skip to Main Content

 

 

Savo nutarimus klastoja net Aukščiausiojo teismo vadovai

„Kodėl lietuviai buvo ir yra tik bailių, sukčių, vagių, kyšininkų, plėšikų, prievartautojų ir t.t. dar neišsivysčiusių žmogbeždžionių gentis“, – klausia A.Beržinis

Aurimas Drižius

Lietuvos „teisinė“ sistema dar turi kuo nustebinti – pasirodo, kad ne tik visų lygių teismai masiškai klastoja dokumentus, į juos įrašydami žinomai melagingus duomenis, ir taip pakeisdami nutarčių esmę.

Lygiai taip pat elgiasi ir Aukščiausiojo teismo pirmininkas Norkus, ir buvęs pirmininkas Kryževičius.

„Mano tėvas kreipėsi į Jonavos rajono teismą, kad leistų jam pakeisti savo tautybę pase ir dokumentus į Vokietijos piliečio, nes jis yra ir Vokietijos pilietis, – pasakojo A.Beržinis, – jis norėjo pasikeisti savo pavardę į tikrą vokišką. Teismas nesutiko, nors buvo pateikti dokumentai iš Vokietijos su postile. Kitoje byloje man priteisė sumokėti žyminį mokestį, ir mes abu su tėvu tame pačiame voke išsiuntėme du kasacinius skundus – abiem skundams buvo nustatytas trijų mėnesių terminas, ir abu skundai buvo priimta 2013-05-09, – pasakojo A.Beržinis, – Aukščiausiojo teismo kolegija (Ambrazienė, Kryževičius, Norkus) mano kasacinį skundą priėmė, nustatė, kad jis gautas ir registruotas – parašė, kad jis gautas laiku ir priimtas nagrinėti. Tačiau mano tėvo skundas, kuris buvo gautas tame pačiame voke, ta pati kolegija nustatė, kad praleistas terminas. Nors abi skundžiamos nutartys buvo priimtos tą pačią dieną, ir joms galėjo tas pat trijų mėnesių apskundimo terminas“.

Savo ieškinyje jis nurodė : „Ieškiniu taip vadinamai teritorijai Lietuva ir atstovams taip vadinamiems „teisingumo“ ministerijai, „Lietuvos aukščiausiam teismui ir teisėjams“ D.Ambrazevičienei, G.Kryževičiui, R. Norkui dėl taip vadinamame „aukščiausiame teisme“ rimtais protiniais sveikatos sutrikimais vykdoma diskriminacija padarytos 20000 litų žalos atlyginimo ieškovas V.Beržinis kreipėsi į taip vadinamą instituciją „Vilniaus apylinkės teismą“ civilinėje byloje Nr 2-12127-155/2014. Kadangi lietuviai buvo ir yra tik bailių sukčių, vagių, kyšininkų, plėšikų, prievartautojų ir 1.1. dar neišsivysčiusių žmogbeždžionių gentis, tai taip vadinamos institucijos „Vilniaus apylinkės teismo“ taip vadinama „teisėja“ J.Vegelienė iš baimės šališkai ir priklausomai pažeisdama teisę į veiksmingą teisinę gynybą 03 12 2013 nutartimi neteisėtai atsisakė priimti ieškinį, tačiau 11 02 2014 nutartimi taip vadinama institucija „Vilniaus apygardos teismas“ civilinėje byloje panaikino šališką ir priklausomą 03 12 2013 taip vadinamo „apylinkės teismo“ nutartį, nušalino taip vadinamą „teisėją“ J.Vegelienę nuo civilinės bylos nagrinėjimo. 

 

A.Beržinis kreipėsi į Vilniaus apylinkės teismą dėl  „Lietuvos aukščiausiame teisme rimtais protiniais sveikatos sutrikimais vykdoma diskriminacija padarytos žalos atlyginimo“.

 

• Jo skunde nurodyta : „06 11 2012 sprendimu Jonavos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje atmetė ieškovo V.Beržinio pareiškimą, o 09 05 2013 nutartimi civilinėje byloje Kauno apygardos teismas paliko minėtą Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimą nepakeistą. 09 05 2013 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje nutarė palikti nepakeistą  Ieškovas V.Beržinis ir jo atstovas A.Beržinis išsiuntė tame pačiame voke 09 08 2013 registruotu paštu du kasacinius skundus dėl 09 05 2013 Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr2A-866-413/2013 ir 09 05 2013 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr2-1332/2013 peržiūrėjimo kasacine tvarka. .Šias aplinkybes patvirtina 09 08 2013 abiejų kasacinių skundų siuntimo registruotu paštu raštas ir išsiuntimo pašto kvitas.

