skip to Main Content

 

nuotr – teisėjas A.Kukalis

 

KAUNO ŠEIMININKAI IR VALDOVAI ! JŪSŲ REIKALAVIMAI ?

Ir šimtmečiais kovodami, Europai Tiesą skelbėme,

Ir priešų mes nebodami, Ir laisvės Aidus skleidėme,

Lietuviai laisvi buvome, O švyturys, jis mūsų tėvas,

Ir pelkėn priešus grūdome. Toks tikras buvo dievas.

500 mln. Litų lėšos, rinktos ir kauptos šilumos ūkio renovacijai ir kainų mažinimui Kauno mieste nuo nepriklausomybės atkūrimo, 2001 m. Kauno apygardos teisme pusantro lapo NUTARTIMI – DINGO!? Dingo tame garsiausiame ir „sąžiningiausiame“ Lietuvoje teisme, kurio 2- vį įžymybes su pagalbiniu nušovė, 1 pats pabėgo, bet dar 1 LIKO…

Tai vagies, kyšininko, aferisto, bandito teisėjo A.KŪKALIO NUTARTIMI įvykdytas nusikaltimas. Teisėjo, kuris jau 24 metai, kaip velnias kryžiaus bijo viešumo, todėl slepiasi.

Kaip dingo? Kur dingo? Kodėl dingo? Klausia Lietuvos respublikos nepriklausomybės akto signatarai, seimo nariai ir jų padėjėjai, žymūs visuomenės veikėjai, žurnalistai, daugiabučių daugiaaukščių namų savininkų bendrijų vadovai, atstovaujantys šimtams gyventojų ir kt.?

Paklausinės, parašinės, paprašinės ir praeis, o gal atsibos rašyti ir prašyti. Taip tete a tete oficialiai pareiškė Kūkalio atraminiai, teismo pirmininkas R.Sipavičius ir dar pirmininkesnis AT V.Greičius. LR statymai aiškina, kad teisėjas nepriklausomas ir už nieką neatsako. Įsivaizduokite Lietuvos žmonės, kad teisėjas ką nori – tą rašo, ir kaip nori, taip rašo. Mes gyvename demokr¬atinėje šalyje, o tai reiškia, kad „pateptas“ teisėjas rašo „pateptai“, o kad miesto gyventojai nesupranta apie ką skaito, tai čia jau eilinio ir visų piliečių problemos! Slavų posakis taip teigia (priedas prie Konstitucijos): Aš viršininkas – tu kvailys, tu viršininkas – aš kvailys.

Kauno gyventojai reikalauja ne išmaldos, o savo lėšų – 500 mln. Lt. išvogtų Kauno teisėjų pagalba, kurios yra tik miestelėnų ir kurias 12 metų laikotarpiu JIE kaupė, o pagrindinis aferistas A. Kūkalis su miesto šilumos tiekėjais vogė, vogė kol išvogė ir buvo „ pagautas už rankos“. Reikia manyti, kad jam bus surengtas viešas parodomasis teismas Kauno rotušės aikštėje p a k a r i a n t. Tegul tai bus ir teismų klanui atpirkimo ožys ir pavyzdys, tačiau privalo būti pradžia

Kad ypatingai stambiu mastu įvykdytą aferą paslėpti, Kūkalis Suklastojo teismo NUTARTĮ – Vsio zakonno. A.Kūkalis vogt, klastot 2001 m. jau buvo įgijęs teorinių ir praktinių žinių. Juolab, kad visos Vilniaus (! )viršūnės, kaip Gedimino kalnas su Europinėmis tvoromis, stojo ginti ir slėpti po savo sparneliu šį kvailą ir gobšų prokurorės ir teismo vadovo l.ir A. Rinkevičių statytinį.

Būtų netiesa, jei tvirtintume, kad ir teisėsaugos Klikoje buvo padugnėms nepritariančių ir nesutinkančių su tokiomis skleidžiamomis aferoms. LR Teisingumo m-jos vadovė R.Budbergytė kategoriškai pareiškė – kaltas A.Kūkalis. LR Seimo kontrolierius S.Stažys, patikrinęs ir įvertinęs Teismų departamento teiginius, pareiškė, kad Kauno apylinkės teismas savivaliauja ir gina Kūkalio darbelius (pirmininkas R.Sipavičius). O nusikaltėlių gaujos ir savo klano dengimas Aukščiausiame teisme (pirmininkas V.Greičius),dar nereiškia, kad apie Kūkalio aferas įvertinimas jau baigtas.

