skip to Main Content

Liberalų kontroliuojama kriminalinė imperija

Aurimas Drižius

FNTT pradėjo tyrimą dėl finansinių nusikaltimų taip vadinamojoje Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, kuriam vadovauja buvusi „metų kaunietė“ A.Anužienė.

Anksčiau šis centras buvo tiesiog „proftetchninė mokykla“ ir vadinosi tiesiog Kauno  paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, kuris rengė kirpėjus ir įvairius darbininkus.

Tačiau kai Liberalų sąjūdis 2011 m. sudarė vyriausybę su konservatoriais, ir Teisingumo ministru tapo R.Šimašius, o Švietimo ir mokslo ministru – blizgančiomis akimis Gintaras Steponavičius, Anužienės centras suklestėjo – ši proftechninė mokykla suklestėjo –  ji persivadino į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą (toliau – centras). Ir stebuklas – buvusi viešoji įstaiga, kurios steigėjas buvo Švietimo ir mokslo ministerija, staiga tapo UAB, kurios dalininkais  tapo tikrasis savininkas UAB „Ortopedijos klinika“ (ją valdo Anužių šeima) ir dar vienas anekdotas – jėzuitų provincija, kurią Anužienė matyt įtraukė, kad valstybinio turto užvaldymas atrodytų taip, kad čia neva dalyvauja bažnyčia.

Be kuriuo atveju, paprasta proftechninė mokykla su valstybės turtu – nekilnojamuoju turtu Kaune, Garliavoje, Klaipėdoje ir Neringoje – staiga tapo tapo UAB nuosavybė kurioje Anužių šeima tvarkėsi kaip savo kieme. 

Tai, kad valstybės turto dalininkais staiga tapo UAB, žinoma, yra kriminalas. Mat Viešųjų įstaigų įstatymas aiškiai nurodo, kad : „Jeigu steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, sprendimą dėl viešosios įstaigos steigimo priima atitinkamai Vyriausybė ar savivaldybės taryba. Sprendime turi būti nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija, kuri įpareigojama atstovauti steigėjui, bei valstybės ar savivaldybės institucija, kuri įpareigojama įgyvendinti valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos savininko ar dalininko, teises ir pareigas“.

Ar buvo vyriausybės arba bent jau ministerijos nutarimas steigti viešą įstaigą kartu su Anužių UAB – bent jau seimo teisės aktų paeiškos sistemoje tokių nepavyko rasti.

Aišku tik tiek, kad tiem ŠMM ministras Steponavičius, tiek ir Teisingumo ministras R.Šimašius patvirtino pakeistos „viešos įstaigos su privačiais dalininkais“ įstatus ir ją įregistravo.

Kaip valstybės turtas tampa Anužių šeimos verslu – geriausiai tą parodo KMPRC „bendarbučio“ atsiradimas Neringoje ir padalinio steigimas Palangoje.

Dar 2012 m. Švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius teikia pasiūlymą A.Kubiliaus vyriausybei „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrui“.

„Premjeras“ A.Kubilius nutarimu, kuriame nėra nei datos, nei numerio, perduoda Anužiams valdyti „10 metų – šiuo metu Klaipėdos statybininkų mokyklos patikėjimo teise valdomus statinius Neringoje, Pervalkos g. 1“.

Tokiu būdu Anužių imperija centras 2012 metais panaudos teise iš valstybės dešimčiai metų yra gavęs didžiulį sklypą visai šalia jūros, buvusioje poilsio namų „Baltija“ teritorijoje. Kartu su sklypu centras gavo ir poilsio pastatus bei kiemo statinius. Sklypo plotas – daugiau nei hektaras. Į sklypą įeina ne tik centro pastatas, bet ir teniso kortai. Sklypas yra ramioje Palangos gatvėje, apsuptoje pušyno, iki jūros nuo jo yra vos kelios minutės kelio. Centro sklypas Palangoje Registrų centro duomenimis, vidutinė šio sklypo rinkos vertė yra 917 tūkstančiai eurų. Taip pat centras turi nekilnojamojo turto Aukštadvaryje, Kaune, Neringoje. 

