skip to Main Content

 

  Aurimas Drižius        

                                                                    

Neįtikėtina, kad toks kriminalinis nusikaltėlis, kaip Valdas Adamkus važinėja po universitetus, ir renka visokius mokslinius vardus ir laurus. Nors pats V.Adamkus viename interviu prisipažino labai bijantis Lietuvą užvaldžiusios mafijos, ir niekaip negalintis jai pasipriešinti : „jūs žinote, su kuo man reikia turėti reikalų“.

Todėl visi V.Adamkaus nusikaltimai – jo rinkimų „juodoji“ buhalterija, kai rinkimų skolas apmokėjo „Rubikon“ ir visokie kitokie nusikaltėliai – tai yra V.Adamkaus silpnoji vieta, tas „kompromatas“, ant kurio V.Adamkus buvo „pakabintas“ ir paraližuotas – nedrįsk nieko daryti, nes tave patį į kalėjimą pasodinsime.

Visi pamiršo, kaip ‘Laisvės“ premijos laureatas, prezidentas Valdas Adamkus išimties tvarka suteikė pilietybę Rusijos piliečiui Mansurui Sadekovui, dirbusiam V.Uspaskich priklausančiame koncerne „Vikonda“. Tai padaryti rekomendavo Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas, kurio proteguojamas asmuo buvo pristatomas Rusijos verslininku, ketinančiu investuoti Lietuvoje, nors tuo pačiu metu dirbo paprastu meistru koncernui “Vikondos kapitalas” priklausančioje įmonėje “Vikstata”.

 V.Adamkus “Kauno dienai” kategoriškai neigia, kad V.Uspaskichas prieš trejus metus jam padėjo padengti 1,2 mln. litų rinkimų skolas, tačiau V.Uspaskich nebuvo toks kategoiškas – jis sakė, kad pats V.Adamkus norėjo, kad visi pinigai būtų pervesti per jo vardo fondą. Pats V.Adamkus tikino, kad iš Darbo partijos vadovo, laikinai sustabdžiusio savo įgaliojimus, nėra gavęs nė cento.  Bet visuomeninė organizacija “Valdo Adamkaus fondas” nurodė gavusi  521,9 tūkst. litų paramą, kurią suteikė “įvairūs privatūs asmenys”. Vėliau paaiškėjo, kad visi jie dirbo „Vikondoje“, ir gavo minimalų darbo užmokęstį.

Ir V.Adamkus nuolankiai vaidino jam paskirtą klouno vaidmenį, imitavo aktyvią prezidento veiklą, dalino medalius ir šypsojosi TV kameroms amerikoniška šypsena. Kai už jo nugaros jo virveles tampantys šeimininkai statė Lietuvoje CŽV kalėjimą, ėmė kyšius už žmonių kankinimą, galiausiai Generalinę prokuratūrą pavertė didžiausia ir įtakingiausia nusikalstama organizacija.

Jūsų dėmesiui – Artūro Zuoko bylos fragmentas – „Rubikon“ juodoji buhalterija, kurioje aiškiai parašyta, kiek pinigų skirta „Adamkaus rinkimų kampanijai“. Tai tik mažas fragmentas visoje nusikalstamoje V.Adamkaus veikloje, nes jo rinkimų kampnaiją finansavo ne tik Artūras Zuokas su „Rubikon“, bet ir Viktoras Uspaskich su savo „Vikondos“ koncernu, kai šimtai tik minimumą uždirbančių šio koncerno darbuotojų staiga nusprendė paremti V.Adamkaus rinkimų kampaniją tūkstantinėmis sumomis. Vėliau V.Uspaskisch sakė, kad V.Adamkus norėjo, kad tų aukotojų nesimatytų, todėl ir buvo nuspręstą, kad V.Adamkaus fondą parems V.Uspaskich per savo „Vikondą“. Pagal bet kurį baudžiamąjį kodeksą tai yra nusikalstama veikla, tokia pati, kuria dabar kaltinamas Eligijus Masiulis.

Tačiau V.Adamkaus baimių ir kompromato kaina yra žymiai didesnė – jo prezidentavimo laikais Lietuva tapo mafijine šalimi, kurioje bet kurį žmogų galima pasodinti į kalėjimą, sufabrikavus jam bylą, o vadinamoji „teisėsauga“ tapo galingiausia nusikalstam struktūra, kur bylos keliamos tik už kyšius, o nutraukiamos – taip pat tik už kyšius.

