skip to Main Content
Lankstinukai prieš eurą jau ardo valstybės pamatus

 

Bylų fabrikavimo anatomija (4). ,,Antikonstitucinių  grupių“ byla.

Už ką teisiamas V.Lekstutis? Ir pateikti įtarimai Ž.Razminui bei O.Titorenko?

   Prasideda politiniai teismo procesai?

Taip vadinama ,, antikonstitucinių grupių” byla pradėta beveik pries du metus-2015 m. sausio 15 d. LR Generalinėje prokuratūroje. Neužilgo byla perduota Klaipėdos apygardos prokuratūrai, ji ėmėsi kontroliuoti šią bylą, o tyrimą pavesta vykdyti Klaipėdos kriminalinei policijai. 2015 m. kovo 19 d. įvairiose Lietuvos vietose vykdytos kratos vienuolikos LR piliečių būstuose. Prasidėjo ištisas propagandos vajus, neva atskleistos gerai organizuotos ,,ardomosios“ grupės. Tik deja, visa tai tebuvo propagandinis burbulas. Realiai piliečių būstuose nerasta nei nelegalių ginklų, nei pinigų maišų. Tik išnešti kompiuteriai, knygos, kasetės, telefonai, laikraščiai bei kita literatūra, dokumentai. Išnešti daiktai gražinti lėtai, dalimis per metus. O dviems piliečiams išvis dar negražinti. Nors įsitikinta, kad  ši vienuolikos asmenų grupė yra taikūs piliečiai, bet prokurorai ėmėsi ,,siūti“ bylas. 

Proklamacijos prieš eurą neva ardo valstybės pamatus

Šių metų balandžio 6 d. įtarimai pateikti Šilutės rajone gyvenančiam aktyviam sambūrio ,,Būkime vieningi“ nariui O.Titorenko (įtarimai pagal LR BK 170 straip.-Neapykantos kurstymas).  O rudenį pareikšti įtarimai dar dviems O.Titorenko bendražygiams-rugsėjo mėnesį-V.Lekstučiui (irgi pagal LR BK 170 straip.), spalio mėnesį-Ž.Razminui (pagal LR BK 121 straip.-Antikonstitucinių grupių kūrimas ir dar du BK straipsnius). Jei prokurorai bus itin principingi, tai įtarimai gali būti pareikšti  ir kitiems aktyviems piliečiams-J.Valiukėnui, G. Grabauskui, K.Juraičiui, K.Voiškai, M. Bartašiūnaitei, R.Puodžiūnui ir kt. (visi jie buvo apklausti įvairių miestų policijos įstaigose šių metų gegužės 2-11 dienomis, apklausose dalyvavo spec. liudytojų statusu (kaip sakoma- ,,nuo spec. liudytojo statuso iki įtariamojo statuso tik vienas žingsnis“). Prokurorų pateiktuose raštuose, kuriuos jiems parodė policijos pareigūnai, pateikta daug specifinių teiginių, tikrų ,,perliukų“. Kaip tokių-,,galimai rengė socialistinę revoliuciją Lietuvoje“, ,,galimai būrė ardomąsias grupes“ , ,,platino literatūrą, kurioje pasisakoma prieš esamą Konstitucinę santvarką, prieš eurą, prieš NATO“, ,,galimai vykdė veiksmus, kurių tikslas-nuversti teisėtą valdžią“. O į klausimyną įtraukti tokie klausimai-,,ar platinote proklamacijas prieš eurą?“, ,,kodėl pasisakėte prieš eurą?“, ,,ar priklausote radikalioms organizacijoms?“. 

Matomai bijoma laisvo žodžio, bijoma tiesos, nepatinka pasisakymai už taiką ir teisingumą, prieš euro įvedimą ir NATO bloką. Ir štai prasideda politinis teismo procesas-lapkričio 28 d. oficialiai nutarta, jog aktyvaus klaipėdiečio visuomenininko Vaido Lekstučio bylos pirmas posėdis vyks Klaipėdos apylinkės teisme gruodžio 13 d. 9 valandą. Kaltinamasis aktas jo atžvilgiu priimtas dar lapkričio 2 d., o raštu į namus oficialūs dokumentai atsiusti už eilės dienų. 