Skundėsi, kad žmonės išvaromi iš centro teritorijos

Kaip rašė www.15min.lt, dar vienas prestižinėje vietoje esantis KMPMC priklausantis sklypas yra Pervalkoje. 2016 metų liepos mėnesį ten centras atidarė savo bazę „Kalbantys sodai“. Ši bazė buvo įrengta už Europos Sąjungos lėšas įspūdingo grožio Lietuvos vietoje – Kuršių marių pakrantėje, Kuršių nerijos nacionalinio parko, Pervalkos urbanistiniame draustinyje vietoj anksčiau sudegusio pastato. Pagal Registrų centro duomenis, vidutinė sklypo Pervalkoje rinkos vertė yra 207 tūkstančiai eurų. Poilsiautojams praėjusį rudenį buvo kilę įtarimų dėl centre vykdomos veiklos, mat didelio sujudimo centro teritorijoje nesimatė. Be to, buvo nutikusi istorija, kai poilsiautojai norėjo kirsti kelią per centro teritoriją link šalia esančio miško, tačiau jiems buvo atsakyta, jog šioje vietoje vaikštinėti negalima. Centro sklypas Pervalkoje Centras skelbia, kad šioje praktinio mokymo bazėje bus rengiami įvairūs mokymai poilsio paslaugų agento, floristikos, apželdinimo, patalpų valymo, smulkaus verslo paslaugų teikėjo ir kitų programų mokiniams. Taip pat skelbta, kad pastate yra įrengtas bendrabutis, kuriame galės apsistoti mokytis atvažiavę mokiniai ir mokytojai. Nustatyta, kad Pervalkoje užimta ir valstybinės žemės Nors centro sklypas Pervalkoje yra prestižinėje vietoje: iš vienos pusės tyvuliuoja marios, iš kitos – miškas, kilo problemų dėl to, kad centro teritorijoje yra užtverta ne tik privačios, bet ir valstybinės žemės. Pažeidimus čia nustatė Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT). „Žemės sklypas, esantis Pervalkos g., suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 2002 m. Šis sklypas perduotas neatlygintinai naudotis Klaipėdos statybininkų mokyklai Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu, sudaryta panaudos sutartis.

Šiuo metu tai perėmė Anužių šeima, ten įregistravus jiems priklausomą vadinamą Profesinių inovacijų institutą įmonės kodas b303239503, kuriame pagal SODROs duomenis nedirba nei vienas darbuotojas, bet apyvarta 5000 eu r.yra duomenų ,kad šiuose šiuo metu Anužiams priklausančiose patalpose atostogauja ir kiti Kauno  įtakingi asmenys.

 

Būtina išaiškinti, kam iš tiesų 2011 nutarimu LR Lietuvos vyriausybės vardu perdavė ponas Gintaras Steponavičius , Pervalkos g. 1 pastatus., kur ponia L. Anužiene parašo nežinia kam , įsipareigojimą atlikti remontą iš VALSTYBĖS pinigų be numerio ir datos valstybinius pastatus nežinia kokiu laiku

 

Dėl galimai nusikalstamų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorės A. Anužienės ir liberalų sąjūdžio nario G. Steponavičiaus veikų neteisėtai naudojant LR biudžeto ir ES paramos lėšas

 

 G. Steponavičius, eidamas Švietimo ir mokslo ministro pareigas sudarė sąlygas Laimutei Anužienei grubiai pažeisti LR Švietimo įstatymą ir LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 ) -, L R Darbo kodekso 97 str. ir leido įdarbinimo procedūrose, nevykdyti L R viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 2 punkte nustatytos prievolės vengti interesų konflikto ir tokiais veiksmais pažeidė šio įstatymo 11 str. 1 ir 2 dalies nuostatas.