Todėl už jo gyvenimo nuopelnus V.Adamkui galima suteikti bet ką, tik ne ‘Laisvės premiją“ – geriausiai tai būtų mafijos krikštatėvio titulas. 

 

 

  Juozas IVANAUSKAS

 

Laisvės premija „Dėdulei“ Landsbergiui ir „Fermeriui“ Adamkui – Tautos mulkintojams, politinės korupcijos bei paranojiškos rusofobijos šulams?!..  

 

„Valdžios atstovai ir politikai deda visas pastangas, kad Lietuvoje nesusikurtų pilietinė visuomenė, kad čia nebūtų savarankiškų, nepaperkamų nevyriausybinių organizacijų. Tas darbas dirbamas labai stipriai, pajungiant visas įmanomas priemones, pinigus, viešąją ir slaptąją nuomones, skleidžiant melą, apkalbas. Kaip buvo daroma sovietiniais laikais, taip ir dabar, absoliučiai jokio skirtumo čia nėra! Šiam tikslui naudojamos saugumo specialios tarnybos, žiniasklaidos priemonės, pinigai, pareigos, papirkinėjimai, kad tik nesusikurtų kažkas oponuojančio veikiančiai oligarchinei SISTEMAI. Kaip kažkada sovietiniais laikais, tiktai su valdžia susijusios organizacijos turi teisę egzistuoti, jos yra dosniai remiamos.“  

                                                                 Teisininkas Kęstutis ČILINSKAS

——————————————————————————————-

Valdančiuosius aptarnaujanti sisteminė „nepriklausoma“ žiniasklaida atliko savo pragaištingą darbą: metų metais oficiozo propagandos veikiama didžioji visuomenės dalis seniai apsiprato su tuo, kad aukštais valstybės apdovanojimais yra pagerbiamas vadinamasis „elitas“, įvairūs politikieriai, sakyčiau, politiniai avantiūristai, karjeristai, ambicingi garbėtroškos, kurių nuopelnais Lietuvai, švelniai tariant, galima būtų rimtai suabejoti. 

Tiek buvusio prezidento V.Adamkaus, tiek ir Raudonosios Dalios autokratinis-biurokratinis rėžimas, atsakingų valstybinių institucijų lygmenyje „įteisinęs“ valstybinį perversmą, suinteresuotoms grupuotėms 2004 m. nuvertus Lietuvos žmonių išrinktą Prezidentą Rolandą Paksą, toleruojantis teisinį nihilizmą, veikiau imituojantis kovą su stambaus masto politine korupcija ir tuo pat metu skleidžiantis nesantaikos bei karo kurstymo propagandą „rusai puola“, mielai apdovanoja, pompastiškai pagerbia LANDSGRYBINEI SISTEMAI nusipelniusius veikėjus, lojalias vidutinybes, fariziejus „valstybininkus“.     

Štai gruodžio 28 d. Prezidentūroje penktą kartą įteikti „Globalios Lietuvos“ apdovanojimai, kuriais pagerbiami Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys žmonės, savo darbais ir pasiekimais prisidedantys prie mūsų šalies gerovės bei garsinantys jos vardą pasaulyje. Šįkart apdovanojimas „už viso gyvenimo nuopelnus“ buvo įteiktas kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui.

Beje, š. m. balandžio 29 d. buvo oficialiai atidaryta Prezidento Valdo Adamkaus muziejus-biblioteka Kaune, S.Daukanto gatvėje, 25 numeriu pažymėtame name. Šiame renginyje dalyvavo gausi žmonių minia, Kauno politikos, verslo, meno elitas, o taip pat abu Laisvės premijai nominuotieji – prezidentas V.Adamkus bei Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis.

„Negaliu net žodžiais išreikšti jausmo, kuris mane apėmė pamačius šią biblioteką – muziejų. Būsiu labai laimingas, jei naujoji kultūros institucija padės jaunajai kartai suvokti laisvės vertę. Iš tiesų aš ir dabar laimingas, nes matau, kad Lietuva gali ir moka dirbti“, – neslėpdamas jaudulio susirinkusiai gerbėjų miniai kalbėjo V. Adamkus.

