skip to Main Content

Kristina  Sulikienė

Dabar įsivaizduokite, jog būtų teisės pasaulyje tik į vieną sambūrį (nors Konstitucija draudžia monopolijas) suburti advokatai, prokurorai su policininkais ir teisėjai. Jeigu esi persekiojamas su sukurpta byla, arba tave apgavo vienas iš šios grandinės dalyvių, neturėtum į ką kreiptis – varnas varnui akies nekerta.

Pasakoja persekioti žmonės, jog pasisamdai advokatą ikiteisminiam tyrimui, o anas tau pasiūlo susitikti…komisaro kabinete. Atrandi ten jį gražiausiai su policijos viršininku kavą begeriantį. (Švenčionių prokuratūros ir policijos, bei advokatūros “darbo principai”).

Kitas vaizdelis: labai garsaus gangsterio, tiesiog amžiaus nusikaltėlio byla, advokatas teismo salėje imasi net teatrinių elementų – nes reikia vaidinti prieš kameras, kurios tave gražiai užfiksuos, ir vakare per žydrąjį ekraną parodys – na, o išėjęs iš teismo posėdžių salės, jis ant teismo laiptų išsiners iš kailio įrodinėdamas, jog gangsteris iš Lukiškių rūsio 1996 metais užsakė nužudymą. “O jeigu nebus įrodytas skambutis, tada raštelis bus, pamatysit, tikrai”- prokuratūros versiją artimiesiems aiškina labai garsus advokatas. (2014 03 11 Vilniaus senamiestyje minėtas advokatas geria sau gražiausiai su prokuroru Vytautu Kukaičiu. Vėliau tik “Laisvame laikraštyje” bus patvirtinta Luno Gudzinsko interviu,  jog minėtas advokatas tikrai yra tarpininkas tarp prokuratūros ir asmens, siūlo susitarti už šimtatūkstantines sumas, kad būtų nutraukti tyrimai, arba iškelti konkurentams.)

Ir jeigu paliktum bylą savieigai, va tokio sistemos tarno rankose, tai ir tie mobilūs telefonai ne tik iš rūsio, bet ir iš kosmoso suskambėtų.

Daiva Guobienė šiuo metu dirba ne tik Seimo nario Audriaus Nako padėjėja, ji laisvu nuo pagrindinio darbo metu užsiima teisės konsultacijomis: ji yra laisvoji teisininkė, niekam nepriklausanti, ir dirba pati sau. Ar tai tikrai nesiderina su Seimo nario padėjėjo darbu? O kur čia interesų konfliktas – na kas gali įrodyti, jog jos veikla už Seimo rūmų kertasi su veikla Seimo rūmuose? Juk net patys Seimo nariai užsiima atviru lobizmu ir magnatų protegavimu. Tai ką jau čia tas padėjėjas priproteguos?

Šių metų sausio 22 dieną “Lietuvos ryte” kaip dienos naujiena ir sensacija buvo pristatyta, jog Daiva Guobienė teikia teisines konsultacijas – ir tai pateikta kaip nusikaltimas, afera, ir vos ne amžiaus skandalas.

Šitokius skandalus mėgsta advokatų ir prokurorų klanas, kuriems nepavaldūs laisvieji teisininkai, būna, kad sugriauna visas jų kruopščiai kurptas ir susiderintas bylas, kuriose būna ir “čemodanėliai” suvaikščioja.

Laisvasis teisininkas nedalyvauja “čemodanų” sistemoje, jis nei juos gauna, nei juos nešioja, nei jam įdomu.

Daivai Guobienei mestas kaltinimas – kad ji už paslaugas paėmė pinigų, o skubėdama neturėjo čekių knygelės. Tačiau pagrindinė mintis juk yra ta, kad moteris, pateikusi krūvą dokumentų, mano, jog laisvajam teisininkui už paslaugas mokėti nereikia – va čia yra gili straipsnio mintis. Bandoma paveikti visuomenę, jog teisininkas neva negali išrašinėti nei sąskaitos, nei turėti čekių knygelės, nes esą tai gali daryti tik advokatai.

Stop.