 

Taigi ,G. Steponavičius leido klestėti ir tebeklesti „šeimyninė ranga“ :

1 )L.Anužiene Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė jos sūnus – Aivaras Anužis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro , Palangos kurorto verslo skyriaus ( registruoto Palanga, Gedimino g. 5, VĮ poilsio narna i „Baltija“priklausančiame – 606 kv. m, 1,31 ha – 2,071 mln. Lt. vertės Kotedže (paruoštas projektas nelegaliai privatizuoti, pritariant tuometiniam Teisingumo ministrui )) , vedėjas . Tomis pačiomis darbo valandomis A. Anužis dar spėja darbuotis, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, Nidos skyriaus esančio, G. D. Kuveito g. 12, Nida, 93123 Neringa vedėju ir Šv.Ignaco Lojolos kolegijoje direktoriumi bei šioje įstaigoje pedagogų sąraše įrašytas kaip lektorius Per savaitę vietoj Darbo kodekse nustatytų maksimaliai leistinų 42 vai., A. Anužis per abi įstaigas dirba net 102 vai. – t.y. per parą po 20.40 valandų.

 

2) kitas direktorės sūnus Nerijus Anužis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Modus vadovas, kuriam G. Steponavičius per EU skyrė net 16 mln. eurų.

3) Tuo metu buvęs švietimo ministru G. Steponavičius leido Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorei L. Anužienei Šv.Ignaco Lojolos kolegijoje darbuotis kaip konsultante ir lektore. Per savaitę vietoj Darbo kodekse nustatytų maksimaliai leistinų 42 vai. L. Anužiene per abi įstaigas dirba net 73 vai.

4) direktorės L. Anužienės marti – L Anužienė – Gyvūnų priežiūros skyriaus vedėja

5) direktorės L. Anužienės sugyventinis – direktorės pavaduotojas infrastruktūrai Vincas Aidukevičius, buvęs KGB darbuotojas.

Išvardijome tik dalį giminių, kurie tiesiogiai pavaldūs L. Anužienei ir tai įvyko ministerijai vadovaujant G. Steponavičiui – dar dirba šešuras , pusseserės , krikšto mamos ir 1.1.

 

III. Su G. Steponavičiaus žinia ir leidimu L. Anužienė mokyklos ( biudžeto ) pinigus ir ES paramos lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, savo asmeniniams tikslams, faktiškai pasisavindami valstybines ir ES lėšas :

 

a) Direktorė L. Anužiene užsakė „ Anužių šeimos kalendorių“ kūrimą , maketavimą ir spausdinimą , 9 tūkst. LT

b) Išleido knygą :“Anužių genealogijos medis“ – 115 tūkst. LT

c) Nupirko sūnui A. Anužiui kotedžą Palangos mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 –  110 tūkst.

d) Sūnui N. Anužiui pastatė namą ir arklides – UAB Baltasis Pegasas ,Pajiesio km., LT- 53294 Garliavos šen., Kauno raj – 12mln. LT

e) UAB BALTASIS PEGASUI, ( 9mil . jbendraturtė A. Anužiene ( įmonės kodas 136049694 ) registruotas ( veikla – nekilnojamas turtas ) 2003-12-05 Miško g. 15 – 214, Kauno m., Kauno m. sav., LT-, 44318 , Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose . 2004-07-22 perregistruotas ( papildyta veikla – žirgynas ) adresu Kauno m. sav. Kauno m. Griunvaldo g. 20-3 , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , tačiau realiai veiklą vykdantis L. Anužienei ir jos sūnui N. Anužiui priklausančioje privačioje nekilnojamos nuosavybės teritorijoje ( žemės valdoje ) , esančiame Pajiesio km., LT-53294 Garliavos šen., Kauno rąj.

Anužių – kunigų- politikų – tesėtvarkos organizuota galimai nusikalstama grupuotė, savo tinku, apraizgė visą Lietuvą arba kodėl kunigas Z.Degutis nesako kokiu tikslu ir kieno pinigais statytas namas Palangoje, arba „ar S. Svernelis yra kieno nors „stogas“?

Tariamas kunigo  Z.Degučio namas Palangoje, Plytų gatvėje, buvo įrenginėjamas šiek tiek vėliau, nei buvo statoma Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Mažeikiuose

2015 metais Skirdama lėšas Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios paramos fondui L.Anužiene kalbėjo:

„Pašvęstojo gyvenimo metai pašaukimo ir savanorystės idėjos vedini“ – teigia Karaliaus

Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė dr. Laimutė Anužienė““

O gerokai prieš tai, Palangoje – 2002 m. Aivaras Anužis įsteigia ir Palangos miesto savivaldybėje užregistruoja Ateities Specialistų Klubą „ASK“. (įmonės kodas 225199220), adresu – S. Dariaus ir S. Girėno g. 20 , Palanga , t.y ten kur lokalizuojasi Baltijos grupei priklausantis viešbutis Vyturys.

