skip to Main Content

Autorė Kristina Sulikienė, parašiusi 2016-05-24 straipsnį, nurodė akivaizdžiai klaidingą ir tikrovės neatitinkančią informaciją, suklaidino skaitytojus. Pirmiausia noriu atkreipti dėmesį, kad dėl mokomajame pulke susirgusio ir sekančios dienos rytą ligoninėje mirusio kario sulaukėme pagalbos šauksmo iš jo močiutės. Dėl to pradėjome aiškintis aplinkybes, kurios nesutapo su oficialia Lietuvos kariuomenės vadovybės žinia, teikiama per spaudą ir televiziją. Be to, į mus kreipėsi ir tarnaujantys šauktiniai kariai, kurie taip pat prašė pagalbos ir konsultacijos, skambino ir kelios tuo metu sergančių karių motinos. Todėl visa reakcija ir susirūpinimas buvo išreikštas remiantis turimais šaltiniais iš pačių karių ar jų artimųjų, tačiau ne kaip autorė nurodė virti „smalą“, kelti bangas. Turime objektyvių šaltinių, kurie patvirtina, jog kario 2016-05-15 pirmo apsilankymo med. punkte (14.50 val.) laikas yra nurodomas visai kitoks, negu liudija kariai ir mirusio kario facebook paskyroje pranešimas (10.55 val.). Taip pat turime patvirtintą pačių karių informaciją, jog prieš mirtį karys buvo labai blogos būsenos, tačiau jo niekas iki pat vėlyvo vakaro nesiuntė į ligoninę. Todėl mano susirūpinimas tokia situacija buvo pagrįstas turimais šaltiniais, pateikta karių informacija, močiutės teiktomis žiniomis.

 

Šiuo atveju noriu pažymėti, kad mano vadovaujamas VšĮ “Karių teisių gynimo centras” nuo 2009 metų aktyviai gina karius ir siekia, kad būtų gerinamos karių socialinės garantijos, gerinamos tarnybos sąlygos ir būtų užtikrinamos LR Konstitucijoje laiduojamos pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės. Akivaizdu, kad straipsnio autorė Kristina Šulikienė siekė sumenkinti VšĮ “Karių teisių gynimo centro” ir mano autoritetą. Pažymime, kad pati autorė nuolatos aktyviai dalyvauja VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ facebook paskyrose ir yra pilnai susipažinusi su mūsų veikla, be to, yra nekartą pagyrusi už mūsų atkaklią veiklą. Galiausiai, ji pati yra ne kartą pasikreipusi pagalbos, gavusi konsultacijas telefonu ir el. paštu. Todėl toks elgesys yra visiškai nesuprantamas tiek man ir tiek mano vadovaujamam VšĮ „Karių teisių gynimo centrui“.

 

Visuomenė buvo suklaidinta ir dar dėl kelių neva tai faktų apie mane, kurie neatitinka tikrovės. Pirmiausia autorė pateikė informaciją prieš tai paminėjusi Eligijų Masiulį ir MG Baltic koncerną, jog aš priklausau liberalų sąrašui į LR Seimą. Šiuo atveju skaitytojams yra pateikiama asociacija su liberalu Eligijumi Masiuliu, MG Baltic koncernu su kuriais aš ir VšĮ “Karių teisių gynimo centras” nepalaikėme ir nepalaikome jokių kontaktų. Šiuo atveju Toks klaidinimas ir siejimas su nebūtais dalykais ir visuomenėje pagarsėjusiais galimai kyšininkavime dalyvavusiais asmenimis MG Baltic ir E. Masiuliu tiesiogiai skaitytojus suklaidino, man teko aiškintis kolegai, kuris skaitė išspausdintą laikraštį. Tiesa yra ta, kad aš dalyvausiu rinkimuose su Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) partija, kuri neturi jokių ryšių nei su LR Liberalų sąjūdžiu, nei su MG Baltic koncernu. Todėl skaitytojams privaloma aiškiai pateikti tikslią informaciją, o ne juos suklaidinti.

 

Aš asmeniškai dar 2015 metų spalio mėn. palikau Lietuvos liberalų sąjūdį, todėl jokiame Liberalų sąjūdžio sąraše į 2016 m. LR Seimo rinkimus nebuvau ir nesu įtrauktas. Savo prašyme dėl pasitraukimo iš Liberalų sąjūdžio nurodžiau: “Sveiki, Pranešu, kad pasitraukiu iš Liberalų sąjūdžio dėl sekančių dalykų: žmogaus teisių pažeidimų, dvigubų standartų taikymo, pažadų netesėjimo (Remigijaus Šimašiaus pažadai kariams, patyrusiems traumas, etc.), mano akimis kai kurių galimai neskaidrių sprendimų priėmimo (Vilniaus miesto tarybos darbo metu), abejotinų ir mano vertinimu neskaidrių rinkimų partijos viduje toleravimo (neskaidrus balsavimo organizavimas e. sistema) ir visiškai neliberalaus ir netgi sakyčiau neteisėto aukštų politikų Liberalų sąjūdyje elgesio (Gintaro Steponavičiaus požiūris „Pripažįstame padarę pažeidimą, atsiprašome, bet nieko mes nekeisime“). Prašau mane sekančio posėdžio metu Prezidiume išbraukti iš narių sąrašo. Linkiu sėkmės!”. O antra, jokių ryšių neturiu su LR Liberalų sąjūdžiu ar su MG Baltic koncernu ar jo valdomomis įmonėmis.

 

Dėl likusio straipsnio dalies, kurioje atsiliepiama laibai nepagarbiai apie Lietuvos šaulius, papildomai esu informavęs Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus rinktinės vadą. Kokį jie priims sprendimą, negaliu pasakyti. Tačiau vertindamas tokį autorės straipsnį, manau, kad jis yra visiškai nepagrįstas, šališkas ir neobjektyvus.

 

Pagarbiai,

Laimonas Jakas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));