 

 „Sveikinu prezidentą Valdą Adamkų, kuris turėjo gerą idėją tarp kitų savo gerų idėjų, kurių gyvenime turėjo ir toliau turi. Ir ta idėja tapo kūnu. Sveikinu Lietuvos valstybę, kuri suprato šios idėjos reikšmę, prisidėjo prie jos įgyvendinimo. Ir sveikinu gimtąjį Kauno miestą, kuriam tai ypač specifinis praturtinimas ir perlas, ir būsimos kultūrinės politinės veiklos garantija“, — negailėjo liaupsių Adamkui konservatorių patriarchas Landsbergis…

Na, o gruodžio 27 d. Vilniaus universiteto Rektoriaus auloje buvo surengtos iškilmės kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui pagerbti – jam įteikta VU garbės daktaro toga. Universiteto vadovybė teigė, esą taip grąžinanti V.Adamkui skolą, kai 1989 metais universitetui minint 410 metų sukaktį V.Adamkui buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis, įteiktas diplomas ir odinė tūta, tačiau tuomet VU dar neturėjo togų…

Kažin ar kas nors iš tokiose iškilmėse dalyvavusiųjų galėjo bent suabejoti jankių globalios politikos – „demokratijos eksportuotojų“ marionetės „Fermerio“ V.Adamkaus tariamais nuopelnais Lietuvai?.. 

Vis tiktai JAV gyvenantis disidentas Valdas ANELAUSKAS laikosi priešingos nuomonės: „Demokratiškai žmonių išrinkto Prezidento oponentus ir perversmininkus, be abejo, pilnai palaikė Vakarai. Juk Prezidento rinkimuose R. Paksas nugalėjo ne šiaip kokį dieduką pensininką, bet JAV remiamą Amerikos pilietį, buvusį žvalgybininką. Valdas Adamkus pusšimtį metų ne tik gyveno Amerikoje, bet buvo etatinis žvalgybos darbuotojas, važinėjo į Tarybų Sąjungą „tirti“ ekologinės situacijos Sibiro miestuose su galinga karine pramone, ir netgi KGB bylose buvo įvardintas „Fermerio“ slapyvardžiu!.. 

Verčiant neseniai išrinktą Prezidentą Rolandą Paksą Lietuvos politinio „elito“ ir JAV specialiųjų tarnybų interesai absoliučiai sutapo. Jie iškart sulaukė neoficialių signalų iš Vašingtono, kad Vakarai laukia prezidento R.Pakso atsistatydinimo – kaip „demokratijos“ pergalės Lietuvoje. Užsienio publikai masinės informacijos priemonės R.Paksą pateikė kaip mafijozą, o Lietuvos piliečiams – kaip Maskvos agentą. 

Gerai žinome, šliaužiantis perversmas Lietuvoje baigėsi tuo, kad Tautos išrinktas, tačiau neparankus vietiniam politiniam „elitui“ ir Lietuvos užsienio globėjams Prezidentas R.Paksas vis tiktai buvo nušalintas. Šį tiesiogine to žodžio prasme antikonstitucinį perversmą, atitinkamą jo proamerikietiškai dvasiai, pavadino amerikiečių terminu „impičmentas“ – apkalta. Toks tat buvo 2004 m. „demokratijos“ triumfas Lietuvoje. Nepriklausomos šalies vadovą nuvertė be jokių „spalvotųjų revoliucijų“. Kadangi Lietuva katalikiška šalis, tai nuvertė prezidentą Rolandą Paksą su jėzuitišku subtilumu – apkaltinę nepadarytais nusikaltimais ir nušalinę nuo valdžios provakarietiško parlamento bei politiškai angažuoto Konstitucinio Teismo pagalba!..“, — išskirtiniame interviu LL teigė V.Anelauskas.

Kaip žinia, po tokio „apsivalymo“, Seimui skubiai uždraudus nuverstam prezidentui R.Paksui „iki gyvos galvos“ dalyvauti rinkimuose Lietuvoje,  2004 metais antrai kadencijai buvo perrinktas politinės korupcijos melo SISTEMAI lojus prezidentas V.Adamkus.

——————————————————————————————–

Pernai be Laisvės premijos likęs konservatorių patriarchas Vytautas LANDSBERGIS pagiežingai aiškino, esą Seimas neišlaikė TESTO: „Tiesą sakant, buvo klaustukas. Tai buvo testas dabartiniam Seimui – istorinės kompetencijos ir protingo sąžiningumo testas. Man atrodo, Seimas jo neišlaikė. Man gaila Seimo“, – lygiai prieš metus LRT nacionaliniam transliuotojui kalbėjo V. Landsbergis.