 

 Nors įmonė

„ASK“ neturi nei vieno darbuotojo , PVM valstybei nemoka ,SODRAI taip pat nemoka .buhalterijos neturi . pinigų apskaitos neveda – tačiau asmenys- vaiduokliai organizuoja renginius , gauna pajamas ir pelną , kuriuos nuslepia nuo valsltybės .

Ganėtinai daug renginių ASK“ buvo vesta dalyvaujant su Šventosios parapijos

klebonui , tikslu gauti grynų pinigų. ASK“ drauge su klebonu numato atidaryti privatų, geroje vietoje, viešbutį Palangoje už valstybės pinigus .

Įprastinė L. Anužienės praktika .Ši , L. Anužienės praktika jau įdiegta , valstybinėje Karaliaus Mindaugo mokykloje- dalininkai – Lietuvos jėzuitų provincija ir akcininko A. Anužio UAB Ortopedijos klinika . Ši galimai kriminalinį sandorį .apeinant Turto banką, palaimino tuo metu p. R. Šimašiaus valdoma Teisingumo ministerija , Vėliau ta pati akcininko A. Anužio UAB Ortopedijos klinika ir pats A. Anužis asmeniškai, kaip privatus asmuo , su Kauno Arkivyskupija ir ta pačia Lietuvos jėzuitų provincija kuri privatizavo Karaliaus Mindaugo mokyklą tampa Šv. tampa Ignaco Lojolos kolegijos dalininkais .

Ši kolegija be Švietimo ir mokslo misterijos leidimo { kriminalinė veika ) įregistruojama Karaliaus Mindaugo mokykloje , o kolegijos dėstytojai gauna pininigus iš Karaliaus Mindaugo mokyklos . Kolegijos studentai mokosi Karaliaus Mindaugo mokyklos bazėje ir t.t.

Karaliaus Mindaugo mokyklos svetainėje»šis aukščiau minimas , klubas pervadintas i asociaciją .

Šio klubo – asociacijos , darbuotojai – kaip vaiduokliai kaip minėjome „veda“ daug daug renginių per kuriuos gauna tūkstančius eurų, galimai grynais , Vienas iš renginių : 2016 birželio 27 d. paskelbia renginį „Nauja diena, nauja veikla“ (stovykla vyko tik nuo 2016 06 27 iki 2016 07 01).Buvo surinkta apie 500 000 tūkst… O kiek skyrė vaisybinis rėmėjas , be Švietimo ir mokslo ministerijos leidimo , citata iš oficialios svetainės : Stovyklos rėmėjas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Kurorto verslo skyrius, įslaptinta .

Surinkti pinigai – apie 880 000 tūkst. buvo neapskaityti, nesumokėtas PVM Tai ne vieninteliai pinigai( tūkstančiai) praėję pro tariamą klubą/ asociaciją

Šis klubas/ asociacija ,dar dalinai VALSTYBINĖS mokyklos svetainėje buvo paskelbęs , kad Plytų g., Palangoje bus organizuojama :Vasaros poilsio stovykla Atrask save „

Vėiau adresas buvo panaikintas, tačiau kai kuri informacija dar likusi:

„Šių metų vasarą Palangoje vyks vaikų vasaros poilsio stovykla „Atrask save”. Jos metu bus organizuojami praktiniai užsiėmimai ir diskusijos, siekiant sudaryti sąlygas moksleiviams ir jaunimui ugdyti socialines – emocines ir karjeros kompetencijas, Įvertinti savo galimybes kūrybinėje veikloje. Stovyklos programa apims savęs pažinimą, kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, problemų sprendimą, socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą ir kt.

Stovykla yra skirta 15 – 18 metu vaikams. Galutinė kaina stovyklautojui – 133€, o soc. remtinam stovyklautojui

9.50€.

Asociacija „Ateities specialistų klubas“ kviečia registruotis į vaikų vasaros poilsio stovyklą „Atrask save“ ei. paštu: askpalanga@gmaii.Gom, te!.: +370 460 49124 arba interneto svetainėje vvww.kurortas.kaupa.lt „

• Sąskaita nenurodyta .pinigų gavėjas taip pat nenurodytas.

