skip to Main Content

Kokius auksinius šaukštus kasinės KAM priklausančio muziejaus archeologai?

Kristina Sulikienė

Iki vakar dienos maniau, kad archeologija yra nesavarankiškas istorijos mokslo pošakis, ir kuris yra taip pat ir integrali etnologijos dalis – kai etnologai nustatinėja genotipus, tautų kilmę, paplitimą, jų papročius – visus šiuos duomenis garsiausi etnologai mini archeologijos pošakio plotmėje.

Vytauto Didžiojo karo muziejus, kuris priklauso Krašto apsaugos ministrijai, nuo spalio vidurio nebeturi archeologijos rinkinio saugotojo (turbūt saugo valytojai ir kasininkai), o nuo gruodžio – ir archeologo.

Tačiau viešai Archeologijos skyriaus galvos apsimeta, jog niekas į muziejų nesikreipė.

Kadangi aš kreipiausi berods 2 kartus, ir kaip iš labai rimtos KAM įstaigos, negavau jokio atsakymo – nes tik taip turi elgtis labai rimtos įstaigos, kurios nori kelti ir darbo našumą, ir pritraukti lankytojų – išgirdusi signalus, jog vyksta visiškai neaiškūs dalykai, nes 2 etatai stovi tušti – nuėjau į muziejų, ir tiesiai paklausiau Archeologijos skyriuje, kas yra, na kame koks kirvukas užkastas?

Atsakymas buvo fantastinis:

„Etnologija? Oj ne, mes ieškome ARCHEOLOGO“.

Įdomiausia, jog iki 2 016 11 11 galiojusiame skelbimuke tokio reikalavimo labai siaurai istoriko specializacijai – būtent kad būtų tik archeologas – nebuvo. Kai kreipėsi daug humanitarinių mokslų specialistųl, tada jau susigalvojo, kad jiems nei vienas netinka. Nes iš esmės rašyti per siaurą pošakio specializaciją skelbime draudžia įstatymai.

Dar paaiškino, jog ir krūvos istorikų kreipiasi, bet visus juos atmeta, nes neva ieško archeologo.

Išvertus į žmonių, buitinę kalbą, paaiškinsiu jums:

Čia tas pats, kas biblioteka ieškotų vaikų poezijos specialisto, o literatūrologas arba lietuvių kalbos dėstytojas netiktų.

Tas pats būtų ir su puslaidininkių fizika: būtų ieškomas fizikas, kuris baigęs tik fiziką, tačiau pedagoginio universiteto mokytojas su diplomu „matematika ir fizika“ netiktų.

Tas pats, kas etnografijos muziejus ieškotų šokio specialisto, o etnologas netiktų. Arba etnografas tiktų, o etnologas – ne.

Archeologija yra tik istorijos mokslo dalis, taip pat ji yra integravusis į etnologiją, nes etnologijos mokslas tiria žmonių gyvenseną senovėje būtent pagal archeologijos duomenis.

Bet kuris save gerbiantis etnologas yra susipažinęs su archeologija, o kai kurie dar labiau save gerbiantys net yra pažengę archeologai – praktikai, yra kasinėję ne vieną piliavietę (pvz. etnologijos Dr. Regina Mikštaitė – Čičiurkienė dirbo archeologe, kasinėjant Klaipėdos piliavietę.)

Toks traktavimas, jog mums vaikų poezijos tyrinėtojo reikia, o literatūrologas bibliotekai netinka, arba kad Karo muziejui reikia archeologo, kokio neruošia beveik joks universitetas  (tik VU jie ruošiami Istorijos katedroje), be to, rinkiniui saugoti pasirodo nebereikia nė kultūrinio, muziejinio darbo patirties – pasirodo, bakalauro diplomas garantuos sklandų ir našų darbą, prižiūrint archeologijos rinkinį.

Aišku, kad čia kažkurioje vietoje yra „pakastas“ kažkoks auksinis šaukštas, kurį tik kažkurio generolo ar majoro vaikelis, kuris ir sėdi namie be darbo, atkas.

KAM priklausantis muziejus ne tik kad galimai neieško jokio darbuotojo, o laisvi  net 2 etatai, bet ir deda į internetą įžeidžius skelbimukus, kad jeigu tu sėdi namie – tai ateik pas mus, mes tave sėdintį namie su archeologo diplomu, priimsime.

