skip to Main Content

KODĖL GRĮŽOM | TĖVYNĘ? KAD D.GRYBAUSKAITEI SURENGTI APKALTĄ?

Bėgom į Tėvynę,  Vidurys Europos,         Žiburys negesta,        Kilkite iš kapo,

Grįžom pas savus.         Gintaro krantais,         Šaukia, kur gi Jūs? Grįžkit į namus,

Baltai nesvajojo        Mes vaikai pagonių, Kad Tėvynę dengia Gobšūs svetimtaučiai

Kad lietuviai žus.         Giriomis, laukais.         Nebe tas dangus. Sunaikins ir mus.

Islandija, pirmoji planetoje pripažino Lietuvos Respublikos NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Ne Izraelis, Prancūzija, Japonija. Ar Eurazijos žemynas dar nepasimokė iš žydų marksizmo- leninizmo propaguojamų idėjų? Ar ta i blogai, kad slavai nebepageidauja Navalno asmenybės?

Ar atsikandę Uljanovo -Lenino nuopelnų, kai po 1917 m. perversmo Sankt Peterburge? O kieno nuopelnai sunaikinant milijonus slavų ir Amerikos kontinente inkus ir majus, o Lietuvoje milijoną tautiečių??

Pirma bėgom j Tėvynę, dabar bėgam iš Gimtinės. Ana bloga svetimtautė Kariauna pati išėjo, dabar svetimtautę patys prisikvietėme. Ana ginė blogą Sąjunga, šita – dar „geresnė“. Geros Gimtinės ir Tėvynės trečdalis tautiečių jau nebūtų palikę ir svetimtaučių žydų negarbintų, o tuo labiau jų dievų. kuriems patys žydai nesimeldžia. Anksčiau statėm miestus ir gamyklas, dabar miestus griaunam, o gamyklas naikiname ar atiduodame ir dar primokame. Pirma valdantieji nedaug turėjo,  o dabar taip „pagerėjo“, kad milijonieriais tapo, o senbuviams net duonos pritrūksta. Viduramžiais, kartu su slavais žydų pasiuntiniams galvas kapojome, dabar žydams vartus kilojame, o tie jubiliejus, parodas kuria, savus kviečiasi, lietuvių kėdes užsėda teisėsaugoje ir šiltose vietose savas giesmes gieda. Kodėl?

Prisimena viduramžius, kai germanai su frankais apsikarstė žydiška simbolika į Rytus brovęs, o germanai, užsiauginę „sau ant galvos“ Hitlerį, sumanė visą svietą nusiaubti. Ir tik slavai pastatė ne tik germanus į vietą, bet ir padėjo patiems žydams išvengti kracho, nes rudmarškiniai būtų ir pačius žydus nugalabiję, ne tik Europoje. Tačiau ši bendruomenė vėl bando sukti naujais žodžiais senas melodija. Nei vienas svetimtautis negali dirbti teisėsaugoje, nes jie kenkia lietuvių santykiams.

Todėl, kad kai kurie žydaį seime sėdi, prokuratūroj ar teisme lietuvį kaltina, o lietuvis gatvėje ar prie bažnyčios ranką ištiesės išmaldos prašo savų lietuvių. Pro bažnyčią žydas nevaikšto, o iš kvailių lietuvių, kuriems įpiršo mergą su vaiku – tik šaiposi. Patys kitiems dievams meldžiasi.

Žino – gandras vaikų neatneša, joks dievas panai vaiką pasidaryti nepadės, todėl viešnamius organizavo, o kad nekiltu pavydas, bažnyčias padėjo projektuoti, ne statyti, kunigėliams šventenybes liepė aukštinti, kurios „sėdi“ ponui dievui kairėje ir dešinėje, bet nepaaiškina, kodėl anos nenukrenta.

KADA D.GRYBAUSKAITEI PRASIDĖS APKALTOS PROCESAS ? Pastarąją į prezidentūrą pasiūlė tik kas 6-tas Lietuvos gyventojas – KĄ VEIKIA LR SEIMAS ? Pastarąjį į Ginėjų aikštę pasiūlė visos tautos atstovai. REIŠKIA iš 6-ŠIŲ LR PLIEČIŲ 5 LIETUVIAI SUTEIKĖ MANDATĄ SPRĘSTI TAUTOS PROBLEMAS SEIMUI!!! Kada bus išformuotas S.Daukanto aikštės kromelis, o jo vietoje, žiemą – čiuožykla, vasarą – įv. kultūriniai renginiai. LR KONSTITUCIJOS 137 STR. NERA¬NAIKINTAS IR D.GRYBAUSKAITEI, TUO LABJAU TIK NUO ŠEŠTOS DALIES GYVENTOJŲ PATEKUSIAI 1 S.DAUKANTO AIKŲTĘ, NESUTEIKTAS MANDATAS – LEIDIMAS KURTI UŽSIENIO VALSTYBIŲ KARINES BAZES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE. Tai daugiau nei šiurkštus LR Konstitucijos pažeidimas, o Bausmę privalo skirti nebe KT, kuris tyli s…suraukęs, bet SEIMAS ! 

TOKIŲ TAUTOS VADOVŲ INICIATYVOS DĖKA, D.G RYBAUSKAITĖ LIETUVĄ BAIGIA NUSKURDINTI ir IŠPARCELIUOTI. Kad netaptume svetimų pretorija, neišnyktų Baltų palikuonys, gal privalome keisti D.Grybauskaitei kėdės pastatymo vietą. Pvz. tokia aikštė galėtu būti ne S.Daukanto, bet pravieniškių, lukiškių, pilviškių ar pan. teritorijoje?

