skip to Main Content

Komunalinio ūkio ministerio Vytauto Žemkalnio dokumentas dėl negrąžintino turto žydams

Paskelbta: 2021-03-09 09:58 Autorius: ekspertai.eu

Iš 1941 m. liepos 22 d. Komunalinio ūkio ministerio Vytauto Žemkalnio pasirašyto dokumento visiems pirmaeilių miestų burmistrams ir apskričių valdyboms apie „Miestų namų ir žemės sklypų denacionalizacijos įstatymą“, kurio antras punktas skelbė: „Nacionalizuoti žydų, svetimšalių ir kitų fizinių ir teisinių asmenų, aktyviai veikusių prieš lietuvių tautos interesus, namai, sklypai ir trobesiai buvusiems savininkams negrąžinami.“

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis su kolegomis Vilniaus miesto Savivaldybės Statybos valdyboje ruošiant Vilniaus generalinį planą (iš kairės: Kazimierz Biszewski, Vytautas Landsbergis–Žemkalnis, Juliusz Dumnicki, Zbigniew Czech). Nuotr. archfondas.lt

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));