Tąkart dauguma socialdemokratų susilaikė, o tuometinis Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas ir Artūras Skardžius balsavo PRIEŠ Laisvės premijos skyrimą. Pasak A.Skardžiaus, komisijoje balsuojant dėl V.Landsbergio, jai vadovavusi konservatorė Irena Degutienė turėjo bent nusišalinti. „Aš manau, kad premijai gali būti nominuotas žmogus, kuris Tautą vienija, o ne ją skaldo“, – savo poziciją pareiškė A.Skardžius, kuris priekaištavo V.Landsbergiui dar ir dėl to, kad 1991 metais per tragiškus Sausio įvykius prie Televizijos bokšto Vilniuje budėjusių žmonių jis neįspėjo dėl jų gyvybei gresiančio mirtino pavojaus.

2012 m. pasirodžius Vytauto Landsbergio knygai „Kaltė ir atpirkimas“ buvęs pirmasis atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje Vilniaus miesto meras, profesorius Vytautas BERNATONIS oficialiai kreipėsi į LR Generalinį prokurorą Darių Valį, prašydamas iškelti baudžiamąją bylą prof. V.Landsbergiui: „Prašau iškelti baudžiamąją bylą p. Vytautui Landsbergiui už 14 Lietuvos žmonių nužudymo organizavimą 1991 metų sausio 13 dieną. Tokio veiksmo būtinumą savyje nešioju daugiau nei 20 metų, t. y. nuo to laiko, kuomet dirbau Vilniaus mero pareigose ir buvau šių tragiškų įvykių ne tik liudininkas, bet ir daugeliu atveju dalyvis. Kreiptis į Jus dabar mane paskatino knyga – dokumentų rinkinys „Kaltė ir atpirkimas“, išleista 2012 m., kurios autoriumi pasivadino p. V.Landsbergis“, – teigiama prieš keturis metus rašytame V.Bernatonio pareiškime Generalinei prokuratūrai. Deja, iki šiol nei ikiteisminis tyrimas pradėtas, nei pareiškėjas prof. V.Bernatonis patrauktas atsakomybėn už prof. V.Landsbergio tariamą šmeižtą!.. 

——————————————————————————————

  Buvęs Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas Romualdas OZOLAS: „Landsbergio cinizmas be ribų. Nors būtų palaukęs (prieš apdovanodamas žuvusius), kol išaiškės aukų skaičius, kol bus ištirta kaip tai atsitiko ir įvyko. Kas buvo tie bailiai, klastūnai, nepasakę, ko žmonės kviečiami. Tada jie būtų mirę laisva valia. Dabar – apgauti.“ /…/ „Žinota ir apie planuojamus nakties įvykius. Tad ir žmonės pašaukti tyčia. Organizatoriai puikiai žinojo, kad amerikonus vienas argumentas teveikia – nekariaujančiųjų užmušimas. Štai ir buvo mesti po tankais beginkliai žmonės.“ 

(Šaltinis: R. Ozolas, Dienoraščių knyga „Aušros raudoniai“, 2010 m., 171 ir 199 puslapiai.) 

——————————————————————————————–Signataras Vytenis ANDRIUKAITIS: „Ir vėlgi gerai atsimenu, koks pritrenktas ir prislėgtas sausio 13-osios naktį iš V. Landsbergio kabineto išėjo  Česlovas Kudaba. Jis man tepasakė: „Tai dabar jiems atrodo, kad mus pripažins. Mat „jau pralietas nekaltas kraujas“. Siaubas. Ar to reikėjo?… Juk turėjom išvengti kraujo!… O jiems atrodo kitaip!”

 „Galima sutikti ir su kita R. Ozolo mintimi, žinant, kad kai kurie iš JAV emigracijos sugrįžę lietuviai kalbėjo, jog galimo kraujo praliejimo atveju JAV sugriežtintų savo poziciją M. Gorbačiovo atžvilgiu ir gal net paspartintų Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo procesą“. 

(Šaltinis: „Vytenio Povilo Andriukaičio gyvenimo interviu“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2012 m., 299 psl.)

——————————————————————————————–

Socialdemokratas Aloyzas SAKALAS: „Ar kas nors iš mūsų galėjo pagalvoti, kad Viešpats prabils savo ištikimo tarno Aleksandro Abišalos lūpomis 1990 metais Prezidiumo posėdyje. Jis pasakė, jog Nepriklausomybės neatgausime, jei nebus pralietas kraujas. Tie pranašiški žodžiai tapo kūnu po 1991 metų sausio 13 dienos“.

(Šaltinis: Aloyzas Sakalas. „Nežinomi Viešpaties keliai“ – delfi.lt, politiko akimis – 2014. sausio 2 d.)

