skip to Main Content

LRT   PRIVALO   PRIKLAUSYTI   TAUTAI, O   NE  KLANUI.

 

Zenonas Volkovas

 

 

      2018-10-22 d. 12 h, palaikydami Vilniuje vykstantį mitingą, prie LRT būstinės Klaipėdoje, Liepų g-vė Nr.3, rinkosi aktyvūs Klaipėdiečiai į piketą, kurį organizavo vieni iš pilietiškiausių klaipėdiečių: Jungtinės demokratijos judėjimo pirmininkas Virginijus Partaukas, Nepartinio demokratinio judėjimo pirmininkė Virginija Jurgelevičienė ir Klaipėdos piliečių atstovė Renata Senovaitienė. Taip pat dalyvavo ir Klaipėdos „Forumo“ atstovai.

      

      Kodėl Vilniuje susiėjimas vadinamas mitingu, o Klaipėdoje piketu? Piketas kai susirenka iki 15 žmonių, apie kurį užtenka, pradedant piketą paskambinti į miesto savivaldybę arba policiją, o mitigui reikalingas raštiškas leidimas iš savivaldybės.

 

Piketuotojų, kai kurie pastebėjimai buvo išsakyti plakatuose:

 

      LRT privalo priklausyti TAUTAI, o ne klanui.

      LRT – Lietuvos išvalstybinimo, nutautinimo, globalizmo įrankis…

      LRT vadovai, kur nuomonių įvairovė? Cenzūrai – ne.

      Ritą Miliūtę – lauk iš LRT.

      LRT vadovai, ne briuseliui skūskitės, o Lietuvos visuomenei tarnaukite.

      Kas ir kada bus nubaustas dėl akcijos 2017-08-21  –  09-25 prie prezidentūros „Už teisingumą“ ignoravimo?

      Klaipėdieti, ar sutinki, kad LRT už 48 milijonus ir toliau mums plautų smegenis ir naikintų valstybę?

 

      Taip pat buvo paviešinta ir MITINGO  REZOLIUCIJA (ištrauka).

.

Esame pasipiktinę įvesta akiplėšiška cenzūra, daugiametė infoblokada ir akivaizdžiu žurnalistų šališkumu.

 

      Reikalaujame nedelsiant pradėti nacionalinio transliuotojo atsinaujinimui būtinas permainas. LRT nepriklausomybė neturi virsti neatsakinga nepriklausomybe nuo visuomenės ir galimybe bei teise „grupėms draugų“, niekam neatsiskaitant savivaliauti ir piktnaudžiauti savo priveligijuota padėtimi tenkinant asmeninėms poreikiams visų šalies mokėtojų pinigais.

 

      LRT laisvė negali tapti laisve išduoti, griauti ir skurdinti Lietuvą, nusikalstamai ruošiant moralinę, politinę ir intelektualinę dirvą dar vienam valstybės praradimui ir galutiniam ją sukūrusios lietuvių tautos išsivaikščiojimui po pasaulį bei išnykimui.

 

     Būtina, kad kiekvienas mūsų šalies pilietis teisingai ir savanoriškai suvoktų konkrečiai įvykius, šalies gyventojų atvejus, bei kas vyksta jo šalyje, mieste, aplinkoje. 

 

       Kadangi piketas vyko prie LRT būstinės, nepavykus susisiekti su LRT Klaipėdoje atstove Asta Kažukauskiene, kurios reportažai nepriimtini ne tik piketuotojams, tai iš vakaro V.Jurgelevičienės buvo informuota LRT vadovybė Vilniuje. Piketo atstovams pabendrauti su Asta Kažukauskiene taip ir nepavyko, todėl  ant jos durų paliko Rezoliuciją, bei paklausimą: „Asta Kažukauskiene, ar išdrįsite paruošti reportažą per LRT apie šį piketą?“ Kaip žinome neišdrįso. Galimai buvo išvykusi vykdyti valstybinio, nusikalstamo klano užsakymą.  

     Klaipėdiečiai dėkoja TV „Baltikum“ už parodytą reportažą.      

 

 

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybai

LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitetui

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui

 

,, sąžiningą ir Valstybei lojalią LRT žurnalistiką! LRT turi tarnauti Lietuvos laisvai visuomenei ir būti nešališka!

 

Klaipėdos miesto nevyriausybinių ir pilietinių organizacijų piketo

 

REZOLIUCIJA

2018.10.22.

Pagrindinė nacionalinio transliuotojo misija yra siekis visapusiškai ugdyti tautą, jai tarnauti ir atitikti savo tiesioginę paskirtįbūti nepriklausoma, niekieno neįtakojama informacijos sklaidos, visuomenės ugdymo,bei  švietimo, priemone. Deja, šiuo metu  LRT, Nacionalinis transliuotojas, tapo siekiančių juos užvaldyti politinių, verslo ir nešvarios žiniasklaidos grupuočių, privačių prodiuserių kovos dėl įtakos ir galimybės realizuoti savo interesus arena. Svarbiausia problema tapo šios žiniasklaidos atotrūkis nuo viešojo intereso ir Lietuvos visuomenės gyvenimo. Įsitvirtinęsvienos tiesosrežimas tapo viena svarbiausių Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo sąstingį lemiančių taisyklių. Kažkada  sovietinei valdžiai tarnavę Lietuvos radijas  ir televizija turėtų būti kontroliuojama visuomenės, o pertvarkyto nacionalinio transliuotojo misija turėtų tapti siekiu visapusiškai ugdyti tautą ir stiprinti atkurtą valstybę. Šie Lietuvos piliečių  lūkesčiai neišsipildė.

