skip to Main Content

 

 

 

Kodėl „Laisvas laikraštis“ rašo, kad A.Juozaitis serga psichikos liga ir kodėl gerb. Šimonytė „nori“ būti prezidente?

Pirmiausia reikia paklausti visų nelaimingų konservatorių, kurie balsavo už buvusią ministrę. Kadangi visiems konservatoriams buvo labai gera gyventi prie magnolijos Grybauskaitės, tai jie ieškojo kuo panašesnio kandidato. Kadangi turbūt tokios pat melagės, visiškai nekompetentingos ir labai save mylinčios kandidatės negali būti, tai jie ieškojo kuo panašesnės ir nutarė, kad geriausiai tiks gerb. Šimonytė. Na o apie Šimonytė, kaip ministrę, nieko pasakyti negalima, nes ji darė ir vykdė tik tai, kas buvo nurodoma Grybauskaitės. Iš to taško žiūrint, kaip gali būti prezidentu žmogus, kuris neturi savo tvirtos nuomonės ir vykdo visus Grybauskaitės norus, net labai negražius ir net nusikalstamus: skolinimasis iš bankų už 9 % palūkanų, gerai dirbančio „Snoro“ banko sunaikinimas, apkaltinant banko savininkus, Grybauskaitės „noras“ statyti atominę elektrinę, perkant iš General electric ir Clinton atominį Chitači firmos reaktorių. Buvo sumažinti atlyginimai ir pensijos (pirmą kartą pasaulyje), ir tie pinigai (dalis) atiduoti daugeliui patarėjų ir konsultantų atominės elektrinės, na, o dalį realizavo patys konservatoriai!!

Kokio lygio buvo Šimonytės „viršininkė“, parodo atominės elektrinės reklama, kurią skaitė pik Čekuolis. Jis ir pats pripažino, kad šita reklama buvo visai negera, tiesiog atstūmė žmones nuo balsavimo už elektrinę. Šios reklamos tekstas parodė visišką nemokšiškumą Grybauskaitės, ir parodė, kokio mentaliteto tauta, jeigu leido net 10 metų juoktis kartu su konservatoriais iš Lietuvos gyventojų. Norisi priminti Kubiliaus ir Šimonytės kompetenciją po „Snoro“ banko sužlugdymo, nes reikėjo grąžinti indėlius iki 100 000,0 litų. Iš viso reikėjo apie 5,0 milijardus litų, tai šitie gudragalviai nieko nesugalvojo, kaip pasiūlyti didinti PVM iki 23 %. Jau ir krizės metu, finansų ministrė nieko gudriau nesugalvojo, kaip didinti PVM nuo 18 % iki 21 %, žadant po krizės sugrąžinti vėl 18 %. Kaip visada, tai buvo tik pažadai! Na, o PVM didinimas iki 23 %, tai būtų tikra tragedija visai tautai, nes viskas ir visur padidėtų kainos!! Išgelbėjo Lietuvą dabartinis teisiamasis E. Masiulis, kuris pasiūlė tuos pinigus paimti iš visų ministerijų biudžetų.

Ką galėjo išmokti buvusi finansų ministrė iš savo „mokytojos“? Ogi visiškai nieko, išskyrus melavimą, įvairiausius sukčiavimus ir visokiausias aferas su finansais. Juk pati „mokytoja“ būdama finansų ministre tiek visko pridirbo (iš savo nemokšiškumo), kad tikrai būtų reikalas visą tai ištirti!! Juk net ir Uspaskichas galėtų daug ką paliudyti ir papasakoti. Tai štai, dirbant Šimonytei finansų ministre, ji turi prisipažinti ir pasakyti, ar visi darbai buvo vykdomi vadovaujant Grybauskaitei! Jeigu taip, tai teisme Šimonytė turės būti liudytoja, o kaltinamoji magnolija Grybauskaitė. Ta proga mes norėtume pasakyti apie visus juodus darbus magnolijos (jie visi yra seniai žinomi) ir apie visiškai neprotingą keikimą Rusijos ir jos vadovo Putino. Juk negali būti toks kantrus senas KGBistas, turėdamas magnolijos KGB bylą savo rankose ir matydamas, kaip magnolija veikia visame pasaulyje ir Europos Sąjungoje. Ar tik nebus suderintas elgesys tarp Putino ir magnolijos, siekiant rezultatų Europos Sąjungoje? Pagyvensime ir pamatysime!!

