skip to Main Content

Leo mirė, kai jį nustojo pulti rusai

Kristina Sulikienė

Kai rugpjūčio 31 dieną Leonidas Donskis, diskutuodamas su Bumblausku, pasakė, jog didžiausia grėsmė yra ne Rusija, ir jis netiki karine intervencija bei karu su NATO,nes tai reikštų jos, kaip valstybės pabaigą, o didžiausia grėsmė yra demografija ir emigracija – tikrai nesitikėjau, jog taip pasakius, žmogui beliks tik 3 savaitės gyventi. (http://www.donskis.lt/a/lt/1/1_/2498)

Priminsiu, jog dar prieš 2 metus Leonidas Donskis buvo aktyvus Maidano gynėjas, ir lygino tuos žvėriškus apsvaigusios minios veiksmus su sausio 13 – “giedojo” tą giesmę, kuri buvo labai svarbi galimai tarptautiniam terorizmui.

https://theamericanscholar.org/kaunas-lithuania-springtime-for-putin/

 

Ukrainos pilietinis karas yra “įskaičiuotas” į Sirijos karą, ir mūsiškiai dalyvavo ir palaikydami Maidaną, ir Sirijos karą, jį stimuliuodami. Tai yra vieši faktai, užtenka pasiskaityti 2013-2014 metų spaudą, kaip buvo karo tikslams naudojami mūsų karinių oro pajėgų lėktuvai, kurie į Maidaną skrisdavo per …Siriją. (Buvo spaudos pranešimai, jog Spartan skraidino 8 karo medikus į Maidaną, o grįžo su 40 Sirijos karo pabėgėlių…)

Toks žymus filosofas ir jo kalbėjimas buvo labai patogus.

Tačiau ir didūs filosofai klysta. Matyt, Leo matė, jog greitai pasikeis “kursas” Amerikoje, ir pabandė pakeisti kalbėjimą.

Jo paskutinė kelionė buvo simboliška: jis sukniubo iš viešbučio pakeliui į lėktuvą, kuris jį turėjo skraidinti į Rusiją.

Net šito fakto spaida nesugebėjo pateikti – visur spaudoje nuskambėjo, kad  Leo turėjo skristi į Ukrainą. Nes Ukraina – draugas, o Rusija – priešas.

Jeigu niekada nebūčiau pažinojusi Leonido Donskio, jeigu neatsiminčiau jo aktyvaus žingsnio, juoko, staigaus būdo, o kartais niūraus, liūdno, nostalgiško, ir jautraus, romantiško – gal ir patikėčiau, jog jį, tarsi kokį milijardus vartantį verslininką, kuris nemoka “išsikrauti”, pakirto širdies liga.

Tačiau Leonidas mėgo muziką – jis buvo įgijęs muzikinį išsilavinimą, gražiai grojo gitara. Muziką mylintys žmonės stiprina širdį, atsipalaiduodami žymiai dažniau, negu eilinis žmogus.

Prieš 2 metus, saugodamas širdį, jis numetė 34 kilogramus. Žodžiu, visa jo biografija tiesiog rėkte rėkia, jog jis negalėjo staiga kristi be gyvybės žymių ir mirti.

Jeigu prisimintume Veselkos, ar Lubio – žmonių, kurių nepuolė Rusija – mirtis,- jos identiškos.

Nors Lubys mirė ant dviračio, nuo jo nukritęs, jo net neužkliudė. Dviratis liko stovėti. Veselka krito kaip lapas radijo laidoje, ir nebeatsikėlė.

Lubys 4 milijardais pigiau siekė statyti suskystintų dujų terminalą.

Labai pasiilgsiu Leonido Donskio. Aš net nežinojau, kad jis buvo toks promaidaniškas, nes prisipažinsiu, nesidomėjau jo politine veikla, jo siekiu įtikti Vytautui Landsbergiui, Remigijui Šimašiui (mažumų klausimu…na lytinių – etninių mažumų klausimų viskas aišku buvo, jis buvo labai kietas, ir vidutinis etnologas negalėjo jo “paimti”).

Tai žmogus, kuris su savo mokiniais mane pastaruosius 1 metus palaikė – nes manes irgi nepuola rusai, ir todėl mano disertacija neturėjo išvysti dienos šviesos. Mano pačios vadovas mane visur skundė, ir tarsi KGB laikais, sakė, jog mano disertacija yra “grėsmė fakultetui ir visam universitetui”, nors viso pasaulio universitetuose skatinamas diskurso pliuralizmas.

Nebesulauksiu jo savo disertacijos gynime. Jis palaikė, nes labai nedaug kas tyrinėja gražaus lietuvių ir žydų bendrabūvio temas. Juk žymiai patogiau rėkti, kad lietuviai žydus žudė dėl neapykantos.  O Leonidas Donskis niekada nekaltino lietuvių tautos dėl Holokausto. Nes jo atmintyje lietuviai su žydais – tai draugiškai sugyvenančios bendruomenės. Jis buvo kilęs iš išsigelbėjusios Butrimonių žydų šeimos, o Butrimonyse gyveno dar ir totoriai, lenkai, rusai.

Ši aplinka jį ir formavo kaip asmenybę – net jeigu jis nebeprisiminė vaikystės taip ryškiai, kaip kartais atsimenama.

Leonido Donskio rekomendacija man padėjo Helsinkio universitete – ten baigiau rašyti savo magistro darbą, kuris VDU buvo nereikalingas, man buvo sumažintas pažymys, mokslo bazių straipsniai buvo paniekinamai įvardyti “internetiniais šaltiniais”. Mano vertintojai net neslėpė savo nekompetencijos.

