skip to Main Content

Konservatoriai persigando rinkimų anuliavimo scenarijaus: puola pirmi

Kristina Sulikienė

Paprastai ir aiškiai išaiškinus, jog Zenono Vaigausko parašas negalioja, nes jo įgaliojimai nepratęsti, konservatoriai imasi puolimo taktikos.

Kadangi toliau reikia maskuoti faktą, jog rinkimai neteisėti nuo pat pradžių – nuo sąrašų registravimo 2016 08 04, nes ant sąrašų visur pasirašė VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, pareigūnas – pensininkas (į pensiją išėjo 2016 07 24, sukakus pareigūno senatviniam amžiui -65 m.), kurio įgaliojimų 2016 06 30 baigęs posėdžiauti Seimas nepratęsė – Anūkas imasi „puolamosios taktikos“.

Sisteminiuose, dešiniųjų gausiai remiamuose portaluose, pasirodė žinutė, jog Anūko partija nepasitiki Zenonu Vaigausku.

Visa šita dūmų uždanga reikalinga, kad Runkelistano gyventojai nesuvoktų, kad Zenonu Vaigausku nei pasitikėti, nei nepasitikėti negalima – jis pamiršo susirinkti daiktus ir išeiti į garbingą poilsį, o jeigu Seimas susirgo amnezija – jis tiesiog galėjo jiems parašyti laišką „viso gero, nuo 2016 07 24 man pensija“. Ir dar nupiešti vidurinį pirštą, ir išskristi į Maldyvus.

Nebūtų nei jokių pravaikštų, nei bausmių – atleisti valstybinio pensininko neįmanoma, nes pensija jį ištiko, 65 metai suėjo, jis nebe pareigūnas.

Valstybės pareigūnui pratęsti darbą galima tik ypatingais atvejais: tačiau niekur Seimo sistemoje nerandame, kad būtų svarstomas šis ypatingas atvejis, kad Zenono Vaigausko, valstybės pareigūno, įgaliojimai būtų buvę pratęsti, nes jo, stalinizmo filosofijos mokslų daktaro, nėra kuo pakeisti teisininkų profesionalų kontoroje. 

Priešingai-kasmet mokslus baigia minios teisininkų, ir paskelbus konkursą, tikrai galima išsirinkti žymiai geresnį VRK vadovą: nes, visų pirma, jis atitiktų įstatymo reikalavimus. VRK įstatymas numato, jog visi komisijos nariai turi turėti teisininko kvalifikaciją suteikiantį išsilavinimą patvirtinantį diplomą. Liaudiškai tariant: teisės bakalauras su magistru.

Vakar kalbėjau apie teisinius pagrindus, kodėl valstybės pareigūno parašu netvirtinti Seimo rinkimai negaliojantys.

Šiandien pakalbėkime, kaip negaliojančių Seimo rinkimų rezultatai buvo skelbiami, bei kaip gali būti yra suklastojamas rinkimų rezultatų skaičiavimas VRK kompiuteriuose.

Vien tas įžūlus ir padrikas, be to, pasityčiojant iš piliečių būdas, kokiu buvo paskelbti pirmieji rezultatai – per TV– paskelbta buvo mandatų skaičius, be procentų – daro rinkimus absoliučiai negaliojančiais ir dėl šio aspekto.

Zenonas Vaigauskas aiškiai visai Lietuvai ir laisvajai Europai pasakė, kad sistema veikia taip, kad suvedus rezultatus, skaičiuoja neteisingai aritmetiškai.

Vadinasi, į sistemą įvestas algoritmas.

Iš kur mums žinoti, jog ir dabar sistema skaičiuoja teisingai?

Ką reiškia, jog „suvedus duomenis teisingai, suskaičiuoja neteisingai“?

Kas nesimokė aukštosios matematikos, nežino, jog egzistuoja tiek daug įvairių aibių, ir matematinių modelių, jog tai yra atskira skaičių visata. „Paprastam“ žmogui gali atrodyti „neteisingai“, tačiau susivedus formulę, ar apskaičiavus reikšmes pagal aibę, viskas kuo gražiausiai ir teisingai yra – matematine prasme.