——————————————————————————————–

Kaip žinia, R. Karbauskio – S. Skverelio „valstiečių“ daugumos įtakojamas naujos kadencijos Seimas, tarsi „užmiršęs“ konservatorių politines intrigas, prezidentinį skandalą, o taip pat kažkada skandalingai nuskambėjusias politinės korupcijos aferas – „Mažeikių naftos“ atidavimą amerikiečių kompanijai „Williams“ bei milijardinę korupcinę aferą „LEO.LT“, turbūt išlaikė „istorinės kompetencijos ir protingo sąžiningumo tęstą“ ir todėl gruodžio 22 d. prabalsavo už tai, kad Laisvės gynėjų dieną, 2017 m. sausio 13-ąją, Laisvės premijos būtų įteiktos iškart dviems politikams – Valdui ADAMKUI ir Vytautui LANDSBERGIUI. 

UŽ premijos skyrimą šiems asmenims balsavo 84 Seimo nariai, prieš nebuvo nei vieno, du politikai susilaikė. Prieš tai skubos tvarka Seimas pakeitė įstatymą, kad per vienus metus galima būtų įteikti ne vieną, o dvi Laisvės premijas. Tokiu būdu profesoriui V.Landsbergiui esą bus „grąžinta skola“ už praeitus metus, kai konservatorės I. Degutienės vadovaujama komisija išrinko „patriarchą“ laureatu, bet Seimas nutarė premijos V.Landsbergiui neskirti.

Šiemet komisijai vadovavusi kita konservatorė – Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė džiaugėsi, kad komisija priėmė sprendimą skirti Laisvės premijas iškart dviems politikams. „Tikiu, kad mes turime parodyti savo balsą ir išreikšti pagarbą šiems žmonėms“, – aiškino konservatorė, kuriai antrino jos kolega Emanuelis Zingeris: „Laisvės premijos skyrimas šiems asmenims – tai sėkmingiausias Lietuvos sprendimas“?!..

Tačiau Seimo narys „tvarkietis“ Petras Gražulis mano, kad Laisvės premija įsteigta tiems asmenims, kurie daugiausia nusipelnė dėl Lietuvos nepriklausomybės. Daugumai balsuojant UŽ, P.Gražulis išdrįso nepalaikyti Laisvės premijos teikimo V.Landsbergiui ir V.Adamkui, nes yra labiau nusipelniusių žmonių, kurie labai kentėjo dėl Lietuvos: „Nijolė Sadūnaitė. Jos gyvenimas ir veikla labiausiai garsino nepriklausomą Lietuvą, bet ji negaus premijos. Man skaudu, kai Laisvės premiją gauna žmonės, kurie tuo metu gyveno gerai ir nepaaukojo savo gyvenimo, o tie, kurie kovojo už Lietuvą ir kentėjo lageriuose, šiandien pamirštami. Kuo pavirto šita Laisvės premija? Aš nežinau“, – Seimo posėdžio metu kalbėjo parlamentaras P. Gražulis, nepabūgęs liberalų ir konservatorių kritikos. 

Argi ne absurdiška, kad Laisvės premija, nepaisant daugumos šalies gyventojų valios, bus įteikta, pasak disidento S. Stungurio, Tautos NELAIMEI „Dėdulei“ V.Landsbergiui ir „šlepetiniam“ prezidentui V. Adamkui (slapyvardžiu „Fermeris“)?!..

Prof. Aloyzas SAKALAS 2014 m. sausio 2 d. portale „delfi.lt“ publikuotame straipsnyje „Nežinomi Viešpaties keliai“ rašė :

 „Kas iš mūsų galėjo numatyti, kad vienos aukštosios mokyklos marksistinių mokslų dėstytojas ir jos komjaunimo organizacijos vadovas, kuris sveikino Raudonąją armiją kaip armiją-išvaduotoją, kuris prašė KGB majoro Nachmano Dušanskio apsaugoti jo šeimą nuo galimų represijų ir kuriam slaptame LKP CK biuro posėdyje buvo nuspręsta išimties tvarka leisti suteikti profesoriaus vardą už nuopelnus Tarybų valdžiai, Viešpaties valia taps rezistentu Nr. 1? Visa tai iš esmės pakeitė pačios rezistencijos sąvoką ir tapo aišku, kuo skiriasi reali rezistencija nuo visokių terleckų ir sadūnaičių vykdytos pseudorezistencijos.“

Perskaitę minėtą prof. A.Sakalo straipsnį skaitytojai pagristai galėtų kelti tokius klausimus:

Ar tiesa, kad V.Landsbergis aukštojoje mokykloje (konservatorijoje) dėstė mokslinį komunizmą?

Ar tiesa, kad V.Landsbergis buvo aukštosios mokyklos komjaunimo organizacijos vadovas?

