skip to Main Content

 

 Kokiam tikslui buldozerio principu stumiami vaikų grobimo įstatymai?

 

 

 

   Nežinau ar yra žmonių nežinančių vieno labai tragiško ir bjauraus istorinio fakto. Kuomet kolonistai pradėjo iš lėto apgyvendinti Australijos žemyną, aborigenai po truputį buvo stumiami iš savo žemių, o nesutinkantieji buvo tiesiog naikinami. Visa tai buvo daroma iš lėto, kad aborigenai (anot tų laikų bedievių evoliucionistų tai tarpinės grandys tarp žmogaus ir beždžionės) nesipriešintų ir nekeltų maištų. Vienas iš svarbiausių šio naikinimo įrankių buvo teisėtas vaikų atėmimas iš aborigenų. „Teisinga“ kolonistų administracija, dėl blogo auklėjimo, nepriežiūros ir emocinio smurto, „vaikų labui“, atėmė apie 300 000 aborigenų vaikų kurių didžioji dauguma degradavo ir mirė, o patys aborigenai tapo visiškai nepavojingi.  Juos apgyvendino rezervatuose Australijos „balbieriškėse“  ir dabar nuoširdžiai (post faktum) apgailestauja dėl tokios neteisybės jų atžvilgiu.

 

 Be je, tuose atiminėjimuose labai aktyviai dalyvavo pačių aborigenų, įvairiuose mokymuose (su nemokamu maistu ir alkoholiu), specialiai tam išdresiruoti pagalbininkai (aborigenų nomenklatūra ir visuomenininkai).

 

  Žiūrint dar ankstesnius laikus. Kuomet Izraelis buvo integruojamas į Graikų/Romėnų Imperiją. Iš žydų taip pat buvo atiminėjami vaikai. Jie „dėl visuomeninės gerovės ir rimties“ buvo atiduodami mokytis į įvairias pagoniškas gimnazijas. Tokia gimnazija buvo pastatyta net prie Šventyklos Jaruzalėje. Atimtų žydų vaikai gyveno su teisingais globėjais, komunose, o juos mokė bedieviai „eruditai“. Žydų tautoje nuo tų laikų atsirado savoka „pavogti vaikai“. Eruditų išdresiruoti vaikai nors ir buvo genetiškai gryni žydai, bet grįžę pas savo tėvus jie taip ir likdavo sumankurtinti pagonys (a lia Arkaša Vynokuras nesibodintis viešai žiniasklaidoje didžiuotis kaip savo žmonai laižo tarpukojį). Tik nedaugelis atspariausių iš jų atgimdavo atgal savo tautos tradicijoje. Tose įvykiuoe taip pat labai aktyviai dalyvavo pačių Žydų tautos išdavikai, kurie visais būdais siekė „VALDIŠKO“ darbo, asmeninės gerovės ir įvairių fondų pinigų.

 

   Dabar pažvelkite į mūsų kaimynę, Norvegiją. Tereikėjo kelių dešimčių metų naujųjų „evoliucinio kelio“ materialistų valdymo su jų VAIKOGYNOS ĮSTATYMAIS ir apie norvegus, kaip savo šalies ir ateities šeimininkus, jau galima kalbėti praeitame linksnyje. Galingi kariai skandinavai tapo šliurėmis, kuriuos kaip kurapkas galėjo nebaudžiamai iššaudyti vienas vienintelis psichas Breivikas (O kas būtų jei ten įsisuktų gerai organizuotų ir informuotų teroristų iš rytų burys?). Be je, Breivikas yra būtent pavogtųjų norvegų vaikų kartos produktas. Jis buvo auginamas moderniai (jo tėvai diplomatai), nenaudojant jokio smurto. Būtent todėl šis „modernaus auklėjimo vaikutis“ nejautė jokio gailesčio žudomiems savo gentainiams. Tik tas kas žino kas yra skausmas ir jo pasekmės, vengia skausmo savo ir kitų atžvilgiu. O vaikai kurie paikti saviugdai užauga arba lėtai degraduojančiais bejėgiais šiltnamių augaliukas arba Breiviko tipo monstrais.

 

    Mano draugai gyvenantys Norvegijoje pasakojo, jog labai daug „nemuštų“ norvegų vaikų degraduoja nuo narkotikų ir alkoholio. Neseniai nuo alkoholio mirė mano draugo darbdavio (milijonieriaus) sūnus, kuris buvo auklėjamas ypatingai moderniai. 

 

 p.s. NORGĖS vaikai labai intensyviai daromi besmegeniais, lėtai išmirštančiais degradais. Kam liks norvegų sukaupti milijonai ir jų valstybė po tautos žūties? Manau būtent tiems kas realiai valdo Lietuvius akiplėšiškai apiplėšiančius „Skandinaviškus“ Bankus ir kam „runkeliai“ iš užsienio yra labiau palanki medžiaga SAVO gerovei kurti, nei tose žemėse gyvenantys kvaili aborigenai. 

 

  Laikas parodys.

 

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));