Zenono Vaigausko prisipažinimas, jog VRK sistema veikia kaip aibės papildymą turinti sistemą, reiškia, jog apylinkės komisijoms susiuntus teisingus duomenis, sistema automatiškai prideda arba atima kažkiek balsų pagal įvestą aibėn skaičių.

VRK rez.=a+2+b-2

Tarkime, a yra konservatorių partija, o b- Darbo partija.

Nuo atsiųstų skaičių lyg niekur nedingsta nei vienas skaičius, bet VRK įvesta aibė pakoreguoja balsus: nuo Darbo partijos atima 2 balsus ir juos prideda konservatoriams.

Tačiau tokiu atveju bendri procentai turi būti teisingi. Nes įvyksta tik sistemos viduje balsų vagystė į vieną ar į kitą pusę: žiūrint, kurias partijas „suporavo“.

Tai, jog Zenonas Vaigauskas pasakė, jog „sistema procentus skaičiuoja neteisingai“, reiškė, jog 5 milijonai eurų buvo reikalingi tam, kad be įprastai naudojamų falsifikavimo modelių – tam tikrų aibių suvedimo į sistemas, kurios iš pirmo žvilgsnio neiškraipo rinkimų bendro skaičiaus (bet iškraipo patį rinkimų rezultatą – jog neteisingai paskirstomi mandatai, ir melagingai atstovaujama tauta – atiduodami įgaliojimai tiems, kurių piliečiai nerinko), buvo suvestas naujas algoritmas.

O kadangi kažkas visa tai išsiaiškino, gali būti, 23 valandą buvo „nuhakinta“ sistema, kad neskaičiuotų tų pieno riebumo rezultatų.

Vis tik lieka įdomu – kokiu rezultatu turėjo laimėti Anūko partija, jeigu jis nuo gegužės mėnesio skelbėsi Lietuvos premjeru?

Ir kam priklauso paslaptinga IT firma – ir kuris „demokratijos fondas“ šį kartą funduoja „demokratiškus rinkimus“ Lietuvoje?

Įdomumo dėlei, „Drąsos kelio“ politinei partijai irgi naudoti algoritmai.

Raimundas Čiegis pastebėjo, jog tą pačią dieną jo surinkti balsai sumažėjo, jis pokytį, vykusį po rezultatų apygardoje suskaičiavimo, užfiksavo nufotografuodamas. Tai vos keletas balsų, tačiau R. Čiegis teisus: tai kur jie galėjo dingti?

Tačiau vienoje apylinkėje žmonės pastebėjo, jog nors už Audronę Skučienę balsavo 9 žmonės, VRK sistemoje parašyta, jog balsus atidavė 11.

Ar nematote aibės įvedimo netgi toje pačioje partijoje?

VRK rez.=a+2+b-2

a- Audronė Skučienė

b- Raimundas Čiegis

Vadinasi, klastojimui naudojamas matematikos mokslas. Įvedamos paprastosios aibės, kurios netgi partijos narių reitingavimą iškraipo, iš vieno atimant, kitam – pridedant. Arba „pavogtus balsus“ vienoje apygardoje pridedant tos pačios partijos nariui – kitoje. 

Konservatoriai tad ir suskubo „versti Vaigauską“,  nes nenori, kad vėl būtų prisikasta prie Anūkėlio ir jo „demokratinės IT firmos“, kurią rekomendavo per kokios nors Karalienės Austėjos darželio auklėtojos vyro uošvį.

Remiantis kažkokiomis „amerikietiškos demokratijos rinkimuose“ technologijomis, galima klastoti visų „prorusiškų“ partijų balsus, juos atiduodant „demokratinėms“.

Amerikonai „raudonomis“ partijomis yra paskelbę šias:

Darbo partija

Lietuvos liaudies partija

„Drąsos kelias“ politinė partija

LSDP 

Ar šių keturių partijų surinkti procentai tikrai teisingi? Labai abejoju.

Ar žalieji valstiečiai ir konservatoriai tikrai taip palaikomi nuskurdintos Lietuvos tautos? Irgi labai abejoju.