Ar tiesa, kad V.Landsbergis sveikino Raudonąją armiją-išvaduotoją?

Ar tiesa, kad V.Landsbergis prašė KGB majoro Nachmano Dušansko apsaugoti jo šeimą?

Ar tiesa, kad slaptame LKP CK biuro posėdyje buvo nuspręsta išimties tvarka leisti suteikti profesoriaus vardą už nuopelnus Tarybų valdžiai?

Kol šie prof. A. Sakalo teiginiai nebus viešai paneigti paties A.Sakalo arba jų nepaneigs teismas, jie yra laikytini TIESA. Bet kuris pilietis, remdamasis minėtu straipsniu, galės viešai juos pakartoti ir jais remiantys daryti išvadas bei interpretacijas.

——————————————————————————————–

Disidentas Stasys STUNGURYS: „V. Landsbergis tikrai nekovojo, o tiktai visą laiką stengėsi už laisvę kovojančius žmones, tikruosius disidentus atstumti!..“ 

„Jūs tik pagalvokite, kodėl Vytautas Landsbergis taip nemėgo tokių padorių, sąžiningų žmonių, Lietuvai pasišventusių patriotų-disidentų, kaip Vytautas SKUODIS, Viktoras PETKUS, Liudas DAMBRAUSKAS?.. Mes visi drauge tarybiniais metais pogrindyje leidome rezistencijos žurnalą „Tautos atmintis“, tačiau pono V. Landsbergio iniciatyva šis leidinys buvo likviduotas. 

Žinomas disidentas Vytautas SKUODIS ne kieno nors kito, o būtent Vytauto Landsbergio iniciatyva buvo atleistas iš Genocido ir rezistencijos centro direktoriaus pareigų, o jo vietoje paskirta vidutinių gabumų aktyvistė, buvusi komjaunuolė Dalia KUODYTĖ. Ji net neįstojo į archeologiją, kadangi jos pažymių vidurkis tebuvo 3,62. Pasirodo, per penkerius studijų metus D.  Kuodytė turėjo tik du penketus – iš rusų kalbos ir tokios disciplinos, kaip TSRS istorijos šaltiniai.

Profesorius Vytautas Landsbergis, Sąjūdžio bangos pakylėtas į politinės valdžios aukštumas, visais įmanomais būdais stengėsi tą mūsų krauju aplaistytą rezistencinės kovos istoriją nustumti į šalį, nors ji buvo sunki, skaudi ir ilga, pareikalavusi daugybės žmonių aukų, kritusių kovoje už Lietuvos laisvę. Tokia istorinės tiesos klastojimo taktika reiškė, jog viskas turi prasidėti nuo „Rezistento Nr. 1“, nuo Vytauto Landsbergio, nors tai yra akivaizdi istorinės tiesos falsifikacija!.. 

Tokią ydingą landsbergizmo tendenciją kai kurie disidentai labai aiškiai suprato, todėl 1997 metais buvo išplatintas septynių disidentų pasirašytas atviras LAIŠKAS profesoriui Vytautui LANDSBERGIUI – „Tartiufo dvasia mūsų istorijoje“, kuriame prašėme, kad jis nusišalintų nuo rezistencinės kovos istorijos klastojimo.

Beje, šis V. Landsbergiui adresuotas laiškas – „Tartiufo dvasia mūsų istorijoje“ buvo atspausdintas net penkiolikoje Lietuvos laikraščių!.. Tokio dokumento pasirodymas reiškė, kad žymūs Lietuvos disidentai jau iš pat pradžių nepasikliovė Vytautu Landsbergiu, kadangi tai buvo visai atsitiktinis, anksčiau niekam nežinomas, nepažįstamas žmogus, nežinia kažkieno valia iškeltas į viešumą pirmaisiais Sąjūdžio kūrimosi metais.

Kiek vėliau liaudyje pasklido informacija, kad Vytautas Landsbergis net 28 metus dirbo KGB agento Nachmano DUŠANSKIO užverbuotu informatoriumi pravarde „Dėdulė“, kad buvo saugumui išdavęs mokyklos draugą Aloyzą SAKALĄ ir kt. Turbūt todėl, iškilęs į viešumą, V. Landsbergis šalinosi žinomų disidentų, o apie jį ėmė telktis labai neaiškios praeities žmonės. Tarkim, tokie politkaliniai, kurie visiškai nedalyvavo rezistencinėje veikloje, o buvo tiktai atsitiktinės likimo aukos“.