Visi – tiek advokatai, tiek notarai, tiek ir laisvieji teisininkai registruoja savo veiklą VMI pagal tą patį veiklos klasifikatorių “teisinė veikla”. Visi veda tokią pačią buhalteriją, o mokesčius moka irgi visi vienodus.

Jokio skirtumo Guobienei ir jos klientei neturi būti, kaip toliau keliavo tie 1000 litų – ar Guobienė juos įnešė į savo sąskaitą, ar padėjo į seifą, ar nurašė į veiklos išlaidas, ir nuo likusios sumos skaičiavo mokesčius – esmė ta, kad Guobienės ir valstybės santykiai sprendžiasi ne laikraščiuose, ir ne per apsimestinius klientus. Be to, VMI neliepia net registruoti veiklos, jeigu ji yra vienadienė, nepasižymi tęstinumu. Jeigu Guobienė suteikė vieną konsultaciją per pusę metų, ji niekaip net neprivalėjo apskaičiuoti ir pajamuoti tų 1000 litų.

Dabar gi “Lietuvos rytas”, dar taip išeina, ginčija laisvųjų teisininkų įkainius, neva jau jie neturi teisės turbūt ne tik kad gauti atitinkamo atlyginimo, bet iš viso nieko, nes “neturi čekių knygelės”. 

Deja, advokatas ir teisininkas turi tą pačią kvalifikaciją – jiems yra suteiktas teisininko kvalifikacinis laipsnis. Jį suteikia Lietuvos valstybė, išduodama aukštojo mokslo baigimo diploma. Darbas jų analizuojant bylas, rašant išvadas – vienodas, ar ten advokatui prabangiame biure už nugaros kabo mantija, o laisvajam teisininkui niekas nekaba.

Analizuoti didelės apimties bylą yra sunku ir sudėtinga. Advokatai anksčiau be 500 litų net neimdavo jokių popierių, esą, neapsimoka. Gal Daiva Guobienė ir gavo “per daug”, tačiau turint galvoje, jog moteris ne vieną dešimtmetį praktikuoja teisę, ji gali sau leisti prašyti normalaus valandinio įkainio, kas buvo net ir ministro įsakymu nustatyta – tai 100 litų. Šiuo metu šis įkainis pakeltas iki 70 eurų. Mane, tarkime, mano draugai advokatai ir išmokė: baigei teisę, turi tokį patį ir net geresnį diplomą (įgijau tarptautinės teisės kvalifikaciją taip pat), ir imi tokį patį įkainį, kaip mes. Pažįstu ir visiškai normalių advokatų, su kuriais jau daug metų pasidaliname ir bylomis, ir klientais, ir t.t. Tarkime, yra žmogus, kuriam reikia surašyti apeliacinį skundą – advokatas negali imti mažiau negu įprasta jo biure, todėl jis siunčia žmogų pas mane, aš surašau pigiau. Vėliau byloje, jeigu viskas vyksta žodiniu būdu, atatovaus tas pats advokatas. Tai normali komandinė veikla, klanui turbūt nesuvokiama.

Tiems, kas vis dar abejoja, ar teisininkas ir advokatas yra tas pats, ir kurie susikuria fantastinių idėjų, jog teisininkas negali verstis teisės praktika, nes neva neturi kažkokio dar papildomo popieriaus, tai yra advokatų klano skleidžiama propaganda.

Advokatų klanas yra labai reikalingas tarpininkas tarp žmogaus ir sistemos. Advokatai dažnai nesilaiko jokios moralės, etikos, susitarinėja bylų rezultatus ne tik su prokurorais, bet ir teisėjais, mėgsta kartu eiti pasilinksminti – kas Vakarų pasaulyje yra neįmanoma, nes to neleidžia advokato profesinė etika.

Tas teisininkas, kuris yra “ne sistemoje”, jiems yra kaip rakštis vienoje vietoje.

Straipsnyje dar matome tokį momentą, kad neva Guobienė būtinai turi turėti kontorą, o ji atseit sugeba “išsisukti”, ir susitinka kažkur neutralioje aplinkoje. Laisvasis teisininkas gali nuomotis patalpas savo veiklai, gali ir nesinuomoti, nes tai yra laisvoji profesija, pagal kurią galima dirbti namie.