Genprokuratūros sk.vyriausioji prokurorė V.Ratkevičienė bekompromisiniai įvertino: „ šventa karvė“ A.Kūkalis nusikaltėlis. O Kauno apylinkės vyriausias prokuroras P.Kulbis privalo susitikti su A.Jankūnu ir imtis priemonių dėl į Kauno apylinkės teismą sulindusios 

šutvės veiksmų. P.Kulbis generalinės prokuratūros nurodymą įvykdė raštu, pateikė įsakymą R.Sipavičiui.

REZULTATAS? Vagių, kyšininkų, įv.plauko aferistų Klika, sulindusių j Lietuvos teismus – neliečiama, nes reikalinga kaip PIRMAEILĖ IR PATIKIMIAUSIA, PAREMTA LR KONSTITUCIJA, MILIJARDINIŲ LĖŠŲ GROBSTYMUI IR PERSPEKTYVOJE. Deja, už Raudonų linijų pažeidimą, klano pamatų geodezinius tyrinėjimus, p.P.Kulbiui teko „atsisakyti tarnystės“. LR genprokuroras D.Valys „pirštu nurodė“, kad privalo apie Kukaklj spręsti Kauno apygardos administracinis teismas. Bet p.D.Valys – šalies prokuratūros vyriausias, matomai nežinojo, kaip nuo žąsies bėga vanduo ir, kad Kauno apygardos administraciniam vadovauja D.Kukalienė! Popieriuje vadovas R.Giedraitis, bet tik popieriuje. Ką čia teisėjai, prokurorai? Kūkalį Kelių policijos patruliai pasiuntė „ant 3-jų raidžių“ ir tai nieko.

Ką galės nuveikti naujas generalinės prokuratūros Vadovas E.Pašilis, jei metų metais sėdi genprokuratūroje Z.BUROKAS ir S.SLAPŠINSKAS? Kuria vieta šis kanceliarinis duetas masto? Galva ar subine, priaugusia prie kėdės ir net kranu nenukelsi. Kas tai, Lietuvos bamba? Ar iš šalies gyventojų pajamų mokami atlygiai šitoms žiurkėms ar priešingai, kurie dar žmonėms graso? Kodėl pačiame centre maitinami iš šono, nieko neveikdami, toleruojami šitokiame range, suapvalėję ir suįžūlėję kontoriniai aukščiausiame poste KLERKAi, kuriems privaloma 3 kartus susilenkus griūnant vykdyti žmonių reikalavimus ir būti patenkintiems, kad dar į juos kreipiasi. O šis duetas dar drįsta prisišiukšlinęs grasinti ! Koks bus Naujojo vadovo žingsnis kovoje prieš savo ir teismų landynes ir jų vagis?

Bet Kukaliui užnugaryje kiečiau nei už Berlyno sienos. Borisas Dekanidzė buvo tik pumpurėlis, palyginus su tais, kurie privalėtu Kūkalį palydėti į amžinas dausas, kad neterštu Lietuvos orą, o kauniečiai atgautu pusės milijardo litų (145 mln. Eu.). Ir nereikėtu daryti vingį, dėl kvapų ties garsiausiu Lietuvoje ir toli už jos ribų, Kauno apygardos teismu…

Kaimo kišenvagį Kūkalį įbruko į Kauno apylinkės teismą prokurorė ir teismo vadovas I. ir A. Rinkevičiai, tai reiškia iki svieto pabaigos. Mokslininkai teigia kad homo sapiens vagies genų įsigyja iš tėvų arba paauglystėje iš tokių pačių. O tie genai vieniems lieka visam, iki 6 lentų, kitiems iki – kai nebetelpa. Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. O kodėl Kukaliui neleisti Utenos TE paskanauti???