Gerb, Švietimo ir mokslo ministre , kas pasiims šiuos pinigėlius ? Kodėl nelegalus pinigų rinkimas neįvardijamas kaip kriminalinė veika ? Kas tie vaiduokliai – organizatoriai? Ar gerbiami vaiduokliai turi licenzijas/ leidimus tokio pobūdžio stovyklų organizavimui . Kas leido skelbti, dar dalinai valstybinės mokyklos, svetainėje tokio pobūdžio skelbimus ?

Gal viskas yra glušinama todėl, kad Jūsų anyta M. Petrauskiene kažkada yra pasiskolinusi pinigu iš L. Anužienės brolio Vyganto Sliesoraičio ?

• Gerb. Gen. Prokuratūra , Gerb Skverneli, gerb. Vidaus reikalų ministerijos ir Kalėjimo departamento pareigūnai ,suprantame, kad Jūsų Kauno apskrities prokuratūros darbuotojai /galimai Vidaus reikale ministeriją bei Klėjomo departamentas, surišti su p. Anužiene – mokinosi josios mokyklojef Pravėniškių kolonijoje taip pat versliuką suka ) ir gal ne tik – NEVELTUI – GAL GALĖTUMĖTE MUMS,LIETUVOS MENKAVERČIAI MĖSAI, ATSKLEISTI KIEK, MŪSŲ PINIGĖLIAIS, BUVO MOKĖTA ? Na, tiek to, suprantane- valstybinė paslaptis.

Tačiau gal galėtumėte mums, nevispročiai mėsai,šunaujai, patarti, kaip daryti versliuką , neturint nei vieno darbuotojo ir neapskaitant pinigėlių, nemokant PVM , SODRAI ir kitų mokesčių , kaip uabui privatizuoti valstybinę mokykląj ir ne tik) apeinant Turto banką ir t.t. būtume didžiai dėkingi!

Šiukštu, mes nekalbame apie kokį nors ikiteisminį tyrimuką , suprantame valstybinės paslapties svarbą.

Pagarbiai,

Mokyklos bendrumenė, kuri nevogė su p.Anužiene .

P.s. viena pašto darbuotoja patarė, kad negalima apie p.Anužiene siųsti iš Kauno , nes visi laiškai sunaikinami.

www.15min.lt rašo, kad redakciją pasiekė ir daugiau politikų bei valstybės tarnautojų pavardžių, kuriuos su L.Anužiene sieja artima draugystė, o centro direktorė nevengia viešai paminėti, jog turi įtakingų užtarėjų. Vienas jų yra ir dabartinis Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, kuris po rinkimų KMPMC spėjo apsilankyti ne kartą. Bendrus projektus kartu su KMPMC centru yra rengusi net Kauno apygardos prokuratūra. Redakcijos šaltinis pasidalino KMPMC išduotu pažymėjimu su L.Anužienės parašu apie pabaigtus kursus teisėsaugos institucijų psichologams. Šiuos kursus rengė Kauno apygardos prokuratūra. Taip pat liudijama apie L.Anužienės ryšius su aukštais bažnyčios dvasininkais. Šv. Ignaco Lojolos kolegija įsteigta kartu su Jėzuitų provincija. Į jėzuitų patalpas Vilniaus centre Didžiojoje gatvėje taip pat pretendavo L.Anužienės vadovaujamas centras. 

 

Užtarėjai ir ministerijoje 

 

