skip to Main Content

Kurie Seimo nariai ne žodžiais, o darbais blaivina Lietuvą?

 

Artėjant 2016 m. LR Seimo rinkimams Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) pristato atnaujintus LR Seimo narių reitingus, sudarytus pagal balsavimus tabako ir alkoholio kontrolės politikos klausimais. 

Išanalizavus LR Seimo internetinėje svetainėje pateikiamus individualių LR Seimo narių balsavimus palankiausiai už alkoholio ir tabako kontrolės politiką balsavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijų nariai. 

Kaip ir anksčiau bendri frakcijų įvertinimai išlieka pakankamai žemi dėl smarkiai besiskiriančių atskiroms frakcijoms priklausančių LR Seimo narių įvertinimų. Prasčiausiai vertinama išlieka Liberalų sąjūdžio frakcija. Ši frakcija – vienintelė, kurioje nei vienas LR Seimo narys nebuvo įvertintas teigiamai. 

 

LR Seimo frakcijų įvertinimai:

 

Frakcija Alkoholio ir tabako  kontrolės reitingas* Pokytis lyginant su rugsėjo mėn.

 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija   6,1 -0,2

 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 6,0 +0,1

 Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ 5,6 +0,3

Darbo partijos frakcija 4,9 -0,2

 Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija 4,6 +0,2

 Mišri Seimo narių grupė 4,5 -0,1

 Liberalų sąjūdžio frakcija 1,9 -0,4

*Reitingai žemiau 5 balų – neigiami įvertinimai.

 

Vertinant individualių LR Seimo narių balsavimus reitingo lyderiai keitėsi nedaug ir visuomenės sveikatos požiūriu palankiausiai tabako ir alkoholio kontrolės politikos klausimais LR Seime nuosekliai balsuoja Sergejus Jovaiša (10 balų), Pranas Žeimys (9,6), Arimantas Dumčius (8,7), Kazimieras Kuzminskas (8,7) ir Jonas Rimantas Dagys (8,6). 

Į dešimtuką palankiausiai balsuojančiųjų taip pat pateko Stasys Brundza (8,3), Vida Marija Čigriejienė (8,2), Michail Mackevič (8,2), Rima Baškienė (8,1) ir Algimantas Dumbrava (8,1).

Tiesa, lyginant su rugsėjo mėnesį skelbtu balsavimų reitingu iš pirmojo aukščiausius įvertinimus gavusiųjų dešimtuko iškrito Antanas Matulas (7,8 balo, pokytis žemyn per 7 pozicijas),  Jedinskij Zbignev (7,3 balo, pokytis žemyn per 11 pozicijų) ir Zita Žvikienė (7,2 balo, pokytis žemyn per 15 pozicijų).  

Šis reitingas sudarytas vertinant LR Seimo narių 2012 m. lapkričio 16 d. – 2015  m. gruodžio 23 d. balsavimus alkoholio ir tabako kontrolės politikos klausimais. Reitinguojant politikus remtasi viešai skelbiama balsavimų statistika keičiant, pildant ir tobulinant alkoholio kontrolės, tabako kontrolės ir akcizų įstatymus. Reitinge įvertinti 147 esamų ir buvusių šios kadencijos LR Seimo narių balsavimai bei apskaičiuoti LR Seimo frakcijų įvertinimai, atspindintys balsavimus. 

Iš viso sudarant reitingą, nuo šios LR Seimo kadencijos pradžios, įvertinti 65 balsavimai dėl įstatymų pakeitimų, iš kurių 8 įtraukti papildžius reitingą 7-os eilinės LR Seimo sesijos balsavimais. Visi vertinti balsavimai pagal mokslinių tyrimų rezultatus ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas suskirstyti į potencialiai galinčius turėti teigiamą arba neigiamą poveikį Lietuvos gyventojų sveikatai. 

Balsavimai „už“, „prieš“ ir susilaikant sudaro reitingo pagrindą, o taip pat mažesniu svoriu vertinamas ir nedalyvavimas balsavimuose. Daugiau informacijos apie reitingą ir individualius LR Seimo narių įvertinimus skelbiama NTAKK puslapyje. 

 

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));