„ Sudegė“ kukuliukas apylinkės teisme. Kelių policija A.Jankūnui Vairuotojo pažymėjimą grąžino, atsiprašė, baudos nebereikalavo. Už 1992 m. spalio mėn. 27 d. Kūkalio suklastotą apylinkės teismo SPRENDIMĄ, kyšio suma, kaip ir visos šioje auditorijoje, giliai pogrindyje, bet atsakyti reikės. Nenusiminkite, broliai ir sesės lietuviai, pasaulis ne be „gerų dėdžių“, o ir sieto pabaigos nesimato. Kol neišvijo su visam iš apylinkės teismo, tie patys Rinkevičiai suskubo: „nubaudė vargšą“ Kukalėlį. Iškėlė iš Kauno apylinkės teismo į …Kauno apygardos teismą. O kuris aukštesnis postas ir didesnis litas?

Akmuo yr naudings daikts kopūstams slėgti ar vieškeliui tiesti, bet užantyj nešioti, niekad nederėjo. O Kūkalis,kaip ta Marytė,9 metus vis mintį audė. Šis kaimo bernelis ir apylinkės teisme neįsisavino, kad teisėjas privalo būti NEŠALIŠKAS. Negalėjo A.Kūkalis nagrinėti jau antrą bylą su inž. A.Jankūnu, apie tehnoekonominius klausimus, nes jo supratimas toks pat, kiek kiaulės apie debesis, kaip sako lietuviai. Šį kartą Kūkalis įkliuvo galutinai ir negrįžtamai. Terštis ir žeminti KAUNIEČIO vardą, o tuo labiau teisėjui ir dar bastūnui, atvykusiam į Kauną ?A. Smetonos laikais kabindavo tokius valkatėles ant pirmo medžio 

šakos. Byloje su Kelių policijos patruliais Kūkalis išvengė šluotos ir kastuvo. Hau. O antra byla su Kauno miestelėnais dėl 500 000 000 Lt., Kaimo bernužėliui per žemas išsivystymo lygis, kaip lietuviai sako – ne tavo nosiai.

Kiek liko suluošintų žmonių gyvenimų po Kūkalio SPRENDIMO, kai miestelėnai neteko pusės milijardo litų??? KIEK METŲ GYVENTOJAI NEMOKĖTŲ UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ ir kur galėjo šias lėšas panaudoti ? Jau tik šių metų sausio mėn.( ir taip mažai belikę mūsų tautiečių) 30 gaisruose „ persišildę“ žuvo. O kiek mūsų tėvų, brolių ir seserų, vaikų ir anūkų paliko gyvenamas patalpas, nes už „mažas“ būsto šilumos kainas ir „labai aukštas pajamas“ keitė ir žiemos periodu j Valkatų guolj ir gaisruose žuvo? Kiek prasigėrė, kiek nusižudė, kiek nužudė vieni kitus ir savo vaikus? Vien todėl, kad tokie padlaižiai, bukapročiai, pasipūtėliai kvaili kūkaliai nori tapti išminčiais ir nepriklausomais nuo grotų ir virvės.

O kad išvengti, reikėjo KAUNUI tiek nedaug. Dėl incidento su Kelių policijos patruliais, 1992 m. reikėjo „stogdengių“ Rinkevičių statytinį Kūkalį vyti ne tik iš teismo, bet ir iš Kauno . Būtų dalinai tikę ir 2001m.Truko egzekucijai skirti datą miesto laikraštyje ir pastatyti pakylą, suradus virvagalį. O iš teisėjų, prokurorų, įv. plauko inspektorių, prižiūrėtojų, tikrintojų ir kt. „melžėjų“ sugrąžinti teisėtiems mokėtojams – miestelėnams išvogtas lėšas..