Garsiai juokaujama, kad pusė ŠMM darbuotojų kavą geria iš KMPMC dovanotų puodelių, tačiau rimčiau pasigilinus tampa aišku, kad ministerija turėtų atlikti ne tik centro, bet ir savo pačios darbuotojų veiklos auditą. Antai, pradėjus aiškintis L.Anužienę sudominusio pastato greta Vilniaus Rotušės istoriją, paaiškėjo, kad greta esantis statinys priklausė ŠMM. Šiuo metu jis perduotas Turto bankui. Pačioje Vilniaus širdyje esančios patalpos išnuomotos privačioms įmonėms. Dar 2015 m. Valstybės kontrolė perspėjo, kad 2014 m. sudaryta nuomos sutartis valstybei nenaudinga, nes neatitinka rinkos kainos. „Mūsų nuomone, ministerija nepasinaudojo galimybe padidinti nuompinigių dydžio. Nuompinigių dydis, apskaičiuotas pagal turto nuompinigių dydžio nustatymo formules, turto valdytojo sprendimu gali būti didinamas atsižvelgiant į išnuomojamo turto paklausą“, – 15min teigė Valstybės kontrolės atstovas Justas Jaskonis. Pasibaigus sutartims net nebuvo rengiamas naujas konkursas, o nuomos sutartys tiesiog pratęstos. ŠMM redakciją informavo, kad šiuo metu patalpos perduotos Turto bankui, o jos ministerijai atiteko jau su nuomotojais.

 

 15min pabendravo su šaltiniais, kurie detaliau papasakojo, kaip L.Anužienei buvo skiriamos „Baltijos“ poilsio namų patalpos Palangoje. KMPMC vadovė prašė, kad šis itin brangus nekilnojamasis turtas centrui būtų suteiktas 20 metų. L.Anužienės rašte teigiama, kad tai būtina todėl, jog kitaip KMPMC negali gauti Čikagos universiteto ir kitų jėzuitiškos krypties organizacijų paramos. Patalpos centrui skirtos 5 metams, tačiau šiam terminui nesibaigus tuometis ŠMM kancleris Dainius Numgaudis pakartotinai kreipėsi į Vyriausybę ir patalpų panaudos sutartis buvo pratęsta dar 10 metų. 15min.lt/Irmanto Gelūno nuotr. /Dainius Numgaudis Pakartotiniame rašte nurodoma, kad KMPMC į patalpų remontą jau investavo 0,5 mln. litų, pakeista pastatų paskirtis. Kalbinti specialistai teigė, kad šiuo metu valstybei susigrąžinti brangų turtą būtų itin sunku net ir pasibaigus panaudos sutarčiai. Beje, skirtingi šaltiniai nuo pat KMPMC istorijos pradžios kartoja, kad ministerijai ne kartą buvo pateikti skundai. Juos asmeniškai gavo ir G.Steponavičius, ir kiti ministrai, tačiau niekam tai nerūpėjo. Rašant šį tekstą iš pašnekovų lūpų ne kartą skambėjo, kad L.Anužienės žmogus ŠMM buvo jau minėtas D.Numgaudis. Jis ministerijoje dirbo kancleriu, jo įtaka buvo itin didelė, jis asmeniškai „pramušinėjo“ L.Anužienės projektus. Šiuo metu jis užima Lietuvos generalinio konsulo Sankt Peterburge pareigas. Tai pat ne kartą skambėjo ŠMM Mokymosi visą gyvenimą departamento vadovo Sauliaus Zybarto pavardė. Šis aukštas valdininkas su L.Anužiene esą palaikė itin draugiškus ryšius, ne kartą ją lankė ir puikiai matė, kaip leidžiami valstybės pinigai. Sunku suprasti, kaip tokie piktnaudžiavimai praslydo pro ŠMM ES Paramos koordinavimo departamentą, kuriame dirba 21 žmogus. Jam vadovauja Raimondas Paškevičius. Teigiama, kad ir šiuo metu, nepaisant asmeninės premjero Sauliaus Skvernelio iniciatyvos dėl KMPMC ir A.Pitrėnienės kreiptis į teisėsaugos institucijas, daroma viskas, jog skandalas užgestų. L.Anužienė balandžio pabaigoje švenčia 65 gimtadienį ir jau galvoja apie pensiją. Šiuo metu ją stabdo tik tai, kad naujas KMPMC vadovas būtų renkamas konkurso būdu, o skandalo fone palikti savo žmogų būtų sudėtinga. 15min pasiekė informacija apie kitas mokymo įstaigas, kuriose situacija gali būti panaši. Bijoma, kad ilgai statytas kortų namelis neatsargiai ėmus traukyti kortas, gali tiesiog subyrėti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB Ortopedijos klinikai reikalingos medžiagos: plastmasės , odos, neoprenas ir kt.žaliavas pervežamos iš Karaliaus Mindaugo paslaugų profesinio rengimo centro į UAB Ortopedijos kliniką arba Šv.Ignaco Lojolos kolegiją Minėtos medžiagos yra skirtos centro moksleiviams mokymo praktikai , deja ,Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre pirktos medžiagos , apgaulingai nurašomos kaip moksleivių sunaudotos praktikiniam mokymui – kas mėnesį apie 19 tūkst. LT. Jokių tikrinimu buvęs ministras neatliko .