Tai štai, norint išlaikyti dabartinį valstybės lygį – visiškai sužlugdyti teismai ir prokuratūros, didinami ne mokytojų ar gydytojų atlyginimai, bet teisėjų!!! Na čia dėl teisėjų, tai suprantama, kad teisėjai nematytų visokiausių aferų ir būtų gailestingi prezidentei ir visiems kitiems išsigimusiems valdininkams ir seimūnams. Šimonytės, kaip būsimos prezidentės, pirmas uždavinys, kad būtų tęstinumas visų Grybauskaitės ir dėdulės Landsbergio darbų, nenukrypstant į jokias demokratijas. Įdomu, kiek Lietuvoje tų, kuriuos tenkintų landsgrybių terorizmas. Tai būtų beveik visi konservatoriai, visi teisėjai ir prokurorai, visi seimo nariai, tokie kaip Bakas, visi miško kirtėjai! Gal susidarytų kokie 5 % visų Lietuvos gyventojų. Na, o likusieji 95 % turi nerinkti Šimonytės, o atiduoti į teisėsaugos rankas. Didelis uždavinys laukia seimo vadovų Ramūno Karbauskio ir Agnės Širinskienės – kuo greičiau sukurkite specialaus prokuroro instituciją, nes visi Lietuvos nusikaltėliai yra globojami teismų ir prokuratūrų. Juk tautos didvyrė Margarita Starkevičiūtė savo liudijimus prašė perduoti prokuratūrai, o juk tai tas pats, kaip perduoti pačiai Grybauskaitei. 

Tiesiog daros; pikta, baisu ir šlykštu, kada matai per televizija kalbant Grybauskaitę ir Vytautą Landsbergį.  Pvz. paskutiniu metu kalbėjo Grybauskaitė: konstitucinį egzaminą reklamavo – didžiausias Lietuvos konstitucijos priešas kalbėjo, kad reikia gerbti konstituciją. O ką ji ir jos gauja daro su Konstitucija – nupirktas konstitucinis teismas su nežmoniškais atlyginimais jiems atstoja mūsų šventąją konstituciją, kurią mes priėmėme referendumu!! Kad negirdėti visų landsgrybių melavimų, mes siūlome sudaryti sutartį su Lenkija ir išsinuomoti melo detektorių, užduodant keletą klausimų. Grybauskaitei užtektų tik vieno: vyriausioje rinkimų komisijoje esanti jos biografija atitinka tiesą ar ne?? Landsbergiui reiktų keletą klausimų: 1. Jūsų tėvas Žemkalnis ar buvo NKVD narys ar ne? 2. Ar žinote, kas išvogė KGB archyvą ar ne? 3. Ar Jūs padėjote žudikams Dušanskiui ir Slavinui parduoti namus Kaune ir pabėgti į Izraeli? Melo poligrafas parodys visą tiesą!!