Tačiau procesas vyko priešinga kryptim. Kūkalis pasisamdė savo klano sėbrą R.Bučmą, kurį vėliau išvijo iš teisėjų, šis dar 3 ir visi 4 įrodė, kad 12 aukštų gyv. namo pirmininkas A.Jankūnas, II gr. invalidas, neįleido „tikrintojų“ į rūsyje šilumos mazgą ir primušė tuos 3 atstovus. Nors 2001 m. Kauno apygardos administracinis teismas kategoriškai buvo uždraudęs valkiotis pusgirtiems šilumos tiekėjų inspektoriams po bendrijų žmonių buveines. O Kauno teisėją R. Bučmą išvijo iš apylinkės teismo už Europos teismų racionalizaciją – neleisti kaltinamajam A. Jankūnui teismo proceso metu kalbėti .Už Kūkalio aferos paviešinimą A.Jankūnui skyrė laisvės atėmimą 2 metams, pridurdamas, kad pastarasis prieš teisėjus nei mūr mūri! Dabar šiame teisme „absoliuti demokratija“.Nei pirmininkas M.Šimonis,nei teisėjai nesprendžia teisme bylų, kol nėra kanceliarijos pavad. sprendimo. Su laiku, gali būti, sprendimų priėmimas prasidės nuo teismo valytojos redakcijos ir vyks, kol baigsis nusikaltimo terminas.

Daugiabučių daugiaaukščių namų vadovai, sužinoję grobstytojų principus, pradėjo reikalauti iš teismų pateisinamų dokumentų, nes apylinkės ir apygardos teismų žūlikai, bet kokiomis Priemonėmis, siekė paslėpti IŠVOGTAS kartu su šilumos tiekėjais KAUNIEČIŲ LĖŠAS. KAUNO TEISĖJAI NETURĖJO JOKIŲ PATEISINAMŲ AKTŲ IR SĄMATŲ,KO REIKALAUJA MIESTO SAVYVALDYBĖS nustatyta tvarka, nes šilumos tiekėjai pastarajai pavaldus po 1997 m. AB „LIETUVOS ENERGIJOS“ restruktūrizacijos.

Pajungta iš naujo „spręsti“ ši klausimą – Kauno apylinkės prokuratūra. Deja…2001 m. Vyriausiu prokuroru Kauno, antro šalies miesto, tapo žydas R.DLUGAUSKAS. Išvytas iš teisėjų, prasibastęs 5 metus po svietą, nei valandos prokuratūroje nedirbęs, V.Adamkaus dešinės rankos valstybės teisės klausimais patarėjo žydo Abhamo pastangų dėka??? R.DIugauskas pusės milijardo vagių bylą ekspromtu išaiškino ir nustatė pagrindinį nusikaltėlį. Dėl 500 mln. Lt išgrobstymo Kauno mieste kalta prokuratūros Kanceliarijos darbuotoja, net ne vedėja. Padedant dviem žydams, apginta Lietuvos TEISĖSAUGOS GARBĖ IR MUNDURAS. Už operatyvų tokio stambaus masto išgrobstymų „ išaiškinimą“ ir nustačius kaltininkus“, R.DIugauskas paaukštinamas pareigose ir į LR Generalinę prokuratūrą Mokymo skyriaus vadovu!!! Kadangi pareigybinės instrukcijos skaityti plačiai visuomenei neteko, tai ir nėra aiškumo pilno: ką ir kaip R.DIugauskas mokys? Kaip pavogti ar pavogus paslėpti? R.DIugauskas į Ukmergę nenukreiptas

dirbti, gyvsidabris, kenksmingos sąlygos, tinkamos tik lietuviams. J bet kurį kt. rajoną negalima, mažas užmokestis, nes ir taip R.DIugauskas „nukentėjo“, kai išvijo iš teisėjų.

Tai va. Kūkalis žydų diasporos apsaugą užsitikrino. Kiti „sėbrai“ vadovaujasi kietu klano principu: Tu šiandieną nematei kokio masto aš gavau kyšj ar kokio masto Lietuvoje paslėpiau nusikaltimą. Aš rytoj, tau atsilyginsiu tuo pačiu. Jie nepriklausomi, bet klauso ir vykdo tik savo viršininkėlių nurodymus, o pastarieji- dar aukštesnių. Priešingu atveju – tarnystė baigiasi. Šią tiesą patvirtino apie savo pavaldinio veiksmų amplitudę Kauno apylinkės teismo pirmininkas R. Sipavičius, o apie pastarojo vadovaujamą firmą – buvęs Aukščiausiojo teismo pirmininkas V.Greičius. Tiesos įtvirtinimo informacija pareikšta su šiais veikėjais tete a tete.