 

i) į visus EU projektus įsako įrašyti save t.y L. Anužienė , savo sūnus Aivarą bei Nerijų Anužius , marčią ir kt. šeimos narius, .nors jie EU projektuose nurodytų veiklų neatlieka – per mėnesį pasisavina apie 75 tūkst. LT

 

Teigiama, kad buvęs ministras G. Steponavičius , o gal ir kiti įtakingi liberalų sąjūdžio žmonės leido L. Anužienei galimai nusikalstama veikti bei manipuliuoti akcijomis ir valstybiniu turtu. Tuo tiksiu gali būti panaudojamos šios įmonės, kuriose L.Anužienė yra akcininke arba turi įtakos per savo platų giminių tinklą :

 

1 .PĖDOS PRIEŽIŪROS STUDIJA (tai UAB Ortopedijos klinika tik kitaip pavadinta) veikianti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose, Vytauto pr. 54, LT-44237, KAUNAS (110834136 įmonės kodas )PVM mokėtojo kodas LT 108341.314 , Socialinio draudėjo kodas 455238 , – UAB Ortopedijos klinika ,įkurta 1999-10-01 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , 2007-05-30 perregistruota Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 11 viena iš akcininkių Laimutė Anužiene .

 

2.Įmonės Floristikos studijai ( kodas 301505827 ), registruota Ventos g. 57-7, Mažeikiai, tačiau veikiančios , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose Miško 15 Kaunas ,steigėja L. Anužienei.

 

3.Socialinio tyrėjo mokykla , registruotai 2014-01-29 Kauno m. sav. Kauno m. Griunvaldo g. 20 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , viena iš steigėjų L. Anužienė

 

4. UAB“Šarlis , įmonės kodas 11058777 , registruotas Kauno m. Griunvaldo g. 20-3 A, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose ,

 

5. Sv. Ignaco Lojolos kolegija registruota 2010-03-02 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo

 

Centro patalpose , steigėjai , UAB Ortopedijos klinikai, akcininke L. Anužiene ( perregistruotas 2013-02-05 adresu Jablonskio 2, Kaunas )

 

Atkreiptinas dėmesys , kad buvęs Švietimo ir mokslo ministras G Steponavičius patvirtino projektą 16 mln LT. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Modus „ Įrengimui“, kuriame paskyrė vadovu direktorės L. Anužienės sūnų N. Anužį.

 

Iš šios galimai neteisėtos veiklos G.Steponavičius , galimai persiųsdavo dalį pinigų savo bendrapartiečiams kaip buvusiam Teisingumo ministrui. 

 

Išvardytuose įvykiuose, bei lėšų pasisavinimo veiksmuose yra veikos, numatytos LR BK 228 str. požymių, nes Anužienė remiantis LR BK 230 str. sąvokų išaiškinimu, yra valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, o dėl jos apgaulingų veiksmų didelės žalos patyrė valstybė – fiktyviai forminamos prekės niekada nepateko į valstybės finansuojamos įstaigos faktinę apskaitą, buvo apskaitoje tik dokumentuose, iš tikrųjų  batų medžiaga buvo tiekiama dalininkui UAB „Ortopedijos klinikai“, tokiu būdu buvo iššvaistytos Europos Sąjungos paramos lėšos – nes jos skiriamos per bedarbių, neįgaliųjų, turinčių mažiau galimybių perkvalifikavimą, lėšas skiria Valstybei priklausanti „Darbo birža“, vadinasi, ir „Darbo birža“, dalyvauja fiktyviose apskaitose, nes bedarbiai net nemato tų medžiagų, kurias deklaruoja „Mindaugo profesinis centras“ turintis, ir suteikiantis bedarbiams, neįgaliesiems neva apmokyti.