Sambūrio ,,Būkime vieningi“ lyderis V. Lekstutis kaltinamas pagal LR BK 170 straip.(Neapykantos kurstymas). Pagal bylos duomenis matyti, jog jam reiškiamos pretenzijos dėl tariamo konservatorių pažeminimo, dėl to, jog ,,neva rodė neapykantą Lietuvos Respublikai būdingoms vertybėms” bei dėl kitų epizodų. Rugsėjo-spalio mėnesiais aktyviam klaipėdiečiui teko lankytis apklausose policijoje, o prokuroras jam siūlė  iškart pripažinti kaltę, teigdamas –,, tada viskas vyks supaprastinta tvarka, gausi minimalią bausmę”. Tačiau V.Lekstutis nepasidavė prokuroro vilionėms. Svarbu tai, kad visi tokie persekiojimai rodo, jog valdantieji klanai jaučia keistas baimes, tariamą grėsmę iš pilietinių organizacijų pusės, bijo aktyvių piliečių. Kodėl tai vyksta? Matyt klanai jaučiasi pridirbę tamsių darbelių, užtai ir vykdo puolimą-rengia kratas, kurpia įvairias bylas, grasina ir visaip trukdo aktyvių piliečių ir opozicinių organizacijų veiklai. 

V. Lekstutis kaltinamas tariamu neapykantos kurstymu prieš konservatorius ir liberalus

Štai kas teigiama oficialiame dokumente: ,,Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-asis Baudžiamojo skyrius. 2016-11-02. Vaidas Lekstutis, Lietuvos pilietis, gyvenantis Klaipėdos rajono savivaldybėje, kaltinamas tuo, kad: Jis viešai skatino ir niekino neapykantą žmonių grupei, skiriamai  seksualinės orientacijos, įsitikinimu ir pažiūrų pagrindu. Vaidas Lekstutis 2013 metų lapkričio 7 dieną, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto kompiuterio, naudodamasis socialinio tinkle ,,Facebook” paskyra, parašė komentarus, kuriuose yra teiginys ,,Konservatoriams kartu su liberalais būtų laikas pagalvoti apie vieningos partijos pavadinimą, pvz. ,,Pedofilų, pederastų ir iškrypėlių partija”, jis viešai tyčiojosi, skatino neapykantą žmonių grupei, skiriamai seksualinės orientacijos pagrindu, taip pat konservatorių ir liberalų partijos nariams, kaip žmonių grupei, skiriamai įsitikinimų ir pažiūrų pagrindu. Šiais savo veiksmais Vaidas Lekstutis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 170 straipsnio 2 dalyje”. 

 

Jau prasidės teismai dėl teiginių prieš kryžiuočius ir JAV vykdomas okupacijas?

 