Vėlgi visokie reikalavimai ofisams yra nustatomi licencijuotai veiklai – tarkime, gydytojas, turintis gydytojo licenciją, ir norintis turėti savo kabinetą, turi ir turėti faktinį kabinetą, patalpą, aprodyti jį komisijai, sanitarinei inspekcijai. Tačiau jeigu gydytojas norėtų papildomai verstis medicinos konsultavimo laisvąja profesija – jis jokio kabineto turėti neprivalės.

Tačiau gydytojų klano nariai lygiai taip pat bauginami, ir laisvąja veikla verstis bijo. Todėl net nežino jos reikalavimų, taip viskas apauga gandais ir pasakojimais.

Laisvasis teisininkas kadangi yra visiškai laisvas ir nepriklausomas, neretai važiuoja dirbti į vietą, o ne atvirkščiai, kad pas jį turi važiuoti klientas. Važiuodamas į kitą miestą, ofiso į bagažinę nesusidėsi. Laisvasis teisininkas važiuos atkariauti vaikų bet kurio miesto savivaldybėje vaikų teisių posėdyje, nuvyks į žemėtvarkos projekto svarstymą. Toks teisininkas yra labai patogus, jis yra laisvas, ir jis neprisirišęs prie savo kėdės, kurios gali ir neturėti, nes VMI to nereikalauja.

Pamenu, buvo vienas užsakymas – išreikalauti dokumentus iš Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės. Neva joks advokatas, kuris skaitė bylą, nesugeba pajudinti nei piršto, be to, nemoka angliškai. Ėmiausi bylos, “paspaudžiau KAM”, Generalinę prokuratūrą: Lietuvoje tyrimai nebuvo atnaujinti, tačiau dokumentai iš JAV armijos atkeliavo, nes lyg kažkas iš KAM “antrukų” pasijudino. Be to, surašiau užklausimą anglų kalba, tiesiai JAV kariuomenės kriminalinių tyrimų biurui.

Po kiek laiko gaunu keistą žinutę nuo klientės: “Ir kas tu esi?? Tu juk net negali atstovauti teismuose?” Bandau jai atrašyti, jog ikiteisminis tyrimas Lietuvoje iš viso nevyksta, o Amerikoje vykdomas, ir aš buvau samdyta išreikalauti dokumentus, tai kokios problemos? Atrašau, jog galiu atstovauti teismuose, tik kad į mane nėra kreiptasi dėl jokios teisminės bylos, tik dėl ikiteisminio tyrimos.

Paskui aišku atsirado “Lietuvos rytas”, kuris pateikė Lietuvos karininko žūtį kaip natūralią mirtį. Na, ir aišku, byla buvo baigta: daugiau nieko “nebepramuši”, nes JAV armija gali daugiau nieko nebeteikti – jeigu tyrimo medžiaga yra viešinama. Be to, “Lietuvos rytas” sudirbo visą bylos versiją, iki kurios buvome prisikapstę: jog karininkas yra sušaudytas, jo kūne matosi skylės. Ir aišku, juk kažkuriuo momentu prie gedinčių tėvų atsirado visažiniai advokatai, kurie, patys nesugebėdami nieko byloje nuveikti, pradėjo kurstyti prieš teisininką, kuris parašęs keletą užklausimų, išmušė lavono nuotraukas, kurių iš viso nebuvo byloje. (Apie Lietuvos žvalgybos karininko Liutauro Balčiūno paslaptingą mirtį JAV kariuomenėje rašė būtent “Laisvas laikraštis”, ir dėl šio viešinimo kartu su teisiniais žingsniais, byla judėjo į priekį.)

Dar vienas charakteringas atvejis apie klano darbelius. Du Kauno teisės šulai, o gal tiesiog “bachūrėliai”, vienas prokuroras, kitas advokatas, susikurpė bylą, susiskaičiavo, jog išloš maždaug 900 000 litų, moteriškę netgi buvo suėmę, šiaip, ”dėl mados”, na ir atėję į Kauno apygardos teismą, vaidino, kad vienas kito iš viso nepažįsta.