Būtinai reikia patikrinti tuos melagius, nes nuo jų jau užsikrėtė visa Lietuva: vyriausybė, seimas, Statistikos departamentas. Būtinai reikia įrodyti, kad jie meluoja ir atiduoti specialiajam prokurorui. Kiek gali kentėti visa šalis, klausantis įžūliausiu melavimų?? Pvz. „rusai puola“ – mes norime sužinoti, kada rusai nustos pulti (kaimynai sako tada, kai numirs Landsbergis). MES JAM NELINKIME MIRTI, KAIP JIS YRA PASAKĘS, KAD JEIGU KARBAUSKIS SU ŠIRINSKIENE TIRS „SNORO“ BANKO BANKROTĄ, TAI PER RINKIMUS BUS DAUG KRAUJO?!? ČIA JAU LABAI RIMTAS GĄSDINIMAS, PARODANT SAVO VISĄ NUOGUMĄ. Įdomu, kas darys tą kraują: ar VSD, ar STT, ar Lietuvos „šaunieji“ policininkai, kurie apgynė Lietuvos pedofilijos klaną, nes jie išplėšė Deimantę iš senelių ir tetos tą rytą, kai turėjo atvykti iš Danijos komisija, kuri būtų nustačiusi ar mergaitė nemeluoja. Policininkai skubėjo ir išsidavė, kad komisija būtų nustačius, kad mergaitė nemeluoja ir kad Lietuvoje veikia žiaurūs pedofilai.

Ką dabar daryti Šimonytei: ar klausyti kolegų konservatorių, ar klausyti savo proto ir sąžinės balso. Jeigu tai būtų pil. Grybauskaitė, tai būtų viskas aišku, nes proto tai yra labai mažai, o sąžinės iš viso nėra. Patarimas gerb. Šimonytei, dar esate jauna moteris, galite susirasti neblogą vyrą ir labai laimingai gyventi vaikų būryje. Jeigu žengsite magnolijos keliu, tai tapsite tokia pat nelaiminga ir nekenčiama tikrų lietuvių. O kad megztos beretės ir visos kaimo moterėlės sako, kad tai mūsų mylimiausia Dalytė ir „protingiausias“ profesorius – genijus – yra labai žemo intelekto pavyzdžiai. Nejaugi ir Jūs norite tokia būti? Jeigu ne, tai spjaukite į tuos komunistinius prezidento rinkimus.

Pirmiausiai noriu paklausti kodėl taip pasikeitė ‚Laisvas laikraštis“? Kodėl nėra labai įdomių ponios Sulikienės straipsnių. Labai kritikuojami teismai ir prokuratūra (visiškai teisingai), bet kur priežastys ir kas yra kaltas, tai nėra jokių atsakymų. Įdomu, už kurį kandidatą į prezidentus jūs pasisakote, jeigu jau Arvydas Juozaitis serga psichikos liga? Juk tai daugiau nei pataikavimas dėdulei Landsbergiui už tai, kad Arvydas parašė straipsnį „Didžiausia klaida“, kurioje parašė, kad yra didžiausia klaida, kad leista būti Sąjūdyje KGb atstovui Vytautui Landsbergiui. Juk LTSR saugumo generolas pasakė a.a. Ozolui, kad jeigu Landsbergio neišrinks Sąjūdžio pirmininku, tai bus uždrausta Sąjūdžio veikla.

Pensininkas Arvydas

 

LL redakcijos komentaras : ponios Sulikienės netenkino „Laisvo laikraščio“ mokamas honoraras, todėl jos straipsnių ir neliko.

Dėl pono Arvydo Juozaičio – faktas, kad kandidatas slepia nuo rinkėjų savo rimtą psichikos ligą rodo, kad jis nėra tas išsigelbėjimas Lietuvos Respublikai.

Kitas dalykas, kad savo garsųjį straipsnį „Didžiausia klaida“ A.Juozaitis parašė tik todėl, kad buvo Sąjūdžio vadovų išvarytas iš „Sąjūdžio žinių“ redaktoriaus pareigų, kai paaiškėjo, kad šiame leidinyje buvo ištaškytos suaukotos lėšos. Tada A.Juozaitis ir buvo išvarytas iš „Sąjūdžio žinių“, „sėdo ant dugno“, t.y. pasitraukė iš politikos bent 30 metų, o dabar „prisikėlė“ kaip kandidatas  į prezidentus. Kuris labai giria Dalią Grybauskaitę.

Todėl ir sakau – kol kas nėra nė vieno kandidato, įskaitant ir A.Juozaitį, kuris keltų pasitikėjimą

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));