Jau 2004 metais mums prezidentą išrinko VRK kompiuteriai, nors net iki 3 valandų ryto rodė, jog laimi prof. Kazimira Prunskienė. Po to sekė „nulūžimas“, ir tada „išmetė“ „naujus rezultatus“ – laimėjo V.Adamkus.

Nulūžimo metu „pakeičiama aibė“, ir „suvedamas algoritmas“, po to iš tikrųjų tikri biuleteniai ir juose gauti balsai „perkeičiami“ „paskirstant“ balsus „teisingai“, pagal „demokratines rinkimų technologijas“.

Ir čia viskas vyksta Europos Sąjungos ir NATO valstybėje: šalyje, kuri nuolat baksnoja Rusijai, Baltarusijai, Kinijai, Indijai, visam pasauliui, giriasi, kokia ji laisva ir nepriklausoma – tačiau kiekvienų rinkimų metu deputatus ir prezidentus renka Zenonas Vaigauskas ir jo nulūžę kompiuteriai.

Šį kartą Vaigauskui sulūžo technika už 5 mln. eurų., o Anūkėlis suskubo „atleidinėti Vaigauską“. Matyt, Anūkiniams buvo pažadėti kokie 42 procentai „balsų“.

Beje, Vaigausko ir co. klastotes dabar bando gelbėti vienas “nesisteminis“ portaliūkštis (priklausantis Daukanto dvarui), parašęs, jog apylinkių komisijų nariai gaus neva tik po 30 eurų. Neva jie, sužinoję, kad niekas nemokės už jų triūsą, neva išėjo namo. Todėl esą ir vėlavo rezultatai. Tai yra bobutės lygio pasakos, nes pasibaigus balsavimui, ir atidarius balsadėžės, pasišalinimas iš apylinkės komisijos prilyginamas baudžiamajai veikai. Niekas iš komisijos narių namo nėjo, visi sėdėjo iki 6 ryto, o suvesti duomenų buvo neįmanoma, nes 5 mln. kainavusi sistema „nulūžo“.

Vienoje apylinkėje, kur rekomendavau dirbti moterį, ji pasakojo, jog „nulūžus kompiuteriams“, jie žmonių neišvarinėjo, atrado prieigą prie gyventojų registro, ir ten tikrino žmonių deklaracijas. Toje apylinkėje buvo pasiektas 60 proc. rinkėjų aktyvumas. 

„Kai kuriems paskambinome, kai sistema atsigavo. Man nebuvo sunku – juk žmonės balsuoja, rodo aktyvumą.“ Moteris minėjo, jog gaus 120 eurų. Vadinasi, net per spaudą meluojama, jog kaimo vietovėse žmonės, sužinoje, jog negaus atlygio, savavališkai pasišalino iš darbo. 

Tikrai yra atvejų, kad vienoje apylinkėje, kur rekomendavau žmogų, susirinkimo metu buvo meluojama, jog bus mokama 2,3 euro už valandą – nors tai yra neįmanoma, nes yra patvirtintas 2,66 euro už valandą tarifas. Toje apylinkėje dirbantiems žmonėms patarta paimti neteisingai apskaičiuotą atlygį, po to išsireikalauti iš VRK likutį. 

„Demokratinės rinkimų technologijos“ apėmė žmonių šantažą ir melą: daugelis tikrai nesutiko dirbti už kaip jiems buvo sakoma, 50 eurų už porą mėnesių. Kiti liko, ir galės liudyti visą šitą farsą, kuris 2016 metais vadinamas „rinkimais“, nors net sovietų vykdyto farso neprimena. Sovietai bent stengėsi imituoti rinkimus. 

O 1990 m. sovietinės Lietuvos rinkimuose išrinkti Liaudies deputatai net Nepriklausomybę atkūrė. Jeigu 1990 m. vengta klastoti rinkimus, ir žmonėms buvo leista išsirinkti tokius, kurie tinkamai atstovavo tautą – kodėl 2016 metais taip įžūliai yra klastojami rinkimai, prieš pusę metų jau pasiskirsčius postus? Juk rinkėjai net nereikalingi – valdžią Lietuvai išrinko kompiuteriai.

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));