Taigi, Kūkalis drąsiai važinėja ir pėsčiomis vaikšto pas savo „kolegas“,o pastarieji nesprendžia kiek Kūkalis kartų gavo kyšius ir kokio dydžio, o gal visus urmu..Lietuvos teisėjai labai teisingi „kolegos“. O tuo labiau Varnas…Kadangi teisėjai lietuviškai nelabai raštingi, ne daug reikia ir str. žinoti, slepiant ir ginant savo sėbrą, tai ir nesidomi ko iš šito Alytaus kaimo banditėlio reikalauja tūkstančiai Kauno ir Lietuvos gyventojų atstovai.

Reikalauja ir A. Jankūnas, kuriam šis aferistas įtaisė Il-ą invalidumo gr., pastoviai atiminėja laisvę ir pensiją, savo klano padedamas suteikia „poilsi“ Lukiškėse ir Pravieniškėse, tardymo Izoliatoriuose ir vis j Utenos „psihuškę“ arba susitikimus su Lietuvos policija antrankiu pagalba bent kartą metuose, o paprastai ir dažniau. Kad Kaune tebesėdi tokia žmonių padugnė – Kūkalis, dar ačiū dievui nepakartas, todėl ir primena. Kaip rašė A.Puškinas:,,…pusiau pirklys, pusiau protingas, pusiau nevykęs ar kvailys, bet yr tokia viltis, kad pasiteisins jis pilnai.“

Kūkalis apvažiavo pusę Lietuvos teismų, kad jo klano sėbrai išgelbėtų nebe garbę, bet nuo kartuvių. Dabar, per 24 metus Kūkalio trečias pareiškimas vėl randasi Panevėžio apylinkės teisme pas G.Kazilionienę. Teisme ,kuris „aiškinosi“ dėl Venskienės, o dabar mokytojo Jokimo kažkam, kažkokį apšmeižimą. Tai Kūkalis – trečias, turi būti išgelbėtas, kadangi savas, kolega. Šio teismo principai – j „psichuškę“ ir ne apie bandito Kūkalio KLASTOTES,kad paslėpti i š v o g t- a s 500 mln. Lt kauniečių lėšas, bet kaip išgelbėti šj aferistą ir, nors kaip nors, degtukais paremti visai griūvančius Lietuvos teismus! Iš garsaus Lietuvoje Kauno teismo tas pats keliais j tokį pat Panevėžio teismą.

Tas pats ir 4-ame Vilniaus apylinkės teisme, kur pirmininkas buvo J.Jaglinskis. Pastarasis teigė, kad negalima teismo aferistą sodinti, vagį, įvykdžiusį Kauno m. gyventojams nepateisinamą finansinę , moralinę ir materialinė žalą su ypatingai sunkiomis pasekmėmis. Bet reikia elgtis kaip jo klerkas G.Žukauskienė. Paguosti žūliką teisėją, kuris jau 24 m. slepiasi tarp savų, pagrūmoti puolančiam „teisėją“, paduoti įžūliam teisėjui skepetaitę, prakaitui teismo salėje nusivalyti, ieškant užtarėjų.

Vietinės reikšmės teisėja B.Drozdienė visumoje nesismulkina. STANDARTINIS sprendimas : j Utenos „psichuškę“.

Kol gyvuoja klanas,/Lietuvoj ne tvanas./Reikia prisikimšt kišenę,/Tai kalboms neliks ir peno. Buvusi Teisėjų tarybos pirmininkė L.Garnelienė turi geležinį argumentą, kaip pateisinti A.Kūkalio veiksmus ir patį teisingiausią Kaune, Lietuvoje, o gal ir visoje Europoje: Po teismų sprendimų visada lieka viena pusė nepatenkinta. T.y. visai nesvarbu ar iš tavęs pavogė, ar tu pavogei, bet su tavimi – kažkas negerai.

Kaip vagys tamsią naktį slepia savo juodus darbelius, taip Lietuvos teismai BIJO VIEŠUMO, O KŪKALIS PROCEDŪROS KAUNE – kaip velnias kryžiaus.

