skip to Main Content

Kodėl trukdoma prižiūrėti ir atstatyti Palangos Kurhauzą ? 

 

          Spaudoje esu pastoviai kaltinamas, kad neatstatau buvusio Palangos simbolio – sudegusio Kurhauzo, nors Palangos meras Šarūnas Vaitkus ir Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė trukdė ir tebetrukdo pastato dalį atstatyti. Nevardinsiu priežasčių kodėl jie aukoja Palangos įvaizdį stengdamiesi man ir kurortui kenkti.

         Esu užgrūdintas optimistas. Žinau, kad Lietuva teisinė valstybė, nes jau esu prisiteisęs, (nors dar negavęs), ženklią pinigų sumą iš Generalinės prokuratūros, teismų ir Teisingumo ministerijos. Pasitikiu Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurioje įtvirtinta, kad kiekvienas savo teises gali ginti ja remdamasis (6 str.), kad valdžios galias riboja Konstitucija (5 str.), kad teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismai, o teisėjai, nagrinėdami bylas klauso tik įstatymo (109 str.).

          Tai kodėl turiu tylėti (bijoti), jeigu valdžios įstaigos, (jų vadovai) pažeisdami Konstitucijos 5 str. netarnauja žmonėms?

          Paradoksas: mane kaltina neva nei aš, nei mano šeimos nariai nenorime atstatyti sudegusio Palangos Kurhauzo, nors nebuvo įvykdytas įsiteisėjęs 2004.03.22 Palangos m. apylinkės teismo sprendimas ir grafas Alfredas Tiškevičius neatgavo turėtos žemės prie Kurhauzo. Grafas mirė ir man jo išduotas įgaliojimas neteko galios. Grafas mano sutuoktinei testamentu paliko 1 ha žemės sklypą prie Kurhauzo, o tuo atveju, jeigu žemės neatgautų – paliko ženklią pinigų sumą, kuri jam priklausė už negražintus buvusius dvaro rūmus, dabartinį Gintaro muziejų, bet ji visuomenės poreikiams nepasinaudojo šiuo testamentu. Man ir mano šeimos nariams neparduodama ir net neišnuomojama žemė prie Kurhauzo. Net nesuteikiama užstatymo teisė. Tai trukdo pastatui prižiūrėti ir atstatyti. Buvau priverstas kreiptis į Palangos apylinkės teismą, bet byla sustabdyta. Kodėl?

          Kaip įrodoma iš Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašo nuo 2001 metų iki šios dienos Kurhauzo pastato daliai pastoviai pritaikomas laikinas nuosavybės turto apribojimas (areštai). Tai trukdo pastatui prižiūrėti ir atstatyti. Arešto nebuvo tik 2012 metais ir tuo pasinaudojau. Kreipiausi į pastato bendraturtį, Palangos m. savivaldybę, kad rengtume bendrą projektą pastatui atstatyti. Siūliau kooperuoti lėšas, deja nebuvau išgirstas. Kodėl?

          Kreipiausi ir į Kultūros paveldo departamentą, kad gaučiau tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas projektui rengti. Deja negavau. Kodėl? Tai trukdė pastatui prižiūrėti ir atstatyti. Teko kreiptis į teismą. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme nagrinėjant bylą Nr.I-638-342/2013 Klaipėdos teritorinio padalinio vedėja Audronė Puzonienė ir kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas Arūnas Umbrasas bylos nagrinėjimo metu paliudijo, kad Vilniuje, Kultūros paveldo departamento pastate, esančiame adresu Šnipiškių g. 3, 2005 Vilnius, susirinkimo metu Diana Varnaitė davė žodinį nurodymą be jokio teisinio pagrindo neišduoti mano, Gedimino Jackos ir Virginijos Jackienės prašomų tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (jų parodymai užfiksuoti teismo protokole).

          Byla dėl tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų išdavimo sustabdyta. Kodėl?

          Pastato bendraturtis Palangos m. savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus neduoda sutikimo atlikti naujų statybos darbų man ir mano šeimos nariams priklausančioje Kurhauzo dalyje. Tai trukdo pastatui prižiūrėti ir atstatyti. Teko kreiptis į teismą, bet byla sustabdyta. Kodėl?

          Pastato bendraturčio, Palangos m. savivaldybės sutikimo nereikėtų, jeigu būtų įvykdyta 2003.05.16 Palangos apylinkės teismo Nutartis patvirtinusi tuometinių pastato bendraturčių Palangos m. savivaldybės, velionio grafo Alfredo Tiškevičiaus ir mano pasirašyta Taikos sutartis, kuria Kurhauzas buvo atidalintas į dvi dalis. Taikos sutartis neįvykdyta. Kodėl? Dėl Nutarties įvykdymo kreipiausi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

          Spaudoje meras Š. Vaitkus pripažįsta, kad perstatytoje Kurhauzo dalyje vien 2015  metais įvyko daugiau nei 100 renginių, nors tam neturėjo teisės, kadangi Palangos m. savivaldybė tik 2016.03.08 įregistravo Kurhauzo pastate atliktus statybos darbus, iš kur matyti, kad Kurhauzas prarado savo vertingąsias savybes. Kai kuriuos darbus atlikti Palangos m. savivaldybė neturėjo nei bendraturčių sutikimo, nei teismo leidimo. Teko kreiptis į teismą, kad būtų atnaujintas civilinės bylos nagrinėjimas, kurioje Palangos m. savivaldybei teismas leido Kurhauzo mūrinėje dalyje atlikti statybos darbus – kapitalinį remontą be bendraturčių sutikimo. Kodėl Palangos m. savivaldybė pažeidžia įstatymus?

          Vyriausiame administraciniame teisme nagrinėjamos dvi bylos kurios be kita ko turi nustatyti ar Kurhauzas tebėra kultūros vertybė. Teismui papildomai pateikiau naujai Palangos m. savivaldybės įregistruotus Kurhauzo pakeitimo kadastrinius duomenis. Kultūros ministerija pavedė Kultūros paveldo departamentui iš naujo įvertinti Kurhauzo objekto reikšmingumo nustatymą ir/ar vertingųjų savybių nustatymą, bet tam priešinasi šio departamento direktorė Diana Varnaitė. Kodėl? Kodėl delsiama įvertinti dabartinę Kurhauzo būklę?

        Konstitucijos 23 str. įtvirtina, kad nuosavybė neliečiama, kad Nuosavybės teises saugo įstatymai., kad nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Nėra jokios kitos konstitucinės sąlygos tame tarpe ir dėl netinkamo laikomo daikto. Įstatymo leidėjas, galimai viršijęs savo įgaliojimus ir pažeidęs Konstitucijos 5 str. 2 d. nustatė reguliavimą nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 30 str. 3 d. ir civilinio kodekso 4.66 straipsnyje. Mane ginanti advokatė prašė teismo paklausimu kreiptis į Konstitucinį teismą ar aukščiau nurodyti straipsniai neprieštarauja Konstitucijos 5 str. 2 d. ir 23 str. 1 d. ir 3 d. Kodėl delsiama kreiptis į Konstitucinį teismą išaiškinimo?

          Jau ketvirti metai kaip trečia teisėja nagrinėja Kultūros paveldo departamento ieškinį dėl neva netinkamai laikomos kultūros vertybės dalies paėmimo atsižvelgiant į Palangos m. savivaldybės realius ketinimus kultūros vertybę perimti ir atstatyti realiais terminais. Kaip suprasti perimti?

          Ar man būs suteikta galimybė tinkamai prižiūrėti ir atstatyti buvusį Palangos simbolį? Jeigu taip, tai kada?

 

Gediminas Jacka

          

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));