O aš du balandėlius buvau mačiusi, ir ne kartą, gražiausiai po darbo prie alaus bokalo burkuojančius, naujas bylas kurpiančius, “biznio” reikalus aptarinėjančius.

Nuvykau į teismą, ir kaltinamos moters advokatas Rolandas Tamašauskas pristatė, jog yra moteris, kuri paliudys, kad advokatas su prokuroru yra geri draugai.

Prokuroras visas paraudo, pradėjo meluoti, jog nepažįsta greta sėdinčio asmens, o greta sėdintis advokatas pradėjo emocingai sklaidytis: “Na ir kas, kad mes kartu prie vieno stalo dirbome Kauno apygardos prokuratūroje, na ir kad kad vaikščiojome tuo pačiu koridoriumi?” Teisėjas paprašė nusiraminti advokatą, ir pasakė jam, jog niekas nekaltina, jog jie abudu yra dirbę viename kabinete prokurorais, nušalinimas grindžiamas tuo, jog jie ir dabar draugauja, ir po darbo alaus bokalą kartu lenkia.

Advokatui visiškai neatlaikė kantrybė:

“Nu ir kas čia tokio, nu turiu aš barą miesto centre, ten ateina ir pareigūnų, ir jis ateina, ir kas čia tokio”.

Teisėjas tik plačiai nusišypsojo, išėjo priimti nutarties, aišku, nušalino nesąžiningą prokurorą, o paskyrus jauną ir sąžiningą, moteris, prieš kurią buvo susivienijęs klanas dėl jos turimo turto, buvo išteisinta – tiek, kad per persekiojimo metus jos verslas buvo galutinai sužlugdytas. Jaunas ir sąžiningas prokuroras kitame posėdyje pasakė, jog pritaria, kad kaltinimai kreivai surašyti. Teisėjai, matydami, jog advokatas (kaltinamosios) ir prokuroras vienos nuomonės, kaltinamąją išteisino netgi dviejose instancijose.

Tačiau sukurptosios “nukentėjusios” pusės (ji nukentėjo, nes kaltinamoji dengė jos namo kreditą, taip neva, jai buvo padaryta didžiulė žala, kurią ji įvertino 900 000 litų) advokatas nenurimo, ir apsiskundė Lietuvos Aukščiausiajam teismui. Iš LAT atėjo paklausimas į GP: “Nėra prokuratūros versijos, prašome pateikti”. Iš GP atėjo atsakymas į LAT: “Mes pritariame išteisintosios advokato pozicijai, prašome palikti nepakeistą, išteisinti”.

Va šitaip paprastas teisininkas iš šalies gali sugriauti klano bylą. O kiek dar yra tokių atvejų?

Grįžtant prie Daivos Guobienės puolimo, “Lietuvos ryte” dar viena peršama idėja, jog ji kadangi nėra advokatė, negali atstovauti teismuose. Jau prieš 5 metus esu rašiusi straipsnį, tema “Vieninteliais teisininkais prisistatantys advokatai klaidina visuomenę”, kur išvardinau, kiek daug įvairių bylų, kur gali atstovauti teisininkai – ir baudžiamajame procese nukentėjusiuosius ir civilinius ieškovus, ir visose administracinėse bylose, o civilinėse įmones, bendroves, o asmenis kartu su advokatu. Aš pavyzdžiui bylose atstovauju jau 10 metų, tokia mano praktika. Ir aišku, prieš mane buvo rengiamas panašus puolimas kaip prieš D. Guobienę: pernai “Vakaro žiniose” buvo užsakytas straipsnis, kad aš esu aferistė, nieko nebaigusi,ir neteisėtai teikiu teisines paslaugas. Sužinojusi apie tokį puolimą, liepiau VŽ sum animi susisiekti, ir jie ilgai ir nuobodžiai manes telefonu atsiprašinėjo…Šmeižikiškas straipsnis neišvydo dienos šviesos. Nors – gal būčiau prisiteisusi solidžią sumą pinigų? Tačiau aišku, jog viešas šmeižtas griauna žmogaus reputaciją ir profesinę veiklą, ir tokių straipsnių neturėtų būti “etiška” save vadinančioje spaudoje.

