skip to Main Content

Tarp Kėvišų vadovaujamų įmonių pasirašytos sutartys – kol kas neįveikiamas barjeras Lietuvos spec. tarnyboms

 5

 

Paskelbta: 2016-10-12 12:58 Autorius: ekspertai.eu
Vieųjų pirkimų tarnybos vadovė Diana Vilytė ir Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Saulius Urbanavičius.

2016 m. gegužės 5 d. Lietuvos Nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT – toliau Teatras) pasirašė sutartį su Kipre registruota ofšorine įmone RIVERSIDE MUSIC LIMITED (įmonės kodas 258481) dėl vienos nuostabiausių operos žvaigždžių, soprano Angelos Gheorghiu koncerto 2016 m. birželio 3 d. organizavimo.

Nors A. Gheorghiu turi oficialius, viešai skelbiamus agentus, o toks koncertas, pasinaudojus jos agentų paslaugomis, Teatrui būtų kainavęs mažiausiai per pusę pigiau, Teatras pasirinko tarpininko – ofšorinės firmos – paslaugas, pagal sutartį įsipareigodamas sumokėti 85 tūkstančius 411 eurų ir 76 centus.
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) sistemoje minėtoji Teatro sutartis, pažeidžiant įstatymus, paskelbta tik po koncerto – 2016 m. birželio 7 d.

Teatras, norėdamas nuslėpti tokią ydingą, teatrui finansiškai nenaudingą ir neskaidrią sutartį, informacijos apie šį pirkimą nepaskelbė net savo įmonės internetiniame puslapyje opera.lt.

Ekspertai.eu atkreipia dėmesį, kad visiškai analogiškas pirkinys, neskelbiant privalomo viešojo pirkimo, buvo ir Teatro sutartis su ta pačia ofšorine įmone RIVERSIDE MUSIC LIMITED dėl Londono simfoninio orkestro koncerto 2016 m. gegužės 26 d. organizavimo.

Tam, kad būtų šiek tiek aiškiau, reikia plačiau papasakoti apie firmą RIVERSIDE MUSIC, su kuria Teatras ir pasirašė sutartį.

To paties pavadinimo firmų yra ne viena. Pradėkime nuo Lietuvoje registruoto UAB „RIVERSIDE MUSIC“ (įmonės kodas 301734808). Šios įmonės, kurioje dirba vienas darbuotojas, direktorius yra Teatro generalinio direktoriaus Gintauto Kėvišo sūnus Martynas Kėvišas.

Susipažįstant su šios firmos – juridinio asmens – istorija matome, kad anksčiau šiai firmai vadovavo G. Kėvišo žmona, M. Kėvišo mama Rūtelė Kėvišienė.

Beja, R. Kėvišienė, iki šios dienos besidarbuoja labdaringame fonde drauge (atsitiktinumas!) su konservatoriaus Andriaus Kubiliaus žmona Rasa Kubiliene.

Ofšorinės Kipre veikiančios įmonės analogišku pavadinimu kaip ir Lietuvoje RIVERSIDE MUSIC LIMITED direktorius taip pat yra G. Kėvišo sūnus M. Kėvišas.

Tačiau sutartį, dėl soprano Angelos Gheorghiu koncerto, tarp Teatro ir Kipre registruotos firmos RIVERSIDE MUSIC LIMITED pasirašė ne firmos direktorius M. Kėvišas su Teatro generaliniu direktoriumi G. Kėvišu.

Teatro ir RIVERSIDE MUSIC LIMITED sutartį pasirašė Teatro generalinio direktoriaus pavaduotojas Naglis Stancikas, Lietuvai plačiau žinomas kaip buvęs banko „Snoras“ viceprezidentas, iš vienos pusės, ir Marianna Polianidou – iš kitos.

O M. Polianidou yra ofšorinės Kipro įmonės STANFELCO LIMITED direktorė, sutartyje pasirašiusi po RIVERSIDE MUSIC LTD antspaudu.

Tačiau sutartyje nėra minima STANFELCO LIMITED. Ji nėra jokiais raštais ar atskiru punktu įgaliota pasirašyti  RIVERSIDE MUSIC vardu.

