skip to Main Content

Klastotojų notarų klanas išradęs laiko mašiną: Kauno 6-osios notarinės notaras Šarūnas Rulis 2017 03 26 pradėjo Elenos Apanavičienės, mirusios 1994 03 23, paveldėjimo bylą

Kristina Sulikienė

Stebina klastotojų, sisteminių piktnaudžiautojų vienybė, dangstant vieni kitų juodus darbelius.

Tik buvo atleista Kauno rajono notarė Renata Butkauskaitė, kurios darbo speficika buvo klastojimas, jos bylas perėmė Kauno 6-osios kontoros notaras Šarūnas Rulis.

Apie „malonų susitikimą“ su juo, kai jis 2017 03 21 praktiškai man „iškabino akis“, rašiau praėjusiame LL numeryje.

Apie tai, kad jo žmona Jūratė Rulienė bandė konsoliduoti situaciją, o gal žaidė „gerą ir blogą policininką“ – irgi rašiau.

Man buvo liepta per 10 dienų nuo prašymo stabdyti notarinius veiksmus, kreiptis į teismą, šį įpareigojimą jau vizito dieną buvau įvykdžiusi – kreipiausi tiek dėl močiutės Elenos Apanavičienės termino palikimui priimti atnaujinimo – vis tik praėję 23 metai, tiek dėl senelio Zigmo Apanavičiaus palikimo – nes viešajame registre parašyta, kad jo palikimas – nepriimtas, o žinių apie testamentus irgi nėra.

2017 03 29 pateikiau patikslintą ieškinį Kauno apylinkės teismui, nes nors paveldėjimo faktų nėra, tačiau turtas – įregistruotas (visas senelių namas praleidus visus terminus, registruotas R. Apanavičiaus vardu, pagal 2002 07 25 paveldėjimo teisės liudijimą, kuris neperduotas valstybiniam registrui), todėl prireikė ginčyti neteisėtus sandorius, bei beveik aklo žmogaus (nuo 1994 metų mano senelis nebematė) pasirašytą testamentą, kurio pasirašymo metu nesilaikyta reikalingos notarinės formos (1964 m.LR CK 581 str. pažeidimas), testamentas nepasirašytas dalyvaujant liudytojams, nors žmogus nebematė, ir tas fiksuota medicinėse kortelėse.

2017 03 30 užėjus į Kauno 6-ąjį notarų biurą, ant stalo buvo padėta „Elenos Apanavičienės paveldėjimo byla, užvesta 2017 03 26“.

Žmogus mirė 1994 03 23, paveldėjimo faktų nėra. Jos sutuoktinio paveldėjimo faktų – nors tuo metu jau buvo būtina juos registruoti viešajame registre – nėra.

Tačiau ant stalo padėtos 2 paveldėjimo bylos.

Yra valstybė su Civiliniu kodeksu, ir yra valstybė valstybėje.

Mano labai aktyvi motina Virginija Apanavičienė ir negali kitaip elgtis – turtas visada buvo jos gyvenimo prioritetas, nepaisant nieko. O dokumentų klastojimas notarinėse – yra jos šeimos tradicija.

1947 metais dėl pagalbos partizanams, ar dėl išbuožinimo Rokiškio rajone buvo tremiama mano prosenelės Anastazijos Kubilienės ( merg. Smalstytės) šeima. Stirbams atėjus į Panemunių kaimą, mano senelis Alfredas Kligys močiutę Danutę Kubiliūtę, gimusią 1926 06 30, kažkokiu būdu išgelbėjo, vėliau susuktą į šiaudų kūlį išskraidino į Vilnių, kur gavo jos pusseserės, Vargdienių seserų kongregacijos vienuolės Anastazijos Smalstytės pasą. Kadangi Nastutė buvo gimusi 1920 m., o tiek pasendinti išvaizdą močiutei nebūtų pavykę, mano senelis sugalvojo suklastoti jos tapatybę.

Metrikų įrašuose su kiaušiniu jis suklastojo, jog Anastazija Smalstytė yra gimusi 1930 03 01, tuo pagrindu išėmė mano močiutei naują pasą, tada ją vedė, ir močiutė tapo Anastazija Kligiene, gimusia 1930 03 01.

Net gimimo dieną iki 1990 metų švęsdavome kovo mėnesį, o kodėl močiutę giminės vadina Dana, ji sakydavo, čia šiaip, buvo antras vardas.

Turint tokią pačios susiklastotą tapatybę, ir metų metais esant „valdžioje“ – tai prie Prunskienės, tai prie Karbauskio, tai galų gale užleidžiant vietą Skverneliui (Karoliniškių apygarda buvo mano motinos – bet reikėjo pasislinkti: pasislinko) – kitaip tvarkytis dokumentų žmonės nemoka.

Nesvarbu, kad yra dar gyvi 4 Elenos Apanavičienės anūkai, ir viena proanūkė, iš viso 5 suinteresuotieji asmenys.