Pasiskaičius Daivos Guobienės skundą dėl neetiško straipsnio, akivaizdu, jog ši teisininkė daugiausiai dirba su įmonėmis. O atstovauti įmonėms su įgaliojimu visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas leidžia jau nuo 2011 m. rudens, buvo atlikti pakeitimai, palengvinę įmonių atstovavimo aspektą.

Matosi, jog užsakomojo straipsnio kūrėjai nelabai gaudosi, jog dabar yra 2016 –ieji metai.

Žmones yra išvarginęs advokatų klanas, kurio daugelis narių yra apsišiukšlinę su “čemodanais”, yra nuteistų asmenų, yra ir nenuteistų, kurie išsisuko, nes prokuroras pamiršo pateikti skundą – o klanas toliau bando vykdyti savo nešvarius žaidimėlius – neva laisvasis teisininkas negali nei dirbti, nei atstovauti.

Tai tie, kas tiki advokatų klano skleidžiamomis nesąmonėmis, na pasiskambinkite į VMI, ir paklauskite, ar galima registruoti teisinę veiklą, išrašinėti sąskaitas, mokėti mokesčius. Na ir atsakymas bus “taip”. Jūs net darbuotojus galėsite samdyti, turėti teisės studijų praktikantus.

Ar apie tai dėstė advokatų klanas, vedęs teisės paskaitas? Ne. Iš kur tuomet sužinojau? Kartą austoservise atidžiai persiskaičiau meistro dokumentus, kabančius ant sienos, ten šalia autoserviso veiklos, buvo parašytos kitos laisvosios profesijos, tarpe jų buvo parašyta “teisinė veikla”.

O užsiregistravau tada, kai “patvorio” fondas atsisakė mokėti pinigus, kuriuos, manipuliuodami ir reklamuodami mano atstovaujamas bylas, buvo susirinkę iš patiklių babyčių ir diedukų. Išrašiau sąskaitą, užregistravusi veiklą, ir paprašiau susimokėti.

Be to, jeigu jau taip nepasitiki tau padedančiu teisininku – siųsk jam pinigus į sąskaitą. Nereikės paskui įrodinėti, kad davei pinigus, kiek davei, jeigu jau toks tikslas – klupdyti tau padėjusį žmogų.

Tegul aiškinasi VMI ir pats paslaugų teikėjas. Bet, matyt, ne tokia yra schema: juk samdytos babytės jau ne vienerius metus dirba apsimestinėmis klientėmis, kurios paskui visur skundžiasi.

Šiame straipsnyje pateikti momentai ir mano išgyventi: būdavo, atsiranda “iš oro” kelios babytės, jos tau duoda kažkokių dokumentų kopijas, aišku, nesusimoka nei cento, numeti tas kopijas į kampą, vėliau tos babcės “taranuoja”, jog tokia ir tokia iš manęs paėmė originalus.

Iki šiol viena babytė man taip pasakoja, kai tik susitinku, nors ji kažkaip “neatgamina”, jog čia pat su manimi prie mūsų kopijavimo aparato mano namuose padarė visos bylos kopiją, ir namo parsinešė originalus. Šitokias pasakas pasakoti yra apmokyti tie žmonės, kurie “dirba klientais”. Jiems iš esmės nereikia jokių paslaugų, bet jų siekis – kažkaip pakenkti.

Ir jie veikia pagal seną modelį – “čekių knygelė”, “pasiėmė dokumentus”. Visa tai jau girdėta, ir norėtųsi išgirsti naujų versijų: kodėl teisės profesionalas yra aferistas, apgavikas – o advokatai, kurie net neskaitę bylos, sako – atneši man 2000 eurų – tai čia ne aferistai?

Ir kodėl už tikras paslaugas susimokėti 290 eurų yra “afera”, o už neatliktas paslaugas nešti 2000 eurų be jokio čekio – čia advokatų darbo kasdienybė?