Kaltinamajame akte V.Lekstutis yra kaltinamas ir tuo, jog neva- ,,Viešai pritarė SSSR įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, ir prieš Lietuvos gyventojams įvykdytus nusikaltimus žmogiškumui, juos neigė ir menkino”. Toliau išdėstyta ilga tariamų ,,nusikaltimų” tirada, iš kurios yra ir toks prokurorų pateiktas ,,šedevras”-,,2015 m. spalio 24 d. Vaidas Lekstutis socialiniame tinkle ,,Facebook” paskelbė tekstą pavadinimu ,,Lietuviai serga Stokholmo sindromu”, kuriame be kita ko, išdėstė teiginius :,, Stokholmo sindromas-psichologinis reiškinys, kuomet pagrobimo metu įkaitai ima jausti teigiamus jausmus(pvz.-pagarbą) jų pagrobėjams. Lietuva daugelį amžių kenčia nuo visokių užpuolikų. Šimtus metu Lietuva kartu su žemaičiais, rusais, baltarusiais, ir t.t. gynėsi nuo kryžiuočių nešamos iškrypėliškos pasaulėžiūros. Ir štai dabar visiškai aišku, jog Lietuva tapo JAV kolonija. Ir tuo pat metu daug kas smerkia Rusiją, net Rusija išvadina teroristine valstybe.  Kodėl nesmerkiami vokiečiai, kurie šimtus metų lietuvių, žemaičių tautas naikino? O tai, kad rusai po Antro pasaulinio karo Vakarų propagandos apšvitintus vežė   į gryną orą (Sibirą) prasivėdinti, paverčiama kaip baisiausias dalykas.  Taip, tai tremtis, buvo ištremta ir daug nekaltų žmonių,  kuriuos skundė jų kaimynai ir ,,draugai”. Gal prablaivėkime ir nustokime sirgti?”. Tokiu būdu Vaidas Lekstutis neigė Lietuvos Konstitucinę santvarką, viešai pripažintą istoriją, rodydamas neapykantą Lietuvos Respublikai būdingoms vertybėms, viešai pritarė SSSR įvykdytai agresijai pries Lietuvos Respubliką. Šiais savo veiksmais Vaidas Lekstutis padarė nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos BK 170 straipsnio 1 dalyje”. Byloje daug kur remiamasi eksperto L. Laužiko išvadomis. Čia svarbu pažymėti, kad šis ekspertas yra skandalingai pagarsėjęs įvairiose rezonansinėse bylose. 

 

Šalia V.Lekstučio veikė saugumo agentai

 

 Yra ir tokios svarbios aplinkybės. V. Lekstučio teigimu, prieš kurį laiką paaiškėjo jog vienas iš bendražygių, pavadinkime jį kolega B., kurį laiką teikė saugumo struktūroms žinias apie ,,Sambūrio būkime vieningi“ veiklą.  Vieną dieną jam prabilo sąžinę ir jis atvirai prisipažino V.Lekstučiui, kad bendradarbiavo su saugumo darbuotojais. Tai pilietiškas šio žmogaus poelgis, todėl šiuo metu ir neskelbiame jo vardo, pavardės, jis suprato situaciją, kurioje atsidūrė, pats pripažino, jog jį užverbavo saugumiečiai. Aišku, tai retas atvejis, saugumo agentai retai prisipažįsta, retkarčiais pasitaiko ir tokių atvejų, kai jie smarkiai girtauja bei apie savo ,,žygdarbius“ prasitaria sugėrovams.  

 

Ž.Razminas siekė įvykdyti socialistinę revoliuciją?

 

Gali būti, kad artėja ir kito aktyvaus visuomenininko teismas. Tai aišku priklausys nuo prokurorų valios ar kokių tai įtakingų veikėjų, turinčių galias duoti neoficialius nurodymus prokurorams, sprendimų. Šių metų spalio 11 d. šiaulietis Žilvinas Razminas buvo sulaikytas ir nugabentas į Šiaulių policijos komisariatą. Čia jam įteiktas pranešimas apie įtarimą. Šį oficialų dokumentą parengė Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-asis skyrius. Kas gi teigiama šiame dokumente?

  Štai įžanginė dalis-,, Ikiteisminio tyrimo byloje surinkta pakankamai faktinių  duomenų, leidžiančių pagristai įtarti, kad Žilvinas Razminas (gim. 1958 m.) padarė Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, todėl vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 187 straipsniu jam pranešama, kad jis įtariamas tuo, kad: Žilvinas Razminas kūrė organizacijas, turinčias tikslą pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę ir dalyvavo tokių organizacijų veikloje, viešai ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą –pakeisti konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią bei turėdamas  tikslą platinti gamino ir laikė dalykus, kuriuose niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti žmonių grupes dėl socialinės padėties, įsitikinimų ir pažiūrų, o būtent: Ž.Razminas iki 2014 -06-12 dienos sukūrė antikonstitucinę organizaciją, prisistatančią tautiniais socialistais, kurios tikslas neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, dalyvavo organizacijos veikloje, sukūrė proklamacijos ,,Laisvę Lietuvai!“ tekstą, kurios turinys skleidžia neapykantą žmonių grupių atžvilgiu, siekiant jas įžeisti, viešai ragina kėsintis į esamą Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, ją pakeisti, kėsintis į Lietuvos nepriklausomybę, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje. Šio turinio proklamacijų pagamino, jas laikė ir platino Vilniaus mieste. Šiais savo veiksmais Ž.Razminas įtariamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 121 straip., 122 straip., ir 170 straip. 1 dalį. 