Tiesa, M. Kėvišo vadovaujama Kipro registruota firma RIVERSIDE MUSIC LIMITED  sekretoriato funkciją patikėjo įmonei MENUSTRUST, kurios direktoriai yra Marios Tofaros ir Elia Nikolaoy. Tačiau šios firmos atstovai ant sutarties su Teatru nepasirašė.

Kodėl vietoj RIVERSIDE MUSIC LIMITED direktoriaus M. Kėvišo pasirašė visai kitos firmos direktorė, kuri nėra net minima sutartyje, nors ant sutarties yra padėti du ofšorinių įmonių antspaudai – RIVERSIDE MUSIC LTD ir STANFELCO LIMITED – išsiaiškinti kol kas nepavyko, galima tik nuspėti.

Dar viena įdomi detalė – STANFELCO LTD direktorė yra ne tik M. Polianidou, bet ir Viktorija Dunčienė, kuri vadovauja ir yra sekretorė bent 60 ofšorinių įmonių(bet tai jau kita istorija ir kitos sutartys, apie kurias bus galima pakalbėti vėliau).

Taigi, pasikartosime – primityviai siekdami užmaskuoti nusikalstamą ir neteisėtą pinigų savinimąsi, sutartį pasirašė ne Teatro vadovas G. Kėvišas ir ofšorinės firmos direktorius M. Kėvišas, o jų patikėtiniai: iš Teatro pusės Naglis Stancikas, iš ofšorinės firmos RIVERSIDE MUSIC LIMITED – Marianna Polianidou.

Su visa aukščiau aprašyta informacija š. m. liepos 7 d. buvo išsamiai supažindinta Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kuriai buvo užduota daug klausimų, tame tarpe:
• kodėl Angelos Gheorghiu birželio 3 d. koncerto organizatoriui nebuvo skelbtas privalomas viešasis pirkimas?
• kodėl iš biudžeto lėšų finansuojama valstybinė įstaiga LNOBT, vadovaujama generalinio direktoriaus Gintauto Kėvišo, minimą sutartį pasirašė su ofšorine Kipro įmone  RIVERSIDE MUSIC LIMITED, kuriai vadovauja jo sūnus Martynas Kėvišas?
• kodėl LNOBT Viešųjų pirkikų plane 2016 metams numatyta už paslaugas sopranams skirti 32 000 eurų, tačiau vienu sandoriu su sopranu Angela Gheorghiu įsipareigota sumokėti 85 tūkstančius 411 eurų ir 76 centus?
kodėl sutartyje nėra minima ofšorinė Kipro įmonė STANFELCO LIMITED, tačiau po sutartimi yra šios įmonės antspaudas ir įmonės direktorės Marianna Polianidou parašas po įmonės  RIVERSIDE MUSIC LIMITED antspaudu?

Ir t. t.

Rugpjūčio 8 d. STT atsakė, kad viskas su šia Teatro ir ofšorinės Kipro firmos sutartimi gerai ir nėra ko be reikalo kabinėtis.

Po tokio STT atsakymo su šia istorija buvo asmeniškai supažindintas STT direktorius Saulius Urbanavičius, kuris pažadėjo įsigilinti į pateiktą informaciją ir nedelsiant imtis reikalingų priemonių. Tačiau iki šios dienos jokių priemonių jam imtis nepavyko.

Su šia informacija taip pat buvo supažindinta Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovė Diana Vilytė, kuri iš karto pastebėjo, kad sutartis sudaryta pažeidžiant įstatymus ir todėl šis Teatro pirkimas turi būti sustabdytas. Tačiau iki šios dienos jokių veiksmų imtis nepavyko.

Matant visišką specialiųjų tarnybų neryžtingumą (nuo informacijos pateikimo jau praėjo trys mėnesiai), o piktavalis pasakytų – matant nusikalstamą specialiųjų tarnybų neveiklumą, su visa šia informacija išsamiai buvo supažindinti ir keturi prezidentės patarėjai.

Tačiau ir jie kolkas nesiėmė jokių veiksmų, tik perdavė pageidavimą, kad ši informacija nebūtų viešinama, kol vyksta Seimo rinkimai.

Susiję:

STT, VPT ir Prezidentūros patarėjai neranda išeities


Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));