skip to Main Content

 

2018 m. rugpjūčio 08 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuva pasitinka Popiežių, kardinolą Vincentą Sladkevičių grąžindama į KGB agentų sąrašą“

 

 

 

Š.m. rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis Popiežius Pranciškus.

 

Šia garbia proga Lietuva a.a. kardinolą Vincentą Sladkevičių grąžino į slaptų KGB agentų sąrašą, paskelbtą interneto svetainėje www.kgbveikla.lt. Šis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro šmeižtas apie mirusiuosius kardinolą V. Sladkevičių, D. Banionį ir S. Sondeckį buvo paskelbtas š.m. sausio 5 d. Kilus visuotiniam pasipiktinimui, LGGRTC kardinolą V. Sladkevičių paskubomis buvo pašalinęs iš šio sąrašo.

 

Tarpžinybinė liustracijos komisija artimųjų prašymu svarstė ir nustatė, kad nėra duomenų, patvirtinančių, kad D. Banionis ir S. Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB. Kardinolo V. Sladkevičiaus artimųjų, kurie galėtų kreiptis į tarpžinybinę liustracijos komisiją, tikėtina, nėra.

 

Dėl šių naujai paaiškėjusių aplinkybių, taip pat dėl to, kad iki šiol prokuratūra vertino tik taip vadinamą KGB slaptųjų agentų žurnalą, paskelbtą www.kgbveikla.lt, kurį, prokuratūros ir teismų nuomone,  LGGRTC turėjo teisę skelbti, signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila dar kartą kreipiasi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl LGGRTC atsakingų asmenų piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis ir mirusiųjų kardinolo V. Sladkevičiaus, D. Banionio ir S. Sondeckio apšmeižimo.

 

Pranešėjų nuomone, taip įžūliai elgtis gali tik valdomi ir neatsakingi asmenys. LGGRTC Generalinė direktorė T. B. Burauskaitė raštu signatarams A. Butkevičiui, Br. Genzeliui ir Z. Vaišvilai patvirtino, jog tai buvo padaryta jos neįvardintų politikų spaudimu. Prokuratūra ir teismai politikų vaidmens šioje istorijoje taip pat nevertino.

 

Kas sugalvojo pakartoti šį naują išpuolį prieš a.a. kardinolą V. Sladkevičių?

 

Z. Vaišvila ir A. Butkevičius Generalinio prokuroro Evaldo Pašilio prašo įvertinti šias naujas aplinkybes bei tai, kad www.kgbveikla.lt paskelbtas ne tik tariamas slaptų KGB agentų žurnalas, bet ir LGGRTC sukurti dokumentai. Šiuose, ne KGB, bet LGGRTC sukurtuose dokumentuose mirusieji kardinolas V. Sladkevičius, D. Banionis ir S. Sondeckis išsamiai ir be įrodymų aprašyti  ir apibūdinti kaip slaptieji KGB agentai.

 

Seimo valdyba pranešė signatarams A. Butkevičiui ir Z. Vaišvilai, kad juos kviečia į Seimo valdybos posėdį dėl LGGRTC generalinės direktorės T. B. Burauskaitės svarstymo, kuriame pranešėjų prašymu kviečiamas dalyvauti ir tarpžinybinės liustracijos komisijos pirmininkas Algimantas Urmonas.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));