Lietuvoje vėl bankai žydų, degalai ir alkoholis, vaistų kainos viršija proto ribas. Ministerijų, departamentų, inspekcijų nebesuskaičiuotum. Vėl, kaip A.Smetonos valdymo metais vyksta masinė kai kurių žydų invazija. 

AR GRYBAUSKAITĖ SUGEBA SUPRASTI, O JOS KLERKAI PAAIŠKINTI,KAD PREZIDENTŪROS PASTATAS STOVI ANT LIETUVOS ŽEMĖS,KAD TAME PASTATE DEŠIMYS KLERKŲ, IŠ KURIŲ NEGAUSI NEI SPRENDIMO,NEI ATSAKYMO,TARSI IŠ DIEVO PATEPTŲJŲ,O KREIPIANTIS – PRIVALOMA ANT GALVOS RAUDONĄ KEPURĘ. AR TAUTA DIRBA VISOKIOMS SVETIKAITĖMS, BOGUŠIENĖMS IR KANCELIARINĖMS…

AR GRYBAUSKAITĖ ŽINO,O JEIGU NE, TAI KODĖL,KAD LIETUVOJE 30% MŪSŲ BROLIŲ IR SESERŲ, TĖVŲ IR VAIKŲ GYVENA ŽEMIAU SKURDO RIBOS.? AR GRYBAUSKATĖ ŽINO KUO IR KAIP RUMUNAI ATSILYGINO SAVO TAUTOS „NUSIPELNIUSIAM“ VADOVUI ČIAUŠESKU??? Klausimas. Ar reikalingas tik užsienio turistams toks miražas S. Daukanto aikštėje, o Lietuvių tautai – nesąmoningai išpūsta, milijonines lėšas ryyyyjanti klierkų kiaurymė toje aikštėje? ? ?

Su Leninu ir dar 36 žydais jau buvo sukurta TSR sąjunga. Neišsilaikė, o ir žydeliai pasipelniję išsivaikščiojo ir Sąjunga subyrėjo. Dabar kuria naują E sąjungą.Ne visi Europoje kvailiai ,padlaižiai ir ne visi gobšūs įsijungė į ES, o kai kurie jau ir atsijungti nori.

Vengrai, lenkai, čekai savo tautiečiams nesugeba patenkinti poreikių visais žmogiškais ištekliais,todėl ir svetimtaučius maitinti atsisako. Nes šitoms valstybėms vadovauja tautos patriotai ir į kiekvieną ES pašvilpimą, kaip bebalsė, marionetė Grybauskaitė, nepuola vykdyti. O kiek pabėgėlių priėmė Izraelis?

Agresyvioji JAV keliasi iš užmaršties, kad ne ,,-an“ ar „ -on“ vadovauja, o pradėjo ,,-ma“ ir am“. Sunkiau vis darosi žydeliui,kai daug kas stoja skersai kelio. O Lietuva ne Palestina. Tai daug tautų Europoj žino. Negelbės brazauskai,adamkai,grybauskai ar šiaip pribuvėliai abhamai, pasipelnyt sulindę hamai.

Europos Islandija, kurios gyventojus sudaro 99 % islandai, pirmoji pripažinusi Lietuvos NEPRIKLAUSOMYBĘ, nereiškia savo nuopelnų ar kažkokių pretenzijų. Ir islandai nepuolė j Lietuvą naikinti pramonę ir žemės ūkį, kurti bankus, atimti Mažeikių naftą. Islandai nelenda į Teisėsaugą ir seimą, nesiperša D.Grybauskaitei į patarėjus, negrobia Lietuvos lėšų, kurdami čia savo bankus ir išveždami pelną. Tai ne žydai, kurie net tautybės neturi, o tarsi vantos lapas prie š. . . ir didžiulis noras tik vadovauti ir kuo daugiau susirinkti mūsų lėšas.

Knygų leidyklos vadovė Lolita Varanavičienė diskusijoje su „Žinių radžio“ žurnalistu teigė, kad lietuviškas knygas skaitysime ir po 50 metų. Tikiu, kad tūkstančiai Baltų palikuoniai pritaria šiai idėjai. Deja.. „jeigu vadovaus Lietuvai tokios grybauskaitės su landsberginiais palikuonimis, tai vargu ar beskaitysime naujas lietuviškas knygas jau ir po 10 metų!?

Subiręs piktybiškai naikinami Lietuvos SIMBOLIAI – Gedimino kalnas ir Gedimino pilis, Baltų palikuonys išvyks, išsivaikščios, susinaikins, nusižudys, gimstamumas susitrauks iki minimumo, užklos Tėvynės žemę iš visų pakampių žydai, semitai, izraelitai ar kitokie valkatos, neturintys Tautybės, Tėvynės, Gimtinės, vardų ar pavardžių, AKTĄ Nepriklausomybės Vokietijos mieste ant kokios lentynos vėl padengs dulkės ir paskutiniams Baltų palikuoniams gal ir bus paskirtas Rezervatas. O gal ir ne?

Juodos spalvos? Ne. Pavargo Baltai Europoje ir saujelė belikusi dairosi į visas puses, kas pagelbės, nes savi seimūnai, kaip žydai, bežino tik 3 „pagrindinius“ žodžius. . . Seimūnų daug, jie savo galią jau įrodė prieš R.Paksą. Tai ko dabar trūksta ???

Alfredas Jankūnas, Lietuvis ir sūnus lietuvio

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));