skip to Main Content

Kristina Sulikienė

Sirijoje augant įtampai, į gatves nelegaliai išvedama Lietuvos kariuomenė: ar 2016 02 18 14:00 pratybos Kaune, Rokų mikrorajone – suderintos su savivaldybe?

Kauno miesto Panemunės seniūnijos gyventojai pranešė, jog apie 2016 02 18 14: 00 Rokų ir Dangstytės gatvių sankryžoje išsilaipino žaliai dėmėtai aprengtų karių kuopa, kariai kalba lietuviškai, bet uniformų nelabai matosi, nes yra apvilkti neperšaunamomis liemenėmis. Šalmai – taškuoti, kaip „Krymo žmogeliukų“.

Kariai marširuoja apačioje per geležinkelį, kuris yra tarptautinė tranzitinė linija, ir ja neretai važiuoja ne tik Rusijos keleiviniai traukiniai, bet ir Rusijos karinė technika, ją lydint Lietuvos LK.

Kadangi šalmų maskuotė yra kaip Krymo „žaliųjų žmogeliukų“, todėl natūralu, jog gyventojai sunerimo.

„Viskas panašu į pratybas, bet 14: 00, užimti dalį tilto, gatvę, kuria važinėja tėvai su vaikais, paimtais iš darželio, nepranešus, nesuderinus – tai visuomenės militarinė indoktrinacija, o gal kariuomenės išvedimas į gatves?“ – klausė susirūpinę Rokų mikrorajono gyventojai.

Paskambinus į Kauno miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių, paaiškėjo, jog apie tokias pratybas KAM ir LK nėra informavusi.

Pasiūlyta skambinti į KAM.

Paskambinus kpt. Neimonto telefonu, atsiliepė jį pavaduojantis kpt., kuris dėl klausimo pasimetė, ir teatsakė, jog „čia jūsų saugumui, turite džiaugtis“.

Paaiškinus, jog labai panašu į provokaciją – kariai ne tik užėmę tiltą, bet vaikšto geležinkeliu,  kapitonas atsakė formalią frazę, jog „čia jūsų labui“.

Bendrasis nacionalinio saugumo reikalavimas yra pamačius karius dėmėtomis nežymėtomis uniformomis, pranešti į KAM 2 departamentą.

Tačiau kaip tai padaryti, jog paskambinus į KAM, ir paklausus, kas ten išsilaipinę, preziumuojama, jog būtinai Lietuvos kariuomenė – nors šalmai yra kitos maskuojančios medžiagos, nei įprasti.

Juk tai gali būti ir Rusijos, ir Sirijos kariuomenė, nesvarbu, jog vadas kalba lietuviškai.

KAM bendrasis skyrius pranešė, jog aiškinasi, kas čia gali vykti.

Susidaro įspūdis, jog nesuvokiama situacijos: o situacija, tokia, jog nepaskelbus mobilizacijos, karo stovio, kariai laisvai marširuoti miesto gatvėmis, ir vykdyti pratybas, jų nesuderinę su miesto valdžia ir gyventojais, neturi teisės. 

Bendrasis KAM numeris atskambino ir pranešė, jog vyksta Kauno apskrity pratybos, pavadinimo nėra, ir tikslaus plano nėra, iki kovo 13 d.

Paklausus, kodėl nėra pavadinimo, ir ar čia specialios pajėgos, negalėjo atsakyti.

Nurodė skambinti kitu telefonu. 

Paaiškinus, jog karių dislokavimas palei tarptautinę geležinkelio liniją, kuria gabenami Rusijos piliečiai, o kartais ir karinis tranzitas, nieko negalėjo atsakyti.

Kariuomenės išvedimas į gatves, vadinasi, dabar slepiamas po „tikslaus plano neturinčių karinių pratybų“ skraiste.

Vienas Vainatrakio kaimo gyventojas praeitą pavasarį išvaikė iš savo kiemo bešaudančius „specukus“, pagrasinęs jiems iškviesti karo policiją.

Už Pavytės kaimo veikiančiame nežymėtame kariniame Suvalkėlių poligone (oficialiai žemė priklauso Kauno rajono savivaldybei) vyksta įvairūs kariniai veiksmai, ir suvežta įvairi technika, netgi lenkų, amekiečių šarvuočiai. Aišku, apie tai viešai nėra pranešama, ir kiek kokių junginių ten stovi tame poligone, LK vadinaname Rokų, niekas ir nežino.

Gali būti, jog  Kauno mieste pasiklydo būtent „specukai“, nes normaliai pratybos turi turėti pavadinimą, kuris nusako karinio vieneto rūšį.

P.S. Jau parašius šitą informaciją, paskambino Viešųjų ryšių atstovas kpt. Iš Vaidoto išminavimo bataliono,ir pranešė, jog vykdomos inžinerinės žvalgybos pratybos.

Tačiau klausimas – kam tie šalmai su „Krymo žmonogeliukų“ taškine maskuote?

Ar 2016 02 18 buvo žaidžiamas karas: atseit, Rusijos „specukai“ išsilaipina Rokuose, iššokdami iš traukinio – kuriuo ir taip legaliai pagal tranzito sutartį važinėja, lydimi LK – o jau lietuviai juos „semia“?

O gal kitas scenarijus? Rusijos specukai išsilaipina, užminuoja geležinkelį, o inžineriai eina ir ieško sprogmenų.

O man, paprastai rokietei, tai priminė …Bražuolės tilto sprogdinimo teroro aktą…Susprogdino tiltą, kad imituotų, jog „rusai puola“.

O mūsų tas tiltelis Rokuose dar visiškai neseniai tik naujai pastatytas, labai gaila pasidarė, kad šitaip apmokomo inžineriai ar specukai – diversantai.

Jeigu pratybos neturi pavadinimo, tai ne pratybos, tai – žaidimas, karo imitavimas.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));