Grįžtant dar prie Daivos Guobienės puolimo, norisi pasakyti, jog D.Guobienė net neprivalo aiškintis, kiek ir kam atstovauja ir dirba. Teisininko veikla nėra matuojama valandomis: tai individuali veikla, kada teisininkas nori, tada ir dirba. Jis gali iš viso nedirbti, ir turėti tik vieną klientą, dėl kvalifikacijos palaikymo – ir niekas negali jam trukdyti palaikyti kvalifikacinius gebėjimus, dirbant su viena byla.

Jis gali užsiversti kalnu bankroto bylų ir dirbti savaitgalį, svarbu, jog jo viršininkas neprieštarauja, ir su savo padėjėju susišneka antradienį darbe. 

Kiek teko skaityti Daivos Guobienės atsiminimus, ji yra perėjusi 9 pragaro ratus, prieš ją buvo kurpiamos ir kurpiamos bylos, ir iš esmės, išklausius ją, paskaičius jos versiją, tai buvo tyčia kurpiamos bylos dėl asmens kompromitavimo ir sunaikinimo: sekimas, terorizavimas, šmeižimas – viskas prieš ją buvo panaudota.

Tačiau žmogus nenusiminė, iškelta galva toliau ėjo į priekį.

Išlaikė ne tik kvalifikaciją, bet ir sugebėjimą atremti nepagrįstus kaltinimus.

Tas matyti iš D.Guobienės laiško žurnalistų etikos inspektoriui.

Beje, teigingai atsako D. Guobienė šmeižikams: na ir kokia čia ta užuovėja Seime? Juk padėjėjai neturi imuniteto, teisinės neliečiamybės?

Daiva Guobienė neseniai smogė klanui, sudalyvavusi laidoje apie visiškai suklastotą Henriko Daktaro bylą.

Joks prokuroras, ar advokatas, išskyrus V. Sirvydį, nesugebėtų taip drąsiai kalbėti, ir ginti į sistemos mėsmalę patekusio žmogaus.

Daiva Guobienė principingai laidoje nurodė sistemos pleištus: kaip jie pagauna žmogų, ir jį mala. Papasakojo apie piktnaudžiavusių prokurorų darbelius.

Laida buvo kartojama keletą kartų.

Kodėl gi klanui nesmogti atgal? Tik kad jau “kaltinimai” iš piršto laužti.

Na jeigu ir neturi VMI registracijos Daiva Guobienė – juk ta individualios veiklos pažyma išimama per 1 minutę, ir elektroniniu būdu. O gal Daiva Guobienė seniausiai turi VMI registraciją, ir jai juokinga skaitant kaltinimus, kokia ji neva aferistė, ir kaip vykdo veiklą neva neteisėtai.

Juokingiausia, jog vis dar atsiranda žmonių, kurie mano, kad už teisines paslaugas nereikia mokėti, o paduotas avansas dėl kažkokių priežasčių turi būti grąžinamas.

Žmonės internete, socialiniuose tinkluose diskutuojantys apie Daivos Guobienės puolimą, mano, jog ji labai užkliuvo dėl to, jog padeda Seimo nariui Audriui Nakui teikti vieną po kito taiklius paklausimus dėl valstybinės korupcijos.

Dar viena nuomonė, jog jau prasidėjo intensyvi rinkiminė propaganda. 

Tačiau jeigu kalbėtume apie teistumus ir Seimo darbą – kažkodėl Seimo nariu buvo kalėjime sėdėjęs Saulius Stoma, ir joks laikraštis jam to neprikišinėjo. Iš TV ekranų per sausio 13 minėjimą neišlendantis Audrius Butkevičius irgi sėdėjo.

Konservatoriai, pridirbę milijardinių nuostolių Lietuvai, tarkime, nesėdėjo – bet ką tai keičia?

Ką tas žmogaus praeities dorojimas turi bendro su jo šiandienos veikla ir darbu? Ogi nieko.

Tikėkimės, Daiva Guobienė ne tik per etikos inspektorių “pratrauks” neetišką laikraštį, bet paduos jį ir į teismą.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));