skip to Main Content

Klaipėdos teisme sužlugo prokurorų sukurpta senjorei Aldonai Tunik byla. 

Zenonas Volkovas

       Aldona Tunik vadovauja Klaipėdoje sūnaus mašinų saugojimo aikštelei. Pats sūnus sėkmingai dirba Londono aukščiausiajame teisme, aišku ne eiliniu darbuotoju. Nepritekliaus nejaučia. O štai motinai Aldonai, dėl aikštelės pastovūs nesusipratimai su miesto valdžiažmogiais. 2001 metais įsigijus mašinų stovėjimo aikštelę, bei iš savivaldybės išsinuomojus 0,5 ha žemės, prasidėjo įvairūs „nesklandumai“: buvo apkulta, bandyta sprogdinti aikštelėje stovinčias mašinas t. ir t. Prie nežinomų aplinkybių kažkur užsikišo aikštelės vandens kanalizacijos nuotekų vamzdynai, esantys už teritorijos ribų. Nors A.Tunik už kanalizacijos paslaugas metų metais moka nemažus mokesčius, paslaugų negauna. Lietingu metu vienas siurblys nebepajėgia išpumpuoti į teritoriją plūstančio vandens. Prisiėjo pirkti antrą siurblį. Elektra suryją didelę pelniūkščio dalį. Mokesčiai nebeįkandami. Braidžiojant po balas senjorei prasidėjo sveikatos sutrikimai. 

       Neapsikentusi patyčių A.Tunik  2016-03-29 d. pateikė Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui skundą, kuris 2016-04-07 perduotas nagrinėjimui pagal nusikalstamos veikos padarymo vietą – Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Kuriai sėkmingai vadovauja Simonas Minkevičius, jo pavaduotojas Vytautas Jurkevičius, kurio žmona dirba Klaipėdos miesto savivaldybėje, kaip sako žmonės sėdi ant ES pinigų maišo. Kaip manom, jų dalis turėjo būti skirta ir A.Tunik vandens nuotekų kanalizacijai sutvarkyti. Skunde A.Tunik rašė: „ Klaipėdos savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas bendrininkų grupuotėje su kitais asmenimis, nevykdo trijų teismo sprendimų bylose, jai kerštavo, persekiojo, įvairiais būdais žlugdė jos verslą kuriame dirba invalidai, neteisėtai siuntinėjo sąskaitas dėl žemės  nuomos mokesčio ir tokiu būdu prievartavo iš jos turtą. Taip nusikalstamai jis elgėsi dėl to, kad jam buvo reikalinga žemė geroje vietoje netoli jūros, kurioje yra jos automobilių saugojimo aikštelė, nes turėjo planų minėtos žemės teritorijoje statyti labai prabangius kotedžus, nuosavus namus, kurių savininkais turėjo tapti aukšto rango valstybės tarnautojai. A.Tunik manė, kad jis planavo panaudoti ES skirtus pinigus ne pagal paskirtį ir tokiais veiksmais Klaipėdos meras V.Grubliauskas piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi dėl savanaudiškų paskatų, viršijo įgaliojimus, siekdamas turtinės ir asmeninės naudos bei netinkamai atliko savo pareigas, tuo padarydamas didelę žalą ne tik jai ir jos įmonei, bet ir Lietuvos Respublikos valstybei“.  Klaipėdos apygardos prokuratūra ėmė tirti ne A.Tunik įvardintas galimai nusikalstamas veikas, o iškėlė jai pačiai baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 2 d. nes pateikė melagingą pareiškimą apie padarytą sunkų  nusikaltimą. Po kruopštaus tyrimo byla atsidūrė teisme.