Iš esmės, Leonidas Donskis, prieš keliolika metų grįžęs į Lietuvą iš savo užsienio komandiruočių, buvo pasijutęs nereikalingu – nei vienas mokslo fakultetas jo nelaukė.

Profesorius Romualdas Apanavičius, kuris tuo metu vadovavo VDU Humanitarinių mokslų fakultetui, ir šis fakultetas buvo Nr. 1 ne tik visame universitete, bet ir pagal įvairiausius rodiklius – ir visoje šalyje, pakvietė Leonidą įsidarbinti į Filosofijos katedrą, suteikė galimybę habilituotis, gauti profesoriaus vardą.

Leonido garbei netgi surengė jo knygos pristatymą. Knygos pristatymas vyko 2 aukšto foje Humanitarinių mokslo fakultete. Leonido akyse žibėjo ašara. “Dar niekada nesijaučiau toks laukiamas. Tai pirmas mano knygos pristatymas Lietuvoje”.

Prof. R. Apanavičius, pats labai nemėgstantis knygos pristatymo renginių, tuokart buvo kategoriškas:

“Šitaip nelaukiamas niekur žmogus – reikia palaikyti”. Ir skyrė iš fakulteto lėšų pinigų pristatymo išlaidoms. Niekada nepamiršiu Leo su raudono vyno taure, ir sakančio : “Dar niekada nesijaučiau toks laukiamas. Čia mano akademiniai namai”.

Likimas lėmė Leonidui, jog labai greitai jis tapo visur laukiamas ir kviečiamas. Kažkaip jo gerbėjai pamiršo, jog jam grįžus į Lietuvą jie nesugebėjo pasiūlyti jam vietos, kaip tai padarė VDU profesorius R. Apanavičius.

Leonidas Donskis neturėjo atminties problemų. Kai mano multikultūrinė disertacija susidūrė su beprotišku pasipriešinimu etnologijos katedroje, pagalbos ranką ištiesė L. Donskio mokykla.

Jis niekada nereiškė paramos atvirai, tačiau visada jaučiau jo palaikymą, vadovavausi jo ir jo mokslo daktarų patarimais, kaip suestetinti disertaciją, kad ji nebūtų radikali, kad jos nebepultų. Į pirmą planą sudėjau būtent to “atmesto” magistrinio idėjas, kurias visa laiką prašoma pašalinti – nes jaučiama Donskio ranka. Gal į akis jie visi jam šypsojosi, bet už akių nekentė dėl jo gabumų, ir gebėjimo persvarstyti idėjas, atsigręžti į tas, kurias kadaise jis buvo atmetęs. Toks “neprognozuojamas” žmogus juk labai pavojingas. 

Pats jis, paaiškėjo, irgi keitėsi, jis permąstė Lietuvos ir Rusijos santykį, kuris, bet kuriam mąstančiam žmogui akivaizdžiai yra nenormalus.

Nemąstančiam – viskas gerai kas dieną šauktis karo, raketų, bombų, ir naujų sankcijų.

Leonido Donskio klaida, jog jis būdamas liberalų idėjų ruporu (bent jie taip jį laikė), staiga kardinaliai pakeitė savo kursą. Jis, labai populiarus filosofas, visai tautai pasakė, kad jokia Rusija nepuls, o didžiausias priešas mūsų pačių nenoras gimdyti vaikus, ir klaiki, vis didėjanti emigracija.

Ne paslaptis, jog Donskio mokykla pastaruoju metu jau atsigręžė į Šalkauskį, Maceiną, Pakštą, kitus tarpukario šviesuolius, kuriems labai rūpėjo Lietuvos likimas.

Ta nerimo raukšlelė – o kas pasidarys su Lietuva – jeigu mes toliau laikysimės šio kurso – buvo jo veide, nors jo kolegos aiškina, jog jam labai rūpėjo Europa. 

Ir pasirodo, negalima rūpintis, kas bus su Lietuva. Negalima skristi į Rusiją dalyvauti renginiuose. Negalima ten pristatyti savo knygos. Negalima negalima negalima.

Nes visų tokių, kurie išdavė šventą Maidano tikėjimą, laukia mirtis sukniubus.

Dabar tampa aiškiau, kodėl Linas Linkevičius, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Vytautas Landsbergis negali pasakyti, kad jų nepuola rusai. Nes jų laukia labai negeras likimas.

Remigijus Šimašius bando gerintis prie Rusijos per multikultūrinę veiklą – kabina tas nelegalias lenteles visame Vilniuje, o tautininkai baigia jį nubombarduoti skundais į kalbos komisiją.

Linas Linkevičius bandė skrisdamas į Turkiją.

Rasa Juknevičienė giedojo LTSR himną. Bet tiesiai pasakyti, kad Rusija nepuolė ir  nepuls – kaip tai padarė jokia širdies liga nesirgęs Leonidas – negalima.

Lietuva yra “tuščia žemė”, kurioje jau 26 metus siekiama sukelti karą, viską paversti pelenais. Joks filosofas, kuris yra jautrus ir suvokiantis, negali leisti kultūros, mokslo, meno įstaigas paversti griuvėsiais – tai yra prieš jo prigimtį. Knyga – tai, kas buvo svarbiausia Leonidui Donskiui, jis kvietė skaityti ir skaityti, ir skaitant permąstyti idėjas.

Filosofas, profesorius Degutis pareiškė, jog jo visiškai nepuola rusai – pasidarė “vatnyku”, niekur nelaukiamu.

Generolas Žukas pareiškė, jog Lietuvos nepuola rusai – jo paties spaudos atstovas Neimontas liepė jam tai paneiginėti. Ir dabar aišku, kodėl.

Nes visus, kuriuos puolė rusai, o dabar nebepuola, laukia labai liūdnas likimas. 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));