Ž. Razminas, vykdydamas sukurtos antikonstitucinės organizacijos tikslus, iki 2014-09-14 dienos, tiksli data nenustatyta, laikė  proklamacijas ,,Laisvę Lietuvai!“, kurių turinys skleidžia neapykantą žmonių atžvilgiu, siekiant jas įžeisti, viešai ragina smurtiniu būdu kėsintis į esamą Lietuvos respublikos konstitucinę santvarką, ją pakeisti, kėsintis į Lietuvos nepriklausomybę, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje. 2014-09-14 šio turinio proklamacijas viešai platino klijuodamas ant Vilniaus g.20 namo sienų, Panevėžio mieste. Šiais savo veiksmais Ž. Razminas įtariamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 121 straip.,  122 straip., 170 straip.1 dalį”.  

Taigi, proklamacijų laikymas ir platinimas pasirodo yra ,,ypatingi“ nusikaltimai. Toliau dokumente vėl dėstoma operatyvinė sekimo medžiaga apie tai, kur proklamacijos platintos ar kur vežtos automobiliu, ir vėl konstatuojama kaip tai ,,pavojinga“. Lietuvos elitas matyt labai bijo laisvo žodžio, kad imasi tokių veiksmų aktyvių piliečių atžvilgiu. 

 

Lietuva-jau politinių represijų šalis?

 

Lietuvoje politiniai persekiojimai jau tampa kasdienybe. A.Paleckio, J.Leko, D.Raugalienės, A.Drižiaus, G.Grabausko, D.Šulco, R.Plungės, E.Satkevičiaus bylos ir daug kitų bylų-tai tipiškos politizuotos bylos. Pastaruoju metu persekiojimai stiprėja. Masinės kratos, pastovūs grasinimai aktyvių žurnalistų ir visuomenininkų atžvilgiu, šįmet pradėtos konkrečios politinės bylos V.Lekstučio, O.Titorenko, Ž. Razmino ir kai kurių kitų aktyvių piliečių atžvilgiu, neteisėti H.Juodiškos, B.Mikulėno, V.Jokimo,  Ch . Bargmano ir kai kurių kitų aktyvių piliečių sulaikymai, G.Grabausko, K.Voiškos, R. Puodžiūno, M.Bartašiūnaitės, K.Juraičio,  J.Valiukėno ir  kai kurių kitų piliečių iškvietimas į policiją, kuomet jiems pateikti grėsmingi prokurorų raštai ir pravestos apklausos, kuriose klausta net taip-,,Kodėl pasisakėte prieš euro įvedimą?“ rodo, jog nuo politinių persekiojimų pereinama į politines represijas –kai vykdomas sistemingas ir nuožmus korumpuotiems valdantiesiems klanams trukdančių žmonių veiklos užkardymas. O valdančiųjų baimės rodo, kad jie nesijaučia tvirtai, matyt supranta, jog artėja atpildo valanda už 26 metus vykdytą Lietuvos griovimą, išgrobstytas biudžeto lėšas,  karo kurstymą, pažangių žurnalistų ir visuomenininkų persekiojimus. Apie kokį ,,laisvės rojų“ dar drįsta postringauti elito veikėjai? Juk daugybė žmonių nuskurdinta, išvaryta į Vakarus, įsigalėjo korupcija ir biurokratizmas. 

 

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));