skip to Main Content

„Laisvės“ gimnazijos viešieji pirkimai arba neskelbiami, arba prieinami tik turintiems tikslią internetinę nuorodą

Kristina Sulikienė

Sulaukėme ir atsakymo iš garsiosios „Laisvės“ gimnazijos į paklausimą, kodėl gimnazijos internetiniame puslapyje bei visur kitur neįmanoma rasti jokios informacijos apie 4,3 mln. litų kainavusį mokyklos išorės renovacijos projektą.

Atsakymas atskriejo toks:

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos pastato Darželio g. 2/15, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas, darbų pirkimo įgaliojimai buvo suteikti kitai perkančiajai organizacijai (Vilniaus miesto savivaldybės adminstracijai).

Visų pirkimų procedūrų ataskaitas galima rasti  CVP IS:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_profile&Itemid=86&task=ataskaitos&filter_quick=190007682

 2014 m. Gimnazijos tinklalapyje buvo paskelbta:

Viešojo pirkimo peocedūrų ataskaita  Reg.Nr. 8141 2014-08-21

Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos posedžio protokolas dėl gimnazijos pastato atnaujinimo.

Skelbimai apie pradedamus pirkimus, nustatytą laimėtoją ir sudarytą pirkimo sutartį.

Metams pasibaigus, informacija pradedama pildyti iš naujo einamai kaledorianiais metais – už praėjusius metus ištrinama. Visa informacija apie ankstesnius vykdytus pirkimus yra CVP IS tinklapyje.

Informaciją pateikė Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos narė

Jelena Moskaliova.

 

Išaiškėja įdomus faktas: nors Vilniaus miesto savivaldybė buvo visų pirma šio projekto donoras – mokėjo pinigus kartu su Aplinkos ministerija, ir Švietimo ir mokslo ministerija, tačiau savivaldybė nenusišalino nuo tiesioginio dalyvavimo konkurse, nors darbus užsakanti įstaiga pati, kaip matome, turi ir savo viešųjų pirkimų komisiją. Mokykla tikrai pati gali vykdyti viešuosius pirkimus, atlikdama įstatymų nustatytus reikalavimus viešinti sandorius virš 750 000 eurų.

Akivaizdu, kodėl taip skubama atleisti direktorę, kuri, kaip praneša spauda, pasiėmusi nedarbingumo pažymėjimą – nenorima, kad būtų pradėta aiškintis, kodėl pati Vilniaus miesto savivaldybė ir projektą finansavo, o po to pati ir sprendė dėl savo pinigų „tinkamesnio panaudojimo“, kas neatitiko viešumo ir skaidrumo reikalavimų, atliekant viešuosius pirkimus, nes projekto sponsorius privalo nusišalinti nuo viešojo pirkimo procedūrų, kad nesiektų naudos.

Be to, „visa informacija yra Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje“ reiškia, jog žmogus, kuris nori ją pamatyti, turi registruotis su slaptažodžiais. Informacija šiandien, kaip matome, prieinama tik ją žinantiems – nes jeigu neturi tikslios internetinės nuorodos, per paieškos sistemas eidamas su užklausa „Laisvės“ gimnazijos renovacija“ nieko nerasi.

Antras klausimas – kodėl, pasibaigus metams, reikia ištrinti visą informaciją, ypač, jeigu ji susijusi su milijoniniu projektu, ir normalu, kad anksčiau ar vėliau tėvai, mokyklos bendruomenė ir visa visuomenė klausinės, kur buvo padėti pinigai – kai, tarkime, ištrupės kokia nors siena, ar tinkas nukris ant galvos.

Visi žinome, jog tokie darbai atliekami paskubomis, dažniausiai siekiant „įsisavinti pinigus“, o ne siekiant projekto tikslų.  Ypač, jeigu darbus finansuojanti, ir vėliau darbus užsakanti organiazacija – ta pati: tai Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuri šiuo metu ir glaisto konfliktą minimoje gimnazijoje, ir neturi jokių pretenzijų direktorei. 

Daug kas klausia – kur buvo Švietimo skyrius, kodėl nekontroliavo? Priminsiu, jog „Laisvės“ gimnazijos renovacijos viešųjų pirkimų darbai buvo atliekami ne gimnazijoje, o savivaldybės administracijoje. Todėl administracija, gavusi papildomo darbo, gal ir etatų, vėliau jokių pretenzijų tokiai mokyklai ir neturėjo.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));