Dabartinė Lietuvos Nacionalinio Transliuotojo valdymo ir darbo sistema neatitinka principų, kurie pagal Visuomenės informavimo įstatymą įpareigoja vykdyti informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo  procesą. Šiuo atvejuatkreipti dėmesį į visuomenės  vietinės ar respublikinės valdžios kritiką  ir piliečių siekį vykdyti  valdančiųjų  kontrolę. Kaip žinome, (citata) ,,LR Konstitucija garantuoja kiekvienam žmogui teisę laisvai ir nevaržomai kritikuoti valdžios institucijų darbą.“

Biudžeto lėšomis finansuojamas Visuomeninis transliuotojas vykdo veiklą, nukreiptą į vienos politinės srovės, ar net vienos politinės partijos propagavimą (R.Miliūtės, E.Jakilaičio laidos) ir visiškai ignoruoja jai nepatinkančius  faktus, kurie vyksta šalies visuomenėje ar tam tikroje vykdomoje politikoje. Nesistengiant išlaikyti objektyvumo. Nevyriausybinių Organizacijų, t.y. nepriklausomų ir nepriklausančių jokiai partijai sambūrių, judėjimų, asociacijų, ar viešųjų įstaigų, neįsileidžiant  į jokias laidas, akivaizdžiai ignoruojant  pilietinę veiklą.

 

Todėl reikalaujame:

 

  • Tinkamai įvertinti LRT  transliuotojų  vadovybės elgesį,  darbąbei užtikrinti  Lietuvos  visuomenės atstovams  kuo didesnę galimybę dalyvauti  formuojant visuomeninio transliuotojo informacinę politiką(Islandijos pavyzdys);

  • Užtikrinti, kad Lietuvos piliečiai turėtų lygias galimybes stebėti  ir realiai žinoti kas vyksta  svarbaus aukščiausiose šalies valdymo institucijose  bei  politikoje;

  • Pasirūpinti, kad Lietuvoje realiai veiktų informacijos tiekėjų veiklą reglamentuojančios Europos Sąjungos teisės nuostatos;

Atrasti galimybę per minėtas TV, tiesiogiai transliuoti valdžios ir  kitų valstybinių institucijų, komitetų posėdžius, svarstymus, susirinkimus, organizuoti tiesioginio eterio forumus, kur žiūrovas galėtų pateikti savo klausimus ir siūlymus.

 

Esame pasipiktinę įvesta akiplėšiška cenzūra, daugiamete infoblokada ir  akivaizdžiu žurnalistų šališkumu.

 

Reikalaujame nedelsiant pradėti nacionalinio transliuotojo atsinaujinimui būtinas permainas. LRT nepriklausomybė neturi virsti neatsakinga nepriklausomybe nuo visuomenės ir galimybe bei teise „grupėms draugųniekam neatsiskaitant  savivaliauti ir piktnaudžiauti savo privilegijuota padėtimi tenkinant asmeninius poreikius visų šalies mokesčių mokėtojų pinigais. LRT laisvė negali tapti laisve išduoti, griauti ir skurdinti Lietuvą nusikalstamai ruošiant moralinę, politinę ir intelektualinę  dirvą dar vienam valstybės praradimui ir galutiniam  sukūrusios lietuvių tautos išsivaikščiojimui po pasaulį bei išnykimui.

.

Būtina, kad kiekvienas mūsų šalies pilietis teisingai ir savarankiškai suvoktų konkrečius įvykius, šalies gyvenimo atvejus, bei kas vyksta jo šalyje, mieste, aplinkoje.

 

 

Klaipėdos jungtinis demokratinis judėjimas

Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyrius 

NVO asociacija ,,Klaipėdos piliečiai

 

KITI  PASIRAŠIUSIEJI:

 

…………………………………………………………………………………

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybai

LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitetui

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui

 

,, sąžiningą ir Valstybei lojalią LRT žurnalistiką! LRT turi tarnauti Lietuvos laisvai visuomenei ir būti nešališka!

 

Klaipėdos miesto nevyriausybinių ir pilietinių organizacijų piketo

 

REZOLIUCIJA

 

2018.10.22

………………………………………………………………………………

 

 ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybai

LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitetui

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui

 

,, sąžiningą ir Valstybei lojalią LRT žurnalistiką! LRT turi tarnauti Lietuvos laisvai visuomenei ir būti nešališka!

 

Klaipėdos miesto nevyriausybinių ir pilietinių organizacijų piketo

 

REZOLIUCIJA

 

2018.10.22.

…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));