 

Dėl išvardytų giminių, šeimos narių, partiečių įdarbinimo akivaizdu, jog nesilaikyta Korupcijos prevencijos įstatymo, nes valstybės tarnyboje ir prilygintose darbovietėse (Karaliaus Mindaugo centras tikrai prilygintinas valstybės tarnybos įstaigai, nes teikia viešas paslaugas, dalininkas – valstybė, ir galimai plauna pinigus irgi valstybinius, arba per valstybės įmones, įstaigas, kaip minėta Darbo birža, kuri perveda didžiulius pinigus bedarbių, neįgaliųjų mokymui, ir tie batai visi turėtų būti suteikiami neįgaliesiems, bedarbiams mokyti, o ne pervežami į „Ortopedijos kliniką“.

DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS FIKTYVUMO

 

Iš išdėstytų faktų, kuriuos redakcijai „Laisvas laikraštis Lietuvai“ pateikė šio fiktyvaus centro darbuotojai, ir kurie sutinka liudyti tyrime, jeigu toks būtų atliekamas – akivaizdu, jog ir pats centras tėra fiktyvi įstaiga, skirta pasisavinti, ir iššvaistyti EU lėšoms, o ne vykdyti tikrą veiklą. Tą rodo ir 104 valandų per savaitę darbuotojų užimtumas, arba darbas 20,4 val per parą, kas yra fiziškai neįmanoma.

 

Dalininkai taip sudėlioti, jog jie veikia kartu, ir dalinasi prekėmis, o bedarbiai ir neįgalieji – visiškai neaišku, ar gauna ką nors iš tų prekių, medžiagų, ir žaliavų. Benzinas perpilamas į privačius automobilius, finansuojamos politikų rinkiminės kampanijos. Tokiu būdu įstaiga, skirta neįgaliųjų, bedarbių, mažiau galimybių turinčių žmonių iš kaimo, mažiau apgyvendintų vietovių perkvalifikavimui (tokios tikslinės programos vykdomos Darbo biržoje, paskutiniu 2016-2020 m.EU šaukimu, skirti milijonai su tokiu tikslu) – visiškai nevykdo tos veiklos, kurią turėtų vykdyti. Įstaiga neatlieka viešųjų funkcijų, o vykdo lobistinius užsakymus, todėl akivaizdu, kad yra vykdomi finansiniai nusikaltimai, todėl yra požymiai veikos numatytos LR BK 182 str. – sukčiavimas.

 

Buvo išvengiama prievolės sąžiningai rūpestingai naudoti patikėtą valstybinį turtą – tai visų pirma paramos lėšos, po to – benzinas, batų medžiaga, kitos priemonės bedarbių, neįgaliųjų, besimokančiųjų kvalifikavimui. Vietoj to buvo tas turtas iššvaistomas, perleidžiamas įstaigos dalininkams neatlygintinai, tokiu būdu pačiai įstaigai ir valstybei darant žalą, ir darant žalą perkvalifikavime dalyvaujančiai Darbo biržai, taip pat Europos Sąjungos struktūriniams fondams, kurie teikia šią paramą, nesitikėdami, kad ji nueisi į privatų kapitalą, koks yra UAB „Ortopedijos klinika“.

Pažymėtina, jog veikose matyti ir bendrininkavimas, pasiskirstymas vaidmenimis, todėl atsakomybė sunkėja.

Tirtinos nekilnojamojo turto perleidimo, remonto aplinkybės, bei visos nusikalstamo bendrininkų susivienijimo sudėtis, pasiskirstymas vaidmenimis, bendrininkavimas.

Kadangi neįmanoma dirbti visą parą per 5 darbovietes, buvo padaryta veika turinti požymių LR BK 300 str. dokumentų klastojimas.

Todėl remiantis išdėstytu, prašome:

Pradėti ikiteisminį tyrimą pagal požymius veikos, numatytos LR BK 228, 300 str., 182 str. 2 d. įtariamuoju traukiant Laimutę Anužienę, Gintarą Steponavičių, kuris sudarė sąlygas korupcijai, o tyrimo metu nustatant visus kitus įtariamuosius.

 

Aurimas Drižius

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));