skip to Main Content

Kovo 11-ji. Anūkėliui nuskilo, o anūkei ne.

 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
Šiandien dviems mėnesiams buvo sulaikyta savo kūdikio nužudymu įtariama mergina. 
    
    Pamatęs jos nuotrauką tiesiog nustebau kokia ji panaši į mūsų naują politinio elito, europarlamento ir kovos su Rusija žvaigždę. Tiesiog vienas veidas. Ir iškarto pagalvojau, įdomu kaip susiklostytų žymiausio Lietuvos anūkėlio gyvenimas jei ne jo įtakingojo senelio protekcionizmas? Jei  jis gimtu ne nomenklatūrinėje Marksizmo/Leninizmo profesoriaus šeimoje, o kokiame atokiame Pakruojo rajono kaimuke, kuriame kiekvienas žemiausio rango nomenklatūros sraigtelis (pav. seniūnas) tai viešpats dievas turintis teisę skirti ubagišką pašalpa arba ją atimti? Įsivaizduojate kokia būtų šio anūkėlio gyvenimo tikrovė naujoje Lietuvoje ir joje sukurtoje baudžiavinėje sistemoje?
 
   Prisimenant, jog Pakruojo rajonas ne pirmą kartą nuskamba dėl rezonansinių žudynių, o žudynės ten vyksta visiškai suubagėjusių žmonių tarpe, kyla naturalus klausimas, kas ten vadovauja ir kiek, pagal naują tvarką, Pakruojo raj. valdantis „elitas“ išsidalino sau premijų už tai, kad „sutaupė“ vargšams skirtus pinigus? Prašau susimąstykite ties šiuo sakiniu – pasirodo lietuvių bendruomenė moka visus tuos žvėriškus (didžiausius Europoje) mokesčius ne tam, kad palaikyti sunkiai besiverčiančius savo sociumo narius, o kad provincijose sau kromelius susiorganizavusios nomenklatūrinės bonzos išsimokėtų premijas už tai, kad sutaupė jiems į baudžiavą atiduotų varguolių sąskaita! Koks apgailėtinas, nesuvokiamas jų susikurto bendrabūvio cinizmas !!! Ar jie prisiims atsakomybę už nužudytą kūdikį ir šia degradavusią merginą? Juk šių vargšų socializacijai skirtus MŪSŲ VISŲ pinigus jie tikrai „įsisavino“.
 
  Žiūriu į šios nelaimingos kaimo mergelės nuotrauką ir verkiu. Man nuoširdžiai gaila jos ir jos mažo sudraskyto kūdikėlio. Kokiais beširdžiais reikia būti žmonėmis, kad džiūgauti, rengti šventinius mitingus ir puotauti tuo metu, kuomet Lietuvoje siaučia toks baisus maras? Visus šiuos 25 „nepriklausomybės“ metus, vieni žmonės neapsikentę valdančių kompradorų savivalės žudėsi, kiti palikę viską išvažiavo kartu su šeimomis, treti (labiausiai silpni ir neapsaugoti kaip ši Pakruojo raj. mergina) masiškai degraduoja ir tik nedidelis procentėlis anūkėlių „kuriems nuskilo turėti įtakingus senelius“ gali džiaugtis šia „nepriklausomybę“ tuo metu kai kiti liūdi. Baisiausia, kad niekas šiems silpniausiems nepadeda, viskas vien šūkiai ir deklaracijos. O juk šita varguolė taip pat kažkieno anūkėlė. Bet turbūt jos senelis nepriklausė kompradoriniam „elitui“, todėl nėra kam jos įvesti į „džiaugsmą“ visuotinio liūdesio liūne. Ji nepriklauso tam prievaizdų „elitui“, kuris jau kelis šimtmečius valdo šią teritoriją ir joje gyvenančius baudžiaunininkus, periodiškai keisdamas savo tikruosius šeimininkus.
 
  Visiems puolantiems ir keikiantiems šią varguolę galiu be ironijos pasakyti – be reikalo piktinatės. Juk tai mūsų dabarties socialinis produktas. Dabar Lietuvoje ir varguoliai ir „elitas“ yra vienodo mąstymo. Skiriasi tik drabužėliai, skleidžiamas kvapas ir savo vizijų įgyvendinimo galimybės. Tai visuotinai per socialinę mediją įdieginėjamos gyvenimo filosofijos padarinys. Būtent šioje nuotraukoje mes matome tikro, Lietuvoje likusio (neemigravusio) jaunimo atvaizdą (jo elitą ir dugną). Būtent taip atrodo ir virtualaus fronto elfai, nenuilstamai visose forumuose ir komentaruose rėkiantys „Rūsai puola!“ „visos Lietuvos problemos dėl RŪŪŪŪSŲ“, „žudyt, degint, naikint!“. Čia mes matome Lietuvos ateitį, būtent apie juos kalbama „Duokite kelia jaunimui !!!!“ ir būtent tokie nustatinės  Lietuvos politikos gaires.
 
   Tai, kad ši mergaitė „išsiabortino“ vaikutį (taip dabar politkorektiškai vadinamas vaikų žudymas), na … argi šiais laikais tai nusikaltimas? Dabar daugelis Lietuvos emansipuotu ir šviesių mūsų elito moterų (pav. Ausrine Marija) nuoširdiai kovoja už šią teisę ir kviečia būti „savo kūno ir jo dalių šeimininkėmis“. Juk jeigu ši mergaitė būtų nomenklatūrinio senelio anūkė, ji nueitų ir tą patį atliktų ligoninėje pasitelkusi „teisėtą žudiką baltame chalate“ ir niekas jos ne smerktu. Nors ten jos vaikuti irgi pradžioje supjaustytu gabalais, o paskiau išmestu kaip atliekamą biologinę medžiagą. Nėra ko nei stebėtis nei piktintis šia mergaite, tiesiog internete paskaitykite „Lietuvos patriotų“ komentarus, kurie persunkti neapykanta, nepagarba gyvybei, kitai nuomonei ir silpnesniems savo bendruomenės nariams, manote jie jos vietoje pasielgtų kitaip? Tuomet prisiminkite tuos „patriotus“ kurie nužudė Tomą Dobrovolskį. Jie lygiai to pačio mastymo kaip ir ši vargšė mergaitė, skirtumas tik tas, kad juos gina jų įtakingi seneliai, todėl ši varguolė sėdi, o jie laisvai vaikšto didžiuodamiesi savo nusikaltimu.
 
p.s. Pabaigai mažas eilius puotos (maro metu) proga:
 
 Šventinio mitingo mikrofonas
 
Stovi žmogelis prieš minią,
Radęs dėkingas ausis,
Seilėmis į mikrofoną,
Spjaudo jis savo mintis.
 
Ošia banda sužavėta, 
Kelia į dangų balsus,
Ir pakylėta esybę,
Gaudo seilėtus žodžius.
 
Keičia burnas mikrofonas,
Springdamas seilių lašuos,
Ir tas pačias banalybes,
Lieja ant durnių minios.
 
Baigėsi šventinės kalbos,
Skirstos dėkinga minia,
O paslaugus mikrofonas,
Keičia dabar amplua.
 
Burnos kalbėjusios miniai,
Jau uždaram vakare,
Vėl tuo pačiu mikrofonu,
Dainas dainuoja bare.
 
O tarp dainų ir tarp tostų,
Kartas nuo karto burna,
Pašiepia minią tamsuolių – 
– „Runkeliška šunauja“.
 
 
Vladimiras Troščenka

    

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));