      Nukentėjusiu joje tapęs Vytautas Grubliauskas teisme parodė, kad Klaipėdos meru pradėjo dirbti nuo 2011-04-12 d. Su kaltinamąja A.Tunik yra bendravęs asmeniškai. Didžioji dalis šios istorijos prasidėjo 2006 m, t.y. jam dar neėjus mero pareigų. Apie jo vardu pasirašytą ir išsiųstą A.Tunik raštą dėl 5000Lt reikalavimo, išgirdo pirmą kartą, todėl nieko negali pasakyti. Paaiškino, kad gal savivaldybės vardu kaltinamajai buvo siunčiamas priminimas, kad ji turi sumokėti mokestį, ir po jo tekstu galėjo būti jo parašas. Mano, kad A.Tunik kaltinimai jam dėl to, kad jis kėsinosi į jos turto pasisavinimą, yra neargumentuota šmeižto apraiška. Tikrai norisi tikėti, kad meras tokių kėslų , kad kėsintis į svetimo žmogaus turtą tam, kad jį užgrobti ir tam, kad jį perleisti tretiesiems asmenims, niekada nebuvo turėjęs ir neturi. Meras pažymėjo, kad savivaldybės administracija, savivaldybės administracijoje esantys skyriai, pavaldume esančios bendrovės, nėra tiesioginės mero pavaldumo institucijos. Mano, kad į visus kaltinamosios A.Tunik pateiktus prašymus, skundus dėl užtvinimo, nuolatinio potvynio automobilių aikštelėje, jei tokie teikiami, tai tikrai turėjo būti atsakyta įstatymuose nurodytais terminais ir tvarka. Ar nuo 2011 m. balandžio mėn. buvo teikiami tokio pobūdžio prašymai, skundai, tiksliai meras teisme pasakyti negalėjo, tačiau, paaiškino, kad jam gaunant tokį dokumentą, jis visada, nes yra nustatyta tokia tvarka, persiunčia jį savivaldybei, nagrinėti atitinkamiems skyriams, kurie atlieka analizę, tyrimus, reikiamą analitinį darbą, paruošia atsakymą, po ko jis gauna bei pasirašo. Taip pat meras nurodė, kad AB „Klaipėdos vanduo“  (direktorius A.Makūnas-Z.V.) yra valdoma savivaldybės, kuri prižiūri ne tik Klaipėdos m., bet ir viso Klaipėdos regiono vandentvarką, t.y. ji yra viso vandentvarkos ūkio prižiūrinti bendrovė, kuriai pagal įstatymą priklauso tiek aprūpinimas geriamu vandeniu, tiek nuotėkų bei lietaus šalinimo bei tvarkymo dalykai (tik jau ne A.Tunik už mokamus mokečius-Z.V.). Meras taip pat pažymėjo, kad „Klaipėdos vanduo“, kaip AB, tiesiogiai jam nėra pavaldi, nes pagal hierarchiją bendrovės direktorius (A.Makūnas-Z.V.) yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Paaiškina, kad jo dispozicijoje yra labiau politinio atspalvio formavimas, todėl komentuoti ūkinius klausimus, kurie yra AB „Klaipėdos vanduo“ dispozicijoje, kuri veikia pagal įstatymus, negali. Taip pat meras nurodo ir tai, kad nuo 2010 m. visus žemės nuomos klausimus sprendžia Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, t.y. ne savivaldybė ir ne merija. Iš ko išskaičiuojamas žemės nuomos mokestis pasakyti negali, nes tai yra ne jo dispozicijoje.

       Gerai, kad Aldona Tunik žino, kieno dispozicijoje yra prokurorai ir kieno teises ir garbę jie gina.

       Kaip teisingai visi supratome, pareiškėja A.Tunik neturėjo tikslo pateikti melagingą informaciją apie nebūtą nusikaltimą, o kreipėsi tik dėl to, kad būtų išspręstos visos esamos problemos, t.y. dėl žemės nuomos mokesčio, dėl jos aikštelėje užkimštų kanalizacijos angų, dėl ko aikštelėje kyla potvyniai, norą ją išjoti iš tos teritorijos t. ir t. Tokiu būdu ji siekė, kad susidariusi situacija būtų išspręsta, kadangi nuo 2009 m. iki šių dienų negali rasti tiesos, nors kreipėsi į visas įmanomas institucijas, tačiau niekas nieko nedaro. 

       Dabar senjorė A.Tunik galimai kalbės kitaip ir nebesakys, kad niekas nieko nedaro. Daro ir dar kaip.  Prokurorai padlaižiaudami miesto valdžiai, už A.Tunik neva nepagrįstus skundus iškėlė jai baudžiamąją bylą Nr.1-39-659/2017 už padarytą sunkų nusikaltimą. Kad senjorė A.Tunik neišvyktų aplankyti sūnaus, ar nesugalvotų visai pabėgti iš Lietuvos, jai netgi buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prisiminkim kaip buvo pasikėsinta į redaktoriaus A.Drižiaus gyvybę. Surežisuotos avarijos metu, visiškai buvo sumaitota jo mašina, sulaužyti jo šonkauliai, suknežinta kaukolė t. ir t. ir tai buvo prilyginta nežymiam kūno sužalojimui, o štai A.Tunik skundo parašymas generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui, jau traktuojama, kaip sunkus nusikaltimas. Štai iki ko prieinama subinlaižiaujant ir kuriant policinę valstybę.

       Gerai, kad byla pateko pas blaiviai, nekorumpuotai mąstančią Klaipėdos apylinkės teismo teisėją Violetą Balčiūnienę, kuri visą sukurptą A.Tunik atžvilgiu baudžiamąją bylą pavertė niekine ir nusprendė Aldoną Kazimierą Tunik pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 str. 3 d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Taip pat A.Tunik paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

       Čia norėtųsi paminėti ir galimai velniui pardavusiai savo sielą, prokurorę Kristiną Prialgauskienę, kuri A.Tunik veikoje nesančioje nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo netgi  požymių, siūlė solidžiai senjorei 45 paras arešto. Už objektyvumą, A.Tunik dėkoja ne tik teisėjai Violetai Balčiūnienei, bet ir gynėjui advokatui Alvydui Kvaščevičiui.      

      

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));