skip to Main Content

KREIPIMASIS

dėl Lietuvos Visuomenės Tarybos steigimo

2018 m. lapkričio 10 d., Kaunas

Lietuvos valstybė atsidūrė pavojuje. Dėl atsakomybės savo Tautai išsižadėjimo ir korumpuotos

valdymo sistemos įsigalėjimo Lietuva atsidūrė ant Tautos išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo

slenksčio.

Į Lietuvos Visuomenės Tarybą kviečiame telktis Lietuvos Respublikos piliečius, gyvenančius čia ir

priverstinėje emigracijoje, taip pat organizacijas, visus, kurie su tuo nesitaiksto. Vadovaudamiesi

Lietuvos Respublikos Konstitucija, niekam neleisime prievarta primesti mums svetimos valios.

Telkimės dėl bendrų Tautos ir valstybės išlikimo gyvybiškai svarbių klausimų sprendimo.

Kviečiame vienytis dorus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime

siekiančius piliečius, suvokiančius, kad būtina siekti taikos ten, kur yra nesantaika, tiesos ten, kur

yra klaidinimas, darnos ten, kur yra netvarka, šviesos ten, kur tamsa. Mūsų tikslas – tautos ir

Lietuvos valstybės išlikimas, teisinės valstybės sukūrimas.

 

Telkimės tam, kad įgyvendintume Konstitucijoje įtvirtintas teisines nuostatas, visų pirma:

– Tautos ir kiekvieno piliečio teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės

nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir jos pagrindus – šeimą, kalbą,

teisingumą, mūsų tradicines vertybes;

– konstitucinę piliečių teisę riboti valdžios galias, o valdžią – tarnauti žmonėms.

Lietuvos Visuomenės Taryba ne vadovaus Jums, geros valios Lietuvos piliečiams, bet taps bendros

mūsų veiklos susibūrimu. Mus vienys:

– bendri tikslai, pagarba asmeniui ir jo orumui, pareiga tarnauti bendruomenei;

– pagarba tradicinėms Lietuvoje išpažįstamoms ir ginamoms moralinėms vertybėms,

prigimtinėms žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms, parama tautinėms bendrijoms;

– teisingumas ir asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė už savo veiksmus;

– pagarba šeimai ir rūpinimasis ja;

– tautinė savigarba, žmogiškasis ir bendruomeninis solidarumas, ištikimybė Tėvynei ir

valstybei, pilietinė atsakomybė, moralės reikalavimų pirmenybė prieš partinius ir politinius

interesus.

Susitelkimas atsparai prieš valdžios savivalę – visos Lietuvos visuomenės reikalas. 

 

2018 m. lapkričio 14 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Atsakas tiems, kurie griauna valstybės pamatus, šeimą.“ Dalyvauja buvęs Seimo narys Audrius Nakas, advokatė Rūta Visocnik ir Lietuvos Visuomenės Tarybos steigimo grupės atstovas Tauras Jakelaitis Iš Lietuvos šeimų beatodairiškai atimamų vaikų skaičiai ir metodai pribloškė. Viešai skelbiama, kad per liepą iš tėvų paimta beveik 600 vaikų, rugpjūtį – beveik 500. Buvęs laikinasis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovas Jan Maciejevskij paaiškino, kad iki tol tarnyba statistikos apie paimtus vaikus nekaupė. Šio buvusio tarnybos vadovo, viešai deklaravusio „nulinę tolerenciją bet kokiems vaiko teisių pažeidimams“, nuopelnus mūsų šeimų griovimui Respublikos Prezidentė įvertino jo paskyrimu teisėju. Nepasiruošimą įstatymo vykdymui ir jo spragas, sudarytas sąlygas piktnaudžiavimui ir beatodairiškam mūsų šeimų griovimui jau vainikavo motinos savižudybė po drastiško vaiko paėmimo, policijos patvirtinimu, įvykdyto net nesilaikant įstatymo reikalavimų. Teismai dėl atėmimo vyksta už akių tėvams ir po vaikų atėmimo. Vaikai atiduodami nežinia kam be teismo sprendimo, viešai skelbiama informacija apie jų išvežimą iš Lietuvos. Vien protestų ir straipsnių nepakanka. Būtina tai ne tik stabdyti, bet ir nedelsiant pareikalauti atsakomybės tų, kurie privalo atsakyti už savo veiksmus ar neveikimą. Visų pirma, baudžiamosios atsakomybės.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));