Kaip matome galutiniam rezultate grėsė ir dar kaip. Utenoje netgi po vidurnakčio buvo laukiama durnyno darbuotojų išskiestomis rankomis. Kažkam reikės atsiskaityti, kodėl demokratinės teisinės valstybės Lietuvos pilietė Skaista prašėsi prieglobsčio Rusijoje. Kad niekas nenukentėtų, atsakymas aiškus: Skaista buvo ir yra psichinis ligonis, netgi negalintis dalyvauti teismo posėdžiuose, todėl lyg šiol tebegydoma (durnyne-Z.V.).  Kad tai įrodyti, yra pajungta mafijinė teisėsauga. Dabar vienas iš šios sistemos kalba: „nereikėjo jai (Skaistai – Z.V.) kalbėti, kad mes dengiame narkomanus, būtų buvusi laisvėje“, kitas, kad „nereikėjo pranešinėti policijai, būtų laisvėje“, dar kitas „Skaistai laisvę matyti kaip savo ausis, be veidrodžio, nes leteną yra dėjusios slaptosios tarnybos“ t. ir t.

       Grįžtam prie Skaistos sūnaus, kuris išlydėjo ją iš Vilniaus į Druskininkus ir vakarieniaujant buvo sulaikyta. Anot Skaistos apart sūnaus apie jos buvimo vietą Druskininkuose niekas nežinojo, paieška nebuvo paskelbta. Jeigu Skaistos uždarymas į durnyną ne užsakomoji akcija, pabandykit gerbiami policininkai, po vidurnakčio nuvežti kokį tikrą patentuotą prietranką į Utenos ar kitą durnyną. Tikrai niekas net vidurdienį be blato ar nurodymo tikrai nepriims, o Skaistą po vidurnakčio priėmė išskiestomis rankomis net nemirktelėję. Druskininkų policininkai sulaikant Skaistą paaiškino, kad jie vykdo sulaikymą pagal kolegų kauniškių telefoninį prašymą. Vežant Skaistą į Uteną kauniškiai paaiškino, kad taip pat vykdo nurodymą, Skaitos paieška paskelbta nebuvo. Nors patys durnynų specialistai, kai kuriuose dokumentuose rašo: „Objektyvių medicinos duomenų, kad Skaista (tada 70 m.) iki įtariamos veikos padarymo sirgtų kokiu nors psichikos sutrikimu, nėra.“ Reiškia uždarė psichiškai sveiką. Įtartini nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai atsirado Utenos durnyne, kai Skaista paprašė politinio prieglobsčio Rusijoje. Kad sūnus represinių organų buvo naudojamas uždarant motiną, manau įrodymų užtenka. Kad įskundė kolegą pinigų padirbinėjime manau taip pat, nes draugas sėdo, o jis ne. Buvęs Žanas Rakauskas, pakeitė pavardę į Matuzanį ir persikėlė iš Kauno į Vilnių, taip pat kai ką sako.  

       Šiauliai susitvarkė su narkomanų gauja ir dengiančiais policininkais, sėdinčiais dabar nusikaltėlių krėsluose. Galimai būtų susitvarkę ir su Kauno, bet galimai sutrukdė Skaista.

       Žinodamas sunkų istorikų darbą, gal truputį palengvinsiu. Visa ši Skaistos klastinga istorija vyko kai Lietuvos prezidente buvo Dalia Grybauskaitė Palikarpovna (2009-07-12. 2014 perrinkta antrai kadencijai); Teisingumo ministru Juozas Bernatonis ( 2012 -2016 m. A.Butkevičiaus vyriausybėje); Vidaus reikalų ministru S.Skvernelis (20114 – 2016 m.); 2015-04-13 d. Lietuvos respublikos Prezidentės dekretu Nr.1k-288 paskirtas VSD direktorius Darius Jauniškis. Kurio tarnybai, apie Skaistos kančias telefonu buvau pranešęs. 

       Dabar pranešu VSD jau raštu, kad ruošiamas raštas Rusijos prezidentui V.V. Putinui apie Kaliningrado migracijos tarnybos viršininko pavaduotojos Julijos aplaidų darbą t.y. už Skaistai nesuteikimo politinio prieglobsčio. Tuo pačiu pranešu, kad V.V.Putino komanda labai reaguoja į skundus. Vienam kaliningradiškiui generolui, po kauniškės skundo nulėkė netgi generoliški „pagonai“. Mūsiškė precidentės komanda į pranešimus apie nusikaltimus atsakinėja padėkomis, arba skundai grįžta tiems ant kurių rašoma (teisėjams, prokurorams).  

        Kad teisingai suprastume, dar priminsiu, kad į Skaistos prašymus leisti dalyvauti jai teismo posėdžiuose, ji gauna atsakymus iš Kauno apygardos teismo teisėjos Danutės Giačaitės, kad jai dalyvauti teismo posėdžiuose yra uždraudę psichiatrai (kvailių daktarai-Z.V.), o prašančią apklausti M.M. liudytoja, bus svarstoma posėdžio metu. Kodėl Skaistos prašymu posėdyje neleidžiami  dalyvauti visuomenės atstovams, žurnalistams ir posėdis būna slaptas, teisėjos Danutės Giačaitės atsakyme nerašoma. Skaistos prašomi liudytojai neapklausiami, jos visuomeniniai gynėjai vejami iš posėdžių salės lauk, nes negalima demaskuoti dar nenustatytos Skaistai psichinės ligos.

       Skaitome laikraščius, žiūrime TV, girdime, kad netgi už įvykdytus nusikaltimus ne kartą teisti nusikaltėliai ir netgi recidyvistai vaikšto po teismų tarp mūsų, o čia įsivaizduojate policijos veteranė 71 metų Skaista pranešė apie narkotikų gamybą, jau metai įkalinta tarp nepagydomų tikrų prietrankų. Tai gali atlaikyti tik psichiškai stiprus žmogus. Manu teisingai pastebėjo,  du kartus pas Skaistą važiavusi Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje Lina Helstein, kad psichiatrai Skaistos NUOMONĘ apie narkotikų gamybą pavertė  nuolatiniais kliedesiniais sutrikimais. Mano nuomonė reikia gydyti jau pačią valstybę, tiksliau jos klerkus. Pvz.: Ar psichiškai  sveikas žmogus gali sugalvoti, kad perkant alaus ar kito alkoholinio gėrimo butelį, seneliui ar senelei pardavėjai būtina parodyti asmens dokumentą, įrodyti pilnametystę. Mėnesį visą Lietuvą kvailino ir nieko. Niekas net netyrė išradėjo psichinės būklės, nors vertėjo.

       Teko mokintis SSSR Minsko aukštosios mokyklos, Vilniaus fakultete slapčiausioje 1-oje grupėje, viso buvo 5 grupės, rusų kalba. Konsperacvijos sumetimais mokinosi pareigūnai ir iš kitų valstybių, netgi Rusijos. Dar sovietmečiu mums buvo kalama į galvą, kad geriau kaltą paleisti, negu nekaltą uždaryti. Dabar iš ties kaltus geriau paleidžia, bet niekas nekreipia dėmesio kai uždaro nekaltą.  Manau, kol Lietuvoje nebus laikomasi senovės romėnų teisės ir graikiškos išminties, jokių teigiamų poslinkių laukti neverta. Skaistos tel. 8 684 53356, tik nuo 8 iki 20 val.      

              

       

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));