skip to Main Content

 

(pamąstymai apie vasario šešioliktąją)

Daug metų gan tuščiai kalbėję taip vadinami disidentai visai užtilo, kai galutinai rafinuotai baigiama žudyti tautos dvasia-vadinasi ir kūnas.

O tas dvasinis genocidas prasidėjo seniai-pradžioj ,kai manėme kad kuriame laisvą šalį-prieš dvidešimt penkis metus. Taip buvo atkuriamasis seimas-kurio ‚nežinomus“…gynėjus-jis vadina-Pilėnais(metinėje kalboje iš signatarų namų).Tada žmonės ginė- aukojasi ir dabar tą daro, o valdžia, kurią dar nežinodami ir tada ginė partizanų vaikai(ne vien tie kur buvo etatiniai pasieniečiai) ir ne tik jų artimieji, bet toli gražu ne dabar esantys valdžioje, nes anie ginėjai ,kurių dvasia kilusi iš bunkerių-tikrai ne apie tokios Lietuvos kūrimą turėjo viltį apie laisvą(be komunistų) ir būtų atidavę visas jėgas-jei kas būtų kvietęs.

Tačiau buvę tos valdžios  vasalai(ne Pilėnai),net ne visi  etatiniai darbuotojai sugebėjo vėl  sąmoningai?„prašauti pro šalį ir ne Lietuvą kurti, o LKP partinio elito kurortą su viešbučiais, vilomis ,ordinais, milijonais ir be pasiryžusių aukotis iš idėjos.

Taip –po sausio nakties ,sekančią naktį iš seimo  antro aukšto buvo pasakyta palikti ir paversti Pilėnais-tačiau niekas nesiskirstė-gal tai sąmoningai pasakyta buvo. Ir kas būtų buvę ,jei seimo prieigos būtų atidengtos ir tie pilėnai būtų išėję namo…Ar jau buvo viskas aišku?

Nežinomi Pilėnų vardai pavardės-gal taip geriau-nes apsikabinę medaliais-jau negina Lietuvos nuo   ją griaunančių, nes susiję su anų laikų stabais ir juos dar garbina. Garbina net jei tie patys dar brutaliau nei keturiasdešimtaisiais griauna lietuvio tapatybę per įvairias sąjungas, primestą tvarką ir nepalankius įstatymus, o dažnai prisidengiant juodus ne tik praeities darbelius. Kodėl bėga iš Lietuvos ne tik ekonominiai ,bet ir politiniai kaliniai. Pastarieji bando gauti prieglaudą Amerikoje.

Taigi, dar kiek toli iki Lietuvos, kurioje sudaromos sąlygos (ne)gyventi.

Kur bepasidėsi visur sąmoningai atmestina betvarkė. Sąžiningiems žmonėms nei darbo, nei gyvenimo, vien tik baisi tikrovė. Kaip susitaikyti su betvarke net  kasdiene išvykoje. Čia mūsų šalyje buvo geriausi keliai dar anoj sąjungoj-dabar sąmoningai gadinami juos ne tik  siaurinant-važiuojamosios juostos plotis mažėja darant visas rekonstrukcijas-vairuotojui nepaliekama „teisės rinktis“ laisvesnį manevrą ,galų gale spartesnį o ne smaugiantį lėtumu vairavimą(pvz. Vokietija). Duobės, tramplinai asfalte likę nuo TSRS, o čia atsirado išminčiai“ dar dirbtinai miesteliuose įrengė kupras ir durniaus ratus“. Kitaip nepasakysi-turim tokią kuprotą valdžią, kuri net nemato kiek metų šalyje  daromas brokas ne tik keliuose.

Bet kurioj savivaldybėj rasi dykaduonį, bet ne Pilėną, policijoj-bemokslį latrą, bet ne  iš pašaukimo dirbantį,  teisme rasi aklus kreivų įstatymų vykdytojus. Jei rasis bent vienas šviesesnis-tai nustumtas į tamsų kampą ir dažnai bežadis.

Tai kur mūsų Pilėnai-jų pavardės vardai pareigos-juk be jų nėra kam dirbti, be jų neprasidėjo nei rezistencija, nei „atšilimas“-nėra net kam kabinti medalius ,ordinus, atminimo žvaigždes, nes nėra  tos tvirtovės jos nėra-ji degė ir griuvo tyliai didžiajai daugumai matant stebint ir bijant garsiai prisipažinti-aš buvau išdavikas. O laisvės gynėjas(jo pavardė ,vardas…).gal ir gerai, kad nieks to nežino-nesinori būti tarp parsidavusių ir užsimerkusių  vykstant dideliam blogiui apie kurį ten(prie seimo) net nepagalvojom tais tolimais laisvės troškimo  ir kūrimo metais.

Ar suprato aštuonioliktų metų signatarai, kad gali nelikti tos Lietuvos…,po kurios aktu dėjo parašą

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));