Visi Kūkalio ginėjai-teisėjai 24 metus žino 3 žodžius teismuose – NE APIE TAI. Tai yra ne

apie Kūkalio supergrobstymus ir klastotes, vertas kartuvių, bet kaip Kukai] nuo jų I š g e I b ė ti.

Politologas A.M. 2013 m. „Lietuvos žiniose“rašė:„Aukščiausieji šalies pareigūnai ragina žmones būti pilietiškus, domėtis ir netylėti. Tvirtina, kad kilus bėdų juos apgins teismai, pašaukti teisingumui įgyvendinti…A.Jankūnas mėnesiui buvo uždarytas j psichiatrijos ligoninę… Kauno teisėjai tarsi gyvena sovietinės prievartos laikais, kai už grotų ir j psichiatrijos ligonines kišdavo tuos, kurie buvo nepakantūs sistemai…Inžinieriui, panorusiam daugiau teisingumo, vargai tęsiasi“.4// J ^

LR įstatymai neleidžia už tą patį nusikaltimą antrą kartą bausti ! ?? O mes kur gyvename? O kur gyvena Aukščiausieji šalies pareigūnai??

Tačiau:

1. A.Kūkalis vogė, klastojo teismo Sprendimus, Nutartis – KAUNE

2. Kūkalis dirba – KAUNE

3.Išgrobstytos 500 mln.Lt lėšos – KAUNIEČIŲ

4.Suinteresuoti asmenys – KAUNIEČIAI, norintys žinoti, kada atgaus savo lėšas, kurias jau 15metų bando paslėpti. Norintys girdėti, žinoti, matyti skaityti ne mažiau 3 kartų miesto laikraštyje ,,Kauno diena“ apie teismo proceso laiką ir vietą – KAUNIEČIAI. Salės nuoma ir skelbimai iš Kauno apygardos teismo sąskaitos.

5. Kodėl UŽ KYŠININKAVIMĄ, TEISMŲ DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ IR NAIKINIMĄ, DALYVAVIMĄ YPATINGAI STAMBAUS MASTO GROBSTYMUOSE, NAUDOJANTIS TARNYBINE PADĖTIMI, PASIPELNIJIMO TIKSLAIS, SIEKIAMA KUKALj IR JO ATVIRĄ BANDITIZMĄ PASLĖPTI NUO KAUNO GYVENTOJŲ???

6. KODĖL NĖRA TEISMO V I E Š U M O, O TIK STRIOKAS KUKALIUI, BAIMĖ, KAD ARTĖJA ATPILDO METAS? O GAL KAUNO TEISMŲ AFERISTAI SUGALVOS TEISMO PROCESĄ ORGANIZUOTI MAUORKOJE AR KAIŠIADORYSE? PJANKĄ APELIACINIS TEISMAS IŠ VILNIAUS PERKĖLĖ 1 KAIŠIADORIS ?

7. AMB, N.Meilutis – apyg.teismo pirm., D. Valkavičius – apyg. Vyr.prokur., N. Urbonavičienė – apyl.vyr.prokur.,A.Meilutis- apyg.prokur., D.Kukalienė – apyg.admin.teis. ir kt.„ kilmingi“ svečiai – iš KAIŠIADORIŲ. Viena partija, viena tiesa.

8. Todėl visa Lietuvos teisėjų šutvė organizuoja Kūkalio procesą PANEVĖŽYJE!!!

Ar skelbs spaudoje, samdys autobusus ir veš kauniečius j AUKŠTAITYJĄ ? O kieno lėšomis? Mūsų ar KŪKALIO ?

LAISVIEJI KAUNO GYVENTOJAI (Pagal Mauglį) ! D.GRYBAUSKAITEI-ULTIMATUMĄ,KAD SUTEIKTU PAGALBĄ. GEOMETRINE PROGRESIJA ar URMU – ŽMONIŲ PADUGNES IŠ TEISMŲ?!

Alfredas Jankūnas

P/S.Kauniečiai savo pasiūlymus, pageidavimus, reikalavimus siuskite, atneškite, skambinkite į „Laisvo laikraščio“ redakciją Vilniuje ,Konstitucijos pr.23B-22,telef.8-687-38471 el.paštas:ll@centras.lt http://www.laisvaslaikraštis.lt

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));