skip to Main Content

Kodėl VDU elgetauja “jungimosi” pinigų?

Kristina Sulikienė

Kam Vytauto Didžiojo universitetui kiti universitetai, ir „jungimosi“

 pinigai, jeigu šio universiteto paprasčiausi katedrų vedėjai nesugeba net suvokti, kas parašyta Doktorantūros reglamente?

Ne pirma ir nepaskutinė esu, „persekiojama dėl teisybės“ VDU doktorantė. Nerašau nesąmoningos disertacijos, kurios po baigimo niekam nereikės, ir ja bus galima pasikurti pečių.

Kad sužinočiau, kokios temos tapo „einamomis“, nuėjau į Kultūrų studijų katedros gynimus šiandien – taip pat norėjau pasižiūrėti į Dalios Senvaitytės, kuri apsimeta, jog galimai nemoka skaityti, kas parašyta,- veidą – tai recenzentė, kuri drįso rašyti nesąmones, ir po tom nesąmonėm suraityti parašą, nes matote, prie jos pavardės yra raidelės „doc“. Jeigu esi doc. – realybės jausmas yra nebūtinas, galima iškraipyti visus iš eilės faktus, ir rašyti kokias nori nesąmones.

Per gynimą išėjo gintis su „atominė“ tema – priminsiu, dalyvavau kultūrų krypties gynime, ir Baltijos regiono studijų programos studentai atsiskaitinėjo, o tema „Rusijos ir Vokietijos vaizdavimas karikatūrose 2010-2017m.“

Drebėdama 22 metų mergaičiukė bandė paaiškinti sudėtingus žvalgybos, geopolitikos ir karo principus, įvykius, bandė aiškinti apie Ukrainos, Sirijos karą.

Susiėmiau už galvos- ne vienam apžvalgininkui ši tema jau kainavo ir gyvybę, ir sveikatą, o čia 22 metų mergaičiukė. Tiesa, jos rankos (abi) – drebėjo.

Recenzento klausimai – „kosminiai“: „Kaip jūs atskyrėte, kur Rusijos propaganda“.

Vos nepaklausiau iš vietos „ar darbo rašymui išsiėmėte VSD leidimą“, bet patylėjau.

Bakalaurantė, beje, nepasimetė, ir propaganda apkaltino Vakarų spaudą taipogi. Laukiau, kol ją Senvaitytė su Anglickiene čia pat gal „subalados“, ir „sušaudys“ – tyla. (Nes atsakymas – neteisingas: juk propaganda užsiima tik Rusija, o Vakarai – ne. Dabar gi jeigu sienos turi ausis, tai tą mergaičiukę gal ir saugumas išsikvies.)

Juk negalima kaltinti Vakarų niekuo – galima tik Rusiją. Lengviau atsikvėpiau, kad studentai irgi suvokia, jog propagandą transliuoja abi pusės.

Recenzento klausimas: „O kodėl karikatūros nepasklido dėl Gruzijos konflikto – gal dėl technologinių galimybių, kurios prasidėjo tik nuo 2010 metų?“ (Pats klausia – pats atsako!).

Kadangi bakalaurantė nežinojo teisingo atsakymo, uždaviau „klausimą – repliką“, ir paaiškinau visiems šitiems „saugumiečiams“, jog tai būtų buvęs melagingos propagandos skleidimas, nes po Gruzijos – Rusijos konflikto Europos Komisija nustatė, jog agresorius visiškai kitas, negu buvo skelbta. Komisija pritrenkta nutilo, o bakalaurantė PADĖKOJO.

Štai tarp kokių man teko vaikščioti visą doktorantūros laiką – niekuo nesidomi, bet „žino“.

Danijos, Švedijos ir Suomijos lietuvių kultūrinių draugijų tyrimo bakalauro recenzentė – ypatingai proteguojama Laimutės Anglickienės, Gintarė Dusevičiūtė – Neimantienė, parašė neįtikėtiną nesąmonę:

„Pažymėtina, jog darbe nesuvokiama, ir netikslu, kai naudojama ETNOGRAFINIS APRAŠYMAS“. Etnografinis aprašymas (tokio metodo nėra) arba etnografinis tyrimas yra etnologijos mokslo tyrimų metodologija, pasibaigus bakalaurantės „atsimušinėjimams“ į tą neetišką ir pilną įžeidinėjimų recenziją, paprašiau žodžio, ir nusistebėjau, kodėl šitokį „šedevrą“ sukūrusi recenzentė iš viso neatėjo, o antru punktu padėkojau bakalaurantei, kad naudoja mokslinį etnografijos tyrimų metodą.