——————————————————————————————–

Buvusio politkalinio Liudo DAMBRAUSKO artimas bendražygis Stasys STUNGURYS savo knygoje „Rūškano laiko godos”, apmąstydamas pastarąjį laikotarpį nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje, netrykšta optimizmu:

„Mūsų išgyvenamas laikmetis, ko gero, yra vienas iš skurdžiausių naujosios istorijos tarpsnių, nes jis pakirto patriotizmo šaknis, jis devalvavo dvasines vertybes, kurių nepajėgė sunaikinti okupacija… 

Nors ir labai nemalonu, turime konstatuoti skaudų faktą – šiandien esame labiau susiskaldę nei okupacijos metais. Mes nesitikėjome greitai sulaukti laisvos, nepriklausomos Lietuvos, nes KGB buvo gudrus ir žiaurus priešas, nesilaikantis jokios etikos, mes tik siekėme kuo ilgiau išsilaikyti toje nelygioje kovoje ir neleisti užgesti laisvės vilčiai. Tačiau mes tikėjome laisvės idealų nenugalimumu ir tuo, kad tautoje rasis naujų jėgų, kurios tęs mūsų kovą. Mes nesvajojome apie jokius valdžios postus, nes tuo metu tokios svajonės būtų buvusios daugiau negu naivios. Mes pasikliovėme tautos ištverme sunkiame ir ilgame kelyje į laisvę ir niekad neužgesusia viltimi, kad vėlesnėms kartoms vis dėlto nušvis laisvės rytas. Istorija mums buvo tiek palanki, kad leido sulaukti laisvės aušros…”.

——————————————————————————————

Bene ciniškiausia yra tai, kad ambicingi garbėtroškos, savanaudžiai karjeristai, nepripažįstantys savųjų niekšybių bei nusikaltimų Tautai ir valstybei, be jokios sąžinės graužaties drįsta moralizuoti ir kaltinti kitus!.. 

Matyt, ne šiaip sau šviesios atminties buvęs politkalinys-mirtininkas Liudas DAMBRAUSKAS savo dienoraščiuose, jau po mirties išleistoje knygoje „Išeinančiojo mintys“, ypač daug dėmesio paskyrė Vytauto Landsbergio personai ir jo pasėtam užkratui – LANDSBERGIZMO virusui Lietuvoje:  „Galbūt daug kam atrodys, kad aš per daug sureikšminu Vytauto Landsbergio asmenybę. Per daug giliai jis įsiskverbė į mūsų istoriją. Jį apeiti būtų nusižengimas. Kiek Vytautas Landsbergis atnešė Lietuvai žalos, manau, gerą dešimtmetį lietuviai minės. Juolab Vytauto Landsbergio epochai dėti tašką dar per anksti. Ši asmenybė, net nebūdama aktyvioje politikoje, vargu ar sugebės nekenkti Lietuvai. Man regis, tartiufiška, klastinga pati jo prigimtis…

 Žinoma, kiek Vytautas Landsbergis konkrečiai yra pakenkęs Lietuvai, vargu ar kam nors pavyks nustatyti. Tačiau šiandien jo „patriotinė” veikla, persunkta vaidybinės „neapykantos” KGB organams ir rusams, man asmeniškai atrodo maskuojanti. Keistai skamba Landsbergio „tėviški” įspėjimai apie besiveržiančią Rusijos įtaką mūsų valstybei ir keliančią grėsmę mūsų nepriklausomybei.

 Ypač Vytautas Landsbergis negailestingas tiems politikams, kurie išdrįsta kritikuoti jo Konservatorių partiją ir nenori pripažinti jo paties tautos patriarchu. Savo kritikus laiko Rusijos agentais ir dabartinės nepriklausomybės priešais. Kartais jo neapykanta savo kritikams peržengia visas politinės tolerancijos ribas, tampa patologine, o jo šalininkams sukelia patriotinę ekstazę. Kas gali tuomet išdrįsti suabejoti Vytauto Landsbergio patriotizmu ir pasiaukojimu tarnauti Lietuvai? 

Tik gaila, kad jo šalininkai visiškai nesuvokia, kokiai Lietuvai Vytautas Landsbergis tarnauja. Landsbergio Lietuva – ne ta, už kurią Lietuvos partizanai savo gyvybę paaukojo. Landsbergio Lietuva yra pasityčiojimas iš rezistentų. Jo Lietuva yra įteisinto valstybinio banditizmo, bedarbių, skurdžių, savižudžių Lietuva!.. 