Joks kodeksas neleido praėjus 23 metams po asmens mirties, apsimetus, jog čia nieko tokio, kreiptis į notarinę, ir reikalauti išduoti paveldėjimo teisės liudijimą.

Tuo labiau, kad ir 2002 07 25 išduotasis į Visą mano senelių turtą neatlaiko jokios kritikos, nes Zigmas Apanavičius mirė 2001 04 02, taigi, paveldėjimo liudijimas išduotas praėjus 1 metams ir 3 mėnesiams, o Centrinės hipotekos įstaigoje šio fakto –nėra. Na, suprantama kodėl: nes tas liudijimas – klastotė.

Zigmo Apanavičiaus „paveldėjimo byloje“ paveldėjimo teisės liudijimo registracijos numeris – taisytas, nors originale yra pradžia „68“, byloje – „69“, taisyta su ranka. Tokie dokumentai automatiškai pripažįstami negaliojančiais.

Jūratė Rulienė kalbėtis atsisakė, o Šarūnas Rulis priėmęs pareiškimą dėl paveldėjimo, praėjus 23 metams – pasišalino „atostogauti“.

Renatos Butkauskaitės, kuriai dokumentų klastojimas tai buvo kasdienė „notarinė veikla“, „geroji praktika“, kad duokite man pinigų, o kokį noriu dokumentą – tokį sukursiu, pagal savo įsivaizduojamą kodeksą – tęsiama.

Tik, klausimas – ar normalu, kad Šarūnas Rulis, kuriam patikėtos Renatos Butkauskaitės „maklės“, toliau jas tęsia? Juk Teisingumo ministrė, kuri atleido Renatą Butkauskaitę, turbūt tikėjosi, jog Kauno rajone žmonėms atsiras šansas gyventi pagal civilinius kodeksus, o ne pagal „jėgos teisę“: kas kietesnis, gudresnis – to ir turtas.

Tiesa, pateikus pareiškimą į teismą dėl Zigmo Apanavičiaus paveldėjimo, teisėja Kriaučiūnienė (ar tik ne mano kritikuojamos Laimos Kriaučiūnaitės giminė?) parašė 2017 03 23 nutartį, jog aš turiu taisyti trūkumus: ji nemato mano skenuotų dokumentų (o teisme nereikalingas geras regėjimas? – juk „aš nematau“ yra labai subjektyvu), todėl prašo perskanuoti. Perskanavau, kitu formatu, gal „geriau matys“. Kariuomenėje, tarkime, tikrinamas regėjimas. Notarinėje irgi turėtų būti tikrinamas.

O štai kreipusis dėl nuo 1994 metais nebemačiusio žmogaus Zigmo Apanavičiaus (sirgo katarakta) testamento, surašyto spausdinimo mašinėle (neatitinka „naminio testamento“ apibrėžimo), teisėja pati pradeda „nebematyti“.

Aklas aklą veda? Panašiai išeina.

Keista, jog notarai įsivaizduoja esą nebaudžiami, nekritikuotini, jog jie gali užvedinėti bylas, praėjus 23 metams nuo palikėjų mirties, nors to neleido nei 1964 m. Civilinis kodeksas, nei nuo 2001 07 01 pradėjęs galioti, kuris įvedė ir paveldėjimo faktų registrą.

O tiek Elenos Apanavičienės, tiek Zigmo Apanavičienės paveldėjimo faktų – nėra. Tačiau yra išrašinėjami paveldėjimo teisės liudijimai: pasinaudojant tarnybine padėtimi, o V. Apanavičienės atveju – ir politine (sėdi Skvernelio dešinėje, nes užleido jam apygardą) – yra suklastojami oficialūs valstybės dokumentai.

O išaiškinus klastojimą, baudžiama net ne notarė, – o tie žmonės, kuriuos įstatymas apibrėžia kaip 2-osios eilės paveldėtojus.

Jiems net kreipusis į teismą, labai aktyvūs netgi ne paveldėtojai, o jų šeimos nariai, bėga į notarines, ir reikalauja teisių,- pagal savo susigalvotą kodeksą.

Nors, priminsiu, Virginija Apanavičienė yra suklastotos tapatybės Anastazija Smalstytės – Kubiliūtės – Kligienės, gimusios kažkur tarp 1920 ir 1930 metų, dukra, kurios tapatybės šiaip techniškai žiūrint, net ir nėra – kol ji jos neatsistatė teismine tvarka, nes iš viso neaišku, kas yra jos motina : ar Kubiliūtė Dana, ar Anastazija Smalstytė (vienuolė) – o gal abidvi?

Tačiau notarai, o ir principingasis Skvernelis, su dar principingesniu Karbauskiu, tokią netikrą tapatybę vertina aukščiau už tikrus, Lietuvos piliečius. Kodėl paralelinė visata, kurioje gyvena dalis žmonių vis dar stipresnė už valstybę, vardu Lietuva?

Ir šiandien spaudoje skaitome: Rusija turi laikyti įstatymų. Bet Lietuvoje nesilaikoma Civilinio kodekso!!

Tą rodo paprasčiausia paveldėjimo byla.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));