14 08 2013 nutartimi atsakovai Lietuvos aukščiausio teismas ir jo kolegija D.Ambrazienė, G.Kryževičius, R.Norkus civilinėje byloje Nr3P-1885/2013 nustatė, kad

ieškovo V.Beržinio kasacinis skundas buvo gautas ir registruotas kasaciniame teisme 12 08 2013 praleidus įstatyme nustatytą terminą ir nepateikta kasaciniam teismui nei įstatymo reikalavimus atitinkančio įrodymo/voko/ patvirtinti jog kasacinis skundas buvo išsiųstas ankščiau, nei prašymo atnaujinti terminą. Todėl laikytina, kad kasacinis skundas paduotas nesilaikant C’PK 345str. 1 d. reikalavimų ir dėl to negali būti priimtas. 16 08 2013 nutartimi atsakovai Lietuvos aukščiausias teismas ir jo minėta ta pati kolegija civilinėje byloje Nr3P-l 884-2013 nustatė, kad ieškovo A.Beržinio kasacinis skundas buvo gautas ir registruotas kasaciniame teisme 12 08 2013,tačiau nebuvo praleistas kasacinio skundo padavimo terminas ir nebuvo pažeisti CPK .

Nustatydama 14 08 2013 nutartyje, jog ieškovo V.Beržinio kasacinis skundas buvo paduotas praleidus nustatytą terminą ir pažeidus CPK 345str.ld.reikalavimus bei nepateiktas kasaciniam teismui įstatymo reikalavimus atitinkantis įrodymas/vokas/ ar prašymas atnaujinti terminą, atsakovai Lietuvos aukščiausias teismas ir minėta jo kolegija vykdė diskriminaciją ieškovo V.Beržinio atžvilgiu, nes ne tik neišsiaiškino, kokiu būdu minėto ieškovo kasacinis skundas pateko į kasacinį teismą, bet turėdama ieškovo V.Beržinio kasacinio skundo siuntimo voką, klastojo aplinkybes apie nepateiktą kasaciniam teismui įstatymo reikalavimus atitinkantį įrodymą/voką/ bei neteisėtai prievartavo pateikti prašymą dėl termino atnaujinimo, kad minėtoje nutartyje nepagrįstai pripažintų CPK 345str.ld.reikalavimų pažeidimą. Tai patvirtina, kad atsakovas Lietuvos aukščiausias teismas ir jo kolegija D.Ambrazienė,G.Kryževičius,R.Norkus turi rimtų protinių sveikatos sutrikimų ir, vykdydama diskriminaciją ieškovo V.Beržinio atžvilgiu, padarė jam žalą.

 Todėl prašau teismą:

1 .pripažinti, kad atsakovai Lietuvos aukščiausias teismas ir teisėjai

D.Ambrazienė,G.Kryževičisu ir R.Norkus turi rimtų protinių sveikatos sutrikimų ir vykdė diskriminaciją ieškovo V.Beržinio atžvilgiu civilinėje byloje Nr3P-l 885/2013.

2.priteisti ieškovui V.Beržiniui iš atsakovo Lietuvos respublikos 200001itų žalos atlyginimą už diskriminacijos vykdymą jo atžvilgiu atsakovo Lietuvos aukščiausio teismo ir jo teisėjų D .Ambrazienės,G.Kryževičiaus,R.Norkaus veiksmais civilinėje byloje Nr3P-1885/2013.Sprendimo vykdymą pavesti atstovui Lietuvos teisingumo ministerijai.

Taikos sutarties sudarymas su kriminaline Lietuva negalimas.

.

Tada kreipėmės į apylinkės teismą dėl to, kad Aukščiausiame teisme dėl „rimtų protinių sugebėjimų sutrikimų“ vykdoma diskriminacija. kaip įrodinėjame sutrikimus – tuo, kad Ambrazienė, Kryževičius, Norkus vykdė diskriminaciją ir nesiaiškino, kokiu būdu minėtas kasacinis skundas pateko į kasacinį teismą, ir turėdama skundo voką, klastojo aplinkybes apie nepateiktą įrodymą – voką. nes tas vokas buvo kartu su mano skundu, jie abu buvo viename voke. Prašėme atlyginti žalą dėl diskriminacijos – Vilniaus miesto apylinkės teismas, teisėja Jolanta Vėgelienė atsisakė priimti ieškinį, tačiau apygardos teismas ją nušalino už tokį veiksmą. Kita teisėja – Krušnienė – paliko ieškinį nenagrinėtą, Galiausiai byla pateko teisėjai Kravčenkienei – ji man išaiškino, kad vadindamas teisėsauga :“kriminaliniu“, rodau nepagarbą teismui, ir todėl atsisakė ją priimti, viską man gražino. Galiausiai ji ėmė specialiai daryti klaidas – atbuline data priiminėti sprendimus, kad spręsdama ieškinio priėmimo klausimą, neteisėtai gražino originalą. Žodžiu, teisėjai daro viską, kad tik pridengtų minėtus LAT teisėjus – ne tik atsisako priimti ieškinį, o vėliau – klastoja dokumentus, kad pridegti savo neteisėtus veiksmus.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));