Manyčiau, didžiausia šiandienė tautos nelaimė – augantis nusivylimas nepriklausomybe – valstybingumu. Nusikalstamos politinės grupuotės, prasiskverbusios į valdžios struktūras, praktiškai pensininkų socialines problemas patikėjo spręsti juodosios mafijos malonei, kuri iki šiol rūpinasi ne krašto gerove, o Lietuvos turtų išpardavimu ir, žengę žingsnį per  Kovo  11-tos valstybingumo atkūrimą į pasipelnijimą ir turtų grobstymą, tęsia savo juodąjį darbą. 

Šalia oficialiosios valdžios, kurioje praktiškai atvirai vyrauja savanaudžių klanas, grobuonišką veiklą įteisinęs įstatymais bei pasakiškais atlyginimais, egzistuoja kita valdžia – šešėlinė, vadinama juodąją mafija, kuri lyg už įstatymų ribų, tačiau savo šaknimis giliai prasiskverbusi į valstybės valdymo struktūras“, – tai tik keli fragmentai iš L.Dambrausko knygos „Išeinančiojo mintys“, išleistos 2005 m. Vilniuje leidyklos Gairės.

Pasak šviesios atminties disidento Liudo Dambrausko, bene labiausiai nusipelniusio Tautos didžiavyrio Laisvės premijai gauti, „LANDSBERGIZMAS nėra kažkoks naujas išradimas. Tai mūsų istorijoje periodiškai besikartojantis ir tautos vadukų plačiai naudojamas užgrobtos valdžios išlaikymo būdas: išpūsti visas neva tik svetimšalių mums primestas problemas, sukelti kuo didesnę, bažnyčios remiamą verkšlenančio patriotizmo bangą, supjudyti Tautą, iš to pelnytis ir ieškoti užtarimo užsienyje, patogiausia – JAV. Štai kodėl, naudodamasis tokiu ginklu, landsbergizmas be didelio vargo atėmė iš tautiečių kur kas daugiau realių gyvenimo vertybių negu jai davė. Įsismaginęs jis netgi užsimojo prieš pagrindinį tautos turtą – jos žmones…“.

——————————————————————————————-

Taigi, politiškai informuotiems ir adekvačiai mąstantiems tautiečiams belieka patiems nuspręsti ir atsakyti į esminį klausimą: išlaikė ar neišlaikė naujos kadencijos Seimas „istorinės kompetencijos ir protingo sąžiningumo testą“, gruodžio 22 d. prabalsavęs UŽ Laisvės premijos skyrimą „Dėdulei“ V.Landsbergiui ir „Fermeriui“ V. Adamkui?!..

(plačiau apie mūsų politinio „elito“ „nuopelnus“ Lietuvai:  www.landsbergizmas.lt)

——————————————————————————–

 

Post Scriptum

 

GALBŪT KAM NORS YRA ŽINOMA KITOKIA STATISTIKA?..

 

Po 26 „demokratijos“ metų LANDSGRYBIŲ užvaldyta Lietuva TURI:  sugriautą ir išvogtą pramonę, energetiką, laivyną, žemės ūkį, gydymo ir švietimo sistemas, sunaikintą nacionalinę valiutą, įsivedus eurą; 

Išgrobstytas žemes, paežeres, miškus, miestų sklypus;

 2650 visko pertekusių milijonierių ir 680.000 skurdžių; 

900.000 emigrantų – pabėgėlių. Iš jų kasmet virš 300 grįžta karstuose. (2007 m. – 386); 

Virš 20.000 tėvų paliktų ir 140.000 nepritekliuje gyvenančių vaikų; 

400.000 pensininkų, gaunančių mažiau 200 eurų pensiją; 

1200-1300 (iki 2005 m.) kasmet į užsienį išvežamų ir PARDUODAMŲ  „dirbti“ prostitutėmis moterų; 

1500-1700 savižudžių kasmet (1970-1985 m. – apie 450); 

12, 8 mirusių/1000 gyventojų – daugiausiai nuo 1950 m.; 

20 KARTŲ išaugusį lėtinių psichozių skaičių; 

40 proc. išaugusį mirusių nuo alkoholio ir rūkymo sukeltų ligų; Didžiausią pokario Lietuvos istorijoje NUSIKALSTAMUMĄ. Jau ir nepilnamečiai žmogžudžiai – vos ne kasdienybė.

O Laisvės premijos skiriamos labiausiai prisidėjusiems prie Tautos naikinimo asmenims!..

 Ar ne tokia yra dabartinė Lietuva, kurianti laukinio kapitalizmo rojų?..

 

———————————————————————————————————

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));