Komisija vėl sėdėjo tylėdama. Bakalurantė man privačiai pasakė: „Aš irgi nusistebėjau, kodėl mokslinį metodą nurašo į darbo trūkumą?“

Štai tarp tokių „genijų“ man teko gintis kiekvieną mielą atestaciją, kai būdavo, kokia nors docentė paklausia „o ką reiškia etnokonsefinis – AŠ NESUPRANTU ŠIOS SĄVOKOS??“.

Filosofijos magistro gavau 6, nes pagrindinis darbo „trūkumas“ – NAUDOJAMASI MOKSLINĖMIS BAZĖMIS, NEGALIMA! (doc. Berkmanas, beje, jis mokslinės bazes pavadino „internetiniai šaltiniais“, nes niekada tų bazių nebuvo matęs). Matote, 2006 metais VDU neišgalėjo nusipirkti mokslinių bazių prenumeratos, ir man, Helsinio universiteto mainų studentei, naudojantis tomis bazėmis, ir esant 10 metų pralenkus VDU – „nuskilo“ ne pagyrimas, o..mažesnis pažymys. Toks tad yra VDU veidas, ir toks čia mokymasis, ir vertinimas.

Teisės magistrą 2010 m. ginantis, niekas nešokinėjo, ir pažymio nemažino.

O etnologijos disertaciją parašiau dar pernai, ji buvo įvertinta kaip baigta 2016 metų rugpjūčio 25 dieną.

Ir po to – nei iš vietos.

Docentė Laimutė Anglickienė ir docentė Dalia Senvaitytė staiga nebemoka skaityti, vadovautis doktorantūros reglamentais, net nežino, ką reiškia, kai doktorantas atestuotas.

Reikalavo, kad pati įvertinčiau savo darbą – kad parašyčiau sau recenziją. Atsisakiau, nes to nenumato reglamentas.

Tada išreikalavo „laisvos formos laišką“, parašiau.

Dabar turbūt netinka „laisvos formos laiškas“, bet kadangi nei formos, nei turinio tokiam laiškui joks reglamentas nenumato, nėra kur pasižiūrėti, kaip rašyti tą laišką, tai ir parašiau, jog visos pastabos yra tekste sužymėtos, ir ten reikia žiūrėti, o senąjį mano darbo pavadinimą – sugrąžinti, nes jis buvo „apipjaustytas“, galimai tyčia, kad vėliau būtų galima aiškinti, jog tema per daug abstrakti.

Lietuvos Mokslo taryba informuota, pirma profesoriai sunkiai galėjo patikėti, ką pasakoju, po to paaiškinau, jog aš mintinai žinau reglamentus, nes mano tėvas daug metų dirbo Mokslo taryboje, ir jis man juos kaldavo į galvą. 

Dar paaiškinau, jog tėvas profesorius yra bandęs kandidatuoti rektoriaus rinkimuose VDU, ir matyt po to visi ir negali atsigauti, ir keršija.

Profesorius negalėjo patikėti, kad ir Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba nestabdo šito bardako – paaiškinau, jog „labai principingas“ jos vadovas išaiškino, ir tas galioja visiems universitetams, jog galima disertaciją skaityti 2 paras – tai pakankamas laikas įsigilinti.

Minėtas profesorius gavo lengvą šoką, nes jis matyt skaitęs ne vieną ir ne dvi disertacijas, ir žino, jog tokio laiko nepakanka.

O valdantiesiems tad ir klausimas – kam toliau šerti šituos, kurie nesugeba vykdyti paprastų paprasčiausios disertacijos gynimo procedūros? Tai ką jie iš viso sugeba? Ir kam jiems tos finansinės injekcijos, juos pačius reikia prie kurio nors universiteto prijungti, ir nelaikyti jų dominuojančiais, nes užsiima kažkokiomis intrigomis, studentai per gynimus – dreba, kreta, o viešai giriamasi, jog čia labai laisvas ir nuostabus universitetas, TIK BŪTINAI DUOKITE DAR DAUGIAU PINIGŲ.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));