Nejučia prisiminiau kai kurias „mordas“ iš Specialiųjų operacijų pajėgų – juk kai kurie jų turi archeologų diplomus, o kadangi rusai nebepuls, matyt nebeteko darbo, vaidindami kontrapiketuotojus, todėl šitas „mordas“ reikia kažkur „perkelti“. Arba kažkurio generolo vaikelis sėdi be darbo paliegęs su archeologo diplomu, ir reikia priglausti, nes KAM veikia panašiai kaip senelių prieglauda: čia dirba tetos, dėdės, mamos, seserys, žmonos, ir netgi buvusios žmonos. Visi kartu, darnus galimai korupcinis kolektyvas.

Tai dabar paklausiu kaip paprastas runkelinis kaunietis: o mums, kauniečiams, iš to kokia nauda, kad muziejus nuo spalio darniai nebeveikia, ir neaišku, kada tos „mordos“ iš SOP teiksis persikraustyti į Kauną, ir vaidinti dirbančius muziejuje? Ir klausimas – ar tie įpratę nieko neveikti, tik šiaip pinigus gauti – ką nors iš viso dirbs? Ar vaikščios su savo nušepusiomis barzdomis, spalvotais šalikais (jau kaip moka maskuotis mūsų SOP, ką tu ką tu) ir nieko neveiks – nes jie matote SOP, jie saugo Lietuvą nuo ruso.

O grynai iš antikorupcinio mokymo, pasakysiu: jeigu skelbimas yra pritaikytas SIAURESNEI specializacijai, ir niekas, kas kreipiasi su PLATESNE, netinka – patikėkike – skelbimas yra pritaikytas KONKREČIAM ASMENIUI, o ne siekiama surasti kuo geresnį darbuotoją.

Moterys iš archeologijos skyriaus sakė, kad „pilna gavome CV, net nespėjom atrašyti.“ Nesistebiu – juk šalia VDU, kuris ruošia istorijos specialistus, o ir etnologus neseniai ruošė, yra didžiulis darnus kolektyvas, iš kurio galima pasirinkti.

Bet ne – mes ieškome archeologo, būtinai, kad diplome būtų parašyta „archeologas“.

Kodėl tuomet techniniam personalui neieško būtinai kokio zootechniko, ar restauravimui – statybininko. Tiesiog, man kaip dirbusiai muziejuje, rinkinių saugojimas su kažkokia siaura specializacija net nesiderina – nes į tokias pozicijas net nepriima be humanitarinių mokslų magistro, bei 3 metų patirties muziejuje. Rinkinių saugotojo pareigybei užimti skelbiamas viešas konkursas, kuriame laikomasi skaidrumo principo. 

Netikite? Paklauskite Kultūros ministerijoje. 

Ak, tiesa, juk Vytauto Didžiojo karo muziejus jai nepriklauso. O KAM visada kelia kažkokius keistus reikalavimus: kuo prastesnis karys, tuo geriau, kuo durnesnis – tuo geriau, tiks pakišti po tankais.

Visiškai nenustebsiu, jog KAM muziejus į tas tuščias vietas įdarbins vidurinę baigusį kurio nors generolo vaikelį, kuris sėdi namie, ir jam labai liūdna. Valstybės įstaigos visų pirma yra tarsi neįgaliųjų prieglaudos. Juk tie neįgalieji normaliu būdu jokio darbo nesusiras. 

Tik klausimas – kiek ilgai dar šita „senelių prieglaudų“ sistema galios Lietuvoje? Juk net teisingumo ministrą siekė paskirti pagal „senelių prieglaudos“ ideologiją, nes matote, jis buvo buvusio TM pusseserės vaikas. O per geneologijas eiti net ir vidutinis policininkas neturi teisės.

Todėl dėdžių ir giminių valstybėje, Kaune šiuo metu tuščios 2 specialistų vietos.

Archeologija, pagal KAM priklausančio muziejaus darbuotojų, yra savarankiška mokslo šaka – tik tuomet norėtųsi sužinoti šios savarankiškos šakos mokslinį klasifikatorių, bei pagrindines archeologijos mokslo disertacijas – būtinai su archeologijos kaip atskiro mokslo, klasifikatoriaus kodu. Iš anksto dėkoju.

Ir dar labai keista – nors archeologija atseit atskiras mokslas, bet mokslo žurnalas „Lietuvos archeologija“ priskiriamas prie istorijos mokslo žurnalų. Gal aš čia viena nieko nesuprantu. Žinokite, kiek ieškojau atskiros archeologijos mokslo šakos – nors tu ką, neradau:

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-1457 Dėl mokslo krypčių patvirtinimo:

H 000 Humanitariniai mokslai

01H Filosofija 

02H Teologija 

03H Menotyra 

04H Filologija 

05H Istorija 

07H Etnologija

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));