skip to Main Content

Kilnioji tironija – sunkiausia valstybės liga.   

 

 

 

   Šiandien, kai Lietuvos piliečiai jau kreipiasi į Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo  Rytų Europos Regionui įkūrėją Liną Černeckytę – Helstein ir jos bendraminčius koordinatorius, Lietuvos neTeisingumo ministerijos ministras Juozas Bernatonis, galimai nemiegodamas naktimis, atkurinėja buvusių teismų teisėjų patarėjų statusą. Kadangi aš pastoviai stebiu šią neva teisinę sistemą, ir buvusią nuo 1972 m., manau galiu kažkiek duoti ir J.Bernatonio prakaitavimo įvertinimą, nes jis turys  teisėjų patarėjų statusą įteisinti iki kadencijos pabaigos. Kaip mokinasi neakivaizdininkai daugelis kas mokinosi žino, įpač lengva kas turi priėjimą prie dėstytojų, manau, kad AMB  padlaižūnas drg. J.Bernatonis tikrai turėjo ir lengvai įsigijo teisininko diplomą, galimai nusirašinėdamas. Nes tarėjų sistema jau yra buvusi, ją atkuriant bereikia tik nusirašyti.

      Ką veikė sovietmečiu teisėjų patarėjai pasiteiravau buvusio Tauralaukio daržininkystės tarybinio ūkio direktoriaus pavaduotojo Broniaus B. Atsakymas buvo vienareikšmis. Mes buvome avinų banda. Atlyginimas buvo mokamas toks pat, ar laiką praleisdavai darbe ar teisme. Posėdžio metu, Klaipėdos rajono Gargždų teismo pirmininkė Leketienė (jai buvo priskirtas pašnekovas) teismo posėdžio metu pasisuiodama į mus tarėjus sėdinčius iš abiejų jos pusių, kažką pakuždėdavo, o mūsų pareiga buvo palinksėti galva. Atitrūkus nuo darbo,  būdavo įdomu retkarčiais  pasėdėti ir teismo posėdžiuose, kaip avinui palinksėti galva. Nebeįdomu būdavo kai kabinete teisėja rašydavo teismo nutarimą ar sprendimą. Ten niekas tarėjų jau nieko nebeklausdavo. Nebereikėdavo linkčioti ir galvos. Teisėja vienašališkai parašydavo kas jai reikalinga, be to mes teisės nebuvome ir studijavę. Žmonėms buvo brukama į galvą, kad bylos labai skrupulingai ir objektyviai išnagrinėtos, nes dalyvavo netgi du visuomenės tarėjai.

       Dabar vėl neTeisingumo ministerijos ministro J.Bernatonio bus bandoma atkurti šnipštalą – teismų tarėjus. Mus mulkins sakydami, kad teisėjas teturėjo tik 33.333… nuošimčius balso, o 66.666… buvo tarėjų nuomonė, kurių rašant teismo nutartį ar sprendimą niekas nuomonės nė neklaus. Skiriami tarėjai bus iš savo šutvės. Kaip  atskirti savas ar svetimas, tam jie turi įkurtą  informacinį centrą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos.

      Daugelio piliečių nuomonė, kad Lietuvoje turi būti įkurtas Prisiekusiųjų teismas, arba teismų teisėjai, kurie būtų renkami ir už savo priimtus sprendimus privalėtų atsakyti savo kailiu. Dabar teisėjai, advokatai, antstoliai, notarai yra surišti viena bambagysle. Teisėjai priiminėja jiems naudingus arba iš aukščiau nurodytus, bet kokius sprendimus, tame tarpe ir nusikalstamus,  už kuriuos iš vis  neatsako, nes Lietuvoje „teisingumą“ neva vykdo teismai ir į jų darbą iš vis niekas negali kištis. Tai grįniausias „bezpridelas“.

     Štai ką Platonas rašė apie santvarkas: pirmoji – labai giriama – tai kretiškoji, arba lakedaimoniškoji santvarka; antroje vietoje pagyrimų atžvilgiu yra aligarhija, labai ydinga santvarka; toliau eina pastarajai visai priešinga santvarka – demokratija, o kilnioji tironija, kuri skiriasi nuo visų kitų, – tai ketvirtoji ir sunkiausia valstybės liga. Kokioje santvarkoje gyvename mes, manu komentarų nereikia.

      Dabar šios mūsų santvarkos saviti bruožai, klasta ir apgaulė, melas ir šantažas, pasipelnymas atiminėjant žemes, butus ir pastatus, nužudymai, pasikėsinimai ir pasikėsinimas nužudyti netgi šio  laikraščio redaktorių Aurimą Drižių, keliant už tiesos skelbimą jam baudžiamasias bylas, laikomi garbingais dalykais. Sunku išklibinti taip sutvarkytą ir toliau taip tvarkomą valstybę. Bet kadangi visa, kas atsirado, turi žūti, tai ir šitokia santvarka neišliks amžinai – ir ji turės iširti. Manau tai padaryti padės ir Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolas, priešakyje su Tribunolo atstovybės Rytų Europos Regionui įkūrėja Lina Černeckyte – Helstein su atsakingais darbo grupių koordinatoriais bei signataras Zigmas Vaišvila. Palaikykime JUOS.                                    

        

 

                                                                                                                                  Zenonas Volkovas                    

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));