skip to Main Content

Kedžių šeimos šturmo gynėjų byloje – taškas: sprendimas kovo 23 d.

Kristina Sulikiene

Nors violetinės epopėjos biznieriai tikėjosi, kad vėl vyksta procesas 5 metus, ir bus galima daryti politiką, apeliacinėje instancijoje 3 teisėjai buvo konkretūs ir griežti. Nagrinėdami bylą tik pagal prokuroro skundą (nukentėjusioji antstolė Vaicekauskienė, kurios, liudytojų parodymais, niekas nestumdė) – teisėjai nutarė bylos įrodymų tyrimo neatnaujinti.

Sakydamas kalbą sužibėjo advokatas Aidas Venckus.

Bylą stebėjęs liudytojas socialiniuose tinkluose pasidalino įspūdžiais:

„Šiandien byla buvo išnagrinėta. Sprendimas skelbiamas kovo 23 dieną 15.30.

Advokato A. Venckaus kalba nustelbė viską. Prokuroras M. Venckūnas pasinaudojo teise neatsikirsti ir apgailėtinai tylėjo. Kas jam beliko, vargšui. 

A. Venckaus kalba skambėjo kaip kaltinamasis aktas policininkams: “Susirinkę pilietinės visuomenės atstovai (…) netrukdė antstolei, bet trukdė į privačią valdą įsibrovusiai policininkų miniai”, ir t.t. “Pagrindinė nukentėjusioji yra antstolė. Ji neskundė išteisinančio sprendimo. Ką tai reiškia? Kad ji sutinka su išteisinamojo nuosprendžio faktų vertinimu ir išvada”. “Kodėl tyrė ONKTS? Juk kaltinime nėra nei organizuoto nusikalstamumo, nei korupcijos požymių”. “Pilietinės visuomenės atstovai, susirinkę stebėti, ar antstolė neviršys įgaliojimų…”. Labiausiai pabrėžė kolektyvinės atsakomybės taikymo neleistinumą demokratinėje teisinėje valstybėje. Kad žmonių stumdymą ir spūstis pradėjo ne teisiamieji, bet policija. Kad ji nevykdė savo pareigos šalinti “kliūtis” antstolės nurodymu, bet šalino jau iš anksto atrinktus žmones savo iniciatyva, nes turėjo instrukciją smurtauti prieš žmones nepriklausomai nuo jų veiksmų ir galimybės trukdyti antstolei. Kad policininkai pagal CPK neturėjo jokios teisės savo nuožiūra vykdyti teismo sprendimo, o tik šalinti konkrečias antstolės nurodytas kliūtis. 

Kad pati antstolė patvirtino, kad jai nebuvo trukdoma patekti prie durų. Visuomet greta Vaicekauskienės buvęs R.Oželis jokio smurto prieš antstolę nematė, jokių jos įžeidinėjimų negirdėti R.Oželio darytame garso įraše (išskyrus “praleidžiam antstolę”, jei tai įžeidimas). Nėra jokių bendrininkavimo įrodymų, todėl nesuprantama, kodėl taikomas BK 231.2 str. [Vienintelė bendrininkų grupė ten buvo antstolės, vaikteisių, kriminalinės policijos, viešosios policijos, priešriaušinėspolicijos, civiliai apsirengusių egzekutorių, advokato kompanija. Bet gal jai taikytinas ir nusikalstamo susivienijimo terminas?] Kad policija leido absurdiškus toje situacijoje garso įrašus apie susirinkimų įstatymo laikymąsi ir riaušių nutraukimą. Kad policija, pradėjusi akivaizdžiai neteisėtus veiksmus, paimdama J. Valiušaitį, natūraliai sukėlė piliečių nepasitenkinimą. Tai policijos pareigūnai spaudė antstolę į minią ir sudarė spūstį, kuo dabar kaltinami teisiamieji. “Antstolės pasirinkto sprendimo vykdymo neadekvatumas.“

Priminsiu, jog kai kuriems veikėjams visos šios bylos padėjo pralobti, maudytis nepelnytos šlovės spinduliuose.

Teismų sistema kuo greičiau pabaigdama šį apgailėtiną procesą ir jame padėdama tašką, stabilizuos padėtį.

Advokatas A.Venckus visiškai teisus: policija vienus „ėmė“, kitų, atliekančių analogiškus veiksmus – net nelietė.

Vieniems, tampiusiems suolus – tik įspėjimai, kitiems – jokios bylos, o kitiems – baudžiamoji byla.

Bylų neadekvatumas, ir žmonių segregacija pagal neaiškius kriterijus – štai kas kritę į akis ne vienam teisininkui.

Taip pat kai kurių veikėjų noras nusiteisti, būti aukomis, arba gauti naudą iš šių bylų – tai irgi ne paslaptis.

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas labai teisingai pasielgė, kai prieš pat rinkimus išteisino pilietiškus žmones: nes būtent „violetinė“ partija nuolat manipuliavo šiomis bylomis, ir pateikdavo kaip kažkokį juos apibūdinantį požymį, nors, priminsiu, jog būtent tie, kurie arba buvo išteisinti net nuo administracinės atsakomybės, arba gavo vos įspėjimą – išlošė finansiškai daugiausiai, ir toliau lobsta, nes apgailėtiną 0,27 proc. rinkimuose surinkusi partija vėl gavo apie 126 000 eurų dotaciją.

Deimantė būtent rupėjo pilietiškiems žmonėms, diedukams Kedžiams, nepriklausomiems žurnalistams, visuomeninkams. Kitiems tai tebuvo proga pasipelnyti, gyventi iš šios istorijos – kas sėkmingai daroma jau kelerius metus, imituojant veiklą, ir vaidinant „kovą už vaikus“.

Violetinė frakcija Seime bei violetinė partija nuo 2012 metų neapgynė nei vieno vaiko, iš viso nedirbo su vaikų netekusiomis šeimomis, nesidomėjo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu.

Tačiau kai tik būdavo teisiami šie vargšai žmonės, partija kažkodėl dalindavosi naujienomis apie bylą – tarsi tai būtų turėję kokį nors ryšį su ja.

Tas pats atsitikę su diedukais Kedžiais: jie likę vieni, ir kovoja vieni, bet tik jeigu Laimutė Kedienė ką nors iškovoja – iš karto dalinamasi naujienomis, tarsi jau čia ne jų, o partijos nuopelnas.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));